Month: February 2015

Endnu en tilståelse

Denne gang er det socialdemordkraten Magnus Heunicke der i Samarbejds-Politiken under overskriften “Jeg vil ikke gøres til medskyldig for terroren, Søren Pind” og med underrubrikken “Der er en – og kun én – der har ansvaret for terrorhandlingen. Og det er gerningsmanden.”

Der er vidst ikke nogen, heller ikke Søren Pind, der har påstået andet med hensyn til det konkrete islamiske jihad angreb på Krudttønden og synagogen i Krystalgade.

Der i mod er vi mange som ser angrebet som en følge af tvangsislamisering af Danmark. Og på det punkt bliver spørgsmålet selvfølgelig hvem der står for den og hvad motivet eventuelt kan være, og hvordan man får gjort ansvaret gældende.

Temmelig indlysende peger pilen på 1983 udlændingeloven, dens bagmænd og dem der som Magnus Heunicke fortsat forsvarere den, og dermed islamiseringen af Danmark. Fra artiklen:

Vi har med lys, mindehøjtideligheder, blomster og hilsner vist vores medfølelse med de dræbtes familier og pårørende.

Det har vi gjort på tværs af politiske og religiøse skel. Jøder, muslimer, kristne. Politikere af enhver overbevisning. Ved at stå sammen har vi vist, at der er værdier, der er større end hverdagens diskussioner og konflikter. Vi har vist, at det er værdier, vi vil kæmpe for, og at demokrati, ytringsfrihed og vores danske måde at være på er noget, der er helt grundlæggende fælles for os, uanset hvem vi i øvrigt er.

Det betyder ikke, at vi skal gemme vores politiske uenighedeMen for en tid er det vigtigere, at vi viser, at politikere står sammen om vores værdier, end at vi er uenige om konkret politik.r og forskelligheder væk.  For en tid er det vigtigere, at vi mindes de uskyldige ofre i stedet for at diskutere med hinanden. Og for en tid er det vigtigere, at vi lader politiet få ro til at opklare og efterforske forbrydelsen, inden vi evaluerer, hvad der kunne være gjort anderledes.

Vores værdier? Er det mon multikulturen og dermed islamiseringen Heunicke her mener er “vores værdier”?

 

Der er en – og kun én – der har ansvaret for terrorhandlingen. Og det er gerningsmanden. Medskyldige er alene dem, der eventuelt måtte have inspireret ham til angrebet eller hjulpet ham med det. Det burde være unødvendigt at sige det, men det er det desværre ikke.

Dagen efter terrorangrebet, da fem politibetjente stadig var indlagt på hospitalet med skudsår og forældrene til de dræbte knap havde fået at vide, at de havde mistet en søn, gik Venstres tidligere minister Søren Pind til tasterne. Han kritiserede regeringen for ikke at have ført en retssag for landsforræderi mod syrienskrigere. Og, tilføjede han: Derfor var det kun et spørgsmål om tid, før dette måtte ske, skrev han.

Altså ansvaret for det man ikke har gjort. Noget andet er så, at de retssager Pind har tankerne næppe ville hjælpe.

Derfor en appel til Venstre: Lad være med at gøre os medskyldige for et terrorangreb. Lad være med at påstå, at man ved at stemme på jer kan undgå terror.

Lad os gemme valgkampen, til den bliver udskrevet og i stedet nu demonstrere sammenhold, forsvar for danske værdier og opbakning til politiet.

Rent hykleri. Socialdemordkraterne har startet valgkampen med kampagnen “det danmark du kender“, der er bare visse emner man forsøger at bortlyve, såsom tvangsislamiseringen af danskerne og sit ansvar for de beslutninger der førte til det islamiske jihad angreb.

I øvrigt har man jo i de kredse Heunicke kommer fra aldrig haft nogle betænkeligheder ved, at tilskrive muhammedanernes islamiske opførsel, Dansk Folkeparti, tonen i debatten og andet godt fra havet.

Sjovnalistisk brutalitet

I en sag fra 11. april 2014 påstod venstreekstremisten Jesper Bertelsen, at han havde været udsat for politibrutalitet. Billed dokumentationen påviste at det ikke var tilfældet. Tilgengæld finder politiklagemyndigheden, at der er blevet talt forhårdt og at politiet på stedet skulle have hjulpet den politiske psykopat tilbage i kørestolen indenfor 3 minutter.

Uriasposten havde en post om ikke-begivenheden umiddelbart efter hændelsen, her.

På Samarbejds-Politiken fremture sjovnalist Niels Holst ved, at genfremsætte de anklager som Politiklagemyndigheden fandt ubegrundet. Fra artiklen:

Manden blev overfuset verbalt og efterladt på jorden, selv om han ikke selv var i stand til at komme op i sin kørestol.

»Politiklagemyndigheden har ved afgørelsen fundet, at den ene polititjenestemands adfærd var særdeles kritisabel, og at den anden polititjenestemands adfærd var kritisabel«, skriver Den Uafhængige Politiklagemyndighed i en pressemeddelelse.

