Uncategorized

konventions grænser

 

En Jørgen Gammelgaard slår i en kronik på JP.dk det indlysende fast: Nemlig at diverse konvention ikke kan eller skal fortolkes sådan, at Danmark har pligt til at give ophold til alverden. For en uges tid siden var det Ole Hasselbalch der slog det samme fast samme sted. Omtalt på Uriasposten, her. At den kriminelle naziislamist og jurist, Hans Gammeltoft Hansen, har en anden opfattelse ændre ikke på, at det er en urigtig opfattelse juridisk og, at opfattelsen derfor må formodes båret af andre motiver. Fra kronikken:

Lad det være slået fast. Der står ikke i nogen konvention, at Danmark i 2016 skal modtage de 40.000 flygtninge eller familiesammenføringer, som prognoser har peget på kan være tallet. Der står ikke et ord i eksempelvis Flygtningekonventionen om, hvordan det enkelte land skal gennemføre konventionen og meget lidt om, hvordan begrebet forfølgelse skal fortolkes, og hvornår man er flygtning. Det er op til det enkelte land. I Japan har man valgt en måde at fortolke konventionen på, der indebar, at Japan i 2015 kun accepterede 27 asylansøgninger ud af 7.500.

Noget lignende gælder FN-generalsekretærens hjemland, Sydkorea. Desuden kan man jo nævne Australiens tilgang med behandling af asylsøgere på centre i Stillehavet, hvor selv personer, der anerkendes som flygtninge, ikke gives ophold i Australien. Hertil kommer de fleste af de østeuropæiske lande. Er landene af den grund blevet stillet for en international domstol? Har nogen truet dem med sanktioner eller andre repressalier? Nej, det er ikke sket. Og fælles for landene er, at de vurderer, at de helt holder sig inden for de konventioner, de har underskrevet. Hvorvidt man evt. skal ændre eller opsige den ene eller anden konvention, er dog ikke det relevante spørgsmål. Første skridt må være ikke at anlægge den nuværende udvidende fortolkning af de forskellige internationale konventioner, herunder Flygtningekonventionen.

Siden november sidste år har det været fortid[den Nordiske Pasunion, HU] – mere end 60 års bevægelsesfrihed er nu blevet et offer for en forfejlet flygtninge- og udlændingepolitik. Både Danmark og Sverige har netop forlænget grænsekontrollen til november 2016. Hertil kommer hele det sikkerhedsmæssige aspekt. Angreb i Paris, København, Bruxelles, flere steder i Tyskland og i Nice har sat en tyk streg under, at vi befinder os i en ny sikkerhedsmæssig virkelighed.

Hvordan er det så kommet så vidt? Det er det, fordi der har været kredse, der har haft en interesse i, at det er blevet sådan – undertiden drevet af smukke, men komplet naive tanker om at redde verden, men nok mere af jordnære økonomiske interesser og en branding af sig selv som frelste politisk korrekte menneskekærlige humanister.

Alligevel har Danmark over årene modtaget flere end 11.000 palæstinensere, og en del har fået statsborgerskab netop under henvisning til statsløsekonventionerne. Politikerne er blevet viklet ind i et spind, der giver indtryk af, at kommer man fra et land, der ikke har demokrati og frihedsrettigheder efter danske alen, så kan man komme i betragtning til asyl og varigt ophold i Danmark for sig selv og ens familie. Tankerne glider hen på Tolkien og ”Ringenes Herre,” hvor Gríma Ormtunge spinder den stolte kong Théoden af Rohan ind i et væv af ord, der gør ham totalt handlingslammet.

I Ringenes Herre bryder troldmanden Gandalf forbandelsen og kong Théoden genvinder handlingens kraft. Vågner vores egne politikere op, behøver de ikke i første omgang at opsige konventionerne. De kan starte med at administrere konventionerne efter deres bogstav. Herefter skal alle kræfter sættes ind på tilbagesendelse – de 15 mia. kr., som Danmark årligt anvender på bistand, er et godt udgangspunkt. Samtidig skal der lægges maksimalt pres på lande som Afghanistan og Iran, som vægrer sig imod at modtage egne statsborgere. Det vil være en begyndelse.

