Month: May 2015

Lykke på 1′

Mogens Lykketoft vil som Lars Løkke være berettiget til rejser på 1′ class

Tilbage i 2013 var det en stor sag, at Venstres formand og formand for den mellemfolkelige organisation GGGI, Lars Løkke, på tjenesterejse for organisationen rejste på 1′ klasse. Hovedformålet med GGGI synes I øvrigt, at være, at pleje Danske, Norske og Sydkoreanske handels og investerings interesser i det sydøstasiatiske område, på det politiske niveau. Det giver så I øvrigt god mening, simpelthen fordi man ikke kommer særlig langt på de kanter, hvis man ikke også dyrke det politiske niveau. Med eller uden kick backs.

Sagen betød bl.a. at den berygtede radigale folkemordsanstifter, Christian Friis Bach, valgte at gå som minister, da rejseriet var godkendt af bl.a. ham. Efterfølgende er Bach så blevet ansat I et “job” I FN, hvor en del af jobbet er rejser på 1′ klasse. Det er ikke til at vide hvem der tippede EB om, at Lars Løkkes rejser for GGGI forgik på 1′ klasse, men det synes, at have forklaringskraft, at de evindelige kampagner mod Løkke udgår fra Socialdemokratiet. At man så fik ofret den radigale Bach i spillet har blot været en behagelig sportel for socialdemokraterne.

Mht mådehold med andres penge og “socialdemokrat” er det velkendt at disse ord ikke meningsfuldt kan stå i samme sætning. Eller betale skat med glæde for den sags skyld. Op til sidste folketingsvalg afstedkom det en del støj, at Mogens Lykketoft, en socialdemokratisk naziislamist, sammen med hustru Mette Holm (ofte brugt som sjovnalist på propaganda kanalen DDR), skulle fungere tur-guider for et rejseslskab på en ferietur til Burma. I følge Lykketoft selv, skulle hans betaling bestå I, at han og hustru, fik turen gratis. Den slags er naturligvis skattepligtigt, hvorfor denne blogger anonymt rettede henvendelse til SKAT, med opfordring til at undersøge om rejsefirmaet sørgede for at indberette og i særdeleshed om der for Lykketofts del var lagt an til, at stjæle fra denne verdens aller aller fattigste, som socialdemokraten Mette Frederiksen har kaldt den slags.

I øvrigt er det ufatteligt, når nu MSM glad og gerne, går løs på Løkkes forbrug på andres regning, men holder snuden væk når skattesvindleren Helle Thorning gør det samme. Såsom når hun får betalt en revisor I flere hundredtusindkroners klassen og en personlig oppasser af hendes parti.

Nuvel. Nye rejser venter forude for Lykketoft. På 1′ klasse. I forbindelse med, at “man” vil have ham placeret som formand for FNs generalforsamling, hvilket ganske givet vil lykkes, så bliver der jo en del rejseri i embeds medfør. Udenrigsministeriet skriver i en mail til UH på en forespørgsel om, hvilke rejseregler der vil gælde for Lykketoft:

Mogens Lykketoft forventes som formand for FN’s generalforsamling at gennemføre rejser, der finansieres fra tre forskellige kilder, og han vil dermed også være omfattet af forskellige rejseregler afhængigt af hvilken kilde, der finansierer rejsen.

Overordnet forventes følgende at gælde: Hvis en rejse er finansieret af Udenrigsministeriet, vil Udenrigsministeriets rejseregler gælde.

Hvis en rejse er finansieret af FN, vil FN’s rejseregler gælde. Heraf fremgår det, at formanden for FN’s Generalforsamling har beføjelse til at rejse på 1. klasse. Såfremt denne mulighed benyttes, vil en given rejse skulle rapporteres til Generalforsamlingen i hvert enkelt tilfælde. Rejseudgifter for eventuelt medfølgende familiemedlemmer vil ikke kunne dækkes. Det fremgår desuden, at op til to eventuelt medfølgende medarbejdere skal rejse på økonomiklasse, om end der dog er mulighed for at flyve på businessclass, hvis rejsetiden er over 9 timer.

