Mere adressefusk hos Thornings?

Helle, som hun blot omtales blandt troende Asocialdemokrater, har haft flere sager omkring adressefusksjusk. Sagen om hendes bopæl på Amager mens hun var EP-medlem, ikke boligen i London, sagen, som ikke er hendes men hendes ægtefælles (men som hun deltog i så det også blev hendes) adresse, hvor SKAT direktør Erling Andersen reddede situationen ved at omfortolke SKATs praksis mht bopæl i udlandet og skattepligt i Danmark, for Thorning parret, og sagen om hendes ægtefælles skulle stå som medejer af Helles hus på Østerbro. Der er sikkert flere.

Nu fortæller BT.dk så, at hendes datter, Johanna, der, efter sigende, går på kostskole i Wales, fjernt fra den islamiske seksuelle imtimidering hun var udsat på folkeskolen på Østerbro, som en kilde oplyser til UH, har brevstemt.

Det er vi lidt forundrede over her på Hotellet. Thi hvis Johanna har boet i Wales det sidste lille årstid, så kræver det en nærmere forklaring, at hun skulle være stemmeberettiget i Danmark. Fra artiklen:

Ved valget på torsdag stemmer Helle Thorning-Schmidts 18-årige datter Johanna Kinnock for første gang.

»Hun har allerede brevstemt,« siger hendes mor. Johanna Kinnock bor i Wales, hvor hun har taget sin studentereksamen.

Om den 18-årige Johanna Kinnock har sat krydset ved sin mor, vil Helle Thorning-Schmidt ikke røbe. Det er en privat sag, men hun tror at mange unge førstegangsvælgere stemmer på Alternativet. Hør hende forklare hvorfor.

Men selvfølgelig. Som Helles mange sager har vist, så gælder der særlige regler for Socialdemokrater.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s