middel east

Europas selvmords mordere

Douglas Murray er aktuel med bogen The Strange Death of Europe: Immigration, Identity, Islam og har i den forbindelse skrevet en artikel i Wall Street Journal, hvor i der bl.a. står:

To find the answer to these and other questions it is necessary to ask deeper questions. Why did Europe decide it could take in the poor and dispossessed of the world? Why did we decide that anybody in the world fleeing war, or just seeking a better life, could come to Europe and call it home?

The reasons lie partly in our history, not least in the overwhelming German guilt, which has spread across the Continent and affected even our cultural cousins in America and Australia. Egged on by those who wish us ill, we have fallen for the idea that we are uniquely guilty, uniquely to be punished, and uniquely in need of having our societies changed as a result.

When people point out the downsides of this approach—not least that more immigration from Muslim countries produces many problems, including terrorism—we get the final explanation. It doesn’t matter, we are told: Because of globalization this is inevitable and we can’t stop it anyway.

All these instincts, when put together, are the stuff of suicide. They spell out the self-annihilation of a culture as well as a continent. Conversations with European policy makers and politicians have made this abundantly clear to me. They tell me with fury that it “must” work. I suggest that with population change of this kind, at this speed, it may not work at all.

Yet still it is possible that the publics will not go along with the instincts of their leaders. Earlier this year, a poll of European attitudes was published in which citizens of 10 countries were asked a tough question: whether they agreed that there should be no more Muslim migration into their countries. Majorities in eight out of the 10 countries, including France and Germany, said they wanted no more Muslim immigrants.

Jeg er ikke enig med Murray i, at det er europæerne eller europæisk kultur som sådan, der har et døds- eller selvmordsønske. Men mistanken om, at visse af vore politikere har et ønske om at agere selvmords-mordere er nærliggende. Nærliggende fordi det forekommer patologisk, at insistere på at fortsætte et projekt – islamiseringen – som kun kan ende i en katastrofe.

Klip fra et par artikler om selvmords-mordere:

Anneli Rufus skriver i en artikel på psychologytoday.com bl.a.:

There’s a special way to commit suicide, and that is: Take someone else with you.

But killing others, then killing oneself, is a spectacle of monstrous contrasts: It’s a display of terrifying power (over life itself, and not just mine but yours) but also of pathetic impotence (he couldn’t handle life but also couldn’t handle death, thus needed company). It’s fierce but cowardly. Self-obsessed yet hyper-social. It is at once a cry for help and a command to be condemned.

…combined with anger that he had been ‘forced’ to follow his wife to confirm his suspicions.”

Ah, “forced.” Those of us who have lost loved ones to suicide know this word all too well, along with “I have no other choice” and “Without him/her/it, I have nothing.” The world goes black-and-white for the suicidal person, and the future goes blackest of all: a total blank. Believing himself “forced” to kill his unfaithful wife and then himself, Grinhaff was also “forced” to render his young daughters not just orphans but the children of a murderer.

The passive voice: I am forced. Which is to say: Someone or something else besides me is to blame.

En psykolog, Daniel C. Claiborn (Ph.D.) forklarere om, hvad der får selvmords-morderne til at gøre som de gør, til BBC relaterede KCUR bl.a.:

“Well I think we really in a way have to separate out the murder part from the suicide part…I think there are certain factors that influence a person to be willing to take the step of murdering someone.  I think that has to do with a person who is highly emotional, who is impulsive.  Most people who commit murder are young, so they are more of an age where people are impulsive and they do things quickly…Probably it’s more common with people who are highly self-centered, who are used to being in control of themselves and other people, and also have a very strong need to protect their image… ”

“Then the suicide part is probably related to similar things. If a person is very self-centered and has a lot of pride and a lot of concern about their image, once they’ve committed some horrible act, they may be a lot less able to imagine a life after that in which they make amends, are accepted again by the community, are able to recover, overcome this and do anything healthy and productive.  They may not be able to imagine that happening.  It may be a bigger blow to their ego to imagine the disapproval and the condemnation of others after this has happened, and so those factors might propel them to feel that they have to remove themselves from the situation, rather than to face consequences.

Snaphanen har også en post om udgivelsen og linker Mark Steyn interwive med Murray, som også kan ses her.

 

Veluddannelse

Tilbage i 2015 stillede vi på baggrund af den tilgængelige viden spørgsmålstegn ved påstanden  om, at syriske såkaldt “flygtninge” skulle være veluddannede, her og her.

Nu er der så nyt om det spørgsmål, og nej syrerne er ikke veluddannede. Berlingske referere til en ny rapport fra Rockwool Fonden. (Fondens egen artikel)

Fra Berlingske:

I den offentlige debat har man siden syrernes kommen diskuteret syreres uddannelsesniveau, idet de kommer fra et land, der skulle have et ganske højt uddannelsesniveau. Men syrerne, der er den klart største gruppe af asylmodtagere de seneste år, ankommer til Danmark med ganske lidt uddannelse som bagage, viser undersøgelsen. To ud af tre af syriske flygtninge i Danmark har således en folkeskole som højeste afsluttede uddannelse – blot tre procent har en lang videregående uddannelse.

Wiki artikel om de syriske uddannelses system, her.

Update:

Artikel 2015 på DDR, her.

Sjovnalist: Karsten Østergaard Nielsen

Vores oplevelse er, at folk fra Syrien har en anden arbejdsmoral, end man ellers ser. De ønsker ikke at leve af offentlig forsørgelse, men vil meget gerne kunne forsørge sig selv, deres børn og hustru, siger Morten Weiss-Pedersen

(K), formand for Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget i Middelfart Kommune.