Hvis formanden bliver inviteret af en medlemsstat til et arrangement, hvor den pågældende medlemsstat betaler for rejse og ophold, vil det som udgangspunkt være op til den enkelte medlemsstat at fastlægge vilkårene. Med venlig hilsen

relevante links:

http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2013/10/20/135538.htm oversigt over Lars Løkkes GGGI rejser.

http://angantyr.blogspot.com/2006/08/hizbollah-var-til-stede-og-holger-k.html

http://www.rawstory.com/2013/03/u-s-complains-about-excessive-business-class-travel-by-un-staff/

http://www.skattetryk.dk/2006/08/07/holger-k-sf-mogens-lykketoft-s-frank-aaen-enh-og-hizbollah/ fotos af Lykketoft til demo for et jødefrit Israel. (også den nye führe for einheilslizten, Søren “jeg er tyrker” Søndergaard, optræder på fotos.

Om racisme

På marxistiske Des-Information har Jens Martin Eriksen et stykke om racisme, som strengt taget primært burde være en advarsel mod overhovedet at bruge begrebet. Fra artiklen:

Ytringsfrihedens fornemmeste berettigelse går ud på noget ganske andet – nemlig at kritisere ’magthavere’.

I juridisk forstand underforstås der ganske vist ikke noget sådant med ytringsfrihed i nogen demokratisk forfatning. Alligevel er det korrekt, at ytringsfrihedens legitimitet i høj grad beror på, at den tillader os at henlede offentlig opmærksomhed på magtmisbrug. Men argumentet bygger på den videre forudsætning, at det altid skulle være tydeligt, hvem magthaverne er.

Problemet er her, at magthavere ikke er lette at udpege i alle sammenhænge. Hvem de kan være, er noget, der først kan afdækkes løbende i den offentlige debat. Er Jyllands-Posten magthaver eller en lille provinsavis i global sammenhæng?

Bum bum. Sørgsmålet burde være et lidt andet. For det første, hvorfor skulle der være særlige regler for magthavere? Og for det andet; er magthaver argumentet andet end et fignblad, som visse benytter til at imødegå kritik uden om substansen, ved at henvise til, at der jo ikke er tale om en magthaver, underforstået at i så fald er der ikke grund til at forholde sig til kritikken? Videre skriver Eriksen:

En yderligere forudsætning for dette sentimentale argument er også, at minoriteter ikke kan være stærke. Men personer i magtfulde positioner inden for kulturelle minoriteter kan udmærket udøve brutal magt over egne medlemmer, ganske som de kan finde på at misbruge multikulturel politik til at forstærke deres despoti. Magtrelationer er på spil overalt i et demokratisk samfund, fra de mindste til de største grupper, og intet sted i samfundet kan der findes positioner, der er à priori er sikrede mod illegitim anvendelse af magt. Det gælder forældre, der tyraniserer deres børn med racisme, eller religiøse ledere, der ikke forstår menneskerettigheder.

Men hvad er der så på spil, når reaktionære islamiske dogmer skal friholdes fra kritik og andre narrestreger? Selv den ellers spydige tegner Gary Trudeau, som er kendt for Doonesbury her i avisen, bedyrer i en udtalelse om sin boykot af Amerikansk PENs hyldest til de franske martyrer fra Charlie Hebdo, at han aldrig kunne finde på at kritisere dogmer i islam, »fordi det ikke er op til mig at beslutte«, om Muhammed kan karikeres eller ej.

Der slap den paternalistiske racisme ud. For her har vi svaret på, hvorfor man laver en distinktion mellem, hvilke dogmer der må kritiseres, og hvilke der må friholdes uanset deres politiske karakter.

Gary Trudeau og meningsfæller gør sig uafvidende skyldige i en ny form for racisme. Den føres frem med faner og dyd af anstændige og venstrefløjen som helhed.