 

 

Ferie- og rejsemodus

Frem til begyndelsen af august bliver posteringer sporadiske på grund af ferie, rejseri og andet.

God sommer til alle, dog ikke folk der arbejder for yderligere muhammedaner import, I kan nemlig slet ikke få det varmt nok. Helvede har en helt særlig plads til Jer mord- og voldtægtsanstiftere.

 

Diskrimination

Amnesty og HRW må på banen. Et telegram fortæller, at en soon to open restuarant i Tokyo ikke vil lukke fede og tattoverede ind. Fra telegrammet:

Japan’s first “naked restaurant” opens in Tokyo next month with draconian rules of entry — podgy prospective diners will be weighed and ejected if found to be too fat.

Following the lead of establishments in London and Melbourne, “The Amrita” — Sanskrit for ‘immortality’ — also has strict age restrictions, with only patrons between 18 and 60 allowed in, after they check in their clothes and put on paper underwear provided by the restaurant.

“If you are more than 15 kilos (33 pounds) above the average weight for your height, we ask you refrain from making a reservation,” a list of rules posted on the restaurant’s website states, explaining that patrons could be weighed if they do not appear to be within the correct weight range.

The list of rules asks visitors not to “cause a nuisance to other guests” by touching or talking to fellow diners. Tattooed customers are barred from entry.

Guests will fork out up to 80,000 yen ($750) for tickets entitling them to eat food served by muscle-bound men wearing g-strings and watch a dance show featuring male models.

Ny tekst til karaoke

Det har vakt bestyrtelse blandt islamofile socialister, heriblandt nazister, at Dansk Folkeparti, moske, moske ikke, har ladet sig inspirerer af en sang skrevet som kommunistisk propaganda af Bjarne Jes Hansen engang i 1970’erne. Sangen, Vi voksne kan også være bange, lugtede allerede den gang af muld, noget der efter sigende først skulle være indtrådt for sangens forfatter i forbindelse med murens fald, cirka 1990.

Det har afstedkommet en del opslag på ikke mindst FB, hvor de islamofile socialister svare igen ved, at genbruge DFs oprindelige plakat. Et eksempel via Uriasposten:

160517 birgit bjerre DF plakat

Vi har for at hjælpe med kampagnens udbredelse lavet en alternativ tekst til sangen således at islamofober med hang til karaoke, hvis de kan få musikken ned i anlægget, har en tekst der moske, moske ikke, falder mere i deres smag:

1.

Jeg er bange for højreorientered blogs

jeg nogengange får at læse

Jeg er bange for det er om muhammed

når jeg jo syns de vantro de skal dø

 

Omkvæd: Vi socialister er bange for ik at være med

og synger lange lange bange sange

Om ikke at få lov, at være med når muhammed han går løs

Det er så svært når vi skal passe på

2.

Jeg er bange for centralkommiteen

og for muhammed ude i trafikken

Jeg er bange for den store flotte minaret

som højreorintered skriver skriger ulla hakbar

Omkvæd.

3.

Jeg er bange for de sorte blogs

Og for det du ser står hos marx *)

Jeg er bange for du skal møde afsløring

Og tvivle på mine løgne

Omkvæd.

4.

Jeg er bange for muhammed han er svag

Og ikke kan bestemme over dig og mig og jorden

Jeg er bange for at islamister og socialister

ikke bestemmer over dig og mig og jorden.

Omkvæd.

Forlæg: Bjarne Jes Hansen

*) Karl Marx kom i en artikel i New York Times frem til, at man lige så godt kunne tage en all out krig først som sidst vedrørende spørgsmålet om Det Hellige Land.

