Søndags kunst

Fra denne side:

Se, ifølge den islamiske udlægning, blev Koranen åbenbaret til Profeten Muhammad gennem englen Gabriel, Guds budbringer. Ved profetens opstigen til Paradis, en begivenhed kendt som lailat al-mi’raj (natlig rejse til himlen), blev Muhammad vist Himlen og Helvede og deres beboere, men selvom han siges at have været tættere på Gud end noget andet menneske, fik han ikke desto mindre ikke lov til at (eller vi skulle måske sige “kunne ikke”) se eller gennemskue mysteriet om Guds væsen. Der var en barriere, der ikke kunne overskrides, selv af englen Gabriel – den Strålende Sky af Uvidenhed hindrede hans øjne – om det så var i hans opløftede fysiske eller psykiske krop eller i en vision eller trance, alt efter hvordan man fortolker hans natlige rejse – i at se den Ubeskrivelige Almægtige.
Fra en “model” for billedanalyse (faget “Dansk”):
150816 dansk billed analyse
150815 salim ass muhammeds flight to
Graffitti af Salim Assis, via Uriasposten
På vegne af profeten er vi noget stødt over den virkeligheds tro afbilledning af profeten og frygter for den fatwa, der måske rammer kunstneren om kortere eller længre tid. Vi bemærker også den opfordring til vold billedet indeholder med alt det vantro blod, der flyder på tovet i Jerusalem.
Se eventuelt også denne “model” omhandlende billekomposition.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s