»Politiklagemyndighedens afgørelse er truffet efter en samlet vurdering af videooptagelserne af episoden og de forklaringer, som vidner, klagerne og polititjenestemændene har afgivet«, hedder det videre.

Episoden med kørestolsbrugeren, Jesper Bertelsen, udspillede sig på Blågårds Plads i København natten til 11. april sidste år, hvor en politibetjent væltede den lamme mand Jesper Bertelsen ud af hans kørestol, råbte ham ind i hovedet og efterlod Bertelsen på jorden, selv om han fortalte, at han ikke kunne bevæge halvdelen af sin krop.

Hændelsen er dokumenteret i flere videooptagelser, og tre vidner har fortalt enslydende beretninger om, hvad der skete.

Pressemeddelelse Politiklagemyndigheden har udsendt:

Politiklagemyndigheden har truffet afgørelse i sagen fra Blågårds Plads i København vedrørende politiets adfærd over for bl.a. en person i kørestol den 11. april 2014.

Politiklagemyndigheden har ved afgørelsen fundet, at den ene polititjenestemands adfærd var særdeles kritisabel, og at den anden polititjenestemands adfærd var kritisabel.

Politiklagemyndighedens afgørelse er truffet efter en samlet vurdering af videooptagelserne af episoden og de forklaringer, som vidner, klagerne og polititjenestemændene har afgivet.

Det er på den baggrund Politiklagemyndighedens opfattelse, at polititjenestemandens sprogbrug over for manden i kørestolen var ukorrekt, idet udtalelser som “Ved du hvad, du har ikke ret til en skid” og “Du skal holde din kæft” var grove og ikke i overensstemmelse med god forvaltningsskik. Polititjenestemanden gik frem mod og helt hen til manden i kørestolen på en måde, som fremstod aggressivt, og polititjenestemandens adfærd var derfor en medvirkende årsag til, at manden i kørestolen væltede. Polititjenestemanden fortsatte herefter med at råbe ad manden i kørestolen, selvom manden lå på jorden og ikke umiddelbart selv havde mulighed for at bevæge sig væk eller rejse sig op.

Det er endvidere Politiklagemyndighedens opfattelse, at polititjenestemandens sprogbrug og magtanvendelse over for to personer, som stod på fortovet, var grov, upassende og unødvendig. Polititjenestemanden skubbede uden videre til begge personer, og sagde bl.a. “Du skrider lige nu, er du med. Kom af sted med dig” til en af personerne. Personerne stod stille, og de havde ikke en truende adfærd eller var til gene for politiforretningen.

Det er endelig Politiklagemyndighedens opfattelse, at begge polititjenestemænd handlede kritisabelt, idet de ikke hjalp personen i kørestolen op eller tilbød at hjælpe ham, efter at han var væltet. Personen blev i stedet efterladt siddende på vejbanen. Polititjenestemændene forblev på stedet i i hvert fald tre minutter, der var en rolig stemning, og det må have stået polititjenestemændene klart, at personen ikke umiddelbart selv kunne rejse sig op.

Det er naturligvis helt i orden, at Niels Holst tror mere på Jesper Bertelsens forklaring end alt muligt andet. Men så skriv dog det istedet for.

 

Jelved fejre jihad

BT beretter, at den radigale Marianne Jelved efter hun var klar over, at et debat arrangement af kulturel karakter var jihad-angrebet, med en myrdet til følge, fejrede det islamiske fremstød med et besøg på en nat-klub. Fra BT:

»Jeg havde lovet at deltage i ’Danmark har talent’ den pågældende aften. Det er en del af mit arbejde, og derfor deltog jeg,« siger Marianne Jelved i en skriftlig kommentar.

Jelved var klar over, at Danmark var ramt af et angreb. En halv time før, at billedet blev taget, havde kultutministeren opdateret sin facebook-profil.

»Det er helt igennem afskyeligt, at noget så almindeligt som et debatarrangement sandsynligvis er blevet ramt af terror. En uskyldig er dræbt og mine tanker går til de pårørende.«, skrev hun.

jelved fejre jihad

Deltagelse i afterpartyet?

Mere Jelved på UH her.

Radigalt ansvar

I forige post dvælede UH ved radigalningene Camilla Hersom og Morten Østergaards fralæggelse af ansvar for resultater og konsekvenser af udlændingeloven af 1983. Loven har bl.a ført til at mere end 25.000 danske kvinder er blevet jihad voldtaget, her i blandt en 10 årige pige i Gullestrup, der blev anal-voldtaget af en somalisk jihad-soldat. Jihad soldaten vendte tilbage til Damark, hvilket var muligt på grund af den udlændinge lovgivning som ikke mindst radigalningene har ansvaret for. Forsvarer for jihad-soldaten var i øvrigt advokat Jeppe L. Jepsen som pudsigt nok også er radigal, hvilket vi slutter fra det forhold, at han er eller har været formand for bestyrelsen hos Skive Folkeblad.