DFs forlæg som islamofile venstreekstreme har påtaget sig opgaven med at udbrede:

160517 df plakat

På tide

DFs Tulle gør det klart overfor Venstre, der tilsyneladende stadig har en gruppe islamofile ombord med styrke nok til at blokere for fornuft, at der ikke blive nogen skattelettelser samtidig med man pumper bistandsklienter uden nogen rimelig grund til at søge asyl, ind i landet. I et Al-Rizau telegram gengivet af BT.dk skrives bl.a. med dækning i Tulles FB opdatering:

Nu forklarer partiets formand, Kristian Thulesen Dahl, dog, hvad der skal til, for at partiet kan gå med til at sænke skatten, som blandt andet Liberal Alliance har krævet.

‘Det bedste vil selvsagt være, hvis de andre partier vil være med til at sikre repatriering/hjemsendelse af flygtninge og migranter, så de ikke bliver ved med at belaste de offentlige udgifter.’

‘Men indtil de er klar til det, må vi gøre det klart, at der ikke er grundlag for skattelettelser i denne valgperiode,’ skriver han på Facebook sent onsdag.

Venstre politiske ordfører, Jakob Ellemann-Jensen, mener, at Dansk Folkeparti med sin melding blot er ude og “pudse positionerne af”, inden forhandlingerne går i gang.

»Når man sidder ved forhandlingsbordet, finder man som regel hinanden,« siger han.

Spørgsmålet er nu, om de andre partier i den borgerlige blok vil og kan gå med til Dansk Folkepartis krav om at hjemsende flygtninge for at skaffe penge til skattelettelser inden næste valg.

Pudse af og finde hindanden. Her på stedet er vurderingen, at LLR er fanget og handlingslammet af på den ene side interne islamonazistiske kræfter i hans parti Venstre og fra den anden, Den Gale Kansler i Berlin. Spørgsmålet er om der dukker “noget” op som kan forbereder hans position, såsom en paladsrevolte i Berlin. Ellers er der nok lagt i oven til et efterårsvalg, hvorfor Socialdemokraternes ageren er mere interessant end så meget andet.

Tillæg:

Erik Holstein formulere det samme, men lidt mere afdæmpet på Altinget.dk:

”Løkke har forsøgt at bagatellisere konflikten, men konklusionen er klar nok: Skal regeringen have en overlevelsesgaranti året ud, skal Liberal Alliance have deres skattelettelser, og det får de kun, hvis Dansk Folkeparti får markante asylstramninger,” siger Erik Holstein og fortsætter:

Det kan føre til konflikt med såvel tyskerne som Kristian Jensen-fløjen i Venstre, men det kan vise sig at være det mindste onde for statsministeren.”

Terrorister og terrorister

Midt i påske aktiviteter, og ganske apropos, og foranlediget af det gode spørgsmål: Når man nu kunne få stoppet IRA, hvorfor så ikke de muhammedanske terrorister på samme måde? faldt vi i en pause over en lidt interesant vedrørende den irske terrorgruppe IRA. Om IRAs danske forbindelser kan man i PET Kommisionen afrapportering i bind 12 læse her. Søg på “irland” i dokumentet.

Det bedste sted, efter vor mening, at få et overblik over Irlands nyere historie er i Robert Kee‘s “Ireland: A history” som er et resultat af Kee’s arbejde med en BBC produktion af samme navn. Programmerne ligger på Youtube, del 1 af 13 her. Kee var iøvrigt en nær ven af anti-socialisten George Orwell.

IRA stoppede i det væsentlige deres aktiviteter i midten af 1990erne og aktiviteterne i dag er hovedsagligt almindelig kriminalitet, ifølge en 2011 vurdering fra US state department.

I en 1996 artikel af den irske journalist Sean Boyne i Janes, gengivet her, opregnes forskelligt om IRA. Om det ideologiske grundlag og strategi hedder det:

The long-term objective of the IRA, as expressed in its ‘Green Book’ – a handbook that every volunteer must study – is the ‘establishment of a Democratic Socialist Republic’; the short-term objective is expressed simply as: ‘Brits out’.

