Veluddannede syrere

MSM, diverse såkaldte NGOer og andre islamofile har haft travlt med, at fortælle hvor uproblematisk det er at modtage, for tiden syriske, flygtninge. De er nemlig veluddannede har argumentet bl.a. været. JP.dk kan nu fortælle noget andet.

Tilbage i 2014 hed det:

Ledere på landets asylcentre vurderer, at syrerne adskiller sig fra andre store grupper af flygtninge ved at være bedre uddannet og have mere erhvervserfaring.

Integrationskonsulent Fahmy Almajid møder de syriske flygtninge i sit arbejde som tolk for politiet.

»Man skal gøre alt for at holde syrerne væk fra bistandskontoret. De skal i stedet sendes over til jobcenteret. De skal arbejde fra dag et for de penge, de modtager, for det er mange af dem vant til. Ellers risikerer Danmark, at syrerne – ligesom det er tilfældet for store grupper af somaliere og palæstinensere – ender på evig kontanthjælp,« siger han.

Fahmy Almajid støttes af indvandrerforsker Shahamak Rezaei fra Roskilde Universitet:

»Vi bruger i alt for ringe grad de kvalifikationer, som de syriske flygtninge kommer med. Man bør lave et langt stærkere match mellem asylansøgernes uddannelse og erhvervserfaring og samfundets behov for kvalificeret arbejdskraft.«

Artiklen er skrevet af den stærkt islamofile Orla Borg.

NU lyder der andre toner. Også fra JP.dk:

Af de 9.132 personer, der er på kontanthjælp og i gang med det treårige integrationsprogram i kommunerne, er 246 personer – 3 pct. – kategoriseret som jobparate. Blandt de resterende er langt den største gruppe – 88 pct. – såkaldt aktivitetsparate, hvilket vil sige, at de har andre problemer end arbejdsløshed, f.eks. lider en del af posttraumatisk stress, PTSD. Endelig er der 814 personer – 9 pct. – hvis status er uoplyst.

I sidste uge fremlagde regeringen sit lovforslag på integrationsområdet med et minimumskrav om, at flygtninge og familiesammenførte skal arbejde 10 timer om ugen i f.eks. virksomhedspraktik. Venstre kaldte det uambitiøst og krævede en 37 timers arbejdsuge til flygtningene.

Socialrådgivernes formand, Majbrit Berlau, mener, at politikerne skaber et urealistisk billede af, hvor mange flygtninge der her og nu kan sættes i sving, og hvor mange timer de kan klare.

»Det er en politisk varm kartoffel, og den vil politikerne gerne fjerne med et snuptag, men sådan er virkeligheden ikke. Vi taler i mange tilfælde om mennesker, der er dybt traumatiserede,« siger Majbrit Berlau.

Hos KORA er man pr. 10 marts 2015 også ude, at trække i land:

Det er dog bemærkelsesværdigt, at benchmarking-analysen viser et tilsvarende billede, når det gælder børn og unge: børnene fra de ellers så tilsyneladende uddannelsesvante syriske familier klarer sig dårligst, både i forhold til at gennemføre folkeskole og ungdomsuddannelse.

Det fører os tilbage til spørgsmålet om, hvorvidt syrerne virkelig er så veluddannede? Der findes ikke officielle statistikker, der kan belyse dette, fordi det ikke registreres centralt ved indvandrernes ankomst til Danmark. Men ikke desto mindre findes der statistikker, der kan bruges.

Styrelsen for Videregående Uddannelser vurderer indvandreres uddannelsesniveau sammenlignet med et dansk niveau, og det har de gjort siden 2005. Fra 1999 til 2006 foretog Danmarks Statistik desuden spørgeskemaundersøgelser af indvandrernes medbragte uddannelse. Derfor har vi faktisk en del statistik på medbragt uddannelse.

Ser vi først på flygtninge, der kom hertil i perioden 1999-2006, kan vi fra Danmarks Statistiks spørgeskemaundersøgelser se, at ca. 17 % af de syriske flygtninge har rapporteret, at de har en videregående uddannelse, mens 5 % har sagt, at de har en erhvervsfaglig uddannelse. De tilsvarende tal for flygtninge fra andre lande, er 16 % og 10 % . Tallene giver altså ikke anledning til at tro, at syrere skulle være væsentligt bedre uddannede end andre flygtninge.

Når vi ser på flygtninge, der har fået godkendt en videregående uddannelse via Styrelsen for Videregående Uddannelser, gælder det for 0,67 % af syrerne og 0,78 % af andre flygtninge. Så heller ikke her er der tegn på, at syrerne skulle være bedre uddannede end andre grupper af flygtninge.

Hvad så med færdiggørelse af uddannelse i Danmark? Uanset, om vi kigger på dem, der kommer efter 2006, eller dem, der kom før, er der færre syrere, der har færdiggjort en videregående uddannelse i Danmark, end blandt andre flygtninge.

Lad os rulle den røde løber ud, thi det er en investering i fremtiden, skrev venstremand og formand for Landbrug og Fødevare, Martin Merrild sammen med han huspoet Thomas Søby for et par dage siden, også i JP.dk.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s