Month: April 2015

Hillary do vote shopping

Presidential bid Hillary Clinton are under attack fore reciving money from forign powers to her fundations. Now it seams shes using som of these wonderfull funds for vote buying. Filipino Miriam Coronel-Ferrer has been awarded with a price, which seams designed to grab votes from the 3.5 strong filipino community in the States.

Backgronud is her efforts to achive with the muhammedanian community in Mindanao and Sulu, resulting in the so called BBL. For many reasons its higly unlikely this will result in a lasting peace.

Både og

MSM svømmer i disse dage over med beretninger om illegale emigranter, der forsøger at svindle sig til ophold i Europa. En del omkommer så i forsøget, hvad der set fra en økonomisk vinkel kun er glædeligt, idet invandringsbyrden hovedsagligt bæres af de lavere indkomstklasser i europa. Folk som f.eks generalsekretæreren for Dansk Røde Halvmåne, Anders Ladekarl, med 1 mil + i årsløn bidrager meget lidt og køber sig samtidig fri af de ubehagelige konskvenser af indvandringen, såsom analvoldtægt af en 10 årig pige. Det er mennesker i de lavere indkomstklasser som kommunisten Laderkarl lader betale prisen for moralske egotrip, som han og Røde Halvmåne i parentes bemærket score millioner på. Dansk Røde Halvmåne tjente i 2013 kanp 60 mil DKK på at drive såkaldte asylcentre.

Der har været artikler, hvor organisationer som Dansk Røde Halvmåne og Amensty har været ude og argumentere for, at disse illegale emigranter har et krav på, at kunne slå sig ned i Europa.

Bl.a JP.dk har spurgt danske politikere hvad de vil stille op. I det mindste er det kun de røde nazier i Einheilslizten og Waffen-SF, der offentligt tør lægge sig på linie med kommunisten Anders Ladekarl.

[…]og Danmark bør grundlæggende arbejde for en mere solidarisk fordeling af flygtninge i Europa.

Enhedslisten mener ikke, at Triton-operationen er tilstrækkelig, da den blot viderefører EU’s fokus på grænsebevogtning frem for at have redning af menneskeliv som førsteprioritet.

“Danmark bør sætte skibe og ressourcer til rådighed for at hjælpe. Men hvis det blot handler om at styrke Triton, er det en katastrofe, for det betyder, at vi kommer til at have flere lig i Middelhavet meget snart igen,” siger udenrigsordfører Nikolaj Villumsen til Ritzau og tilføjer:

“Vi skal insistere på, at EU’s kyniske politik ændres.”

SF mener dog ikke, at EU skal tage imod migranter, som ikke er flygtninge i traditionel forstand. På sigt skal bistandsmidlerne bruges på at skabe mere stabilitet i de lande, som folk flygter fra. Og der skal findes en måde at fordele flygtningene mere solidarisk i Europa.

Kommer det fra Pia Ohlsen Dyhr.

De blå nazier hos de radigale mener problemet er de både der transpotere emigranterne, som de så vil sænke. Formentlig uden passagere som de radigale velsagtens istedet vil tilbyde fly ind i Europa.

Et af midlerne til at løse problemet er at gå efter menneskesmuglerne, konfiskere deres både eller sænke dem i havet, forklarede Martin Lidegaard (R) over for Jyllands-Posten efter et EU-krisemøde i Luxembourg mandag.

Socialudemokraterne er på linie med det regerings førende parti; Radigalningene:

Socialdemokraterne tvivler på, at det er muligt at sende bådflygtningene tilbage til nærområderne. Mange af dem er eksempelvis syrere på flugt fra borgerkrigen i landet, og i deres tilfælde vil det ikke kunne lade sig gøre at sende dem tilbage til nærområderne. Syriens nærområder er nemlig i forvejen ved at bukke under for millioner af flygtninge, som krigen har skabt.

Regeringen afviser dog samtidig at ville ændre Dublin-fordordningen om at flygtninge skal have deres asylsag behandlet i det første land, de kommer til – i denne forbindelse primært Italien.

“Jeg forventer ikke en genåbning af Dublin som sådan. Men jeg forventer nok, at der vil være større villighed til at kigge på, hvordan man kan hjælpe frontstaterne solidarisk med de opgaver, der følger med,” siger Martin Lidegaard til Ritzau.

Os uden bil

I en pressemeddelse, som citeres i BT, fortæller den røde homofile nazi Morten Kabell, at han er billøs.