Men det er ikke alt de radigale fralægger sig ansvar for. Således påtager den radigale Rasmus Helveg Petersen sig gerne ansvaret for, at computer virksomheden Appel opførere et datacenter i Faulum ved Viborg. Rasmus Helveg er i øvrigt barnebarn af den radigale Kresten Helveg Petersen, der bl.a er berygtet for sin støtte til den rumænske massemorder Nicolae Ceauşescu. I sær havde han en forkærlighed for, at anbringe zigøjner børn på børnehjem, der reelt var dødslejre. De radigale fik, sammen med nazistiske kræfter på venstrefløjen, bl.a. i Waffen-SF, og ikke mindst den sovjet apologetiske udenrigspolitik som Socialdemokraterne stod for, udvirket at Ceausescu i 1980 fik Elefantordnen.

Til BT fortæller Rasmus Helveg, hvorfor han og de radigale har ansvaret for Appels placering i Faulum:

IT-gigantens kommende datacenter i Viborg skal nemlig køre udelukkende på vedvarende energi, og selv om danskerne efterhånden betragter grøn strøm som hverdag, så er det meget moderne ser det fra amerikanernes synspunkt, påpeger han.

»På den måde er Viborg på den yderste frontlinje af modernitet, når det gælder grøn omstilling,« siger ministeren.

Med investeringen fra USA er der efterhånden ingen tvivl om, at grøn omstilling kan betale sig, understreger han.

»Det her kommer til os, fordi vi er nummer et. Vi har bevidst ønsket at være nummer et på grøn omstilling. Det betyder ikke, at vi skal lægge os til at sove – vi skal blive ved med at kæmpe for vores førsteplads. Vi skal hele tiden være de første til at tage nye skridt i grøn omstilling. Det her er en bekræftelse af, at vi har gjort det rigtige i mange år, og en påmindelse om, at vi skal blive ved med at kæmpe for vores førsteplads,« siger Rasmus Helveg Petersen.

Apple forventer, at byggeriet og senere driften af datacenteret i Foulum ved Viborg vil skabe 300 arbejdspladser i Danmark, men kan dog ikke sige, hvor mange permanente job, der vil komme ud af byggeriet, skriver Business.dk.

Det kritiske punkt for et datacenter er naturligvis ikke, hvordan den energi der bruges i centret er produceret, men at der er energi til rådighed konstant. Desårsag har et datacenter som det Appel bygger mindst en, formentlig to backup generatorere. Kort sagt, ikke eet eget el-værk, men to. Det andet kritiske punkt er teleforbindelser ud og ind af huset. Og her er forklaringen på placeringen af datacentrert. Her kan man se Global Connects forbindelser. Kortene yder ikke engang fuld retfærdighed til hvor grundigt GC er kobblet op mod internationale netværk.

Om stedets forsyning skriver Udenrigsministeriet:

Connectivity: The companies TDC and Global Connect are the local providers and both are able to establish dark fiber on site.

Electricity: This site is literally on top of the power grid and neighbours a power station that functions as a hub for the entire area with a 400 kV line. The electricity in the area stems from natural gas from the advanced district heating system combining power and heating plants. This means that both heat and power is supplied by EnergiMidt and that any excess heat may be sold back to the provider. The energy system is flexible and power and heat production may be based on a variety of renewable sources such as biomass.

Med andre ord; Det har intet med vindturbiner at gøre, men alt at gøre med at energien udnyttes så meget det kan lade sig gøre og at Appel på den måde får et særdeles attraktivt tilbud qua en lav energi regning. Som bekendt betaler erhverv IKKE energiafgifter netto, hvorfor regningen for den miljø ødelæggene energi fra vindturbiner smøres 100% af på private forbrugere.

Tillæg:

I Samarbejds-Politiken tillægger socialdemokraten Peter Hummelgaard Thomsen æren for datacentret på den afdøde storkriminelle socialdemokrat Svend Auken. Svend Auken forsøgte, bl.a. aktiviteter, i den såkaldte dagpenge skandale, at få overført, i datidens mønt, omkring 300 mil. kroner til sine venner. Fra hans nekrolog på Altinget:

Som ung arbejdsminister hjalp han vennerne i fagbevægelsen til via Arbejdernes Landsbank at få nogle lukrative rentepenge ud af tidlig overførsel af dagpenge, før de gik videre til de ledige. Det kom der en skandale ud af, selv om motivet vel “bare” var at hjælpe kammeraterne. Til gengæld var det også med Auken som arbejdsminister, at den senere så forkætrede, men i hvert fald uhyre populære, efterløn blev indført.

