Holdts neger penge

Eller når de gode en sjælden gang er gode for deres egne penge fortryder de som oftest.

Det lykkedes faktisk Jacob Holdt, at få etableret en fond, som skulle sende penge til negerne i Afrika, især i Angola. Det fremgår af den fornyede aktindsigt, som vi bad om, og fik, hos Civilstyrelsen.

Når fonden ikke stod i CVR registreret så skyldes det, at den aldrig blev anerkendt som erhvervsdrivende, hvilket forekommer naturligt, da fonden ejede det ApS selskab, som tilsyneladende ejede rettighederne til “Amerikanske Billeder”. Nuvel det kan teoretisk forholde sig sådan, at ApSet blot stod for administrationen af rettighederne (som Holdt så har forbeholdt sig), men i så falder stemmer det dårligt overens med, hvad der er skrevet i fondens vedtægt. Og dårligt med, at i referatet fra lukningsmødet i fonden står der, at der overføres der ikke nærmere beskrevne aktiver til Holdts charity foundations ovre i Amerikas Forende Stater, næmere bestemt i New York. Disse aktiver kan ejheller identificeres i det afsluttende regnskab, som revisoren tager forbehold for. Revisor forbehold i et regnskab er en mere alvorlig sag end det umiddelbart lyder, og i dette tilfælde går det på, at der ikke er etableret hensigtsmæssige foretningsgange i forhold til en efterfølgende kontrol, hvorfor revisor ikke vil indestå for rigtigheden af regnskabet.

Det fremgår i øvrigt, at Holdt har haft verserende sager med skattevæsnet om sine aktiviteter.

Hvorvidt det er en alvorlig sag for Holdt står og falder med een ting: Har han overdraget rettighederne, helt eller delvist, til “Amerikanske Billeder” til fonden så har han efterfølgende skullet betale en afgift for sin egen brug af rettighederne, hvilket han tilsyneladende er forsat med helt frem til nu, til fonden eller hvem rettighederne er overdraget til. – Hvis de altså nogensinde har forladt Holdt. Og en anden disclaimer: Der er en lille usikkerhed på, om vedtægten er den oprindligt indleverede, men den er under alle omstændigheder leveret af Holdt.

Udsnit af dokumentationen:

Forskrift til fondens vedtægt, som jo må forudsætte at Holdt har afgivet et uigenkaldligt løfte om, i al fremtid at overgive royalties til fondet.

150910 pream vedt fond

Og en uspecifik specifikation i selve vedtægten.

150910 art 2 fond vedt

Note til det afsluttende regnskab, hvor det opgøres, at der skuller være ydet donationer på ialt kr. 388.483, hvilket revisor tager forbehold for rigtigheden af. Her på UH tror vi mere på, at alt i alt er en halv traktor og eventuelt kr. 20.000 til et eller andet.

150910 holdt regn note bis

Fondets aktiver.

150910 holdt bal

Revisionspåtegningen

150910 rev ptegning

Resultatopgørelsen

150910 holdt resopg 8688

Civilstyrelsens redegørelse

150910 holdt civs redegørelse

Biblioteksafgifter betalt til Holdt. link.

150910 holdt bib penge

Referat af mødet hvor fondet opløses. Bemærk adressen ovre i New York.

150910 fond opl ref

Holdt sælger ud af verdens bedst sællerten “American Pictures i “Mother Jones”, 1987 fra samme adresse, der blot er en postbox.

150910 holdt reklame MJ dec 87 150910 ap mj #2

Advertisements

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s