»Hvis IKEA vil slå sig ned i København, skal det selvfølgelig også være på københavnernes præmisser, og københavnerne tager altså cyklen, når de skal rundt i vores fantastiske by. Det bliver helt nyt for alle at kunne snuppe en ladcykel for at køre i IKEA i København for at købe møbler, og med Dybbølsbro Station som nærmeste nabo og en kommende metrostation ved Fisketorvet er placeringen ideel, især for os uden bil« skriver Morten Kabell i en pressemeddelelse.

Heldigvis kan vi ikke på UH forestille os hvordan Kabell vil ride en ladcykel med en ottoman  på ladet eller hvordan han vil bruge den hjemme. Tilbage i 2013 kunne Kabell dog godt se det fornuftige i en bil med chauffør betalt af skatteyderne. Man er vel homofil socialist?

Nazistiske tørklæder

Uriasposten beretter Kim om nye tider hos de Konservative, der som led i valgkampen har sat plakater op med teksten “Stop naziislamisme” og stop visse andre ting.

Hos de Konservative selv hedder set:

… og pas på vores fælles værdier. Fundamentalistiske imamer må aldrig true vores frihed og demokrati.

Vi ser i dag en udbredt totalitær antisemitisme i den arabiske verden og i ekstreme islamistiske kredse i vesten. En antisemitisme med klare tråde til fortidens nazisme og fascisme. Både i Paris og København var det jødiske samfund et selvstændigt mål for islamistisk terrorisme. Naziislamismen findes også i Danmark, hvor ekstreme prædikanter direkte opfordrer eller tilskynder unge mennesker, ofte fra bandemiljøer og belastede boligområder, til vold, mord og deltagelse i væbnede konflikter.

Er det rimeligt? Nej vel?! Så stop det. Sammen med os.

Om det for de Konservative er andet end gratis ord er nok tvivlsomt. Man kæmper for overlevelse og forsøger sig med endnu en omgang løgn for at tækkes vælgerne.

Tilbage i 2007 blev sammenrendet af landsforræddere stærkt fortørnede over, at DFs Søren Karup skar islams rolle som totalitær politisk bevægelse ud i pap, netop ved en sammenligning eller sammenstilling af islam og nazisme. Dette foranledigede Radigalningene til, at foreslå Folketinget at vedtage en fodømmelse af Karup og DF. Fra debatten i Folketinget: Først citaterne af Karup, som halvnazien Niels Helveg gengav dem (de er ikke betvivlede).

Den 19. april blev hr. Søren Krarup i Jyllands-Posten citeret for, og jeg citerer:
»Hvis man skal forstå, hvad sagen drejer sig om, og hvad der ligger i det tørklæde, så skal man sammenstille det med nazismens symboler.«
Dér startede debatten.
Samme dag var der her i salen debat om lovforslag nr. L 93. Hr. Morten Østergaard tog citatet op, hvorefter hr. Søren Krarup tog ordet og udtalte, og jeg citerer igen: »Jeg har sagt, at sløret, tørklædet, er et totalitært symbol, og at det dermed er ligestillet med de totalitære symboler, vi kender fra henholdsvis kommunisme og nazisme.« Med rette vakte disse udtalelser opsigt. Det er jo også, fordi de fremsættes af en af de fremmeste repræsentanter for et parti, der udgør regeringens parlamentariske grundlag. Udtalelserne er aldeles urimelige og krænkende for muslimske kvinder.

Det gav aneldning til offentlig debat anført af diverse islamofile slyngler. I Des-Information berettede David Ræling:

Fra øverste tilhørerrække stikker en række kvindehoveder ud, så Folketingets sollys giver genskær i deres hvide tørklæder. Det, der bliver sagt, får hovederne til at nikke eller ryste, som om de sidder på duer. Nede i salen har Søren Krarup og Jesper Langballe sat sig tungt ludende og ligner kalkuner. Folketinget drøfter muslimske tørklæder.

Det er Søren Krarup, der har givet anledning til debatten. Han har sammenlignet muslimske tørklæder med nazisymboler. Det har fået Niels Helveg Petersen og Marianne Jelved til at forespørge statsministeren: Hvad er VK-regeringens holdning til en sådan sammenligning?

Niels Helveg Petersen forklarer fra talerstolen:

“Søren Krarups udtalelser er groft krænkende og dæmoniserer et stort antal muslimske kvinder i Danmark. Fornuftige mennesker over hele verden må tænke: Hvad er det for et debatniveau, de holder i det ellers fornuftige lille land?”