Thomsen skriver bl.a.:

Danmark skulle i Svend Aukens ministertid udvikle sig til ’et miljømæssigt foregangsland’ med satsninger på kraftvarme, vindkraft, energibesparelser, CO2-kvotehandel, grønne afgifter og meget andet. Ikke alt lykkedes, men Svend Auken turde udfordre det politiske system, embedsmændene og erhvervslivet. Alt sammen i den grønne omstillings hellige navn.

Og det er alt sammen den fremsynethed og mangeårige investeringer i vindenergi og grønne løsninger, som i dag har fået Apple til at placere end del af sin største europæiske investering i Danmark. Apples vicedirektør begrundet det selv:

»We believe that innovation is about leaving the world better than we found it, and that the time for tackling climate change is now. We’re excited to spur green industry growth in Ireland and Denmark and develop energy systems that take advantage of their strong wind resources. Our commitment to environmental responsibility is good for the planet, good for our business and good for the European economy«.

UH tanker går til de mennesker der sidder med ubeboelige huse pga kraftvarme og vindkraft. Og til skatteobjekter der dagligt udplyndres pga “energi besparelser”, svindel med CO2 kvoter, grønne afgifter og meget andet.

Selv som død kunne Svend Auken ikke holde fingrene fra skatteobjekternes penge.

Pervers islam

Formand for Waffen-SF, Pia Olsen Dyhr spiller i Samarbejds-Politiken videre på den falske melodi, at muhammdanere der begår terror og legitimere sig med, at være fromme muhammedanere skulle have misforstået islam.

Sværdverset i koranen (9.5):

Koranen 9:1. (Dette er) en deklaration, der løser (barâ’a) Gud og Hans sendebud fra den pagt, de har indgået med hedninge (mushrikûn).

9:2. (Oh I hedninge) Rejs frit omkring i landet i fire måneder, men vid, at I ikke kan undslippe Gud (s straf), og at Han vil vanære dem, der afviser Ham.

9:3. Dette vil Gud og Hans sendebud kundgøre på dagen, hvor pilgrimmene forsamles: Gud og Hans sendebud opsiger deres pagt med hedningene. Det er bedre for jer hedninge, om I angrer; men hvis I ikke gør, da vid, at I ikke kan undslippe Gud (s straf). Kundgør, at en smertelig straf venter dem, der afviser (k-f-r) Gud.

9:4. Men I skal ikke opløse de pagter, I har indgået med hedninge (al-mushrikûn), der ikke har hverken brudt pagten eller hjulpet nogen imod jer. Så opfyld jeres forpligtelser over for dem indtil pagtens udløb, for Gud elsker de retfærdige (al-muttaqûn).

9:5. Når de fire forbudte måneder (efter kundgørelse af pagtens opløsning) er ovre (og afgudsdyrkerne begår fjendtlige handlinger imod jer), da dræb dem, hvor I end finder dem. Tag dem til fange, omring dem, læg jer i baghold og pas dem op overalt. Men hvis de (oprigtigt) angrer og (frivilligt) slutter sig til jer ved at forrette bøn og give almisse, da sæt dem fri. For Gud er tilgivende og barmhjertig.

Olsen skriver:

Efter terrorangrebet i København er der helt oplagte ting at tage fat på med det samme: bedre skydetræning og udstyr til politiet, registrering og nemmere adgang til overvågningskameraer, langt stærkere indsats mod radikalisering i fængslerne og bedre sikring af våben i Hjemmeværnet.

Helt konkret skal vi også gøre adgangen til våben sværere. I dag har hjemmeværnsfolk farlige våben liggende derhjemme på grund af noget praktik omkring deres træning, men står det til mig, skal det laves om. Gerningsmandens våben var angiveligt stjålet fra Hjemmeværnet, så det er på tide, at våbnene skal ind på kasernerne og beskyttede områder. Det kan ikke gå hurtigt nok.

Jeg er også optaget af, at vi får et register over overvågningskameraer i Danmark, så vi kan gøre politiets arbejde nemmere – også for at sikre den enkeltes retssikkerhed.

Regeringen glemmer desværre også det vigtige proaktive arbejde, der skal bekæmpe radikalisering. Vi har foreslået, at indsatte i fængslerne, der udtrykker ekstreme holdninger, i langt højere grad skal tilknyttes en mentor – både i fængslerne og når de bliver løsladte. De mentorer kan blandt andet spotte, hvis den mistænkte isolerer sig fra samfundet eller opsøger ekstreme miljøer.

Antiradikaliseringen kan også ske gennem et moddebatørkorps på nettet, så ekstreme holdninger bliver mødt af kvalificeret modspil. Et lignende forslag fik højrefløjen fjernet fra satspuljeaftalen i efteråret, men det bør genoplives, så radikale holdninger på nettet ikke bare står uimodsagte hen, men i stedet bliver udfordret.

Og slutter så:

De er klar til at slå ihjel i ly af en perverteret udlægning af islam – eller til at få letpåvirkelige unge i bandemiljøet til det. Det skal vi tage meget alvorligt og handle på. Ellers kommer vi ikke terroren til livs.

