Vox pop hos MSM

Ovre hos kommunist-Madsen på EB har man begået en vox pop om hvor positivt indstillet lokalbefolkningen i Nyborg er overfor det forhold, at der kommer en boplads for 500 han-muhammedanere i byen. Det er nemlig lykkedes EB, i en vox pop at finde fire (4) nyborgensere, der siger noget åænt om forholdet. Den sag har Kim på Urias en post om, her.

Hos BT har lederskribenten kse , som dækker over den fhv. BZer og dermed ven af AFA (Enhedslitens/SFs tæskehold), Kenan Seeberg, en leder med samme indhold: Fire Nyborg bogere siger ikke noget negativt og så må alle jo være glade.

Konceptet med vox pops kunne vel være udemærket, hvis det blev brugt til, at høre hvordan “almindelige” mennesker formulere en holdning til et eller andet. Men for det første ved vi fra undersøgelser at 6-8 ud af ti har en negativ indstilling til den form for indvandring, for det andet ved vi også, at mange mennesker ikke vil udtale om emnet til citat, fordi det som oftest ender med, at de bliver udsat for racismebelyvning efterfølgende. – Bl.a. af kommunist-Madsen og BZ-Kenan. Fra Seebergs lederartikel, der i øvrigt kommer samtidigt med, at Berlingske Medier må tage forbehold for 23 sports artikler pga opdigtede kilder:

BT gik i weekenden en tur i Nyborg, som regeringen netop har tvunget til at tage imod 500 flygtninge. Vi mødte kun borgere, som har det helt fint med at få nye naboer. »Der er jo god plads til dem her,« som en af dem sagde.

…Men at flygtningene mødes med empati, udelukker naturligvis ikke, at vi kan bekymre os over, om kommunerne kan følge med tilstrømningen af flygtninge, som alene i november førte yderligere 4.500 mennesker til Danmark. Som BT har afdækket, er flere kommuner allerede voldsomt pressede og er nu begyndt at skære i den almindelige velfærd for at kunne løse opgaven…

Der er ingen lette løsninger. Første skridt må være at sikre en klar opgavefordeling, så asylpresset klares af kommunerne, men finansieres af staten. Det er kun rimeligt. Næste skridt må være at gå til problemets rod og mindske antallet af flygtninge, der kommer til Danmark.

Trods alt lykkes det Seeberg at holde hovedet koldt. Men at to aviser der har været på vox pop kun møder folk med en positiv indstilling til “den forestående begivenhed, stinker langt væk af at der har været et “set up” et eller andet sted i processen. For eksempel at de journalister der har været i marken er blevet ført af medlemmer af muhammdanermafiaen i Dansk Røde Kors og/eller Dansk Flygtninghjælp eller er en del af mafiaen.

Mere om Seeberg hos Urias, her.

One comment

  1. Pingback: Undskabens Hotel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s