– De er meget motiverede for at komme i gang. Samtidig har de gode IT- og engelskkundskaber og kan meget lettere byde ind til vores arbejdsmarked, siger Kjeld Berthelsen, der er direktør for Social og Sundhed i Struer Kommune.

– Vi kan se i vores forskning, at nogle typer flygtninge lettere får fodfæste på arbejdsmarkedet. Det er de yngre, veluddannede folk med gode sprogkundskaber – både dansk og engelsk – som klarer sig bedst. Men det hjælper også, hvis de ikke har siddet flere år i en flygtningelejr, før de kommer til Danmark, siger Anna Piil Damm.

Kommer med uddannelser i lommerne

Alle disse karakteristika passer på de syriske flygtninge, forklarer Mette Blauenfeldt, der er leder af Center for Udsatte Flygtninge hos Dansk Flygtningehjælp.

-Syrien var indtil for få år siden et velfungerende land. De havde et uddannelsessystem, der mindede meget om vores eget, og det lykkedes dem i stor grad at få bugt med analfabetismen. Det betyder, at de fleste voksne kan læse og skrive og har en uddannelse, og mange har også brugbar erhvervserfaring med sig, siger hun.

 

 

Uregerlig Lykketoft

Hvis nogen skulle have troet at den politiske gangster Mogens Lykketoft ville benyttet ferieopholdet i New York til, at gå på pension i al ubemærkethed kan de tro om igen. Til et Al-Ritzau telegram der kan læses hos BT.dk udtaler han bl.a.:

Mens Lykketoft har været i New York, er Mette Frederiksen blevet formand for partiet som afløser for den tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt.

Netop Thornings regering fik mindre pæne ord med på vejen, da Lykketoft i januar holdt sin 70-års-fødselsdagsreception på Christiansborg. I en tale, som blev lækket til dele af pressen, sagde Lykketoft blandt andet, at Thorning-regeringen var “talent- og profilløs”.

Under Lykketofts orlov fra Folketinget er Socialdemokraterne af andre røde partier blevet beskyldt for at lave for meget politik med blå blok. Blandt andet i forhold til udlændingepolitikken.

Men Socialdemokraterne har arbejdet efter de vilkår, der er er, mener Lykketoft.

– Man er blevet nødt til at lave nogle stramninger, som man ikke gik ind for tidligere. Ikke bare i Danmark, men også i Tyskland og Sverige for eksempel for at dæmme op for, at landene ville blive uregerlige eller præget af nogle mere ubehagelige holdninger.

– Socialdemokratisk politik vil altid være en balancegang mellem det ideelle og det mulige, siger han.

Hvad Løkketoft vel har i tankerne kunne jo være den tildragelse der overgik Adolf Hitlers afløser i kanslerkontoret i Berlin, Angela Merkels justitsminister Heiko Maas, da han holdt 1. maj tale:

Til Samarbejds-Politiken udtaler en anden asocialdemokrat så:

Der skal sættes tal på, hvor mange asylansøgere og flygtninge Danmark kan tage imod. Det mener den socialdemokratiske gruppeformand, Henrik Sass Larsen, hvis hovedprincip er, at »Danmark skal tage imod så mange, som vi kan integrere succesfuldt«.

Han tør ikke i dag nedfælde et sådant tal, men svarer, at tallet er »nærmere 1.000 end 10.000 om året, hvis det er dem, der er svært integrerbare«.

Den nuværende regering der ledes af den tyske kanslers rigsbefuldmægtigede, Lars Løkke Rasmussen, forventer fornærværende at importere cirka 25.000 stk “svært integrerbare” årligt, her.

TILLÆG

På JP.dk har en Simone Skyum skyndt sig at få hidkaldt et par “eksperter”, der kan forklarere den måbende hob, at det er fuldstændigt udelukket, som i nul nix nada overhovedet, at man skulle kunne forhindre tilvandrede muhammedanere i, at tage permanent ophold på varig forsørgelse. De to eksperter, Jens Vedsted-Hansen og Jonas Christoffersen, er moske nok eksperter i den forstand af ordet, at de har læst en masse jura, skrevet artikler og optrådt offentlig på emmnet. Men de er også velkendte venstreekstreme politiske operatørere (VPOs), og dermed er de ikke “eksperter” men skal ses som enten part i sagen eller advokater for bestemte synspunkter.

Vedsted-Hansen har i årene 1983 – 1986 fået publiceret 4 artikler (om socialret) i det venstrekstrem tidsskrift “Retfærd”, et marxistisk/kommunistisk tidsskrift om jura og samfundsforhold. Det får/fik man kun lov til hvis man er blevet bedømt som “loyal to marxist family”.

Jonas Christoffersen er en velkendt argitator for det synspunkt, og det er blot et synspunkt, at konventionerne står over alt andet. Med et job som direktør for Institut for Menneskerettigheder har en direkte personlig økonomisk interesse i, at forfægte netop det synspunkt.

Fra artiklen:

»Jeg kan ikke forestille mig, hvordan man ville kunne indføre et maksimumantal uden at bryde både den europæiske menneskerettighedskonvention og FN’s Flygtningekonvention. De forpligter Danmark til at give asyl til dem, som når frem til Danmark og har behov for beskyttelse, fordi de ellers vil blive udsat for forfølgelse og tortur. Og der kan vi ikke bare afvise dem og sende dem tilbage til hjemlandet med den begrundelse, at der er for mange,« siger Jens Vedsted-Hansen, professor ved Juridisk Institut på Aarhus Universitet.