Noget andet er, at Olsen formentlig er orienteret om, hvilken hypotese politiet arbejder udfra. – det afspejler sig i

 eller til at få letpåvirkelige unge i bandemiljøet til det.

og den hypotese er vi andre der deler, mht jihad angrebet på Krudttønden. 14 dage efter at være løsladt fra fængsel, har jihadisten rådighed over 3 kvalitets skydevåben, er top motiveret, og nogen har sørget for, at bagindgangen til Krudttønden er ulåst. Det er sandsynligt, at jihadisten har fået hjælp på forskellig vis.

Og yderligere afspejler Olsens indlæg så et forsvar for hendes og Waffen-SFs ansvar for at disse personer overhovedet opholder sig i Danmark.

Ansvaret

Oven på jihad angrebet mod Lars Vilks kommiteens møde i Krudttønden på Østerbro meldte DFs Aia Fog ud, at hun så et ansvar hos Det Radikale Venstre for angrebet.

Aia Fog udtaler til JP:

”De Radikale har siden 1983 tilladt en udvikling, hvor vi har fået ekstremister lukket ind i vores midte, som kan finde på det her,” siger Aia Fog med henvisning til udlændingeloven fra 1983, der gav en forbedret retsstilling for asylansøgere.

Mener du, at De Radikale har et ansvar?

”Ja, jeg mener at De Radikale har et stort ansvar. Det var dem, der fik udfærdiget udlændingeloven a 1983.”

Hvordan kan De Radikale være årsag til det, der skete i weekenden?

”De Radikale står for de ekstremt åbne grænser. Vi har fået vedtaget en udlændingelov, som åbner vores grænser fuldstændig, og som ikke har kunnet dæmme op for, at vi nu står med en ekstremist, som har angrebet vores samfund og de værdier, som er bærende for vores retssamfund.”

Som det vidst er klart, så er det ansvar Aia Fog taler om ansvaret for 1983 udlændingeloven og ikke et direkte ansvar ved for eksempel, at have bevæbnet jihadisten.

Ikke desto mindre svarer den radigale Camilla Hersom igen som om Aia Fog havde beskyldt hende og de radigale for, at have haft en finger på aftrækkeren. Det svider åbenbart. Ligeledes til JP udtaler Hersom:

”Der vil altid være enkelte skruppelløse personer, der kynisk prøver at bruge en tragedie som denne til at promovere sig selv. Det er tilfældet her, men det tager jeg ganske roligt, for jeg tror, alle kan se, at det er en absurd påstand, hun kommer med, ” siger Camilla Hersom.

”Det vil være på sin plads at trække dem tilbage. Politikernes fremmeste opgave lige nu er at mane til besindighed og ikke begynde en politisk mudderkastning på så lavt et niveau,” siger Hersom.

Når man læser på diverse debatfora står det klart, at Aia Fog langt fra er den eneste, der mener, at den førte politik har gjort, at det kunne komme så vidt. Hvad siger du til det?

”Der er utrolig stor forskel på at have en politisk debat, hvor vi kan sige, hvad vi mener om årsager og virkninger. Den vil jeg gerne være med til at tage. Men hun laver en direkte kobling mellem en enkelt persons vanvittige gruopvækkende handlinger og mit parti. Og det er for absurd.”

Absurd? Var det eller var det ikke, de radigale der fik gennemtrumfet 1983 udlændingeloven? Er det eller er det ikke de radigale og deres hoforganer, såsom Samarbejds-Politiken og Des-Information, der har holdt debaten om udlændinge og muhammedanere i et jerngreb gennem belyvninger af ordentlige og hæderliger personer med absurditeter om nazisme, racisme, fascisme og alt muligt andet godt? -Som i øvrigt er venstrefløjens arvegods.

Anyways, så kom partiformand Tulle på banen og legede kat med musen med de radigale. Ligeledes fra JP:

Det er en holdning, som De Radikales leder, Morten Østergaard, tirsdag morgen har betegnet som “absurd”[at de radigale skulle have et direkte ansvar, UH], og som Thulesen Dahl nu også afviser fuldstændigt.

– Det, der er sket i weekenden, er ene og alene den gerningsmand eller de gerningsmænd, der står bag, ansvarlig for.

– Og det ansvar skal man ikke på nogen måde tage fra de pågældende ved at blande det ind i en diskussion om, hvad andre har gjort politisk gennem årene.

– I samme øjeblik man lægger et politisk ansvar på noget som dette, så begynder man at undskylde eller lægge en formildende omstændighed ind, siger Thulesen Dahl.

Hvad siger du til, at en af dine folketingskandidater er ude og give De Radikale et medansvar for weekendens terror?

– Der er ingen beskyldning fra vores side om, at andre end gerningsmanden eller gerningsmændene har ansvaret for det skete, understreger Dansk Folkepartis formand.

