Tyske trusler

Den tyske sjovnalist, politiker m.v. Siegfred Matlok, viderebringer vel på vegne af Den Gale Kansler i Berlin, tyske trusler mod Danmark. Danmark skal, i lighed med den tyske befolkning, trues til stiltiende at affinde sig med tvangsislamiseringen. Via JP.dk lader Matlok forstå, at islamiseringen skal fortsætte uhindret. Fra artiklen:

Tyskland vil se det som en uvenlig handling, hvis Danmark indfører transportøransvar for de statslige togselskaber DSB eller Deutsche Bundesbahn. Det vil sige, at trafikselskaberne pålægges at tjekke, om deres passagerer har gyldigt visum eller pas, inden de passerer grænsen.

Sådan lyder det fra Siegfried Matlok, som i mange år var redaktør for avisen Der Nordschleswiger i grænselandet.

– Hvis der kommer transportøransvar, så vil man fra tysk side betragte det som en unødvendig skærpelse i forholdet til Tyskland i en situation, hvor der i øjeblikket er ro, siger Siegfried Matlok.

Jespersen og Pittelkow bemærker i Den Korte Avis:

Dyb krise

I dag flakser en forpjusket Angela Merkel rundt, rådvild og svag. Det store projekt, hvor Europa under hendes vinger skulle bevæge sig stadig mere i retning af at blive en politisk enhed, er i hastig opløsning.

Det er ikke EU som sådan, der er ved at opløse sig. Det er den store politiske idé om et stadig mere forenet (centraliseret) Europa, som har været hyldet i Bruxelles og Berlin, der smuldrer.

EU, det tyske lederskab og Merkel personligt er i dyb krise.

To lande

Krisen skyldes især tre ting:

For det første, at nationalfølelsen er væsentligt stærkere, end eurokraterne havde regnet med. Der er grænser for, hvor meget Europa befolkningerne vil have.

For det andet, at EU’s politiske konstruktioner – herunder euroen – slet ikke har været den motor for økonomisk vækst, som man havde forestillet sig.

For det tredje, at asylkrisen udvikler sig stadig mere alvorligt og kaotisk – blandt andet takket være Merkel.

Netop nu bliver krisen specielt udstillet af to lande. Det ene er Storbritannien (UK). Det andet er Østrig.

 

Den Gale Kansler på march med Freie Deutche Jugend:

merkel-17-zivilverteidigung

EUSSR eliten demonstrere sammen med alle de europæere der bakker op om dem i Paris i anledninge af et af de utallige jihad-angreb i Frankrig:

eussr-ledere charlie hebdo demo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s