Men de marcherer alle sammen som blinde. Som ikke-europæere formodes muslimer ikke at være modne til at tåle demokratiets metoder, hvorfor de må beskyttes af venstrefløjens og de anstændiges velvillige filantroper. At den øvrige del af samfundet ikke forbinder racistiske associationer med denne karikatur går hen over hovederne på de anstændige.

Og da vi alle sammen endnu har til gode at møde disse spøgelser fra fortiden, må de anstændige og venstrefløjen selv mane dem frem. Deres egen paternalistiske racisme derimod, ser de ikke.

Her på bloggen er vi enige med Eriksen så langt, at anvender man strukturen i racisme argumentationen på venstrefløjen så bliver resultatet, at venstrefløjen (kulturmarxismen) både som gruppe og på individ niveau er dybt racistiske.

Men findes racisme? Ikke sådan som man almindeligvis taler om begrebet. I hvertfald mangler de der bruger det, at redegøre for, hvad der egentligt ligger i begrebet. Historisk set er anti-racisme udviklet i Stalin tidens sovjetunionen. I første omgang som et middel til, at holde styr på de forskellige folk, og begrunde massemord på visse af dem. Sidenhen blev det et såkaldt aktivt-middel for sovjetunionen til, at påvirke opinion i vesten, ved gennem sine proselytter, at slå på tromme for det. Middlet er virkningsfuldt, og man kan da også stadigvæk se kulturmarxister anvende det intensivt.

Ovre hos kollega GRP har Grimwald et indlæg om racisme i filippinsk sammenhæng, og er af gode grunde da også noget følen sig frem.

Anyway, racism is a touchy subject for a lot of people. For Filipinos, when the idea of racism is ever mentioned, they will probably think one of two things: One, they will think of the black vs. whites issues going on in the West, more specifically the United States. Second, they will probably think of the foreigners who have had something to say against the Philippines like Alec Baldwin or Clair Danes. However, I strongly doubt that they will ever even think of themselves as blatantly racist even when it’s so clear that we are every bit as racist or even more so than those they accuse of it.

Sadly, this is a grim reality that I find difficult to accept especially because we like to claim that we are a “modern” people. To this day, people view Negritos and other tribes like the Bajao and Igorots as inferior and backward despite the fact that common Pinoys also hold a lot of outdated beliefs like the superiority of race, for example. This kind of thinking was once prevalent in the West but has now faded into obscurity in developed countries with Native Americans becoming more mainstream and the Ainu of Japan becoming a respected part of Japanese culture. I can only pray and hope that these tribes will one day be seen as equals by our fellows and be accepted as a people who are as beautiful and smart as our common countrymen.

Så der kan godt findes eksempler på, at visse grupper udsættes for usaglig diskrimination. Men den bedste kur mod det onde er at eftervise, at der faktisk er diskrimination og at den ikke er sagligt begrundet. Racisme derimod er blot et værktøj i kassen hos kulturmarxisterne.

Og vi kan supplere med lidt fra virkeligheden:

En bekendt driver en resturationsvirksomhed. Et vidst segment af gæster, belgiere, havde en konflikt søgende attitude overfor personalet, hvorfor der blev udstedt forbud mod belgiske gæster. Anti belgisk racisme, any one? I øvrigt er det jo sådan, at der kan stilles spørgsmålstegn ved, om der overhovedet findes et “Belgien” eller om der blot er tale om nogle tyskere, franskmænd og hollændere der blevet mast sammen indenfor den samme juridiske konstruktion.

Nyt angreb på ytringsretten

Koranen 9.5:

9:5. Når de fire forbudte måneder (efter kundgørelse af pagtens opløsning) er ovre (og afgudsdyrkerne begår fjendtlige handlinger imod jer), da dræb dem, hvor I end finder dem. Tag dem til fange, omring dem, læg jer i baghold og pas dem op overalt. Men hvis de (oprigtigt) angrer og (frivilligt) slutter sig til jer ved at forrette bøn og give almisse, da sæt dem fri. For Gud er tilgivende og barmhjertig.

Endnu engang i USA. Om det som sædvanligt er muhammedanere, der har udført angrebet er endnu ikke be- eller afkræftiget.