Hvor alvorligt ville det være, hvis Danmark brød konventionerne?

»Det kan man ikke gradbøje. Men det tog altså en verdenskrig og Holocaust at nå frem til, at konventionerne ville være en god idé, og derfor skal man tænke sig godt om, inden man bryder dem eller afskaffer dem,« siger Jens Vedsted-Hansen.

»De internationale konventioner, som Danmark har skrevet under på, går i sin kerne ud på, at vi ikke må sende folk ud til en usikker skæbne med vold og tortur. Så vi kan ikke bare sende flygtninge med asylret tilbage til deres hjemland,« siger han.

Til gengæld kan Danmark godt – uden at bryde konventionerne – sende flygtninge til andre lande, som er sikre og overholder konventionerne, siger direktøren.

»Så måtte Danmark prøve at finde et land, der ville det. Men hvem skulle det være? Vi kan også afvise flygtningene ved grænsen, da vores nabolande som udgangspunkt er sikre, uden at stride mod konventionerne. Men det ville stride mod Schengen-aftalen om åbne grænser inden for Europa. Så der er praktiske problemer i vejen for, at det kan lade sig gøre uden at bryde konventionerne. Det har efter min mening ikke hold i virkelighedens verden,« siger Jonas Christoffersen.

»Efter min [Vedsted-Hansen] vurdering vil det være i strid med Dublin-forordningen at afvise asylansøgere til andre EU-lande under parolen ’sikkert tredjeland’. Gennem Danmarks deltagelse i Dublin-samarbejdet har vi forpligtet os til alene at tilbageføre eller overføre asylansøgere til andre EU-lande i henhold til de kriterier og efter de procedurer, som er fastsat. Derfor kan f.eks. Tyskland i realiteten blot nægte at modtage de personer, vi måtte forsøge at tilbagesende uden om Dublin-proceduren,« siger han.

Vi tager den lige igen: Disse konventioner er ikke konventioner om muhammedanernes ret til at islamisere resten verden, hverken helt eller delvist. Har aftaler af en hvilken som helst art uforudsete og uønskede konsekvenser, så føre læren om bristede forudsætninger til aftalens bortfald. At dette er gældende fremgår tillige af konventionen vedrørende traktatretten, artikel 31 og 32.

Artikel 31.

Almindelig regel om fortolkning.


1. En traktat skal fortolkes loyalt i overensstemmelse med den sædvanlige betydning, der måtte tillægges traktatens udtryk i deres sammenhæng og belyst af dens hensigt og formål.

2. Med henblik på fortolkningen af en traktat indgår i sammenhængen foruden selve teksten inklusive dens præambel og bilag:

    (a) enhver aftale vedrørende traktaten, som er indgået mellem samtlige deltagere i forbindelse med traktatens indgåelse;

    (b) ethvert dokument, som er udarbejdet af en eller flere deltagere i forbindelse med traktatens indgåelse og godkendt af de øvrige deltagere som et dokument i tilknytning til traktaten.

3. Jævnsides med sammenhængen skal der tages hensyn til:

    (a) en eventuel efterfølgende aftale mellem deltagerne vedrørende traktatens fortolkning eller anvendelsen af dens bestemmelser;

    (b) enhver efterfølgende praksis vedrørende traktatens anvendelse, som fastslår en enighed mellem deltagerne vedrørende dens fortolkning;

    (c) enhver relevant folkeretlig retsregel, som finder anvendelse i forholdet mellem deltagerne.

    4. Der skal tillægges et udtryk en særlig betydning, hvis det er godtgjort, at dette var deltagernes hensigt.

Artikel 32.

Supplerende fortolkningsmidler.

    Supplerende fortolkningsmidler, herunder forarbejderne til traktaten og omstændighederne ved dens indgåelse, kan tages i betragtning med henblik på at få bekræftet den betydning, der fremkommer ved anvendelsen af artikel 31 eller for at fastslå betydningen, når fortolkningen i henhold til artikel 31:

    (a) efterlader betydningen flertydig eller uklar eller

    (b) fører til et resultat, som er åbenbart meningsløst eller urimeligt.

Dernæst så er flygtninge konventionen ikke en aftale, men en hensigtserklæring, som parterne kan opfylde som de finder passende. Individer kan ikke være parter i en sådan mellemstatslig hensigtserklæring og kan så meget desto mere ikke påberåbe sig noget som helst i henhold til dem.

Den kriminelle jurist, Hans Gameltoft-Hansen, som er bagmand for udlændingelove har sådan set selv medgivet dette, med en tilståelse at hans fortolkning af gældende ret på området ikke er båret af juridiske nødvendigheder, men politiske dagdrømmerier om en perfekt verden, hvor løverne kan vogte får.

 

Ny tekst til karaoke

Det har vakt bestyrtelse blandt islamofile socialister, heriblandt nazister, at Dansk Folkeparti, moske, moske ikke, har ladet sig inspirerer af en sang skrevet som kommunistisk propaganda af Bjarne Jes Hansen engang i 1970’erne. Sangen, Vi voksne kan også være bange, lugtede allerede den gang af muld, noget der efter sigende først skulle være indtrådt for sangens forfatter i forbindelse med murens fald, cirka 1990.

