Søndergaard lyver

Enhedslistens karrierepolitiker, Søren Søndergaard, som på trods af kommunisternes påstand om et såkaldt rotationsprincip har beklædt lønnede hverv for partiet gennem cirka 25 år, er i Pravda i Pilestræde (Berlingske) ude med en lodret løgn, nemlig at udleveringen af irakiske irakere i Irak til irakiske myndigheder fra tilstedeværende danske soldater (officere) skulle være en kriminel handling fra de Danske soldaters side.

Det kan muligvis være en overtrædelse af en eller anden instruktion, hvis ellers en sådan skulle foreligge. Men ellers er udgangspunktet fra Folkeretten, at de danske besættelsesstyrker skal udlevere til stedlige myndigheder og ingen andre. Det er der selvfølgelig en del undtagelser til, men det er udgangspunktet, hvis man ellers anerkender Irak som stat.

Søren Søndergaard citeres af Pravada herfra:

»Det er en meget alvorlig anklage, for man udleverer ikke folk til lande, hvor de risikerer dødsstraf,« siger Søren Søndergaard (Ø), menneskerettighedsordfører for Enhedslisten, til Berlingske Nyhedsbureau.

»Hvis de her folk er udleveret og anklaget eller mistænkt for forbrydelser, der kan give dødsstraf, så er det en kriminel handling, der begås – og fuldstændig uacceptabelt,« siger Søren Søndergaard.

»Jeg synes, det bliver mere og mere uhyggeligt. For i takt med, at der kommer flere oplysninger frem, så tyder det mere og mere på, at det ikke handler om, at man har nedlagt kommissionen, fordi man synes, det har gået for langsomt, eller fordi man synes, tingene var belyst. Det tyder tværtimod på, at man bevidst nedlægger kommissionen for at holde handlinger, der kan være kriminelle, hemmelige,« siger han.

»Det er meget alvorligt, og derfor skal vi også have genoptaget arbejdet, og vi skal have en fuld oplysning. De folk, der har haft ansvaret for det her, skal have muligheden for at blive renset, for ellers vil mistanken hænge over dem til evig tid,« siger han.

Med hensyn til den bipointe, der serveres som hovedepointe, udlevering til juridisktioner med livsstraf, så svarede den daværende justitsminister på et spørgsmål om netop dette bl.a. i 2002:

Det er et fundamentalt princip i Danmark, at vi ikke kan idømme en person dødsstraf. Ligeledes følger det af vores internationale forpligtelser, at det ikke er muligt at udlevere en person til et land, hvor den pågældende risikerer dødsstraf.

Det anti-terrorlovforslag, som jeg har fremlagt for Folketinget i midten af december måned, ændrer intet ved dette princip.

Det følger dog allerede af den gældende udleveringslov, at udlevering til et land, der anvender dødsstraf, kan ske – og i praksis er sket – på vilkår af, at dødsstraf ikke fuldbyrdes for den pågældende handling. Danmark kan således godt udlevere en person til en stat i eksempelvis USA, selv om den pågældende stat har dødsstraf i sin lovgivning, hvis Danmark får tilstrækkelige garantier for, ing;gældende person ikke vil blive idømt eller få fuldbyrdet dødsstraf.

Løgneren Søren Søndergaards ærinde er da heller ikke, som det fremgår, nogle irakeres velbefindende, men at angribe nedlæggelsen af den sutteklud kommision, som kommunisterne ellers havde ventet sig meget sjov af. Og det vender UH måske tilbage til, det er nemlig en ganske sjov historie om en juraprofessor, Jens Elo Rytter, og en fiktionsfilmmager, Christoffer Guldbrandsen, engang ansat på DDR2.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s