Høns uden hoveder

Dansk Flygtninghjælp har haft generalforsamlig, kaldet repræsentantskabs møde d. 21 maj i år. Tilsyneladende foreligger der endnu ikke et referat af begivenheden eller et detaljeret regnskab. Men lidt er der da.

Af årsrapporten fremgår det, at omsætningen har været 2,23 milliarder, at af de ialt 5.169 ansatte er de 4.665 lokalt ansatte (i udlandet), at overskudet blev på 76 millioner, hvoraf de 57 millioner blev indtjent af de 324 ansatte på de såkaldte sprogcentre ud af en omsætning på disse centre på 302 millioner. De 324 ansatte har en samlet løn på 164 millioner.

Opdatering

snip af DFH årsrapporten (2014) s 36:

150721 årsrapport 2014 DFH p 36 snip

I den forbindelse vides det, at folk der er indvandret via politikernes misbrug af asylinstitutet for at tækkes muhammedanerne, forsat har en uhyre lav erhversfrekvens trods den afsindig dyre undervisning de modtager på disse sprogcentre.

Navne fra årsrapporten 2014 som kan læses/hentes her.

Svend Duelund Jensen og Per Lund, statsautoriserede revisorer fra Ernest & Young, der servicere muhammedaner import forretningen.

Andreas Kamm og Pernille Rostrup Hansen som ledende muhammedaner importørere

Stig Glent-Madsen (formand), Bent Nicolajsen, Bent Lexner, Birgit Buddegård, Hans-Henrik Lund, Ilse Fjalland,

Peter Kellermann Brandorff

Medlemmerne af Dansk Flygtninghjælp er ikke personer, men organisationer, heraf nogle der de facto har tvunget medlemskab for visse personer pga deres erhverv. Organisationerne er disse:

ADRA, Amnesty International, CARE Danmark, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Erhverv, Dansk Folkehjælp, Dansk Forfatterforening, Dansk Kunstnerråd, Danmarks Lærerforening, Dansk Musikerforbund, Dansk Ungdoms Fællesråd.
Det Jødiske Samfund i Danmark, FOA-Fag og Arbejde, FN-Forbundet, Folkekirkens Nødhjælp, FTF, HK-Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark, Ingeniører uden Grænser, Johanniterordenen, Kirkernes Integrationstjeneste,
Kvinderådet, LO-Landsorganisationen i Danmark, LGBT-Danmark, Mellemfolkeligt Samvirke, Red Barnet, Sct. Georgs Gilderne i Danmark, Tværkulturelt Center, U-landsorganisationen Ibis, Ungdomsringen, UNICEF Danmark

Lidt klip fra hvad der ikke er formandens, men bestyrelsens beretning:

Dansk Flygtningehjælps rolle som fortaler for flygtningene har ofte været debatteret på repræsentantskabsmøderne. Har vi været tydelige nok, og har vi gjort tilstrækkeligt for at forfægte
flygtningenes synspunkter? Efter min opfattelse har vi ikke mindst i 2014 og første del af 2015
været synlige i medierne som advokater for mennesker på flugt.