Det har afstedkommet en del opslag på ikke mindst FB, hvor de islamofile socialister svare igen ved, at genbruge DFs oprindelige plakat. Et eksempel via Uriasposten:

160517 birgit bjerre DF plakat

Vi har for at hjælpe med kampagnens udbredelse lavet en alternativ tekst til sangen således at islamofober med hang til karaoke, hvis de kan få musikken ned i anlægget, har en tekst der moske, moske ikke, falder mere i deres smag:

1.

Jeg er bange for højreorientered blogs

jeg nogengange får at læse

Jeg er bange for det er om muhammed

når jeg jo syns de vantro de skal dø

 

Omkvæd: Vi socialister er bange for ik at være med

og synger lange lange bange sange

Om ikke at få lov, at være med når muhammed han går løs

Det er så svært når vi skal passe på

2.

Jeg er bange for centralkommiteen

og for muhammed ude i trafikken

Jeg er bange for den store flotte minaret

som højreorintered skriver skriger ulla hakbar

Omkvæd.

3.

Jeg er bange for de sorte blogs

Og for det du ser står hos marx *)

Jeg er bange for du skal møde afsløring

Og tvivle på mine løgne

Omkvæd.

4.

Jeg er bange for muhammed han er svag

Og ikke kan bestemme over dig og mig og jorden

Jeg er bange for at islamister og socialister

ikke bestemmer over dig og mig og jorden.

Omkvæd.

Forlæg: Bjarne Jes Hansen

*) Karl Marx kom i en artikel i New York Times frem til, at man lige så godt kunne tage en all out krig først som sidst vedrørende spørgsmålet om Det Hellige Land.

DFs forlæg som islamofile venstreekstreme har påtaget sig opgaven med at udbrede:

160517 df plakat

Flytningehjælp i nævn

UH har i flere posteringer undret sig over hvad Dansk Flygtningehjælp egentlig er for en størrelse. Bl.a. score de +50 mil årligt på, at drive sprogskoler. UH posteringer om Dansk Flygtningehjælp, der på et tidspunkt i reklamer betegnede sig selv som en førende logistikvirksomhed, her.

Nu er en tidligere chef i Flygtningenævnet ude med en kritik, som andre, bl.a. i al ydmyghed UH, før ham har rejst: Nemlig det betænkelige i, at Dansk Flygtninghjælp udpeger medlemmer til den rekursmyndighed der afgør asylsager, Flygtningenævnet. Det sker i et læserbrev på JP.dk, hvor Poul Mose Hansen bl.a. skriver:

DFH forsømmer herudover ikke nogen anledning til at tage del i den offentlige politiske debat på udlændingeområdet. Indgangsvinklen er ofte den neutrale eksperts – må man forstå.

Ellers er det overflødigt at DFH indstiller medlemmer af Flygtningenævnet. Min påstand er derfor, at dens medlemmer af Flygtningenævnet repræsenterer DFH’s asylpolitiske holdninger. Da det er en myndighedsopgave, bør organisationen ikke være repræsenteret i Flygtningenævnet. Og hvorfor lige DFH? Hvorfor har man en særlig rolle i konkurrence med mange andre humanitære organisationer? Det rigtigste vil derfor efter min opfattelse være at fjerne DFH’s medlemmer af Flygtningenævnet.

Stærkt betænkeligt

Et forhold, der er ukendt for rigtig mange mennesker, er, at Dansk Flygtningehjælp i mange år har fået tilsendt alle Flygtningenævnets afgørelser, ovenikøbet uden at sagerne er anonymiseret.

DFH fører et register over sagerne, som ikke findes tilsvarende hos myndighederne. Det giver selvsagt organisationen en særlig og unik mulighed for at instruere deres medlemmer af Flygtningenævnet, herunder benytte oplysningerne til at begære sager genoptaget.

Det er efter min opfattelse stærkt betænkeligt, at DFH har adgang til nævnets afgørelser i ikke anonym form og dermed en særlig mulighed for indflydelse på myndighedsopgaven.

Elbæks løgne

En venlig person, formentlig en venligbo, Lola Katharina Jahn har udstået hvad de fleste af os næppe kan, nemlig at høre på Uffe Elbæk i næsten 7 minutter. Og ikke alene det hun har også transkiberet det interwive Uffe Elbæk gav til Canadisk CBC 17. december. Lolas udskrift:

Den 17. December lavede CBC Canada et interview med Uffe Elbæk, det skulle efter sigende være bl.a. i dette interview at Uffe Elbæk har begået landsskadeligt virke imod Danmark og været indirekte skyld i at vores statsminister er blevet tegnet som en Nazist i the Guardian. Jeg har taget mig den frihed at lave en transcription af hele det 6 minutter og 50 sekunder lange interview. Og her kan du læse det.

From CBC: http://www.cbc.ca/…/denmark-wants-to-seize-jewelry-and-othe…

Interviewer: Mr. Elbaek first of all, what do you think about this proposal?

Uffe: I- I think it’s outrageous and it makes me really feel bad about me as a dane and the danish society. And I know that’s not the way the danes are or want to be? But I think it’s an awful political suggestion from the government.
Interviewer: What would this law allow the authorities to do to refugees?

Uffe: The plan from the government is to come up with ideas about how can we make Denmark less attractive for refugees to come to? If a refugee arrives to Denmark and have for example jewellery or watches, personal belongings, which have a certain value then they will take it away from the refugees.

Interviewer: And money as well?

Uffe: And money as well. And of course when the government came out with this suggestion people said “What? This can’t be true. Because it’s like an echo from the 30s.” And everyone got the same pictures about what happened in Germany when we took away jewellery and personal belongings from the jews. Of course this is not the context in Denmark. But it creates the same kind of pictures in peoples heads and the same kind of emotions.
Interviewer: Has anyone asked the authorities if they will remove the gold fillings from peoples teeth?

