Syriske flygtninge

Der pågår en debat, iblandt lægger regeringen op til lovændringer på asylområdet. således at asyl skal gøres til noget midlertidigt.

Se f.eks her

Forskningschef Thomas Gammeltoft-Hansen fra Institut for Menneskerettigheder mener, at den skærpede praksis godt kan tillades i de internationale konventioner.

»Der er givet et vist spillerum, hvis man ønsker at sende flere flygtninge tilbage, når der er blevet fred. Der er ikke noget i flygtningekonventionen, der sikrer, at flygtningestatus skal være permanent eller nødvendigvis føre til statsborgerskab,« siger han til altinget.dk.

Asylinstitutet har siden 1983 af islamofile politikere været brugt som instrument til, at sikre muhammdansk invandring med henblik på, at splitte befolkningen op i adskilte grupper. Blandt andet. I sær er det nyttigt, set fra disse politikeres synspunkt, at muhammedanerne udsætter den oprindelige befolkning for kriminalitet af ikke økonomisk art såsom voldtægt. Der er ikke tale om en uønsket sideeffekt, men derimod en tilsigtet effekt.
Fra politisk hold har man tidligere løjet overfor befolkningen for, at carmouflere indvandring af muhammedanere med begrundelsen, at asyl var nødvendigt og rimeligt. Under NATOs krig mod Serbien kom der en bølge af muhammedanske indvandrer fra Balkan til Danmark. Politikerne skabte sig den gang manøvrerum ved, at påstå og gennemfører regler om, at disse indvandrer kun fik midlertidigt ophold. Der var selvfølgelig tale om, at befolkningen blev fyldt med løgn.
En af de politikere der i det mindste ikke var fuld af løgn var voldtægtsanstifteren Birthe Weiss. Om hendes indsats beretter hun i et vidneudsagn til ICTY d. 16 novenber 2012:
[side 5279]
  1. And you mention that you held a number of different ministerial

24     posts.  Was one of those posts minister of the interior?

25        A.   Yes.  I was minister for the interior from February 1993 to

Page 5280

1     October 1997.  In addition to that, I have been minister for health, I’m

2     minister for research, I’m minister for ecclesiastical affairs.

3        Q.   And focusing on your time as minister of the interior, was your

4     work connected to Bosnia-Herzegovina?

5        A.   Yes, it was, to a very great extent.  We received 20.000 Bosnian

6     refugees in Denmark, and it was a major task for us both in terms of

7     logistics but also, of course, in terms of politics.

8        Q.   And you mentioned that you left the ministry — your position as

9     minister of the interior in 1997.  Why did you leave your position at

10     that time?

11        A.   It had nothing to do with the Bosnian refugees or the policies

12     pursued in relation to them.  The reason was a more fundamental

13     disagreement concerning the long-term immigrant policy, disagreement

14     between the prime minister and myself, and for that reason the logical

15     consequence was that I left my post.

16        Q.   And very briefly, what was your position in respect to the

17     refugees at that time?

18        A.   I was in charge of a policy which was not to be too rigid as

19     regarded the reception of the refugees, and in addition to that I was to

20     pursue an inclusive policy concerning the integration of the refugees who

21     were given permit to stay in Denmark.

Som man kan se er der for Birthe Weiss ingen forskel på asylanter og indvandrere.
Den sag som Weiss vidnede i er sagen mod den serbiske national helt Radovan Karadic. Der skulle efter det foreliggende falde første instans dom i sagen d. 29. sebtember 2014.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s