Skatteforslag: Indvandringsskat

Politikere har altid været glad for, og istand til at udvise stor kreativitet, når det gælder opkrævning af skatter. Selv dagslys er blevet beskattet. Men poltikkerne har slet ikke været kreative nok, hvorfor vi her på Hotellet nu kommer til und-sætning.

Inspireret af de sidste par dages debat i MSM, hvor der udtrykkes frygt og bestyrtelse over en påtænkt annoncekampagne, ikke mindst fra erhverslivets side, er vi nået frem til, at når nu erhvervslivet efterspørger flere flygtninge, angiveligt fordi det skulle være en god forretning, så bør Danmark og danmarks befolkning, selvfølgelig imødekomme erhverslivets behov.

Men tingene må være i balance. Indenfor den del af statsretten, der handler om øvrighedens ret til at beskatte subjekterne, rejser sig selvfølgelig spørgsmålet om, hvor meget øvrigheden må kradse ind. Svaret er at overgrænsen for skatterne sådan cirka er, at skatter ikke må være destruktive, konfiskatoriske og/eller skævvridende i forhold til subjekterne indbyrdes. Her henviser vi til sværvægtere på området, Juan Ponce Enrile, Mogens Glistrup samt Thomas Nagel/Liam Murphy. En konsekvens heraf, må være, at overtrædes grænsen i kombination med “andet” så som, at politikerne kortslutter en proces der kan rette op på en overtrædelse, så træder borgernes ret til at gøre oprør straffrit i kraft, jf. “oprørsretten”. På det punkt kan ikke mindst Enrile være en inspiration.

Nuvel. Erhverslivet skriger efter indvandring, men følger man princippet ovenfor, så er øvrigheden afskåret fra, at hjælpe erhvervslivet fsv andre subjekter rammes af øgede skatter.

Her har UH så løsningen!

Der indføres en særlig indvandringsskat som pålægges erhvervslivet unisont. Skatten skal, jf. “forureneren betaler” princippet fra miljøretten, dække alle omkostninger ved indvandring. De gevinster, af økonomisk art, der kan tilskrives indvandring godskrives så indvandringsskatten og et eventuelt overskud, og det påstås der jo allerede at være, ikke mindst fra veludannede syrere, udbetales så til erhvervslivet, efter nærmere aftale mellem politikerne og erhvervslivet.

150731 kim jong-un

En kendt statsleder der hænger sit potræt alle vegne

150731 niels due jensen

En anden der hænger sit potræt alle vegne.

Erhvervsleder og indvandringstilhænger.

Mere om ham her, bem. kom. 48, 52 og 54

Tillæg.

Miljøretten nævnes ovenfor. Indenfor økonomi er der en diciplin der af til ses omtalt som “milløøkonomi”. Denne artikel er af en vis relevans. Fra artiklens indledning:

In the Pigouvian tradition, economists have frequently proposed the adoption of a system of unit taxes (or subsidies) to control externalities, where the tax on a particular activity is equal to the marginal social damage it generates In practice, however, such an approach has rarely proved feasible because of our inability to measure marginal social damage.

3 comments

  1. Så smuk og simple en løsningen. Og de kan jo ikke sige nej, efter som de skriger på flere flygtninge.

    Bravo UH 🙂

    Like

  2. Pingback: Undskabens Hotel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s