Uffe: Eh-he That – That was of course something that the people said “Is that what is coming up next?” That is not in the plan from the government. I think that overall ambition from the government is to actual use this as what we in danish call “signal-politics”. To send a very strong signal to the refugees saying you are actually not welcome. And that’s of course what makes me as an MP and as a head of my party ashamed about my own country and ashamed about the politics coming out from the government. And it’s – it’s the totally different story than what is coming out from Canada these days with the new Trudeau government saying actually “Hey. We welcome the refugees coming in from Syria”. It’s exactly the opposite Denmark is telling the world.

Interviewer: How many refugees are arriving in Denmark?

Uffe: That’s – of course what was a bit of a shock for a lot of ordinary danes was when you saw the refugees coming over the borders and walking on our motorways. Most of them wanted to get to Sweden and Sweden had – has actually taken in around 160.000 refugees. And I think that altogether Denmark, it’s around maybe between 15.000, up to 20.000 refugees.
Interviewer: The danish government has already put out signs and notices in countries like Libanon telling – basically telling refugees you are not welcome in –

Uffe: Yeah

Interviewer: Denmark, but how does this idea seizing their valuables come about? Because wasn’t it just the danish justice minister – he did an interview on a radioshow and –

Uffe: Yeah

Interviewer: suddenly this idea was there?

Uffe: During that specific interview where the journalist been asked the minister for justice “would that mean that you are going to take the refugees personal belongings and jewels?” In the beginning he said “no no, not personal belongings” and then the <muffled word> “so what is this all about?” And then he came with this now very famous quote. And he said “but if there’s a refugee coming with a suitcase full of diamonds, of course we’re going to take them” and then everyone said “What? There’s no refugees coming with across the border and all the way from the Mediterranean all up through the balkan states, all up through Germany arriving in Denmark with a suitcase with diamonds. God damnit” So people said “this is outrageous!”. So it has been a very heated debate the last couple of weeks. And I’m looking forward to see the concrete law going through the parliament and the discussion in the parliament after new year.

Interviewer: But it’s likely to become the law.

Uffe: Yes and it’s not only this specific thing about taking the jewels and peoples watches. It’s actually they are changing the – normally if you are hold back from the authorities like for example been arrested by the police. You have to meet a judge before 72 hours, but they are going to change that as well, when it comes to refugees. So they can just arrest the refugees and not even take their case in front of a judge. So there is something completely rotten is happening in Denmark. When it comes to this specific political question.

Interviewer: The motivation, they say “well the asylum seekers will cost money. They have to be supported when they are here. So if they have any valuables they should be paying to support themselves.” And so, how do people in Denmark regard that? Do they think that the refugees are costing the country money?

Uffe: This is the attitude among a lot of danes. And this change of mindset has going on for maybe – I would say around 20 years. Since we saw the rise of the danish peoples party. And in the beginning everyone saw the – when they were talking about the danish peoples party they were saying “Oh but they are just outsiders. They will never go mainstream” But their policy and the attitude has for sure gone mainstream. So a lot of danes right now think that people are coming to Denmark, because we’re a very strong welfare state and they want to be supported by our social welfare system. And that’s the reason. Which is in this – right now when you see what is happening in Syria and in the middle east. Which actually Denmark has a moral stake in, because we were part of the collision, when it comes to the war in Iraq back in 2003 and we have been heavily involved in the conflict since. So just with that kind of political glasses on we should have totally another attitude when it comes to how can we solve the refugee crisis. It’s not an easy case, I’m not saying this is easy. It’s complicated. It’s also messy and we have to figure out how to do it. But the way the government has reacted with a strong support from the danish peoples party. I think that’s a shame.

Interviewer: Alright, we will leave it there. We will be following this story mr. Elbaek. I appreciate you joining us tonight.

Uffe: Thank you.

Interviewer: Goodnight.

Uffe: Goodnight.

NEJ, blev der sagt

Jura professorinde Eva Hækkerup Smith vil fortsat have yderligere kulturberigelse i form af analvoldtægter af 9 årige børn til landet (og europa). Desårsag vil hun øge skatteudplyndringen for fortsat at sikre, at også den økonomiske regning betales af nogle andre end hende selv og det segment hun tilhørere. Det, og alt muligt andet, udbredte hun sig om i en kronik hos JP.dk. Fra kronikken:

Flygtningekrisen har delt Danmark på midten. De to grupper står stejlere og stejlere over for hinanden, ligesom stadig mere ekstreme holdninger kommer til udtryk. Præster fortæller os, at vi har misforstået kristendommen. Udlændinge er ikke vores næste. Vores næste er de mennesker, der er tæt på os. Er du for flygtninge eller imod? Der er ikke plads til nuancer. Vi har opgivet at tale med den anden lejr, fordi ingen vil give sig en tomme. Den ene fløj kaldes racister, den anden blåøjede, selvgode idealister. Hvor er vores tradition for samtale, for at prøve at forstå den anden part, for at løse problemerne i fællesskab?

Eva, det var dig og dit segment, der for over 30 år siden startede med at belyve dem der var og er uenige med jer, med at de var racister, nazister etc. Det er på tide bl.a. Du stikker en undskyldning.