The political doctrine that drives the IRA is the concept that it has the right to exercise force to compel the British to withdraw from Northern Ireland.

Over the years, strategy has taken a number of forms. The main recent strategy is to mount bomb attacks on the UK mainland. The IRA believes that such attacks have a bigger impact on British public opinion than similar attacks in Northern Ireland, resulting in pressure on the government to withdraw from the North. According to one report, Gerry Adams and Martin McGuinness, leaders of Sinn Fein, persuaded the IRA leadership not to resume attacks in Northern Ireland early this year.

Hvad angår IRAs tilknytningen til “socialismen” så har omtalte Adams og McGuinness for åbent kamera udtalt officielt, dvs i deres egenskab af chefer i Sinn Feinn, citeret fra hukommelsen, at de arbejder på et marxistisk-leninistisk grundlag.

Man skal nok ikke lægge for meget i, hvilke ideologiske klæder IRA påstår at være iført, det ser nærmere ud til, at man samarbejder med hvemsomhelst, der har penge, våben og en anti-britisk dagsorden. Til gengæld ligger det fast, at KGB også støttede denne terrorgruppe med våbenforsyninger, ifølge Mitrokhin arkivet.

Optil og under WWI samarbejdede IRA med det kejserlige Tyskland. Optil og under WWII samarbejdede IRA med det på den tid socialistiske Tyskland. Eksempelvis var den irske familiegren til den irskfødte, nu afdøde, danske venstreekstremist og islamstøtte, Patrick MacManus aktive i såvel det irske nazist parti, som i IRA. Det er ikke lykkedes, at verificere  oplysning vedrørende MacManus via kilder tilgængelige på nettet.

Så at IRA ovenpå sovjetunionens sammenbrud også brød sammen er egentligt ikke overraskende.

Det er ligeledes almindeligt kendt, at IRA har haft et omfattende samarbejde med islamiske terrorgrupper, mest udtalt et samarbejde med Libyens Gadaffi. Hvad der kan undre er, at dette samarbejde ikke er blevet vedligeholdt og udviklet. Forklaringen kan jo være, at de kredse hvorfra IRA har rekuteret mandskab, mest er drevet af nationalisme, og at en deltagelse i pro-muhammedanske aktiviteter simpelthen ikke anses som attraktive i disse kredse pga den i islam iboende fjendtlighed overfor værdier man i øvrigt værdsætter.

Så for nu at konkludere på det indledende spørgmål, om man ikke kunne tage luften ud af vore dages muhammedanske terrorister på samme vis som luften blev taget ud af IRA, så er svaret; nej, forudsætningerne er helt forskellige. Der er ikke udsigt til, at islam implodere som socialimen gjorde, IRAs bindning til socialisme var en svag ad hoc binding, hvor i mod muhammedanernes binding til islam er en gennem genrationer nedarvet kulturel binding, og er derfor en stærk binding.

Et mønster mht terror/kriminelle grupperinger, der ses gå igen i den kristendoms funderede del af verden er, at kombinationen, alt efter de konkrete omstændigheder, af håndfast politi og/eller militær indgriben i kombination med en vis imødekommelse af berettigede krav og muligheden for en genindtræden i det civile samfund ofte virker efter hensigten. Mønstreret fra den muhammedansk verden er, og dette er i god overensstemmelse med de islamiske principper for midlertidig fred med de vantro, som man ser sig som værende i evig krig med,  at man ibedste fald kan gøre problemet hvilende i en kortere årrække. Eksemplerne på Guantamo fanger, der efter løsladelse, og eventuelt et afradikaliserings program, genindtræder i de krigsførendes rækker er utallige.

Hvad det eventuelt kan skyldes kan vi vende tilbage til ved en anden lejlighed.