Det ville da også være helt nyt, hvis de radigale skulle vedstå sig et ansvar. Radigale beskylder notoriske andre for, at være årsagen når virkeligheden trænger sig på. – Ingen er jo så klog som en radigal. Men historisk giver det god mening, thi de radigale er på den måde sluppet for, at stå til ansvar for deres samarbejde med Hitler, Stalin, og andre massemordere.

Men det bliver sjovere. DFs grand old man, den altid skarpe Mogens Camre skære det ud, der må siges. BT har spurgt:

»Jeg vil sige det på den måde: Alle, der har sagt nej til vores krav om at lukke grænserne er medskyldige. Sagen er den, meget enkelt, at de ting, vi ser, har vi set i hundrede år i Mellemøsten, har vi også set i stigende grad i de sidste 30-40 år, og så tror man, at man kan lukke den kultur ind, og så sker der ingenting. Så er man bare historisk analfabet,« siger Mogens Camre.

»Jeg vil sige det sådan, at det store flertal på Christiansborg har et ansvar. I hvert fald burde enhver efter 11. september 2001 have fået lukket øjnene op. Alle partier undtagen Dansk Folkeparti har lukket øjnene og har ikke villet se. Så enkelt er det,« siger Mogens Camre.

DFerens udtalelser bliver modtaget med hovedrysten fra Socialdemokraterne.

»Det her er helt utilstedeligt, og jeg synes, Kristian Thulesen Dahl (DF) må komme ud og tage afstand fra det her. Der er kun en, som er skyldig i det her, og det er gerningsmanden. Vi skal ikke finde bortforklaringer eller undskyldninger for den gerning, han har lavet,« siger Socialdemokraternes politiske ordfører, Ole Hækkerup (S), til poliko.dk.

»Det tager vi stilling til i forhold til de personer i Dansk Folkeparti, som vi synes, vi har et behov for at forholde os til. Sådan håndterer vi det,« siger Kristian Thulesen Dahl.

Ifølge Mogens Camre selv står han langt fra alene i Dansk Folkeparti med holdningen om, at alle partier undtagen DF har et medansvar for terrorangrebet.

»Det tror jeg, at alle er enige i. Der sker ikke noget, før vi har 90 mandater. Problemet har været, at man tror, at man ved eftergivenhed og søde ord og mange penge er i stand til at integrere folk, som griner højt og siger »vi vil sgu ikke integreres. Vi vil have det her område. Vi vil have indført sharia. Vi vil have et kalifat. Rend og hop med jeres integrationsindsats«,« siger Mogens Camre.

Spørgsmål: Det er vel langt fra alle muslimer, der siger det?

»Nej, nej, det siger jeg ikke. Det er et mindretal. Men hvis det mindretal er på bare to procent, så er der mange terrorangreb i vente. Hvis det er to procent eller en halv procent – det er rigeligt til mange skyderier i fremtiden.«

Som tyven sagde til afhøringen hvor han benægtede indbrud: Det var ikke dét hus jeg brød ind i.

Tillæg:

Oven på Camres udtalelser kommer Søren Espersen på banen i BT:

»Alle har jo ret til at komme med et indspark i debatten, men det er i mine øjne regulært vrøvl. At tage skylden fra folk er noget, det danske behandlersamfund i høj grad har brugt, men det accepterer jeg ikke. Den skyldige er ham, der trykkede på aftrækkeren og hans medsammensvorne, der hjalp ham med at gemme sig og skaffe skydevåben,« siger Søren Espersen til Berlingske Nyhedsbureau..

– Hvis nogen skulle være i tvivl om, hvilket hus der er brudt ind i.

Billeder af hykleri

BT har i dag en billedserie fra den mindehøjtidelighed som to islamofile københanske politikere arrangerede.

Billed 1: Oversigt

Billed 2: To hættemåger som efter billederne samlet set må have været de enste fra den race.

Billed 3: Skattesvindleren Helle Thorning og HKH Frederik.

Billed 4: Skattesvindleren Helle Thorning, ægtefælle Stephen Kinnock, om hvem revisor Frode Holm har oplyst, at han er homofil, samt HKH Frederik.

Billed 5: Oversigts billed. Der ses ingen islamisk påklædning.

Billed 6:  Skattesvindleren Helle Thorning.

Billed 7: Pia Kjærsgaard

Billed 8: Kinnock, Skattesvindleren Helle Thorning, HKH Frederik. I baggrunden anes Lars Løkke.

Billed 9: Oversigt

Billed 10: Rabbi Melchior, Ødsel Checik og Pia Olsen Dyhr. De to sidste ikke nævnt i BTs billed info.

Billed 11: Børn og politi.

Billed 12: oversigt/stemning – intet islam

Billed 13: HKH Frederik imellem islamofacisterne Johanne Schmidt-Nielsen og Morten Østergaard, leder af landsforræder partiet.

Billed 14: oversigt/stemning – intet islam

Billed 15: close up af anonyme deltagere

Billed 16: politi. I baggrunden den islamiske stat tadsjikistans flag.