“Hvorfor går Dansk Folkeparti ind for en dagsorden, som ingen betydning har?”

De radikales Johannes Poulsen presser videre:

“Udtrykker afværgedagsordenen en afstand?”

Søren Espersen: “Den udtrykker tilslutning til et land med ytringsfrihed.”

Johannes Poulsen: “Altså ikke en afvisning. Tak for det tydelige svar.”

Dansk Folkeparti gør det under debatten klart, at partiet ikke har tænkt sig at tilbagekalde noget som helst. Trekløveret Søren Espersen, Søren Krarup og Jesper Langballe forstærker deres angreb på islam og sigter i samme åndedrag de radikale for medløberi over for nazisme og kommunisme og nu islamisme.

“Hvor islam trænger frem, følger ørkenen med,” siger Søren Espersen.

Jesper Langballe: “Her er tale om en så alvorlig trussel for hele Europa, at det ikke betyder noget, om nogen bliver krænket.”

Langballe spørger: “Vil Venstres ordfører bekræfte, at de radikale over for totalitære systemer altid har spillet usselhedens rolle?”

Radikal hazard

Troels Lund Poulsen svarer, at han er for ung til at huske andet end fodnotepolitikken i 1980’erne: “Den er et bevis på, at Det Radikale Venstre spillede hazard med Danmarks sikkerhed.”

I maj 2013 kommenterede Torben Mark Petersen og Lone Nørgaard i Ræson islamapologeten Martin Krasniks påstand om, at islamkritiken var brudt sammen:

”Islamdebatten lider under et substantielt sammenbrud.” Således udtaler Martin Krasnik i et interview til RÆSON (d. 30.4.13), hvor han hævder, at man ”(…) går galt ved at se islam som en aggressiv ideologi, som forsøger at overtage Vesten.”

Udsagnene er postulater, for hverken i Ræson-interviewet eller i Krasniks kronik i Berlingske den 12.4 forholder han sig konkret til den foreliggende dokumentation om islams missionspligt. Utallige skriftsteder i Koranen og hadith [overleveringer om, hvad Muhammed gjorde og sagde, red.] samt tekster af både klassiske og moderne islamiske kommentatorer vidner om, at islam er en krigerisk ideologi. Det hænger bl.a. sammen med, at når der ikke er nogen adskillelse mellem den religiøse og politiske magt, så bliver udbredelsen af islam som religiøs doktrin sammenfaldende med en geografisk udbredelse af islams territorium.

Kernen i jihad-doktrinen (forstået som hellig krig) er, at der eksisterer et enkelt islamisk samfund, islams hus, styret af ummaen, og at det er ummaens pligt at udvide ”islams hus”. Jihad er i denne forstand en religiøs pligt, og regler for jihad er omfattet af shariaen. Målet er at bringe hele jorden under islams herredømme. (jf. koranversene 2,194; 4,94; 8,72; 9,41; 66,9). De, der bliver dræbt i jihad, er martyrer, og de loves at komme i himlen, hvor der venter dem en seksuel belønning, de nok så berømte 72 jomfruer. Utallige er de skriftsteder i Koranen, hvor troende opfordres til at tage del i den væbnede kamp mod de vantro (jf. fx vers 9,14; 9,29; 9,41). Opfordringerne til at myrde jøder er ligeledes utallige.

Politisk islam har fået vind i sejlene efter den islamiske revolution i Iran i 1979. Der er udstedt utallige fatwaer i de seneste 30 år, som opfordrer til drab på amerikanere, jøder og vantro. Volden og terroren er ligeledes eskaleret, efter at radikale muslimer vendte tilbage fra kampene mod Sovjetunionen i Afghanistan.

Hvis islams historie havde været overvejende fredelig, så kunne den krigeriske karakter af de hellige skrifter være affejet med et skuldertræk, men både islams historie og nutid er blodig. Islamisk imperialisme begyndte allerede i de første årtier efter Muhammeds død, og i løbet af forbløffende kort tid var hele den arabiske halvø, Nordafrika, Persien og Afghanistan erobret og indlemmet i ”islams hus”. Med erobringen fulgte islamiseringen, ødelæggelsen af de erobredes kultur, konvertering eller underkastelse af de besejrede, hvis de da ikke blev dræbt eller gjort til slaver.