Tillæg:

Kollega Martin Kasler hev i anledning af den seneste muhammedanske hændelse i Bryssel et Winston Churchill citat frem, som meget godt forklarer årsagen:

How dreadful are the curses which Mohammedanism lays on its votaries! Besides the fanatical frenzy, which is as dangerous in a man as hydrophobia in a dog, there is this fearful fatalistic apathy. The effects are apparent in many countries. Improvident habits, slovenly systems of agriculture, sluggish methods of commerce, and insecurity of property exist wherever the followers of the Prophet rule or live. A degraded sensualism deprives this life of its grace and refinement; the next of its dignity and sanctity. The fact that in Mohammedan law every woman must belong to some man as his absolute property – either as a child, a wife, or a concubine – must delay the final extinction of slavery until the faith of Islam has ceased to be a great power among men. Individual Moslems may show splendid qualities. Thousands become the brave and loyal soldiers of the Queen: all know how to die: but the influence of the religion paralyses the social development of those who follow it. No stronger retrograde force exists in the world. Far from being moribund, Mohammedanism is a militant and proselytizing faith. It has already spread throughout Central Africa, raising fearless warriors at every step; and were it not that Christianity is sheltered in the strong arms of science, the science against which it had vainly struggled, the civilisation of modern Europe might fall, as fell the civilisation of ancient Rome.

Sattelit overvågning

Midt i stømmen af nyheder og kommetarere ovenpå jihad angrebet i Bryssel, som holder MSM og parasit-klassen travlt beskæftiget med at forklare, at det så absolut intet, som i intet intet, har med islam eller muhammedaner import at gøre, kan vi lige så godt bruge tid på noget helt andet.

Således meddeler Official Gazette, at Filippinerne i dag vil få opsendt en sattelit designet og bygget af filippinere. Sattelitten skal blandt andet nyttigt, anvendes til grænsekontrol. Sattelitten har kostet i omegnen af 115 millioner danske kroner. Fra meddelelsen:

The potential uses of DIWATA include: improved weather detection and forecasts, disaster risk management, detecting agricultural growth patterns, and the monitoring of forest cover, mining, protection of cultural and historical sites, and the territorial borders of the Philippines.

FeaturedImage_MicrosatDiwata_160118_1107
Diwata, the first microsatellite built by an all-Filipino team.

DIWATA was turned over to the Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) to prepare for its launch into space this month. With DIWATA, comes the Filipino dream to have its own Philippine Space Agency.

More than this, the potential uses of Diwata’s images include improved weather detection and forecasts, disaster risk management, detecting agricultural growth patterns, and the monitoring of forest cover, mining, protection of cultural and historical sites, and the territorial borders of the Philippines. Diwata will be sending vital images and data back to Philippine Earth Data Resources and Observation (PEDRO) Center which was set up to receive data from the satellite

FeaturedImage_MicrosatDOSTScholarsxDiwata_160118_1107

Details of Diwata

DIWATA 1 is equipped with a high precision telescope (HPT) that can determine the extent of damages from disasters, like typhoons and volcanic eruptions. It can also monitor changes in cultural and natural heritage sites, like the Mount Apo or Mayon Volcano.

Its spaceborne multispectral imager (SMI) with LCTF will be able to monitor changes in vegetation and monitor oceans productivity.

It also carries a wide field camera that will help scientists and weather forecasters better observe cloud patterns and more accurately predict weather disturbances.

Its middle field camera assists in determining the locations of images captured using the HPT and SMI.

—From the Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technology Research and Development

Hillary og sandheden

Vittigheden om politikere går jo, at man blot skal se efter om deres læber bevæger sig, for at vide om de lyver. I virkelighedes verden er vilkåret vel, at sandheden er noget man kan stræbe efter, men aldrig nå fuldt ud. Hillary Clinton er dog i en klasse for sig. Whasington Times bringer følgende:

Asked point-blank if she has always told the truth, former Secretary of State Hillary Clinton said she’s “always tried to” and that she’ll do the best she can to level with the American people.