Konklusion: Mindehøjtideligheden for ofrene for det islamiske jihad angreb havde, fra politisk hold, hovedsagligt deltagelse af islamofile. I hvert fald at dømme efter BTs billed dækning.

Skåret ud i pap

Torben Mark Petersen skære i en klumme på 180grader problemet med islam og terror ud i pap. Fra klummen:

Angrebet på Charlie Hebdo, mordattentaterne på Kurt Westergaard og på Lars Hedegaard og terrorangrebet på Krudttønden i går har selvfølgelig noget med ytringsfrihed at gøre, men det er vigtigt at forstå, at ytringsfriheden er blot en kampplads blandt flere. Og at selve krigen ikke drejer sig om ytringsfrihed eller om islams billedforbud. Den handler om noget meget større.

 

Krigen er en religionskrig, og den er nu blevet udkæmpet i 1400 år med visse afbrydelser. Eller man kan kalde det for en krig mellem civilisationer, hvis man foretrækker Huntingtons terminologi. At tale om civilisationer eller kulturer ændrer imidlertid ikke ved, at kernen i konflikten er religion. Det handler om hellig krig. Og målet er islams udbredelse, som det har været i 1400 år.

 

Islam er en krigerisk ideologi. Det hænger bl.a. sammen med, at når der ikke er nogen adskillelse mellem den religiøse og politiske magt, så bliver udbredelsen af islam som religiøs doktrin sammenfaldende med en geografisk udbredelse af islams territorium.

 

Kernen i jihad-doktrinen er, at der eksisterer et enkelt islamisk samfund, islams hus, styret af ummaen, og at det er ummaens pligt at udvide ”islams hus”. Jihad er altså en religiøs pligt, og målet er at bringe hele jorden under islams herredømme, (koranvers 2,194; 4,94; 8,72; 9,41; 66,9). Utallige er de skriftsteder i Koranen, hvor troende opfordres til at tage del i den væbnede kamp mod de vantro (jf. fx vers 9,14; 9,29; 9,41), og de, der bliver dræbt i jihad, stilles en seksuel belønning i udsigt i form af 72 himmelske jomfruer.

 

Pointen er, at selv hvis alle vesterlændinge skulle underkaste sig islams billedforbud, og ingen nogensinde mere ytrede så meget som et eneste kritisk ord om islam eller Muhammed, så ville terroren ikke forstumme. Islamisternes krig mod os ville ikke stoppe. Det ville blot være en sejr for islamisterne, og krigen ville fortsætte med andre midler.

 

Tid til boycott

Der er arrangeret en mindehøjtidlighed ved Krudttønden på Østerbro i København.

Bag det står de to Københavnske politikere Lars Aslan Rasmussen og Anna Mee Allerslev. Og det er netop problemet. Begge er berygtede for deres islamofili og har aktivt arbejdet med, at lukke munden på folk, der ikke stiltiende ser på islamiseringen af samfundet. Lars Aslan senest ved at agere fidibus for venstreekstremisten Jan Hoby og forlange Nicolai Sennels fyret. Anna Mee har blandt andet været politisk bagmand for blå øjene kampagnen, her og her, som med bl.a. Simon Kvamm som posterboy, belyver danskere med at de skulle være racister.

Lad dem dyppe deres hænder i blodet fra de tusindvis af ofre for islamiseringen, men lad dem gøre det alene.

Tillæg:

I BT berettes det, her og her, at Finn Nørgaard der blev dræbt ved Krudtønden var engageret i ytringsfrihedspørgsmålet. En kommentator på Uriasposten, Historyman, oplyser i en kommentar:

De gange jeg talte med ham [Finn Nørgaard] udspecificerende han at netop Islam, baseret på Koranen som et grundlæggenden samfunds problem. Han deltog i flere møder [i Trykkefrihedsselskabet] bla. et med Gert Wilders og det med Mark Steyn. Begge gange talte jeg med ham og han var meget klar i sin negative holdning til Islam og navnlig Koranen. Det kan selvfølgelig være at jeg tager fejl, eller han måske bare ville “falde ind” i tilskuermængden, men jeg tror det ikke.

 

Grise myter

I anledning af terrorangrebet mod et offentligt møde om kunst og blasfemi på Østerbro i København benytter Søren Pind lejligheden til at trække en sejlivet gammel krikke myte af stald. Pind skriver på sin FB:

pind om gris

Grrrrr! Nogen gange får man lyst til at gøre alvor af at begrave folk i skind fra dyr, der forhindrer dem i at komme i deres såkaldte paradis…

Den bemærkning går på en myte om en, af adskillige, amerikanske militærkommandører på Mindanao først i 1900 årene, Joseph “Black Jack” Pershing. Han skulle angiveligt have indfanget 50 muhammedanske terrorister, henrettet de 49 og begravet dem i griseskind, og ladet den sidste gå, så han kunne berette for brødrene i troen. Og bagefter holdt moroerne sig i ro… Indtil fuld filipinsk uafhængighed og afbrudt af deres bekæmpelse af japanere under WWII.

