AFA

Rettighedsforståelse

“Inspireret af en FB tråd hos redatør på Samarbejds-Politiken, Jacob Nielsen.

Den herskende klasse, parasit klassen, har svært ved at forstå, hvorfor magten over den politiske midte og kontrollen over masserne, det såkaldte “folket”, for tiden glider dem af hænde uden at deres “informations kampagner” har nogen synbar effekt. I fokus for tiden er hvorfor folk vil stemme på Trump og den almindelige såkaldte fremgang for højreekstremister, populister osv. Desårsag jagter man en forklaring på hvorfor. I Des-Information 9. april  prøver Lotte Folke Kaarsholm med en forklaring om autoritarisme. Det bliver ved forsøget. Fra den artikel:

Valgforskeren Matthew C. MacWilliams fra University of Massachusetts har fremsat et bud på, hvad der kendetegner Trumps tilhængere, som blandt andet Washington Posts Wonkblog har omtalt.

Han har i en meningsmåling stillet 1.800 amerikanske vælgere en række spørgsmål, herunder fire om børneopdragelse: Er det vigtigst for vælgeren at have et barn, der opfører sig respektfuldt eller uafhængigt; der er lydigt eller kan klare sig selv; der er velopdragent eller betænksomt; og som har gode manerer eller er nysgerrigt.

Disse fire spørgsmål, forklarer MacWilliams på London School of Economics’ hjemmeside, er designet på basis af forskningslitteraturen om autoritarisme (med udgangspunkt i Erich Fromms Escape from Freedom fra 1941) og har siden 1992 været anvendt til at identificere autoritære tendenser.

Hvis den adspurgte vælger mulighed 1 i hvert af de fire spørgsmål, tyder det på, at denne vælger har en stærkt autoritær tankegang. Og det gjorde Trumps tilhængere i langt højere grad end nogen af de andre republikanske kandidaters tilhængere, forklarer MacWilliams.

Hvad betyder det så at være autoritær? Ifølge Williams 1) at man adlyder, 2) at man samles om og følger stærke ledere – og 3) at man reagerer aggressivt på outsidere, især når de opleves som truende. Ifølge hans kollega Marc Hetherington tillige, at man ønsker orden.

De kan til gengæld se mod en erklæret »illiberal« statsleder som Ungarns Viktor Orban, som netop er blevet inviteret på besøg hos Tysklands eks-kansler Helmuth Kohl, måske som en slet skjult kritik af Orban-fjenden Angela Merkels flygtningepolitik.

Og som ifølge en ny analyse i Ræson står stærkere end nogensinde før over for et EU, der stort set er holdt op med at kritisere ham fra vestlig side, altimens hans grænselukninger, pressestyring og øvrige »stærk mand«-politikker har fået aktiv opbakning fra blandt andet Polens nye regering og Slovakiets premierminister Robert Fico.

Man prøver at finde “hvorfor forklaringer” med modeller man i forvejen har demonstreret har nogen videre forklaringskraft, og man prøver at gøre det ved, at “fjern granske” i hovedet på grupper af folk man i realiteten ikke ved meget om, bl.a. fordi man af forfængelighed ikke vil erkende begrænsninger i samme modellers forklaringskraft. – Det ville betyde man skulle forkaste kulturmarxismen.

Kaarsholms forklaring med “autoriaisme” er i øvrigt så selvmodsigende, at den dårligt fortjener et svar. Vi prøver alligevel: Et barn der ikke bliver socialiseret til, at kende forskel på ret og vrang bliver ikke en person, hverken som barn eller senere, der kan forventes at udvise betænksomhed, klare sig selv eller udviser selvstændighed. Hvad man derimod, med en eller anden sandsynlighed kan forvente er; at det bliver en person der udviser følgagtighed, selv når der burde siges fra og vil reagere agressivt mod andre der er udpeget som fjender . – Tænk blot på medlemmerne af Enhedslistens terrorkorps AFA, der villigt lader sig drive rundt i managen som høns af guruen Pelle Dragsted. At de er istand til at udvise noget der minder om selvstændigt initiativ i den forbindelse er ikke pointen.

