Grænse demo

SIAD med den dygtige Anders Gravers i spidsen holder imorgen lørdag demo ved grænsen i Kruså, bliver hotellet opmærksom på hos Kim Møller på document.dk. Vi kan kun opfordre til, at man deltager hvis man har mulighed. SIADs flyer:

160108 siad flyer

Politiet mener så i øvrigt, at det vil give anledning til betydelig forstyrelse af trafikken, hvis det tillades demonstrationen at foretage en vandring til selve grænseovergangen.

Det er naturligvis en voldsomt forkert brug af begrebet, fordi SIADs demonstrationstog i Kruså ikke tidligere har givet anledning til noget der bare minder om forstyrelse. At trafikanter må sætte tempoet ned tilfældige steder på deres rute er ikke nogen forstyrelse, men noget den enkelte selv må tage højde for. I forarbejderne til Politiloven hedder det:

Udtrykket ”betydelige forstyrrelser” indebærer, at bestemmelsen ikke kan anvendes i anledning af de ordensforstyrrelser, der normalt må accepteres fra forsamlinger. Betydelig forstyrrelse kan f.eks. foreligge ved afspærring eller blokering af veje til gene for trafikken, medmindre afspærringen eller blokeringen er en naturlig følge af, at der afholdes et møde på en offentlig plads, eller at et demonstrationstog passerer gennem byen. Der stilles derimod ikke skærpede krav til de farer for sikkerheden, der kan begrunde et indgreb efter bestemmelsen. Fare for sikkerheden kan f.eks. opstå, fordi politiet på en given rute ikke vil være i stand til at forebygge sammenstød med moddemonstranter, eller fordi den valgte lokalitet i sig selv udgør en fare for forsamlingens deltagere.

Så politiet forsøger sig åbenbart med en helgardering i forhold til hvis nu. Sikkert nødvendigt, men kønt er det ikke når nu en henvisning til sikkerheden på grund af de velkendte rødfacistiske moddemonstranters voldsparathed havde været rigeligt i sig selv.

Så de gæve kæmpere fra SIAD får næppe noget ud, at brokke sig over afgørelsens konklusion; at de ikke må gennemføre demonstrationstoget, men derimod kunne de måske klage over, at de i afgørelsen anteciperet fremstilles som ballademagerne for eventuelle uroligheder. For det er jo gang på gang set, at Løgnepressen bruger et hvilket som helst halmstrå til, at fremstille voldsparate venstreekstremister som ofre for hvad som helst. Og det endda i ikke ubetydeligt omfang.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s