Sverige, som så generøst har taget mod mange flygtninge, har nået et mætningspunkt. Og om kort tid må Tyskland sikkert også kaste håndklædet i ringen. Så hvad gør vi? Ungarn har lukket sin grænse – mange andre har indført ”midlertidig” grænsekontrol. De ydre grænser skal lukkes, siger man. Men hvordan skal det gå til? Grækenland og Italien har grænse mod havet. Hvad forestiller man sig? Skal man skubbe flygtningenes gummibåde ud på havet igen? Flygtningene vil givet begynde at vandre op gennem Europa igen.

Det behøver “vi” ikke. Mon ikke det vil være tilstrækkeligt, at sende disse illegale indtrængere tilbage til udgangspunktet pr. fly pronto de ankommer?

Jeg vil foreslå, at man genopliver Tobin-skatten, også kaldet ”Robin Hood”-skatten, fordi den tager fra de stærke og giver til de svage. Tobin-skatten består ganske enkelt i, at man fastsætter en ganske lille skat på finansielle transaktioner, f.eks. køb og salg af aktier og andre værdipapirer. Man har diskuteret Tobin-skatten før i EU under finanskrisen, hvor man ikke nåede til enighed. Ved den lejlighed beregnede kommissionen, at en Tobin-skat på 0,1pct. i 2020 ville give et afkast på 54 mia. euro.

Ja Eva, jer asocialudemokrater er jo altid på udkig efter instrumenter, der kan løfte penge ud af lommerne på den produktiveklasse, og via et eller andet medier, sædvanligvis under flaget de er svage, de fortjener, vi I er onde etc, løfte pengene over i jeres egen lomme. – Og “man” her er vidst nok jer selv.

Tænk hvis det kunne lykkes at gøre flygtningelejrene i nærområderne til steder, hvor mennesker faktisk kunne føre en tålelig tilværelse. Europa ville med langt større ret kunne afvise dem. Det er klart, at nogle stadig ville komme, bl.a. fordi deres fremtidsudsigter ser dystre ud, selv hvis deres børn sikres skolegang.

Idiot. Folk fra MENAP har ikke en eller anden “ret” til, at bosætte sig i Europa (og europæere ikke en ret til at bosætte sig alle mulige andre steder). Det at nogen gør det, mere eller mindre velfungerende, er et privilegiere, som kan fjernes det øjeblik forudsætningerne skrider. I øvrigt kræver det ikke noge begrundelse at sige NEJ.

Jeg mener, at samtlige danske folketingspolitikere har et ansvar for, at det ikke sker. Vi har vist jer den tillid at vælge jer – det nytter ikke, at I bare sidder på jeres hænder og venter på næste sommer med nye kæmpebølger af immigranter.

I hu kommende det rama skrig, som det vakte da Aia Fog (DF), sagde at politikere selvfølgelig har et ansvar for hvad der faktisk følger af den politik de kommer igennem med, så vil vi da gerne her på hotellet høre om det vi høre er, at professoinden tilslutter sig synspunktet?

Folketingets politikere lover alle at passe godt på Danmark. Som jeg ser det, skal der handling til nu!

Jo tak. Total stop for asylindvandring nu, start hjemsendelserne og statsborgskabsindragelserne NU!

 

Jihad i skolen – og i udvalget

BT fortæller med Nordjyske som kilde, om kriglignende tilstande i skolevæsnet i Frederikshavn, hvor muhammedanske børn tilsyneladende er gået i krig mod børn af den oprindelige befolkning. Fra artiklen:

Slagsmålet har efterfølgende fået forældre og bedsteforældre til børn på skolen til at udtrykke deres bekymringer for lokalpolitikerne i Frederikshavn. De ønsker en løsning på den nuværende situation, som de ikke mener er betryggende.

Det har nu fået udvalgsformand for kommunens børne- og ungeudvalg, Christina Lykke Eriksen, til at reagere. Hun har indkaldt til et møde i udvalget, for at få en redegørelse for, hvad der er op og ned i sagen:

»Vi har nogle udfordringer, og det handler selvfølgelig om, at vi skal passe på hinanden. Det gælder både børnene i verdensklasserne, de danske børn, de ansatte, forældre og så videre. Alle skal kunne føle sig trygge, og når vi får at vide, at der er problemer og slagsmål på boldbanen og i skolegården, er der brug for at vi gør noget her og nu,« siger Christina Lykke Eriksen.

‘Verdensklasser’ er klasser bestående af tosprogede børn i et mindre antal end sædvanlige klasser. Der findes 11 af disse verdensklasser med 131 tosprogede elever i alt fordelt ud på fire skoler i Frederikshavn Kommune.

Frederikshavn Kommunes børne- og ungdomsudvalg er nu i gang med at udarbejde en anden måde at organisere undervisningen af tosprogede elever.

Det skal nok hjælpe, at udarbejde en ny plan. Faktisk er den uholdbare situation tidligere, for et år siden, blevet påpeget overfor politikerne af de nærmeste involverede, de såkaldte “forældre”.

En Christina Raunholt Larsen opsummerede i et indlæg på Kanal Frederikshavn kritikken:

“Et flertal i udvalget anmoder om, at der sker en afklaring af, hvordan eleverne fra 0-9. kl. fordeles på skoleafdelingerne – tidligere Sæby Skole og Sæbygaardskolen, dog således at det fastholdes, at der sker en fordeling af eleverne på de to matrikler” – forstår vi, at fordelingen ikke er afklaret.

DU udtaler til Nordjyske, at vi er for sent ude, og at – hele sagen har jo været i høring, og dengang hørte vi ikke noget om den bekymring, der nu kommer frem, siger B&U-formanden.

