Nyt angreb på ytringsretten

Koranen 9.5:

9:5. Når de fire forbudte måneder (efter kundgørelse af pagtens opløsning) er ovre (og afgudsdyrkerne begår fjendtlige handlinger imod jer), da dræb dem, hvor I end finder dem. Tag dem til fange, omring dem, læg jer i baghold og pas dem op overalt. Men hvis de (oprigtigt) angrer og (frivilligt) slutter sig til jer ved at forrette bøn og give almisse, da sæt dem fri. For Gud er tilgivende og barmhjertig.

Endnu engang i USA. Om det som sædvanligt er muhammedanere, der har udført angrebet er endnu ikke be- eller afkræftiget.

Lidt hos BT.dk og mere hos WFAA.

Den kendte frihedskæmper og hollandske politiker, Geert Wilders, var tilstede i bygningen.

Opdatering.

Den ene af de heldigvis neutraliserede terrorister, ser ud til, at være en vis Elton Simpson ikke overraskende en muhammedaner. Tidligere anklaget for, men ikke dømt for terrorvirksomhed. Det fortæller Free Republic.

Den anden er Nadir Soofi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s