Senest har vi så set Dronningens beklagelse af, at hun tilbage i sin Nytårstale i 1984 gik i rette med kritikkere af indvandringspolitikken. Og i dag henleder den altid seriøse Snaphanen så opmærksomheden på en Mike Dobbins, en tidligere islamofil, der nu undskylder. Det sker i en artikel i The Christian Post, hvor han bl.a. skriver:

For years I was an apologist for Islam, as regrettably, many still remain. I only read books and believed those who painted Islam in a peaceful, glowing light. I made excuses for radical Muslims and lived in a flood of denial that religious teachings could still, in this modern age of drones and clones, motivate a person to commit evil. I criticized the numerous atheists including Ayaan Hirsi Ali, Sam Harris, and Bill Maher warning of the dangers inherent in Islamic doctrines, recklessly labeling them Islamophobes.

Today I’m writing to say I’m sorry, I apologize, and I ask for your forgiveness. We who have blindly defended Islam and called you Islamophobes are tragically wrong.

The critics of Islam are right. Islam is intrinsically, alarmingly violent, hateful and oppressive on a scale greater than all other major religions combined. To say that radical Islamists are motivated to commit atrocities and embrace oppression based on religious doctrine is the understatement of the century.

We who have carelessly thrown around the Islamophobe label including Glen Greenwald, Reza Aslan, and Karen Armstrong should lower our heads in shame and guilt. Few things are as morally depraved as attacking someone who criticizes Islam (Ayaan Hirsi Ali) rather than attacking the Islamic apostasy and blasphemy laws teaching Muslims they should kill her. We must now live with the knowledge that we’ve abandoned and betrayed our principles. Though we claim the mantle of human rights, free speech and equality, we lack the courage of our convictions when it offends someone. We make the cowardly lion look like Churchill.

In reality, those who criticize Islam, especially reform minded Muslims, are the bravest of the brave. They are literally putting their lives at risk by the simple act of criticizing the Quran, Muhammad, and Sharia.

Selv i den danske rødfascistiske højborg, Einheilslizten, har den kommende partiførere Pelle Dragsted talt om fascistisk islam, uden dog at komme ind på hvilke konsekvenser det skulle medfører.
Tiderne er ved at skift til et mere realistisk syn på islam.

Dronninge tale

Dronning Magrethe, ikke at forveksle med den radigale regeringschef Margrethe III, gør afbigt i forhold til sin tidligere udtalelse om dankserne og deres dumsmarte bemærkninger. I et interwive med Berlingske som refereres i BT hedder det:

Og hun siger direkte om sin tale fra 1984.

»… Jeg ville næppe sige det samme i dag, set i lyset af hvordan det har udviklet sig,«.

Vel det tættest man kan forvente et statsoverhoved kommer på en undskyldning. In casu i forhold til de danskere der blev beløjet med beskyldninger om såkaldt racisme.

Ligeledes udtaler Dronningen om mennesker der kommer til Danmark:

»Det er klart, at når et samfund modtager mange mennesker udefra, må man også stille det krav, at de forstår, hvor de er kommet hen. Vi vil gerne give plads, men de er kommet til vores samfund, og de kan derfor ikke forvente, at deres gamle samfundsmodel bare kan videreføres her i landet. De skal kunne gå i moske, når de gerne vil – det skulle bare mangle! – men når de begynder at gøre ting, som ikke stemmer overens med det store mønster i det danske samfund, må de indse, at den går ikke,« siger Dronningen i interviewet, der bliver bragt i søndagsudgaven af Berlingske.

BT spøger så et par “eksperter” om hvordan de udlægger Dronningens udtalelser.

Lars Hovbakke Sørensen, hvis politiske præferance er ukendt udtaler:

»Det er meget markante udmeldinger, Dronningen kommer med i forhold til, hvad hun har sagt tidligere. Hun har gradvist skærpet tonen de senere år med hensyn til diskussionen om udlændingespørgsmålet. Hun havde den berømte nytårstale i 1984, da hun talte om dumsmarte bemærkninger og rettede skytset mod danskerne,« siger Lars Hovbakke Sørensen og fortsætter:

»I 2006 talte hun også om udlændingespørgsmålet, og siden da har hun i højere grad gjort opmærksom på, at udlændinge også skal tilpasse sig Danmark, og dette interview er en foreløbig kulmination på de holdninger, som er, at man som udlænding skal tilpasse sig det mentale klima i Danmark, som hun formulerer det,« siger han.