At man ikke gruppevis kan give meningsfulde “hvorfor svar” betyder imidlertid ikke, at det er umuligt at få begreb om hvilke rationaler, der er i spil. Man kan f.eks. læse hvad folk selv skriver om det.

Get Real Philippines forklarere Vladimir Santos, hvorfor han ikke giver meget for de lokale liberale do gooders, personicificeret ved medlemmer af Commission on Human Rights, standpunkt i debatten om en eventuel genindførelse af dødsstraf. Fra den postering:

I get what you stand for. I really do. Being an independent organization established at the closing of our 1987 Constitution just a little after Martial Law is a comforting thought for its victims. The thing is, you need not even be functional. Even a completely useless government is still better than no government at all for it gives people a false sense of hope that gives them courage to live their lives. Just like how Filipinos are “tuta ng Kano”, or at least the ones who can’t think for themselves and see the hypocrisy and the ridiculousness of their liberal agendas, you act as a puppet of the United Nations Human Rights Council. Whatever they say, you say; whatever they do, you do. Well, at least you try, don’t you? I doubt you can even deny that. After all, what’s wrong with being a puppet if your master is doing good work, right? Are you mad now? Oh dear, I’m just getting started!…

It’s not like criminals would actually reduce the intensity of their crime because their punishment if caught would be reduced. The thing is, prior to your…divine intervention, people thought that the death penalty is an effective deterrent to crime. You proved that it isn’t, and I believe that. So why do I still believe in the death penalty, you ask? Before I answer that, you made a commitment to never introduce the death penalty again. But you see, the death penalty for me is not about deterring “crime”; it’s about deterring the criminal and not letting the people pay for the food, shelter, and “rehabilitation” (however effective you might think it is) of the criminals. I don’t know about you, but I think there is not much research needed to do to confirm that stopping the heart and brain of a criminal negates any of the criminal’s ability to act. Or am I not allowed to make that common sense statement because I’m merely stating an emotional rant while you guys are so scientific with all your “research and statistics”?

Well, you might say that preventing the death penalty from being implemented is about preventing falsely-accused innocent people from getting executed. You people believe in the law so much, that you say people should be judged according to the law, they should believe in the law and respect the law, only to find out that you can’t fully trust the law? Oh, what hypocrisy! What’s the point of promoting the law if you can’t trust the legal system yourselves? The thing is, I’m not against human rights per se. After all, their battles against poverty, terrorism, genocide, and hunger are admirable; whether it is effective and non-selective is beside the point.

“Why the hell do you keep protecting criminals?”, I asked myself. Of course you say “well, human rights”. But I know it goes slightly deeper than that, and I finally get it. You’re not really out there to protect us; you’re just there to prove a point, to be a barking dog without teeth. Given your limited resources, instead of helping people, you waste it trying to prove a point. Let me give an example. Suppose you have the resources to protect 100 people per given time. Suppose there are 80 criminals and 80 victims. People may think that you’ll protect 80 victims and 20 criminals, but no! You protect the 80 criminals, and 20 victims, because you want to make a statement that “yes, even criminals are protected by human rights”. You want to make that statement so much that it delays justice for the REAL victims. Until when will you continue this path? Until when will you act to prove a point rather than provide actual justice? You might say that it’s not your job to intervene the crime, but it’s your job to intervene and protect the criminal? If that is your function, then I don’t want you anyway! Go back to fighting terrorism, genocide, hunger, and whatever makes you feel good about yourself, but leave this for us to decide!

 

 

 

Madser af had

Konsuletfirmaet COWI har, med Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet som opdragsgiver, undersøgt omfanget og arten af såkaldte hadforbrydelser. Kan hentes her.

COWI egen omtale her.

Dataindsamlingen er sket ved telefoninterviwe, et skema man kunne logge sig ind på, og ikke mindst ved dialog med interesse grupper såsom homofiliaktivister, etnicitetsaktivister og PEN. Der foreligger ikke noget om, at man skulle have været i dialog med såkaldte “højreorienterede” og islamkritikerer, f.eks Trykkefrihedsselskabet og PEGIDA.