“Well, I have to tell you I have tried in every way I know how literally from my years as a young lawyer all the way through my time as secretary of state to level with the American people,” Mrs. Clinton, a 2016 Democratic presidential candidate, said in an interview with CBS News.

Carl Bernstein fortæller til Whasington Examiner:

“Politicians lie. Hillary Clinton has been around public life for almost 40 years now and what we see is whenever she is in any kind of trouble, she is unwilling to open up and be transparent,” Bernstein, who is known best for uncovering the Watergate scandal with fellow journalist Bob Woodward, said Wednesday morning on CNN.

“It has dogged her for years and years, and right now it’s the biggest problem with her campaign,” he added.

Well; om Hillary som “young lawyer” og “Watergate” berettes der på Savannahnow.com det om den sag:

An email says that Hillary Clinton — then Hillary Rodham — was fired for lying and being unethical when she was a 27-year-old working on the Watergate investigation. Is this true?

The viral email is mainly derived from a column published on March 31, 2008, by Dan Calabrese, founder of North Star Writers Group, according to fact-finder TruthOrFiction.com. North Star was a newspaper syndicate that provided services until early 2012.

Zeifman said that in 1974 a young lawyer who shared an office with Clinton came to him to apologize that he and Clinton had lied to him. The lawyer, John Labovitz, is quoted as saying that he was dismayed with “… her erroneous legal opinions and efforts to deny Nixon representation by counsel — as well as an unwillingness to investigate Nixon.”

Zeifman charges that Rodham regularly consulted with Ted Kennedy’s chief political strategist, a violation of House rules.

Hillary Rodham’s conduct, according to Zeifman, also was the result of not wanting Nixon to face an impeachment trial because Democrats worried that Nixon might bring up abuses of office by President John Kennedy.

Zeifman — ironically, a consultant to a member of the Judiciary Committee that impeached President Bill Clinton — said Democrats feared putting Watergate break-in mastermind E. Howard Hunt on the stand. Hunt, Zeifman said, might report on his knowledge of nefarious activities in the Kennedy administration “including Kennedy’s purported complicity in the attempted assassination of Fidel Castro.”

In order to pull this off, Zeifman said that Rodham wrote a fraudulent legal brief, and confiscated public documents.

After the Nixon impeachment investigation was finished, Zeifman fired Rodham and said he refused to give her a letter of recommendation.

According to the Calabrese column as reported by TruthOrFiction.com, Zeifman said he regrets not reporting Rodham to the appropriate bar association.

So what are we to make of all this? Calabrese’s interview with Zeifman has been published around the Internet and repeated by pundits such as Rush Limbaugh and Neil Boortz. But there is nothing to out-and-out confirm Zeifman’s rendition. That doesn’t mean it couldn’t be true, but it makes it difficult to arrive at the truth.

In addition, neither www.TruthOrFiction.com nor we could find any response from Hillary Clinton to Zeifman’s book or to his accusations.

Yderligere om Hillary hos Hodja.

I øvrigt er forudsigelsen ved stambordet her på hotellet, at står valget mellem Hillary og The Donald så hedder USAs næste præsident Trump. Begrundelsen er følgende:

Hillary burde, hvis hun ellers havde reel opbakning  i sit eget parti, Demokraterne, have ryddet bordet med en modkandidat som Bernie Sanders. Det gør hun ikke, hun vinder klart, men ikke overbevisende klart.

Samtidig er der det mønster i de to partier, hvor det valgkampen handler om i øjeblikket er, hvem  de to partiers registrerede vælgere vælger til kandidat. Deltagelsen hos Demokraterne falder markant og hos Republikanerne stiger den markant. Det fortæller os, at Hillarys kandidatur bliver mødt med ligegyldighed i egne rækker, hvilket igen vil føre til, at mange færre end normalt vil tale for hende ude på arbejdspladser, klubber osv. Modsat for The Donald.