Lars Hovbakke Sørensen understreger, at dronning Margrethe aldrig træder over grænsen, og han vurderer, at danskerne vil lytte til hendes markante udmeldinger og anskue dem som både konstruktive og relevante.

Den anden “ekspert” er trotskisten Johannes Andersen. Og han er chokeret forstås det i BT:

»Ja, men det var mere alment menneskelig omgang med hinanden, og anstændighed. Men det hun kommer med her, er jo en politisk udtalelse, der har at gøre med, hvordan vi generelt regulerer området. Hun flytter grænsen for, hvad kongehuset taler om. Hun siger jo faktisk, at Danmark ikke skal være et multikulturelt samfund, og at det skal udlændinge, der kommer hertil vide.«

I 1999 sagde statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S) om DF at »stuerene bliver I aldrig.« Siden har næsten alle partier overtaget dele af DFs dagsorden, bortset fra Enhedslisten og de Radikale.

»Der er kommet en politisk dagsorden, der fylder rigtig meget. Og det siger noget om at blå blok og rød blok ikke har evnet at sætte andre og vigtigere politiske dagsordener. Forskellene på at være rød og blå er skrevet ud af historien. I stedet har vi fået enkeltsager, og få værdielementer, hvor udlændinge og holdninger til Islam er kommet til at fylde alt for meget. Og partierne kan snart ikke overgå hinanden.«

Dødsfald

BT fortæller at en tidligere DDR medarbejder er kreperet.

Den tidligere DR-journalist, Dan Axel, er død. Han døde skærtorsdag og blev 64 år.

Dan Axel nåede at være næsten 25 år i DR, inden han i 2009 skiftede spor og blev pressechef for Socialdemokraterne i Bruxelles. Før det havde han i sine unge år været politisk reporter på Berlingske Tidende.

»Dan var en utrolig sød og hjælpsom kollega. Han vil blive savnet,« siger DR-kollega Jens Ringberg til Altinget.dk i anledning af dødsfaldet.

Skiftede spor? At hr. Axel skiftede fra en afdeling af partiet til en anden er vidst ikke hvad man normalt kalder et sporskifte. Det ville det have været hvis han pludselig var blevet sandhedssøgende.

ligegyldighed død

En ligegyldighed der bl.a. spildt skoleelevers tid med hans skriblerier, har sat sit sidste punktum.

Og det er ganske vist, at kan vi ikke hamle op med invasionen, er det såmænd nok fordi, vi ikke er bedre værd. Vi burde med entusiasme tage imod tilskudet på et tidspunkt, hvor vi – ærlig talt – ikke har så forfærdelig meget at byde på selv.
(Politiken 24/4 l988)

Jeg vil overhovedet ikke sætte nogen grænse overhovedet (for hvor mange flygtninge og indvandrere, vi kan tage imod, red.)….. “ikke bare integration men samgifteri – blanding af racer – er racens overlevelse….Er der noget smukkere end mulatter? Der kommer fantastisk flotte fyre buldrende fra Tyrkiet og Pakistan og alle mulige andre steder fra, og sikke nogle herlige børn, der kunne komme ud af det…..
(Aktuelt 14/12 91)

Se dog de fanstastiske og flotte mennesker, der kommer ud af blandingsforhold i f.eks. de tidligere franske kolonier i Nordafrika. Tilførsel af nyt blod er et sundhedstegn. Hvis vi kun dyrkede hinanden, havnede vi i indavl og incest med en farlig degeneration med deformiteter som hareskår, misvækst, skæve hoveder og korte arme til følge… For mig eksisterer der principielt ingen grænser… det har gennem historien vist sig, at de fremmede stille og roligt har assimileret sig…
(JyllandsPosten 11/1 1994)

Det folketingsflertal, der står bag vort lands ulykkelige deltagelse i krigene i Irak og Afghanistan har vedtaget, at den 5. september skal være flagdag til ære for danske soldater.

Som modstander af alt militær er vi dybt bekymrede over, at vort land deltager i angrebskrige og besættelser og vi sørger over alle, civile såvel som soldater, som må lide og dø i dem.

Derfor opfordrer vi alle der er enige med os til at markere deres sorg ved at flage på halv stang den 5. september

Uddrag af støvlerne bl.a. trykt i Palæstina-Orientering, Årg. 9, nr. 2 (1987)

rifbjerg støvlerne

At en islamofil semi nazi dør er ikke noget tab. Navnet var Klaus Rifbjerg.