Undersøgelsens omfang, antal udspurgte, fremgår af tabel 3.1:

160207 cowi had rapport omfang

Data præsenteres egentligt meget godt og samlende i rapportens tabel 4.2:160207 cowi had rapport resultat.jpg

Hvad vi bemærker er, at undersøgelsens webindsamling næppe har været kendt udenfor venstreekstreme, islamofile, homofile og “etniske” kredse, hvad der kan, men ikke nødvendigvis har, føre til et skævt billede. På den anden side…Havde billedet mon været meget anderledes, hvis man specifikt var gået efter jihad mod oprindelige danskere og venstreorienteret terror mod politiske opponenter?

Klip fra rapporten:

Resumé
Formål og baggrund Formålet med denne rapport er at gennemføre en systematisk kortlægning af omfanget af oplevede og faktiske hadforbrydelser, herunder kendetegn hos ofre og gerningspersoner, motiver, forebyggende tiltag, problemstillinger vedrørende anmeldelse, retsforfølgelse mv. Kortlægningen skal skabe grundlag for en styrket og mere målrettet indsats for at forebygge og modvirke hadforbrydelser samt hjælpe ofrene.
Baggrunden for kortlægningen er, at der er en begrundet formodning om, at der
kan være store ”mørketal” for, hvor mange hadforbrydelser, der finder sted i Danmark.
Undersøgelsen skal komplementere Justitsministeriets mfl. offerundersøgelser,
som er gennemført siden 2005. De har bl.a. undersøgt i hvilket omfang årsagerne
til vold mod ofre, efter ofrets egen opfattelse, skyldtes en hadforbrydelse, der er
motiveret af racisme eller seksuel orientering. I årene 2008-2010 mente 10 pct. af
de ofre, der havde været udsat for vold, at de ”ja, helt sikkert” eller ”ja, måske”
havde været ofre for en hadforbrydelse. De tilsvarende tal for 2011-2012 var 16
pct. og for 2013 12 pct. Det svarer til ca. 0,1 pct. af befolkningen.
Med dette udgangspunkt har Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet igangsat denne kortlægning, som COWI på baggrund af et offentligt udbud blev valgt til at gennemføre.

I et retligt perspektiv lægger hadforbrydelsen et element af fordomme og antipati til
kendte forbrydelsestyper, herunder for eksempel drab, vold, ildspåsættelse og
hærværk. Hadforbrydelsen består således af to dele: 1) en strafbar handling mod
en person eller vedkommendes ejendom, der 2) er helt eller delvist motiveret af
gerningspersonens fordomme eller antipati mod offerets (forestillede) tilhørsforhold
eller karakteristika. Det er således gerningspersonens motiv, der berettiger betegnelsen ”hadforbrydelse”.
Den dobbelte motivgrund bliver ofte benævnt ”biasmotiv”, men vil i denne rapport
blive omtalt med ét ord: ”motivgrunde”.

Kortlægningen viser, at 2,9 pct. af befolkningen svarer ”ja, helt sikkert” og 10,4 pct.
svarer ”ja, måske” til, at de har været udsat for en eller flere hadforbrydelser inden
for det seneste år. Det svarer til, at 13,3 pct. af befolkningen svarer, at de ”ja, helt
sikkert” eller ”ja, måske” er blevet udsat for en eller flere hadforbrydelser.

Undersøgelsen viser, at omkring 20 pct. af befolkningen ”ikke” eller ”slet ikke” vil
bryde sig om at have en hjemløs eller en transseksuel eller transvestit som kollega.
12,5 pct. vil gerne undgå at have en kollega med fysisk eller psykisk handicap, og
9,2 pct. giver udtryk for det samme i forhold til en kollega med en markant anden
politisk holdning. For anden seksuel orientering, anden etnisk oprindelse eller religion og tro er andelen hhv. 6 pct., 5 pct. og 3,9 pct.