Lidt hos BT.dk og mere hos WFAA.

Den kendte frihedskæmper og hollandske politiker, Geert Wilders, var tilstede i bygningen.

Opdatering.

Den ene af de heldigvis neutraliserede terrorister, ser ud til, at være en vis Elton Simpson ikke overraskende en muhammedaner. Tidligere anklaget for, men ikke dømt for terrorvirksomhed. Det fortæller Free Republic.

Den anden er Nadir Soofi.

Veluddannede syrere

MSM, diverse såkaldte NGOer og andre islamofile har haft travlt med, at fortælle hvor uproblematisk det er at modtage, for tiden syriske, flygtninge. De er nemlig veluddannede har argumentet bl.a. været. JP.dk kan nu fortælle noget andet.

Tilbage i 2014 hed det:

Ledere på landets asylcentre vurderer, at syrerne adskiller sig fra andre store grupper af flygtninge ved at være bedre uddannet og have mere erhvervserfaring.

Integrationskonsulent Fahmy Almajid møder de syriske flygtninge i sit arbejde som tolk for politiet.

»Man skal gøre alt for at holde syrerne væk fra bistandskontoret. De skal i stedet sendes over til jobcenteret. De skal arbejde fra dag et for de penge, de modtager, for det er mange af dem vant til. Ellers risikerer Danmark, at syrerne – ligesom det er tilfældet for store grupper af somaliere og palæstinensere – ender på evig kontanthjælp,« siger han.

Fahmy Almajid støttes af indvandrerforsker Shahamak Rezaei fra Roskilde Universitet:

»Vi bruger i alt for ringe grad de kvalifikationer, som de syriske flygtninge kommer med. Man bør lave et langt stærkere match mellem asylansøgernes uddannelse og erhvervserfaring og samfundets behov for kvalificeret arbejdskraft.«

Artiklen er skrevet af den stærkt islamofile Orla Borg.

NU lyder der andre toner. Også fra JP.dk:

Af de 9.132 personer, der er på kontanthjælp og i gang med det treårige integrationsprogram i kommunerne, er 246 personer – 3 pct. – kategoriseret som jobparate. Blandt de resterende er langt den største gruppe – 88 pct. – såkaldt aktivitetsparate, hvilket vil sige, at de har andre problemer end arbejdsløshed, f.eks. lider en del af posttraumatisk stress, PTSD. Endelig er der 814 personer – 9 pct. – hvis status er uoplyst.

I sidste uge fremlagde regeringen sit lovforslag på integrationsområdet med et minimumskrav om, at flygtninge og familiesammenførte skal arbejde 10 timer om ugen i f.eks. virksomhedspraktik. Venstre kaldte det uambitiøst og krævede en 37 timers arbejdsuge til flygtningene.

Socialrådgivernes formand, Majbrit Berlau, mener, at politikerne skaber et urealistisk billede af, hvor mange flygtninge der her og nu kan sættes i sving, og hvor mange timer de kan klare.

»Det er en politisk varm kartoffel, og den vil politikerne gerne fjerne med et snuptag, men sådan er virkeligheden ikke. Vi taler i mange tilfælde om mennesker, der er dybt traumatiserede,« siger Majbrit Berlau.

Hos KORA er man pr. 10 marts 2015 også ude, at trække i land:

Det er dog bemærkelsesværdigt, at benchmarking-analysen viser et tilsvarende billede, når det gælder børn og unge: børnene fra de ellers så tilsyneladende uddannelsesvante syriske familier klarer sig dårligst, både i forhold til at gennemføre folkeskole og ungdomsuddannelse.

Det fører os tilbage til spørgsmålet om, hvorvidt syrerne virkelig er så veluddannede? Der findes ikke officielle statistikker, der kan belyse dette, fordi det ikke registreres centralt ved indvandrernes ankomst til Danmark. Men ikke desto mindre findes der statistikker, der kan bruges.

