Nyt år, nyt arbejde i ministeriet

I hvert fald har UH skrevet til Beskæftigelses Ministeriet og bedt om en eller anden form for begrundelse for, at juraprofessorinderne Hanne Petersen og Ruth Nielsen er havnet i Ligestillingsnævnet, hvor de skal være med til, at træffe afgørelse om andre menneskers retsforhold:

 

Vi kan på UH (Undskaben Hotel) konstatere at jura professorerne Hanne Petersen og Ruth Nielsen er medlemmer af Ligebehandlingsnævnet samt, at nævnet er et såkaldt “domstols lignende nævn” qua kravene til at blive udnævnt. Desuden at Beskæftigelses Ministeriet står for den endelige udnævnelse.

At Nævnet er “domstols lignenede” må betyde, at RPL K. 5 krav til at være medlem anvendes, dvs at der ikke må være knas i forhold til medlemmernes almindelige omdømme og agtelse blandt deres medborgere.

Både Nielsen og Petersen har optrådt som bidragydere til pamfleten “Retfærd”  et socialistisk periodika der hævder at arbejde på et “videnskabeligt” fundament. Det har de naturligvis kun kunnet fordi de var erklærede socialister, hvilket også fremgår af andre sammenhænge.

Desforuden har de på netop de områder som varetages af Ligebehandlingsnævnet en baggrund som politiske aktivister, hvor de har gjort hvad de kunne for at drive juraen/gældende ret i en bestemt (socialistisk) retning på netop dette område.

Vi minder om, at socialisme har ansvaret for massemord på hundredvis af millioner mennesker i det foregående århundred, personificert mest prominent ved Lenin, Stalin, Hitler og Mao, og at Petersen og Nielsen tilsluttede sig denne ideologi på et tidspunkt, hvor dette var velkendt blandt almenheden. Og de ikke blot tilsluttede sig, de arbejdede aktivt, et arbejde de tilsyneladende fortfarende er engageret i og, for.

For Nielsens vedkommende er der desuden det ømtålelige, at hun i en artikel i Retfærd beskrev amerikanere af afrikansk oprindelse, som negere. – Noget vi i øvrigt selv gør konsekvent udfra den betragtning, at andre skal anerkendes for hvem de er, men her er der det aber dabei, at Nielsen samtidig fedter rundt i det marxistisk/socialistiske “klasse spørgsmål”.

På den baggrund føler vi os ikke betryggede i, at afgørelser som Petersen og Nielsen medvirker til at træffe, udelukkende er/bliver båret af saglige og retligt relevante hensyn.

Det rejser så følgende spørgsmål eller ihvert fald spørgsmål Undskaben Hotel gerne vil kende ministeriets, eventuelt ministerens, holdning til/ besvarelse af:

Har man ved udnævnelse af Petersen og Nielsen overhovedet inddraget en afvejing i forhold til RPL K 5?

Har man været bekendt med, at deres professor udnævnelser, bl.a. hviler på arbejder udført som politisk aktivisme?

Har man været opmærksom på deres manifeste og vedvarende tilslutning til en ideologi der har haft massemord som sit indhold?

Har man en politik om, at det er ok at omtale negere som negere, men kun hvis man i øvrigt har et bestemt sæt af holdninger/en bestemt politisk ideologi?

Med Venlig Hilsen

Hans Und, undskabenshotel.wordpress.com

Mon ikke man kan trække en besvarelse i mindst de 9 måneder der er til udskrivelsen af et valg?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s