Knap en tredjedel af befolkningen (32,3 pct.) vil ”ikke” eller ”slet ikke” bryde sig om
at sidde ved siden af en hjemløs i bussen. Godt hver femte (21,1 pct.) vil ”ikke” eller
”slet ikke” bryde sig om at sidde ved siden af transseksuelle eller transvestitter,
og det samme gælder for 17,5 pct. af befolkningen, når det kommer til personer
med fysisk eller psykisk handicap. Godt hver tiende (11,5 pct.) vil ”ikke” eller ”slet
ikke” bryde sig om at sidde ved siden af personer med en anden etnisk oprindelse
end dem selv. Mellem 5 og 10 pct. af befolkningen vil ”ikke” eller ”slet ikke” bryde
sig om at sidde ved siden af personer med en markant anden politisk overbevisning
eller en anden seksuel orientering end dem selv.

Og sådan går det ellers derud ad. Læs eventuelt mere i selve rapporten.

En af rapportens forfattere, afsløre intialerne MTDJ, er den fra AFA terrorgruppen kendte Mads Ted Drud-Jensen.

Drud-Jensen fotograferet af Dennis Agersnap, cirka 2004, via Dunst.dk

160207 mads ted drud jensen

Drud-Jensens FB opslag om dataindsamling via web:

160207 mads ted drud jensen fb opslag

Hos den berømte blog Junikredsen finder man følgende notits om Drud-Jensen:

I Monsuns homofile redaktionsgruppe finder man også Mads Ted Drud-Jensen. Han har en nær fortid som medlem af AFA’s hemmelige terrorcelle ’Homo Aktion’, der i sommeren 2000 begik en række brandattentater mod privathjem tilhørende Udlændingestyrelsens ansatte.

Og det skulle være ganske vidst. Drud-Jensen omtales på Uriasposten således:

Her lidt fra et interview med Homoaktions Mads Ted Drud-Jensen, der i 1994 som Rebel-aktivist stod bag en sympati-aktion for fem ‘antifascister’, der blandt andet var sigtet for et knivdrab på en tysk højreradikal. I dag er han, meget sigende, ansat på Dansk Flygtningehjælps ‘Center for Udsatte Flygtninge’. Fra BT, 16. september 2011 – Aktivist: ‘Ægte’ terror på vej.

Hvis unge brandstiftere fra den yderste politiske venstrefløj dømmes for terror, vil det fremover få andre til at vælge mål og metoder, der er farligere end molotovcocktail mod bygninger ved nattetid.

Det mener én af de syv aktivister, T, der i 2000 blev anholdt af politiet for politisk brandstiftelse i den såkaldte Homo/Aktion-sag, hvis molotovcocktail-mål var Udlændingestyrelsen og to ledende medarbejdere.

– Aktivisterne vil nok overveje nøjere, hvilke midler man bruger – og de, som så beslutter sig for at udføre militante aktioner, vil nok gennemgå bedre træning og arbejde mere hemmeligt og i sidste ende planlægge mere dramatiske aktioner for at opveje den risiko, de løber, siger T til B.T. …

Han mener, at brugen af terrorparagraffen mod politiske aktivister – som de fem, der i øjeblikket sidder varetægtsfængslet for brandangreb mod bl.a. Politiskolen, pelsfirmaer og flere banker – risikerer at isolere unge med smag for det militante.”

For Frihed demo lørdag

For Frihed holder møde/spadsere tur kommende lørdag d. 23 januar.

Blandt talerne er Tommy Robinson.

160120 forfrihed demo 23.1.16

link

Det sædvalige sammenrend af personaliteter fra fascistiske-, kommunistiske-, islamistiske-, nazistiske-, m.v. miljøer har vanen tro bebudet en moddemonstration, for at viser deres støtte til bl.a. analvoldtægter af 9 årige børn.

Et billed af moddemonstranter fra Arisk Front under en tidligere spadseretur:

150817 lykketoft søndergaard terror demo 2006 aug

– Mød op hvis du har mulighed!

Vox pop hos MSM

Ovre hos kommunist-Madsen på EB har man begået en vox pop om hvor positivt indstillet lokalbefolkningen i Nyborg er overfor det forhold, at der kommer en boplads for 500 han-muhammedanere i byen. Det er nemlig lykkedes EB, i en vox pop at finde fire (4) nyborgensere, der siger noget åænt om forholdet. Den sag har Kim på Urias en post om, her.