Her vil jeg gerne pointere det arbejde, der ER gjort, at ovenstående bemærkning er misvisende, og at vi handler på baggrund af byrådets udmelding om manglende afklaring vedr. fordeling af elever på de to Sæby-skoler:

• 620 underskrifter imod skoleændringer i Sæby blev indsendt i høringsfasen, men aldrig kommenteret eller taget til efterretning! Jf. B&U-møde d. 04.09.14, Bilag Del 4 spørgsmål til byrådet (side 316-318).

• Bekymringer vedr. skoleudvikling, sikre skoleveje og økonomi i høringssvar fra begge Sæby-skolers forældrebestyrelser er aldrig taget til efterretning! Jf. referat fra B&U-møde d. 04.09.14, Bilag Del 1 høringssvar forældrebestyrelse (side 94-97).

• Bekymringer fra MED-udvalg på Sæby Skole og Sæbygaardskolen er aldrig taget til efterretning! Jf. referat fra B&U-møde d. 04.09.14, Bilag Del 3 Høringssvar MED (side 238-239/side 241).

• Spørgsmål til byrådet d. 18.11.2014. Vi må konstatere, at vi først får svar på vores spørgsmål, efter beslutningen vedr. fordeling af elever er truffet. (Er det god forvaltningsskik?)

Igen vil vi gerne fremhæve, at man i referat fra Byrådsmøde 08.10.14 ønsker en afklaring vedr. fordeling af elever på de to Sæby-skoler. I vores optik betyder dette, at beslutningen ikke er truffet, og at man kan bibeholde 0.-9. klasse på begge skoler med en dynamisk oplandsgrænse – dette netop med udgangspunkt i, at der fokuseres på en fordeling af elever på de to skoler!

Alle ændringer i skolestrukturen er truffet ud fra økonomiske betragtninger, hvorfor vi finder det dybt problematisk, at der tilsyneladende ikke forefindes detaljerede beregninger, der viser den samlede kommunale besparelse ved politikernes projekt i Sæby!

Og at den er gal, helt helt gal, er politikerne såmænd udemærket klar over. Lidt klip fra referatet af Børne- og Ungeudvalgets møde d. 2. november 2015, altså et år efter forældrenes protester. Link her:

[tilstedeværende medlemmer, UH]
Christina Lykke Eriksen (F) – Formand
Pia Karlsen (V)
Kristina Lilly Frandsen (V)
Mette Hardam (V)
Ida Skov (Ø)
Bahram Dehghan (A)
Bent H. Pedersen (A)
Jørgen Tousgaard (A)
Lars Oldager (DF)
[dagsorden, UH]
4. Undervisning af tosprogede elever……….10
Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune har i den seneste tid modtaget mange flygtninge samt mange østeuropæiske borgere, som er flyttet til kommunen for at arbejde.
Det betyder, at der i løbet af kort tid er kommet mange ny tosprogede elever i Verdensklasserne i Frederikshavn Kommune. Antallet af elever til Verdensklasserne er i løbet af de seneste 2 skoleår blevet tredoblet.
I takt med at antallet af elever har været stærkt stigende, har det været nødvendigt også at udvide antallet af Verdensklasser.
Center for Børn og Skole har udarbejdet et forslag, som beskriver en anden måde at organisere undervisningen af de tosprogede elever i Frederikshavn Kommune på. Baggrunden for at præsentere et nyt forslag er, at den nuværende organisering af Verdensklasserne giver et stort pres på de modtagne skoleafdelinger. Dette er begrundet i det store antal elever, der er kommet til området i løbet af kort tid. Hele strukturen er beskrevet i det vedlagte bilag
Tillæg 2. december 2015
BT beretter, at der var tale om en fodboldkamp (indtrængende muhammedanske syrere crt. danske) som udartede til jihad. Desuden at det ekstraordinære mød i Børne- og Ungeudvalgets formand, Christina Lykke Eriksen (SF – et naziislamisk parti, red) indkaldte til nu har været afholdt. Til BT udtaler formanden:
»Vi kan sagtens forstå, hvis forældre er bekymrede over situationen. Det vil aldrig være gnidningsfrit, når børn fra så forskellige kulturer mødes, og det har uden tvivl være en stor mundfuld for vores lokalsamfund. Men med det vi har hørt, både fra skolens ledelse og fra de forældre vi har talt med, så kan vi altså ikke genkende billedet af, at eleverne generelt er utrygge og bange for at tage i skole,« fortæller Christina Lykke Eriksen (SF), formand for Børne og Ungdomsudvalget i Frederikshavn Kommune.

Baby ducks of deaf rust

Eagels Of Death Metal who where at stage during the Paris jihad attack has come with a statement on the event:

Although bonded in grief with the victims, the fans, the families, the citizens of Paris, and all those affected by terrorism, we are proud to stand together, with our new family, now united by a common goal of love and compassion.

Friendly: Ask islam about what “common goal”. What “new family”?

