Påvirkning af hacker sag

 

John Hansen og Jakob Sorgenfri fortsætter med forsøg på at påvirke sagen til gunst for de anklagede, Warg og JKT,  Politiken style, dvs antydninger, halve sandheder, udtalelser fra fra “eksperter”, der siger det de gerne vil skrive. Link

Bare for at klargøre det: Politiet står for efterforskningen, men at de udfører den er faktisk en undtagelse til hovedreglen, nemlig at en forurettet selv står for det. Og så overgiver materialet til politiet, der foretager det viedre fornødne.

Et voldsoffer der indfinder sig hos politiet får også at vide, at han selv skal fremskaffe lægeerklæring.

Politiet går ikke selv ombord i bogholderiet, hos en virksomhed der har lidt kassebedrøveri.

osv.

Men Jørn Vestergaard deltager selvfølgeligt gerne som han gjorde under “Blekingegadesagen”:

” Professor i strafferet Jørn Vestergaard, Københavns Universitet, mener, at de nye oplysninger kan svække anklagerens sag:

»Politiet har ansvar for efterforskningen, og dette kan man ikke overlade til andre. Politiet kan godt trække på ekstern sagkundskab, men så skal der opstilles et efterforskningstema, og undersøgelsen skal tilrettelægges under politiets ledelse og instruktioner. Anklagemyndigheden står dårligt, hvis politiet ikke har levet op til sit ansvar efter retsplejeloven«.”

Hokus pokus og anklageren er en lille smule undermineret og den anklagede tilsvarende styrket.

Det vil være en forsvarer, der ikke er pengene værd, hvis han ikke bruger sådan en udtalelse fra en professor i strafferet.

 

Arkæologisk:

Kronikken »Jo, Informations reportage var den mest ondsindede« var underskrevet af Flemming Balvig, Jørn Vestergaard og Preben Wilhjelm fra Kriminalistisk Institut. Her argumenterede de for, at avisen ikke burde omtale forhold, som de anholdte ikke kunne forsvare sig imod. Ifølge juristerne indeholdt artiklerne »en række selvfabrikerede, kriminelle anklager« og »eksemplificerer noget af det værst tænkelige ved creative journalism.«

Juristerne mente, at Information i stedet burde tage Politiets Efterretningstjeneste under kritisk behandling. De opfordrede avisen til at undersøge, om PET havde plantet provokatører i banden, og om PET samarbejdede med Israels efterretningstjeneste Mossad…

Sekundært link.

 

Hvad det sidste med “provokatør i banden” og “PET samarbejdede med Israels efterretningstjeneste Mossad…” angår, så mente medlemmerne af banden selv dette inden de blev anholdt og mens deres terrorisme pågik. Men det kendte Vestergaard, Balvig og Wilhjelm måske til?

OPDATERING 13. september

Politikens sjovnalistiske glædespige, Jakob Stig Jørgensen, har fået en stribe politikere til, at udtale sig om beviserne i sagens kvalitet, under den præmis, at beviser skal fremskaffes af politiet, og kun politiet. Den eneste der har lugtet lidt af, hvad det er Politken sætter op, er den ellers normalt mere skarpe Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti.

 “»Det er ikke betryggende, at politiet som efterforksknigsenhed og den anklagemyndighed, der skal rejse sigtelse, ikke selv har haft fingrene nede i efterforskningen, men i stedet har overladt det til andre. Det må man undre sig kraftigt over«, siger han.”

Skaarup skelner først og fremmest mellem politi og anklagemyndighed, hvilket er essenstielt. Der næst undre han sig over graden af politiets involvering i bevis indsamlingen, hvilket er smart, da det indtil videre er Politiken, der påstår der er noget galt.

Enhedslistens Pernille Skipper, der er udannet (pun intended) som jurist, har denne kommentar:

»Enhver kan høre, det er absurd. Jeg kan forstå, at politiet ikke mener, det er nødvendigt at undersøge CSC, fordi de selv er et offer. Men det er ikke altid sådan, at et offer kan finde ud af, hvad der er vigtigt, og hvad der ikke er vigtigt i en sag«, siger Enhedslistens retsordfører, Pernille Skipper, og tilføjer:

»Og så er det jo stadig et åbent spørgsmål, om CSC selv har gjort noget, der er strafbart. Derfor kunne de sagtens have interesse i at skjule noget«.

For det første skal man huske på, at i hvert fald den ene anklagede, JKT, har (mindst) nær kontakt til Enhedslistens væbnede gren AFA, hvorfor Skipper selvsagt har en interesse i, at støtte på en måde så en eventuel straf bliver mindst mulig.

For det andet ved hun ikke, hvilke undersøgelser politiet har foretaget i forhold til CSC. Hvad vi ved er, at politiet ikke selv har undersøgt CSCs mainframes, programmer m.v.

For det tredie så har Skipper helt ret i CSC kan have begået ulovligheder, eventuelt i forbindelse med denne sag, af den ene og anden art. Voldtægtsoffret der har gået udfordrende klædt i et muhammedansk okkuperet område, kan jo også være ankommet til området på en stjålet cykel. Og lægen der har undersøgt voldtægtsoffret er hverken politiuddannet eller ansat hos politiet, men blot hyret til opgaven.

Ikke sandt?

Link til artiklen.

Politiken har, som de i øvrigt skal, også begået en artikel hvor politi og anklagemyndighed får lejlighed til, at udtale sig. Link.

Det er vidst passende at citere Retsplejeloven:

§ 1017. Offentlig gengivelse af retsforhandlinger skal være objektiv og loyal.

Stk. 2. Med bøde eller fængsel indtil 4 måneder straffes den, som i tale eller skrift, beregnet på at virke i en videre kreds, forsætlig eller ved grov uagtsomhed:

1) giver væsentlig urigtig meddelelse om en straffesag, der endnu ikke er endeligt afgjort eller bortfaldet,

2) lægger hindringer i vejen for sagens oplysning eller

3) så længe endelig dom i en straffesag ikke er afsagt, fremsætter udtalelser, der er egnet til på uforsvarlig måde at påvirke dommerne, domsmændene eller nævningerne med hensyn til sagens afgørelse.

2 comments

  1. Og et spørgsmål som Samarbejds-Politiken ikke stiller (til JKTs forsvarere Michael Juul Erichsen)

    Har du benyttet de muligheder du har for at stille spørgsmål til materialet allerede under efterforskningen?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s