Hos BT har lederskribenten kse , som dækker over den fhv. BZer og dermed ven af AFA (Enhedslitens/SFs tæskehold), Kenan Seeberg, en leder med samme indhold: Fire Nyborg bogere siger ikke noget negativt og så må alle jo være glade.

Konceptet med vox pops kunne vel være udemærket, hvis det blev brugt til, at høre hvordan “almindelige” mennesker formulere en holdning til et eller andet. Men for det første ved vi fra undersøgelser at 6-8 ud af ti har en negativ indstilling til den form for indvandring, for det andet ved vi også, at mange mennesker ikke vil udtale om emnet til citat, fordi det som oftest ender med, at de bliver udsat for racismebelyvning efterfølgende. – Bl.a. af kommunist-Madsen og BZ-Kenan. Fra Seebergs lederartikel, der i øvrigt kommer samtidigt med, at Berlingske Medier må tage forbehold for 23 sports artikler pga opdigtede kilder:

BT gik i weekenden en tur i Nyborg, som regeringen netop har tvunget til at tage imod 500 flygtninge. Vi mødte kun borgere, som har det helt fint med at få nye naboer. »Der er jo god plads til dem her,« som en af dem sagde.

…Men at flygtningene mødes med empati, udelukker naturligvis ikke, at vi kan bekymre os over, om kommunerne kan følge med tilstrømningen af flygtninge, som alene i november førte yderligere 4.500 mennesker til Danmark. Som BT har afdækket, er flere kommuner allerede voldsomt pressede og er nu begyndt at skære i den almindelige velfærd for at kunne løse opgaven…

Der er ingen lette løsninger. Første skridt må være at sikre en klar opgavefordeling, så asylpresset klares af kommunerne, men finansieres af staten. Det er kun rimeligt. Næste skridt må være at gå til problemets rod og mindske antallet af flygtninge, der kommer til Danmark.

Trods alt lykkes det Seeberg at holde hovedet koldt. Men at to aviser der har været på vox pop kun møder folk med en positiv indstilling til “den forestående begivenhed, stinker langt væk af at der har været et “set up” et eller andet sted i processen. For eksempel at de journalister der har været i marken er blevet ført af medlemmer af muhammdanermafiaen i Dansk Røde Kors og/eller Dansk Flygtninghjælp eller er en del af mafiaen.

Mere om Seeberg hos Urias, her.

Rock trusler

Tilbage i marts 2015 havde UH en omtale af knallertrockerne i DAD og deres koncert i Manila.

Der er den yderligere vinkel på DAD, at de udover at hælpe den berygtede islamofile socialdemokrat Poul Nyrup Rasmussen med hans rehab ovenpå hans udtalelser om stueurenhed, og at deres sanger Jesper Binzer stille op som indslag i valgkampen med støtte til partiet Enhedslisten (et sammenrend af fascister, kommunister, nazister og islamofile), så betjener de sig også af en – sikkert dygtig koncertarrangør – men til gengæld også en koncertarrangør med suspekte kontakter til voldelige venstreekstremister. Det viser et kig i bagkataloget hos bloggen Junikredsen, hvor der er en fyldig omtale af en af cheferne i DADs koncertarrangør, Beatbox, Peter Sørensen. Det skal tilføjes, at Peter Sørensen tilsyneladende er ude af Beatbox som medejer, ifølge dette opslag hos CVR, men på den anden side fremgår det af denne GAFFA artikel, at han spiller en ledende rolle i firmaet pr. oktober 2014.

Fra posteringen hos Junikredsen

Ringede efter tæskehold
Episoden blev af medierne omtalt som “gadekampe på Vesterbro”. Men to år senere indrømmede Monsun-aktivisten René Karpantschof i en bog, at der ikke havde været tale om gadekamp, men om et uprovokeret overfald begået af ”tilstedeværende antinazister” på Vega, der mishandlede den unge mand med ” slag og spark samt et skud i ansigtet med en gaspistol.”

