Samarbejds-Politikens vinkler

I det berygtede skraldespandsblad for fremme af islam, Samarbejds-Politiken, har to af dets sjovnalister Frank Hvilsom og Maria Skjødt trukket en shariaadvokat i mormonklæder, Helge Nørrung, af stald så han kan optræde med et gammelt vinkelskriver kneb, sagsfordrejning. I artiklen hævdes det, at FNs Menneskerettighedskomite skulle have truffet noget så fint som en afgørelse.

Realiteten er selvfølgelig en ganske anden. Der er tale om en eller anden underkomite, der kan udtrykke sit synspunkt i en udtalelse. Fra Artiklen:

Ifølge den tidligere narkoagent M’s advokat, Helge Nørrung, er der tale om en af de hidtil mest alvorlige sager om en afvist asylansøger. M er lige nu i fare for tortur og drab – og har været det, siden han i marts 2014 blev deporteret fra Danmark til Afghanistan efter afslag på asyl, påpeger advokaten.

På trods af at Flygtningenævnet i 2013 anerkendte M’s arbejde med CNPA og ikke kunne modbevise, at han havde været med til fælde narkobaronerne fra Taleban, mente nævnet alligevel ikke, at der var nogen risiko ved at sende ham tilbage til hans hjemland.

Den afgørelse har FN’s Menneskerettighedskomité nu fejet af bordet som værende i strid med menneskerettighedskonventionens artikel 7 og anmoder i en afgørelse fra 4. august 2015 Danmark om at hente asylansøgeren tilbage, betale ham økonomisk kompensation og sikre, at lignende situationer ikke sker i fremtiden.

»Jeg er chokeret. Det viser en ekstrem arrogance over for både M, menneskerettighederne og FN«, siger advokaten, som mener, at de danske udlændingemyndigheder fra starten forsømte at undersøge sagen til bunds.

Videre fortæller Samarbejds-Politiken, at myndigheder ikke har kommentare (udover at man har offentligjort Menneskerettighedmomiteens udtalelse og sine bemærkninger hertil., UH).

Hvad den pågældende komite kan komme med fremgår af den konvention, Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, den overvåger. Fra artikel 5, nummer 4:

4. The Committee shall forward its views to the State Party concerned and to the individual.

Det fremgår videre, at Dansk Flygtningehjælp intervernere i sagen til fordel for den afghanske emigrant.

Den 29. juli 2013 anmodede Dansk Flygtningehjælp på vegne af klageren F!ygtningenævnet om at genoptage klagerens asylsag. Flygtningehjælpen fremlagde i den forbindelse en række dokumenter til støtte for kiagerens forklaring. Den 25. oktober 2013 gjorde Flygtningehjælpen som et helt nyt asylmotiv gældende, at klageren havde arbejdet som tolk for ISAF fra 2003 til 2007, hvorefter han blev forfremmet.
Dansk Flygtningehjælp tjente i 2013 57 millioner på såkaldte sprogskoler for, hovedsagligt, flygtnminge, har UH tidliger skrevet, her. Hertil udpeger de medlemmer af Flygtningenævnet. Habilitetsproblemer?
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s