Medhjælper, ikke agent

Bent Jensen skal betale en bøde på kr. 10k, samt en tort erstatning på 100k til kommunistsvinet Jørgen Dragsdahl.

Højesteret er kommet frem til, at Bent Jensen publicering af det forhold, at Dragsdahl af bl.a. PET blev anset for KGB agent, er sket på en måde så det fremstår som, at Bent Jensen skulle have tilskrevet Jørgen Dragsdahl et kriminelt forhold. Det må man jo så tage til efterretning at højesteret mener.

Sagen er dog stadig den, at Jørgen Dragsdahl bistod KGB i deres bestræbelser på, at underminere de ikke-kommunistiske samfund, bl.a. deltog (og formentlig stadig gør) han i, at udbrede racismebelyvnings instrumentet, et i stalin årene udviklet redskab til brug for den kommunistiske verdensbevægelse.

link.

Tillæg.

Højesteret skriver selv om dommen:

Efter en samlet afvejning af hensynet til Bent Jensens ytringsfrihed over for hensynet til beskyttelse af Jørgen Dragsdahls omdømme fastslog Højesterets flertal, at beskyldningerne om agentvirksomhed var strafbare.

Der var derimod ikke grundlag for at straffe Bent Jensen for en række udtalelser om, at Jørgen Dragsdahl havde deltaget i konspirative møder med KGB-officerer, da der var tilstrækkelig dækning for disse udtalelser. Bent Jensens udtalelser om, at Jørgen Dragsdahl havde bedrevet desinformation, var heller ikke strafbare, da udtalelserne ikke var uden faktuelt grundlag.

Link.

Man kan bemærke, at Højesteret anser det for bevist, at Dragsdahl afholdt adskilige møder af konspirative karakter, med flere forskellige KGB officere, og at han bedrev bevidst des-information overfor offentligheden. Dette skete især gennem den berygtede marxistiske publikation “Information“.

I Des-Informations dækning af domsafsigelsen er der til artiklen en kommentar fra professor Curt Sørensen, som ikke har fattet en brik:

Højesteret har fældet en klar dom og pure frikendt Dragsdahl og den førende danske meningsterrorist har fået en afklapsning. Et ondskabsfuldt , hadefuldt menneske er foreløbig sat på plads. Men skam over de indflydelsesrige politikere og medier der i årevis har dikket Jensen under hagen og klappet ham på hovedet og banket ham op som det store forskerlys, selvom han påviseligt er en middelmådig historiker. Skam også over de i forskerverdenen som ikke har kunnet se at kejseren var uden klæder.

I øvrigt har Dragsdahl nu lært, at man skal passe på med injuriesager. Han har nu ikke blot en velistimeret historieprofessors ord for, at han bedrev misinformation og afholdt konspirativemøder med KGB, men tillige 7 højesteretsdommeres for det.

3 comments

  1. Landsforræder, afhopper, vendekåbe eller opportunist.

    Kært barn har mange navne, men faktum er, at Jørgen Dragsdahl var klar til at sælge sin sjæl til Sovjet…hvis komunister ellers har en sjæl.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s