Styrelsen for Videregående Uddannelser vurderer indvandreres uddannelsesniveau sammenlignet med et dansk niveau, og det har de gjort siden 2005. Fra 1999 til 2006 foretog Danmarks Statistik desuden spørgeskemaundersøgelser af indvandrernes medbragte uddannelse. Derfor har vi faktisk en del statistik på medbragt uddannelse.

Ser vi først på flygtninge, der kom hertil i perioden 1999-2006, kan vi fra Danmarks Statistiks spørgeskemaundersøgelser se, at ca. 17 % af de syriske flygtninge har rapporteret, at de har en videregående uddannelse, mens 5 % har sagt, at de har en erhvervsfaglig uddannelse. De tilsvarende tal for flygtninge fra andre lande, er 16 % og 10 % . Tallene giver altså ikke anledning til at tro, at syrere skulle være væsentligt bedre uddannede end andre flygtninge.

Når vi ser på flygtninge, der har fået godkendt en videregående uddannelse via Styrelsen for Videregående Uddannelser, gælder det for 0,67 % af syrerne og 0,78 % af andre flygtninge. Så heller ikke her er der tegn på, at syrerne skulle være bedre uddannede end andre grupper af flygtninge.

Hvad så med færdiggørelse af uddannelse i Danmark? Uanset, om vi kigger på dem, der kommer efter 2006, eller dem, der kom før, er der færre syrere, der har færdiggjort en videregående uddannelse i Danmark, end blandt andre flygtninge.

Lad os rulle den røde løber ud, thi det er en investering i fremtiden, skrev venstremand og formand for Landbrug og Fødevare, Martin Merrild sammen med han huspoet Thomas Søby for et par dage siden, også i JP.dk.

Jødiske overskrifter

BT.dk har denne overskrift:

jødisk hærværk

Det er ikke nemt, at være sjovnalistisk praktikant. At pege på noget der kunne have muhammdanisme at skaffe er naturligvis totalt no go. Pege på det mest oplagte, nemlig Einheilsliztens stormtropper, AFA og SR går heller ikke her midt i valgkampen. Blame the Jews…

Lidt mere hos urias.

Hos jødehadske DDR kan man også være med:

ddr ttv annakirke angreb

Islamofilt landbrug

Formanden for landbrugs organisationen, Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild og hans husøkonom, Thomas Søby, ønsker flere danske småpiger analvoldtaget, som det skete i Gullestrup. I et indlæg på JP.dk argumentere de for, at hvemsomhelst skal lukkes ind i Danmark. Den røde løber skal rulles ud for alle. Dermed placere de sig blandt de invandringsuansvarlige i Venstre, som med fordel kunne melde sig under fanerne hos de radigale. Blandt disse finder man folk som medlemmerne af Hallaman-Jensen klanen, flygtningeadvokaten og folketingskandidat Kåre Traberg Schmidt. Fra læserbrevet:

Andelen af ældre vil stige, så der reelt kommer til at være flere af os, som er afhængige af de fælles velfærdsgoder, end der vil være personer til at finansiere dem.

En kendsgerning, som man skal være ualmindelig revisionistisk for at anfægte.

Uanset vores værdimæssige mening om Danmarks fremtidige etniske og kulturelle sammensætning kommer vi ikke uden om at se på, hvordan vi sikrer flere personer i den arbejdsdygtige alder i de kommende mange år.

Man kan have alle mulige holdninger til indvandrere og flygtninge, men en ting er helt sikkert. De er kommet for at blive. Og flere vil være på vej. Står det til os, skal vi se at få rullet den røde løber ud og få de arbejdsivrige og kompetente nytilkomne i arbejdstøjet, så de ikke vælger andre lande på deres vej.

Denne appel skal ikke opfattes som en åben invitation til det store danske tag selv bord af sociale ydelser, og der er nok ingen tvivl om, at det vil koste lidt ressourcer til at begynde med, men sådan er det jo med meningsfulde investeringer.

Til gengæld betaler de sig gerne i længden.

Og vi husker udemærket hvordan et selskab i Landbrug & Fødevare koncernen, ARLA, faldt Danmark i ryggen og samarbejdede med islamiske kræfter om, at indskrænke ytringsfriheden.