Møde i flygtningehjælpen

Som en del af efteretningsarbejdet her på Hotellet følger vi jævnligt med i, hvad der foregår i diverse islamofile organisationer. Således også Danmarks største logistik virksomhed, Dansk Flygtningehjælp, der bl.a. arbejder med at transportere import muhammedanere fra “Syrien” til Danmark. Afvigte 3. september havde man i DF således forretningsudvalgs møde. I referatet hedder det bl.a.:

TEMA: Formanden fortalte at han og generalsekretæren med meget kort varsel fik mulighed for at tage med til Jordan den 14-16. august, hvor Integrationsminister Inger Støjberg bl.a skulle besøge Zaatari-lejren, som huser ca. 80.000 flygtninge fra Syrien. Ministeren besøgte også et community center i Amman , som drives af Dansk Flygtningehjælp (DFH). DFH driver ca. 20 community centres i Mellemøsten. Det i Amman er primært et møde og aktivitetscenter, hvor der både kommer jordanere og syriske flygtninge. Centeret fungerer forbilledligt og er med til at bygge bro og bane vejen for en bedre integration. Generalsekretæren viste fotos fra rejsen.

Den 28. august var formand og generalsekretær til møde med ministeren, hvor de bl.a. fik lejlighed til at bede ministeren have forståelse for den lille gruppe, der kommer i klemme i forbindelse med de nye udvælgelseskriterier.

Redegørelse for og drøftelse af konsekvenserne af regeringsskiftet

Først og fremmest var der fra alle i FU stor ros til generalsekretærens (AK) linjeføring i pressen de seneste uger, hvor I sær en forsideartikel i Jyllandsposten har afstedkommet en del henvendelser. I artiklen har AK skærpet tonen og anvendt en glose som ragnarok. AK har også sagt, at et land naturligvis har en øvre grænse for, hvor mange flygtninge det kan tage imod.

Et enigt FU fandt,at AK har argumentationen i orden, at han formår at udtrykke sig med stor faglighed og præcision dag og nat, at finde balancen mellem idealisme og realisme.

Aja Heinze fra DFUNK, sagde, at der er stor glæde og opbakning fra ungdomsorganisationens side til generalsekretæren. De føler, virkelig, at der bliver rykket.

Generalsekretæren orienterede kort om, at de ændringer, som den tidligere SR – regering gennemførte, nu søges spolet tilbage med den nye Venstre mindretalsregering ved roret. Overskriften hedder

Styr på tilstrømningen” og de ”31 lempelser,” som de kaldes forventes tilbageført i løbet af den kommende tid.

Nedenfor en liste over lempelserne:

Familiesammenføring:

1. Afskaffelse af pointsystemet

2. Lempet tilknytningskrav

3. Lempet 28-års-reglen

4. Fjernet indvandringsprøven

5. Nedsat økonomisk sikkerhedsstillelse

6. Afskaffelse af gebyrer for familiesammenføring

7. Lempede regler for børns generhvervelse af opholdstilladelse

8. Lempelse af reglerne for genoptagelse af sager om familiesammenføring med børn

Permanent ophold:

9. Afskaffelse af pointsystemet

10. Lempet beskæftigelseskrav

11. Lempet danskkrav

12. Lempet selvforsørgelseskrav

13. Krav om aktivt medborgerskab afskaffet

14. Afskaffelse af supplerende betingelse om beskæftigelse

15. Afskaffelse af supplerende betingelse om uddannelse

16. Afskaffelse af supplerende betingelse om Dansk 3

17. Lempeligere adgang til permanent ophold for flygtninge

Statsborgerskab:

18. Lempet danskkrav

19. Lempet selvforsørgelseskrav

20. Afskaffet indfødsretsprøven

Asyl:

21. Ændrede kriterier for udvælgelse af kvoteflygtninge

22. Asylansøgere – også afviste- kan arbejde og bo uden for centrene

23. Lempeligere udrejsefrist for asylansøgere

24. Lempeligere regler for udrejsemotivationsfremmende foranstaltninger

25. Dansk Flygtningehjælp har fået sæde i Flygtningenævnet

26. Udvisningsreglerne er ændret, så der ikke altid skal ske udvisning, med mindre dette med sikkerhed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser

27. Regler om betinget udvisning gælder ikke længere for EU-borgere

28. Starthjælpen er afskaffet

29. Optjeningsprincippet for børnecheck for flygtninge afskaffet

30. Lempeligere regler for familiesammenførtes ophold, når de udsættes for vold

31. Annullering af besparelse på tolkebistand

De nye regler om lavere integrationsydelser er vedtaget.

Ifølge regeringen skal de lavere ydelser gøre det mindre attraktivt at komme til Danmark samt medvirke til at flygtninge kommer hurtigere i arbejde. Nonsens mener Dansk Flygtningehjælp.

Generalsekretæren henviste til en undersøgelse som TV2 News har lavet. Direkte adspurgt svarede asylansøgerene at respekt for menneskerettighederne er den overvejende grund til at søge mod Danmark mens sociale ydelser lå længere nede ad listen (7- 8 pladsen.)

På det internationale område vil regeringen gerne styrke indsatsen i

nærområderne og samtidig reducere udviklingsbistanden til 0,7 %, som er den sats som FN anbefaler. Det argument giver heller ikke mening ifølge Dansk Flygtningehjælp altså at få mere for mindre.

Flygtningesituationen i Europa blev kort drøftet og alle var enige om, at den eneste der pt. påtager sig lederskab i Europa er Tysklands kansler Angela Merkel. Hun arbejder ihærdigt for at finde en fælles europæiske løsning på de mange flygtninge der kommer til kontinentet.

Tyskland har taget imod ca. 800.000 af dem og foretager ikke Dublin tilbagesendelser, når det drejer sig om syrere.

Dansk Flygtningehjælp er enig med kansleren i at bl.a. en fælles

europæisk løsning om fordelingen af de flygtninge, der kommer til

Europa er vejen frem og den mest solidariske.

Tidliger på UH om Dansk Flygtningehjælp, her.