Møde i flygtningehjælpen

Som en del af efteretningsarbejdet her på Hotellet følger vi jævnligt med i, hvad der foregår i diverse islamofile organisationer. Således også Danmarks største logistik virksomhed, Dansk Flygtningehjælp, der bl.a. arbejder med at transportere import muhammedanere fra “Syrien” til Danmark. Afvigte 3. september havde man i DF således forretningsudvalgs møde. I referatet hedder det bl.a.:

TEMA: Formanden fortalte at han og generalsekretæren med meget kort varsel fik mulighed for at tage med til Jordan den 14-16. august, hvor Integrationsminister Inger Støjberg bl.a skulle besøge Zaatari-lejren, som huser ca. 80.000 flygtninge fra Syrien. Ministeren besøgte også et community center i Amman , som drives af Dansk Flygtningehjælp (DFH). DFH driver ca. 20 community centres i Mellemøsten. Det i Amman er primært et møde og aktivitetscenter, hvor der både kommer jordanere og syriske flygtninge. Centeret fungerer forbilledligt og er med til at bygge bro og bane vejen for en bedre integration. Generalsekretæren viste fotos fra rejsen.

Den 28. august var formand og generalsekretær til møde med ministeren, hvor de bl.a. fik lejlighed til at bede ministeren have forståelse for den lille gruppe, der kommer i klemme i forbindelse med de nye udvælgelseskriterier.

Redegørelse for og drøftelse af konsekvenserne af regeringsskiftet

Først og fremmest var der fra alle i FU stor ros til generalsekretærens (AK) linjeføring i pressen de seneste uger, hvor I sær en forsideartikel i Jyllandsposten har afstedkommet en del henvendelser. I artiklen har AK skærpet tonen og anvendt en glose som ragnarok. AK har også sagt, at et land naturligvis har en øvre grænse for, hvor mange flygtninge det kan tage imod.

Et enigt FU fandt,at AK har argumentationen i orden, at han formår at udtrykke sig med stor faglighed og præcision dag og nat, at finde balancen mellem idealisme og realisme.

Aja Heinze fra DFUNK, sagde, at der er stor glæde og opbakning fra ungdomsorganisationens side til generalsekretæren. De føler, virkelig, at der bliver rykket.

Generalsekretæren orienterede kort om, at de ændringer, som den tidligere SR – regering gennemførte, nu søges spolet tilbage med den nye Venstre mindretalsregering ved roret. Overskriften hedder

Styr på tilstrømningen” og de ”31 lempelser,” som de kaldes forventes tilbageført i løbet af den kommende tid.

Nedenfor en liste over lempelserne:

Familiesammenføring:

1. Afskaffelse af pointsystemet

2. Lempet tilknytningskrav

3. Lempet 28-års-reglen

4. Fjernet indvandringsprøven

5. Nedsat økonomisk sikkerhedsstillelse

6. Afskaffelse af gebyrer for familiesammenføring

7. Lempede regler for børns generhvervelse af opholdstilladelse

8. Lempelse af reglerne for genoptagelse af sager om familiesammenføring med børn

Permanent ophold:

9. Afskaffelse af pointsystemet

10. Lempet beskæftigelseskrav

11. Lempet danskkrav

12. Lempet selvforsørgelseskrav

13. Krav om aktivt medborgerskab afskaffet

14. Afskaffelse af supplerende betingelse om beskæftigelse

15. Afskaffelse af supplerende betingelse om uddannelse

16. Afskaffelse af supplerende betingelse om Dansk 3

17. Lempeligere adgang til permanent ophold for flygtninge

Statsborgerskab:

18. Lempet danskkrav

19. Lempet selvforsørgelseskrav

20. Afskaffet indfødsretsprøven

Asyl:

21. Ændrede kriterier for udvælgelse af kvoteflygtninge

22. Asylansøgere – også afviste- kan arbejde og bo uden for centrene

23. Lempeligere udrejsefrist for asylansøgere

24. Lempeligere regler for udrejsemotivationsfremmende foranstaltninger

25. Dansk Flygtningehjælp har fået sæde i Flygtningenævnet

26. Udvisningsreglerne er ændret, så der ikke altid skal ske udvisning, med mindre dette med sikkerhed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser

27. Regler om betinget udvisning gælder ikke længere for EU-borgere

28. Starthjælpen er afskaffet

29. Optjeningsprincippet for børnecheck for flygtninge afskaffet

30. Lempeligere regler for familiesammenførtes ophold, når de udsættes for vold

31. Annullering af besparelse på tolkebistand

De nye regler om lavere integrationsydelser er vedtaget.

Ifølge regeringen skal de lavere ydelser gøre det mindre attraktivt at komme til Danmark samt medvirke til at flygtninge kommer hurtigere i arbejde. Nonsens mener Dansk Flygtningehjælp.

Generalsekretæren henviste til en undersøgelse som TV2 News har lavet. Direkte adspurgt svarede asylansøgerene at respekt for menneskerettighederne er den overvejende grund til at søge mod Danmark mens sociale ydelser lå længere nede ad listen (7- 8 pladsen.)

På det internationale område vil regeringen gerne styrke indsatsen i

nærområderne og samtidig reducere udviklingsbistanden til 0,7 %, som er den sats som FN anbefaler. Det argument giver heller ikke mening ifølge Dansk Flygtningehjælp altså at få mere for mindre.

Flygtningesituationen i Europa blev kort drøftet og alle var enige om, at den eneste der pt. påtager sig lederskab i Europa er Tysklands kansler Angela Merkel. Hun arbejder ihærdigt for at finde en fælles europæiske løsning på de mange flygtninge der kommer til kontinentet.

Tyskland har taget imod ca. 800.000 af dem og foretager ikke Dublin tilbagesendelser, når det drejer sig om syrere.

Dansk Flygtningehjælp er enig med kansleren i at bl.a. en fælles

europæisk løsning om fordelingen af de flygtninge, der kommer til

Europa er vejen frem og den mest solidariske.

Tidliger på UH om Dansk Flygtningehjælp, her.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s