Inger Støjberg hædret

JETTE MØLLER, formand, SOS mod racisme, hædre Støjberg med titlen “racist”, i et læserbrev i JP.

I første omgang meldte Inger Støjberg klart ud: De, som »ikke kan og vil integrere sig«, er muslimerne. I et ultrakort interview lykkedes det fru Støjberg at sige »muslimer« fire gange, så ingen kunne være i tvivl.

Om Venstre vil forskelsbehandle folk på grund af deres hudfarve, religion, nationalitet eller etnicitet, er sådan set helt ligegyldigt. Det er under alle omstændigheder ulovlig diskrimination og racisme.

Pia Kjærsgaard pakker ikke noget ind: Der findes kun én civilisation, den vestlige. Punktum.

Den moderne videnskab har opgivet begrebet menneskeracer. Så i dag er ”racisme” troen på, at ens egen etniske gruppe, nationalitet eller kultur er bedre end andre, og at forskellige kulturer ikke kan leve sammen.
SOS mod Racisme tager stærk afstand fra Venstres forslag. Forskelsbehandlingen bygger på usaglige kriterier og er dermed ikke lovlig. Samtidig tager vi afstand fra den racistiske retorik, som folketingsmedlemmer benytter, når de beskylder store grupper af vores nuværende medborgere for at mangle »evnen eller viljen til at integreres«. Den sprogbrug er skadelig for sammenhængskraften i det danske samfund.
Det var da rart, at en af de islamofile omsider smider en definetion på racisme på bordet. Og jeg har endnu ikke mødt nogen, der lever op til Jette Møllers kriterie, det være sig koreanere, kinesere, japanere, filippinere, negere (afrikanske som amerikanske) eller danskere.
Der i mod har der i muhammedanske lande været adskillige folkedrab på ikke muhammedanere, ligesom disse er pågået under islams udbredelse. Og de pågår såmænd idag. Blandt andet bliver det til cirka 100.000 kristne årligt.
At Jette Møller er så dum og uvidende, at hun mener “moderne videnskab” har opgivet menneskeracer som begreb, bør hun nok sætte sig lidt mere ind i.
Hvis det kan konstateres, at visse grupper ikke fungere hensigtsmæssigt som indvandrer, ellelandr for den sags skyld turister i et , så er det netop sagligt begrundet, at nægte dem adgang.
Vil man have et godt grin over godhedstosser så er det værd at besøge sosmodracismes hjemmeside.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s