Tankegangen er den simple, at dør tilstrækkelig mange på vej over, så vil det afholde andre fra at forsøge noget
tilsvarende, men læser man beretningerne fra flygtninge fra Syrien eller andre steder, så opleves dødsruten over havet ikke som et reelt valg. Situationen, hvor de kommer fra, er så kritisk, at der kun er en vej–og det er fremad og væk fra håbløsheden.
Samtidig rejser vi andre som aldrig før. Som den naturligste ting i verden tager vi ikke alene på ferietur til Gran Canaria, vi tager også på weekendophold i Rom, Milano eller Paris – eller påskiferie i Frankrig eller Schweiz eller tager over og ser favoritfodboldholdet i Manchester. Faktisk er der 220 ugentlige flyafgange fra Danmark til England – og en billet kan fås til under 500 kr.
Politikere og fakta
Valg kommer der i år – det skærper tonen og det går ofte ud over dem, der ikke er stemmer i. Flygtninge eller migranter fra Afrika og Mellemøsten kan ikke stemme i Danmark eller i Europa, og det betyder, at der næsten ikke er grænser for, hvordan man kan omtale og behandle mennesker på vandring eller flugt. Flygtningehjælpen bliver ofte inddraget som særlig sagkyndig – og til at afbalancere debatten, og give nogle faktuelle tal og data. Jeg synes, at Andreas Kamm og andre, der udtaler sig på Flygtningehjælpens vegne gang på gang udtaler sig med en saglighed og tyngde, der gør mig stolt over at være en del af organisationen
Eksempelvis fik 72.339 personer opholdstilladelse i Danmark i 2014. Det højeste tal siden tallene startede med at blive opgjort i 1984 – et stort tal som får mange politikere til enten at få sved på overlæben eller at hvæsse kniven mod den såkaldte slappe udlændingepolitik – afhængig af hvor i det politiske spektrum, man befinder sig. Et vigtigt forhold, der skal tages i betragtning, inden de politiske kamphaner slippes løs i manegen, er dog, at kun 8 % af opholdstilladelserne skyldes asyl og andre 8 % er familiesammenføringer. Så langt, langt størstedelen af opholdstilladelserne gives på andet grundlag, og det er den slags faktuelle forhold, der er vigtige at få på plads. Ellers fortsætter politikerne med at løbe rundt som høns uden hoveder.
Ga dong, ga dong og den den går der ud af hos Dansk Flygtningehjælp, som i øvrigt kalder sig selv landets største koncern indenfor logistik.
Og med hensyn til procentregning så er 8% af 72.000 cirka 5.750. Tildelt asyl status til indvandrere var i 2014 ifølge denne publikation 6.104. Hvad der imidlertid gør Stig Glent-Madsen og hans medsammensvorne til løgnere i denne forbindelse er, at det dækker over en voldsom stigning. Antallet af tildelte asylophold var i 2013 3.889 og for 2014 som skrevet 6.104. Antallet af ansøgninger som er “i proces” for man ide om ved at se på antallet af ansøgninger. Det var for 2013 7.553 og for 2014 fordobblet til 14.792. Den historiske anerkendelses procet har været formidable 90. Og det ved Stig Glent-Madsen og Dansk Flygtningehjælp selvfølgelig udemærket godt.
Tillæg
En fagforening, Uddannelsesforbundet, der blandt andet åbenbart organisere “sprogskole” lærerne, har brugt vel omkring halvdelen af et nummer af deres fagblad (nummer 9 2012) til, at skrive om såkaldte nedskæringer på sprogskolerne.
Man kommer naturligvis ikke indpå, at bl.a. Dansk Flygtningehjælp bruger sprogskoler som instrument til at malke de offentlige kasser.
Mere tillæg
Andre kan naturligvis også være med. AOF, Arbejdernes Oplysnings Forbund, deltager lystigt. Dog uden at aflægge et egentligt regnskab for sine aktiviteter i muhammedanerimport forretningen. Spørgmålet er bl.a. om det er lovligt, thi når man driver erhvervsvirksomhed med selskabsmake, der indebærer “begrænset hæftelse”. uden at indlevere offentligt tilgængelige regnskaber så er der et spørgsmål af legal karakter.
For finansloven 2015 er der afsat 970 mil:
150722 finanslov 2015 dansk for muhammedanere
UHs fremhævelse med rødt
Vestegnenssprogcenter, en del af AOF koncernen oplyser sporadisk om 2013:
150722 vestegenenssprogcenter vedr.2013
Indtægten er cirka 30k pr elev pr år…
Det forhold, at den etniske fordeling er omkring 2/3 muhammedanere forvanskes i meddelsen til offentligheden:
150722 etnisk fordel vestegn spcenter
Skønner vi lidt udfra de tilgængelig tal fra AOF og Dansk Flygtningehjælp så er der cirka:
  • 1 fuldtidsstilling pr. 1 mil i omsætning, 70 ansatte hos Vestegnenssprogcenter og 9.700 i branchen som helhed.
  • En elev koster 30.000,- pr. år.
  • Dansk Flygtninghjælp har cirka 10.000 elever “igennem” pr. år.
  • en veldrevet forretning i branchen giver et netto overskud på cirka kr. 5.700,- pr elev pr. år.
  • En lære i branchen opnår en “løn” på cirka kr. 5.000,- pr elev pr. år.
  • Der kommer omkring 32.000 personer igennem systemet pr. år, heraf 21.700 muhammedanere.

Tillæg 22. juli 2015

Kommunernes Landsforening har udgivet en vejledning (udkast) i tilsyn med disse “sprogskoler”.

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_51895/cf_202/Udkast_til_publikation_om_tilsyn.PDF

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s