En af hans kollegaer, Leonard Woods, aktiviteter godt have givet anledning til historierne. Jeg gætter på det har været hjulpet godt på vej af den propaganda krig, der foregik i USA har hjulpet godt til. “venstrefløjen” brugt nemlig deres sædvanlig trick: Løgn historier i MSM, bl.a. forfalskede soldaterbrev. Anyways så er der en god artikel her. Og efter læsning vil man spørge sig selv hvor for fanden lærer vi ikke af vores erfaringer. Et uddrag:

 

One of the bloodiest battles of the whole Moro experience occurred near Jolo City in March 1906, when the Moros there made a determined stand in the crater of another extinct volcano, Bud Dajo. In what came to be known as the “Battle of the Clouds” because it was fought largely at an elevation of 2,000 feet, the Americans launched a heavy bombardment followed by an assault over fallen trees and around huge boulders. Their casualties—21 killed and 73 wounded—were slight against the more than 600 Moros, some of them women dressed as men. The terrible fight aroused widespread criticism when word of it reached the United States. Many Americans thought matters could have been handled peacefully, and that in any case the Army’s onslaught was unnecessarily murderous.

Perhaps because of Bud Dajo, Wood was recalled in December 1909, but not before he had disposed of a troublesome bandit named Jikiri on an islet near Jolo. Pershing returned to take command. Within days of his return, as many as 1,000 Moros again took to Bud Dajo, daring the Americans to come and get them. They did, but more cautiously. In less than week, Moro supplies ran out. Many of the Moros slipped away into the jungle while the rest quietly surrendered. After that, there were only sporadic amok and juramentado attacks until June 1913, when the Moros challenged their enemies at Bud Bagsak in what would be the ultimate battle of the American experience in Moro territory. Although the 6,000 to 10,000 Moros engaged were the greatest concentration the Americans ever faced in the Philippines, the results were as one-sided as ever. Only 14 Americans were killed and 11 wounded, while the Moros lost as least 500 killed, and nobody ever knew how many were otherwise hurt. The Americans were never again challenged militarily in Mindanao or the archipelago.

Der er ellers masser man kan lære af Mindanao såsom nødvendigheden af at holde muhammedanerne under hælen. Der er ikke noget at forhandle om, muhammedanerne forlanger resten af klodens folks betingelsesløse underkastelse under islam, så mulighederne er enten denne underkastelse, en all out war, eller at de bliver strikt holdt i deres egne områder. Det fromme islamofile håb om fredelig sameksistens har ikke gang på jord.

Tillæg:

Tilbage i 2010 fortalte de to islamofile underkastelses politikere Uffe Ellemand og Mogens Lykketoft bl.a. til Berlingskes Politiko:

Hvorfor nævner ingen af jer terrortruslen og den islamistiske ekstremisme som en af de tre vigtigste udfordringer for dansk udenrigspolitik?

LYKKETOFT: »Siden præsident Bushs første definition af den såkaldte krig mod terror, er der heldigvis – tror jeg – sket en fremadskridende erkendelse af, kampen mod først og fremmest er en livslang politioperation.«

ELLEMANN: »Terrortruslen er efter min mening først og fremmest en udfordring for politi og efterretningstjenester, og hvis Afghanistan lige skal have et ord med på vejen, så er et af de store problemer, at indsatsen fra en række af de store europæiske lande kun har været halv- eller kvarthjertet.«

Hvad med de terroranslag i Danmark og andre steder i Europa, som almindelige danskere kan læse om i aviserne. For eksempel angrebet på Muhammed-tegneren Kurt Westergaard og den svenske kunstner Lars Vilks?

ELLEMANN: »Det er jo ikke terror…der løber altså en gal svensker rundt. Undskyld, jeg siger det. Lars Vilks har jo tigget og bedt om at blive angrebet. Jeg har ikke ondt af den svensker, der har gjort alt, hvad han kunne, for at provokere. Ham har jeg ikke for fem flade ører sympati for. Det har du sikkert heller ikke, Mogens, men du kan ikke tillade dig at sige det.«

LYKKETOFT: »Ja, ja det gør de. Der er jo meget hysteri derude. Men jeg mener jo, at efter 11. september har vores internationale samarbejde på politi- og efterretningsområdet udviklet sig eksemplarisk effektivt. Vi kan jo naturligvis ikke være sikre på, at vi kan undgå en hvilken som helst terrorhandling, men vi skal også passe på, at det ikke er det eneste, vi interesserer os for.«

ELLEMANN: »Vi har til alle tider haft tosser og fanatikere, og de skal ikke udstilles som terrorister. Der er jo også tosser og fanatikere, der optræder i religiøs forklædning, som for eksempel den mand, der kom efter Kurt Westergaard med en økse. Det er ikke terror.«