Rifbjerg tidligere omtalt på UH

Asocialudemokraten Magnus Heunicke glæder sig på fjæsbog over, at kujonen Rifbjerg ikke turde møde Ulla Dahlerup, søster til feminazien Drude.

heunicke om rifbjerg

“- Kære journalist Magnus Heunicke. Der er forskel på niveauerne i den politiske debat. Det her niveau ønsker jeg ikke at gå ned på.

Med venlig hilsen
Klaus Rifbjerg”

Med de ord aflyste Rifbjerg interviewet. Det var format. Det er vi mange, der kan lære af.

Opdatering:
Ifølge en kommentar på Uriasposten har familien kontaktet Rørvig Kirke for, at Rifbjergs urne nedsat på den stedlige kirkegård. Selv i døden er han en hykler.

demoer mod islamisering (au)

Aussierne er længre fremme med modstanden mod den islamiserings proces som et sammenrend af nazister, naviister, socialdemokrater og andre kommunister/socialister har iværksat som en opfølgning af Adolf Hitlers alliance med islam. 4. april var der således 15 steder på kontinentet demonstrationer mod islamisering og radikal ekstremisme.

Som optakt havde den venstreekstreme publikation “The Guardian” en artikel, der på forhånd skulle flytte nazist og racist fokuset væk fra egne rækker og over på de fredelige demonstranter. Fra artiklen:

An anti-Islamic group called Reclaim Australia is planning 16 rallies across the country on Saturday to be addressed by controversial speakers including a reputed member of the far-right Australian Defence League.

Counter-demonstrations are being organised in Melbourne, Sydney, Brisbane and other sites by leftwing activists, who say people may attend the events – branded as “protecting the Australian way of life” – without being aware of their links to extremist groups.

Burgess maintains a website under the alias the Great Aussie Patriot, where he posts videos by rightwing nationalist groups and warnings about the perceived dangers of Islam.

His website also promotes his band, Eureka Brigade, who have written songs such as Shit on a Mosque and ADL Killing Machine.

Holt told Guardian Australia the rallies were intended to “stop this racism against us by Islam”. “We’re not the racists, we’re patriots. And besides, Islam is not a race,” he said.

“I’ve done a bit of research online,” he said. “Everything you see online coupled with what you see on television, that gives people a rational fear, and that rational fear is spreading from one thing, that’s Islam. If we’re racist saying we don’t want that small element in Australia, then I’m happy to wear that badge.”

Other scheduled speakers include the cartoonist Larry Pickering, who will address the Gold Coast rally, and the evangelical Christian preacher Danny Nalliah, who will speak in Melbourne. Nalliah is the leader of the Catch the Fire ministries, which hosted the World Congress of Families conference in August, and was the lead candidate for the Rise Up Australia party in November’s Victorian election.

Organisers of the counter-demonstrations said they expected large turnouts in most capital cities.

abc har man en rapport om forløbet:

Opposition Leader Bill Shorten has ridiculed the anti-Islamic fears of Reclaim Australia protesters as “exaggerated” and unfounded.

Yesterday saw heated exchanges at protests around the country with the Reclaim Australia group facing off against supporters of multiculturalism.

The largest gathering was in Melbourne where protesters from both sides pressed against police officers charged with the responsibility of separating the two groups.

Supporters of multiculturalism say the Reclaim Australia rallies would have caused distress among new migrants.

The group said its hundreds of supporters were rallying against Islamic extremism, and not Muslims in general, but Welcome to Australia’s pastor Brad Chilcott said many of the signs and comments at the rallies were hurtful.

“It’s very easy to protest against a concept, but when you know the individuals that are impacted by this and recognise that they are just everyday people like you and I trying to make their way in Australia, you see the real damage that images like these do to people,” he said.

Recalim Australia held 16 rallies in capital cities, regional and rural centres, speaking out against sharia law, halal certification and Islamic extremism.

Counter-rallies were organised by opposing groups to protest against Reclaim Australia, which they said was anti-Muslim.

One Nation’s Pauline Hanson addressed supporters in Brisbane, while opposition protesters booed and held signs saying “racists and bigots please go back to where you came from”.

“My fellow Australians, we have people here today who stand against racism. Thank you for your support, so do I,” Ms Hanson said.

“I’m not a racist — criticism is not racism. I am a proud Australian fighting for our democracy, culture, and way of life.

