Fremgang for ordentlige skoler

BT kan fortælle, at andelen af elever i privat drevne skoler fortsætter fremgangen. Her på UH er vi ikke i tvivl om, at det i høj grad kan tilskrives den stigende islamisering af det offentlige skolevæsen. Antallet af elever i de private skoler skulle være vokset til 15,5 %. Af det samlede elevtal formoder vi.

Fra artiklen, om de særlige forhold i København:

I København er flugten fra folkeskoler til privatskoler standset, og her går det endda den modsatte vej.

For fem år siden gik over 26 procent af de mindste klasser i privatskoler, mens det nu kun er 24 procent. Det skyldes ifølge Jyllands-Posten blandt andet, at organisationen »Brug Folkeskolen« har haft succes med at opsøge forældre i børnehaver på eksempelvis Nørrebro for at fortælle om den lokale folkeskole.

Vi tvivler. Der er nok snare tale om, at andelen af etnisk danske potentielle elever er faldet som følge af, at forældrene ikke bare fravælger en islamiseret folkeskole, men en islamiseret by.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s