Ninn Hansen – og hans fjender

Ninn vil blive husket for “Tamilsagen”. Og det vil den mafia af islamofile folkemords anstiftere, der nakkede ham også. Navne som Ole Espersen, Hans Gammeltoft Hansen og Preben Wilhjelm kommer på nethinden.

Det kan i allerhøjest grad betvivles, at sagen mod Ninn var “fair trial”.

Først er der spørgsmålet om Ombudsmand Hans Gammeltoft Hansens involvering. For det første er Gammeltofts engagement i udlændinge spørgsmålet almindeligt kendt. Det er en mulighed, at han, ikke har medvirket i en konspiration, men er sprungt til og har udnytte de muligheder den specielle udlændinge politiske situation har givet ham, for at sætte en sag på skinner mod en af hans fjender i det spørgsmål. Dernæst er der spørgsmålet om, hvorvidt Gammeltoft var habil til, at behandle sagen. Spørgsmålet vokser ud af Gammeltofts involvering i, netop udlændinglovgivning.

Carsten Henrichsen, en venstreekstrem juraprofessor mener det ikke og begrunder det over cirka 11 sider, der ikke er citerbart i en blog sammenhæng.  Begrundelsen findes fra side 38 og frem til side 50. Link.

Det er dog værd at notere sig den lubhudlende indledning:

 

5. Ombudsmandens redegørelse
A.
Den 1. marts 1989afgiver Folketingets Ombudsmand sin redegørelse om Tamilsagen -11 sider i alt, som sender rystelser langt ind iden politiske ogadministrative verden. Sjældent har ombudsmanden udtalt sig med en sådan skarphed i en sag, der havde mediernes fulde bevågenhed.

 

Henrichsen diskutere frem og tilbage, men det er værd at hæfte sig ved to forhold 1) Habilitetsregler tilsiger også, at der foreligger inhabilitet når der er omstændigheder, der gør, at “man” i almindelighed vil opfatte det sådan. Henrichsen skriver det, men bortdømmer det. 2) Den klage instans, der i givet fald skal/skulle behandle spørgsmålet er Folketingets Retsudvalg, hvor flertallet netop er det politiske flertal. Altså ikke en uafhængig instans. Derfor falder Henrichsens argumentation for, at Gammeltoft skulle være habil.

Anderledes klar i mælet er professor Ole Hasselbalch i Ekstrabladet d. 16. april 1989:

 

10/3 klagede en af, de borgere, der har problemerne mere nærværende inde på livet end ombudsmanden selv, nemlig en af beboerne på Vesterbro i København, til ombudsmandsinstitutionen over, at ombudsmanden var inhabil i tamilsagen. Klageren anmoder ombudsmanden om at lade klagen behandle af en relevant person (hvormed menes en såkaldt sætteombudsmand for det særlige tilfælde).

Ombudsmanden afgør imidlertid i skrivelse af 17/ 3 selv klagen over ham selv. Det hedder bl.a. i afgørelsen “at regler og principper om inhabilitet bl.a. kræver, at man afstår fra at behandle konkrete sager, som man tidligere har været involveret i”.

Ombudsmanden tager altså ikke udgangspunkt i ombudsmandsinstruksens særlige regel, men i almindelig forvaltningsretlige inhabilitetsregler. Og til trods for, at han korrekt gengiver disses (væsentligste) indhold, er han ude af stand til at se, at de vil forhindre ham i at træffe afgørelse i en klagesag, der vedrører hans egen embedsførelse.

Et andet aspekt, ikke at forveksle med Gammeltofts redegørelse er selve den undersøgelsesret der blev nedsat. Den udpegede dommer, Mogens Hornslet, antager den hjælp han har brug for, hvilket bl.a. er en udspørger. Til den funktion udpegede han advokat Henrik Holm Nielsen, der er en velkendt islamofil og trofast støtte af det invandringsindustrielle kompleks. Udspørgeren i en sådan sag er ikke en underordnet funktionær uden indflydelse på beslutninger. Han er en del af selve retten. Og med en person som Holm Nielsen i den rolle, kan retten formodes, at være hildet i en særlig retning.

Og dermed har Ninn Hansen ikke haft, hvad han har krav på nemlig, en fair gennemførelse af sagen.

Supplerende:

En anden Gammeltoft støtte er sjovnalist Alex Frank Larsen. Han skriver om spørgsmålet i en 2008 kronik i Politiken.

Poul Schlütter beretter i Kristligt Dagblad om sagen og Mogens Hornslet.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s