“This rally being held across our nation today was called out of sheer frustration from ordinary Australians who fear for the future of our nation and the mindset of our politicians, who don’t appear to be listening.”

Danny Nalliah from the Rise Up Australia Party addressed the rally in Melbourne and said he was “not against Muslim people, but … opposed to the teachings of Islam”.

“We love the Germans, we oppose the Nazi philosophy. We oppose communist philosophy but we love the Russians and Chinese,” he said.

“Likewise, we oppose Islam but we love the Muslim people.”

But Melbourne anti-racist rally organiser Mel Gregson attacked the group, accusing it of spreading “conspiracy theories” by linking halal products with the Islamic State terrorist group.

“It’s basically implicating good Muslim people in the political movements of a tiny minority,” she said.

På denne korte video kan man se, hvordan sammenrendet af bl.a. nazister går løs på de fredelige anti-islamiserings demonstranter. Bemærk Che ikonet i nederste højrehjørne. Socialisterne er, ligesom muhammedanerne, ligefrem stolte over deres tidligere massemord.

Reclaim Australia FB

Reclaim Australia web site

 

DDR med nysyn?

Den multikulturelle løgnespreder DDR fylder 90 år. Det er snart mandsminde for, at nogen kan huske DDR som andet end en propaganda kanal, der i storstil har beløjet til højre og venstre med beskyldninger om såkaldt racisme. Hvad racisme så end måtte være for en størrelse.

Velsagtens som et led i fejringen er der blevet lavet en film “Idealisten” om en af DDR folkene, Poul Brink, og hans dækning, og i en vis grad afdækning af, at skiftende Danske regeringerne tillod amerikanerne at have et mindre arsenal af såkaldte atom-våben på Grønland.

Tilbage i 2002 fik Brink sine 15 minutters verdensberømmelse efter jihad-mordet på hollandske Pim Fourtyn. Til bladet Løgneren udtalte han:

“Det er interessant, at han vækker hele Europa uden brug af spindoktorer. Det må vække til eftertanke. Han har tilladt sig at råbe af folk og gå fra debatter, så man skulle tro, det var i Italien. Der må være en tørst efter begejstring i befolkningen,” ræsonnerer Poul Brink.

Indtil videre forsøger Poul Brink at finde ud af, om journalister bare formidler objektivt, eller om de er politikernes event-magere, og om journalister helt skal lade være med at viderebringe ekstreme holdninger.

“Den diskussion er spændende. Hvis en mand er provokerende, kan journalister og politikere så sige noget lige så provokerende, uden at manden bliver skudt?” spørger Poul Brink.

De hollandske medier har tidligere haft en stiltiende aftale om ikke at omtale især en yderst ekstrem højrepolitikers udfald.

“Hernede diskuterer man lige nu, om man skal holde hele samfundsdebatten nede? Forleden slog en mand ud efter en hollandsk journalist med ordene: “Der kommer en af dem, der var med til at myrde ham”. Selv mener vi jo bare, at vi er budbringere,” siger Poul Brink og fortsætter:

“Pim Fortuyn var dygtig til at bruge medierne, han begejstrede folk og talte til deres hjerter, mens Socialdemokratiet kunne alle tallene. Denne valgkamp kom aldrig til at handle om ventelister og arbejdsløshed. I starten handlede den om indvandrere og islam, men så kom den til at handle om Fortuyn selv; om han var udsat for en dæmonisering eller ej. Jeg mener ikke, journalisterne kunne have holdt fast i de normale valgtemaer. Der var en strøm, som folk ville høre om.”

På BT.dk beretter Brinks kollega Olav Skaaning Andersen om filmen om Brink og hans bog.

I ET demokrati, er det en betingelse, at befolkningen holdes informeret. Eller som Poul Brink skriver i sin bog, ‘Løgnens univers’.: ‘Det vigtigste i et lands udenrigspolitik må være, at folket kender den, forstår den og er enig i den. Det giver et råddent demokrati, hvis den virkelige sikkerhedspolitik kun kendes af en lille, mandarinagtig elite’.
Sådan er det desværre stadig, så derfor: Tak til Poul. Og til alverdens Poul Brink’ er.

Gad vide hvornår vi ser en DDR sjovnalist afdække spillet om udlændingeloven af 1983 med henblik på, at sætte spot på de ansvarlig for den katastrofe som muhammedansk indvandring har vist sig at være?