Karpantschof bekræftede dermed de rygter, der i 1997 var i omløb om overfaldet og som bl.a. blev bragt til torvs i en lokalavis på Vesterbro. Ifølge disse rygter havde ansatte på Vega dog ikke direkte deltaget i afstraffelsen af den tidligere skinhead. Ansatte på Vega havde derimod sendt bud efter tæskeholdet fra Nørrebro og derefter smidt den unge mand i favnet på de bevæbnede bøller.

Sagen er aldrig blevet fuldt belyst og det vides derfor ikke med bestemthed, hvem der fra Vega ringede efter Antifascistisk Aktion. Men som Junikredsen i dag kan afsløre, så var en af spillestedets daværende ledere den samme mand, der fra Christiania få år tidligere iværksatte forfølgelsen af journalisten Lars Villemoes.

Mystik om penge
Det drejer sig om direktør Peter Sørensen fra bookingbureauet Beatbox Booking & Concerts, der bl.a. har D.A.D. i sin stald.

I 1989 stiftede Peter Sørensen foreningen Strictly Underground på Christiania, fordi man via en støttekoncert skulle rejse penge til en skateboard-bane. Ifølge Peter Sørensen blev koncerten en succes, men Christiania måtte vente ti år før hash-baronen Albert Hatchwell Nielsen som led i et reklamefremstød for sin lovlige virksomhed, tøjfirmaet ALIS, finansierede projektet.

Det er fortsat et mysterium hvor pengene fra Sørensens støttekoncert blev af, men i de kommende år fik Strictly Underground rimelig succes som koncertarrangør, fordi man kontrollerede Københavns daværende eneste mellemstore koncertsted, Den Grå Hal på Christiania.

Trusler i KB-hallen
I august 1993 blev Peter Sørensen som privatperson hyret af det etablerede bookingbureau Infra Rouge som praktisk leder omkring en koncert i KB-hallen. Via Sørensen blev tæskeholdet Antifascistisk Aktion hyret som Infra Rouges vagtværn. ”Jeg mente, at vi gav penge til et godt formål ved at betale Antifascistisk Aktion for at komme med vagtfolk”, undskyldte bookingselskabets direktør senere.

Som tidligere omtalt af Junikredsen, så skrev musikanmelderen Lars Villemoes i sommeren 1993 en række dybdeborende artikler om det autonome miljø efter Nørrebro-optøjerne 18. maj samme år. Da han skulle anmelde rockkoncerten i KB-hallen, oplevede han følgende:

”Da jeg kom til KB-hallens indgang, måtte arrangørerne hjælpe mig med at komme gennem deres egne security-folk. Disse sikkerhedsfolk bestod blandt andet af folk fra Den røde Bande og Kollektivet for Kommunisme, som jeg har skrevet om.”

”Du er en modig mand, og der kan ske ting med dig inde i mørket”, truede AFA.

Opbakning til trusler
Efter koncerten i KB-hallen blev Villemoes ringet op af Peter Sørensen og meddelt, at han nu officielt var på AFA’s ”sorte liste” og at Strictly Underground derfor nægtede ham adgang til Den Grå Hal.

Flere danske aviser truede med at boykotte enhver omtale af arrangementer i Den Grå Hal, hvis Strictly Undergrounds og AFA’s forfølgelse af Villemoes ikke ophørte. Infra Rouge lagde pres på Peter Sørensen, der derfor kom med en ”lunken tilbagetrækning”.

Men få dage senere meddelte Strictly Underground så til pressen, at Lars Villemoes ”på ubestemt tid” var forment adgang til Den Grå Hal. Som begrundelse påstod gruppen:

På grund af Villemoes er en række mennesker blevet truet på livet af grønjakker og fascister, og før han giver en undskyldning i sin avis, vil vi ikke se ham.

Udfaldet mod Villemoes fik en ledende avis til at bemærke:

Denne påstand er ikke dokumenteret. Og navnene, Lars Villemoes har skrevet, har alle været offentliggjort på åbne retsmøder på domfældte personer.

Tillæg (19. oktober):

Weekends Reclaim The Streets terroraktion på ved Christania har selvfølgelig en historisk kontekst, hvoraf ovenstående kun er en mindre del. I en tidligere postering har UH været omkring 18. maj 93 urolighederne, her. I forbindelse med den seneste aktion udtaler en chef i Politiet, Peter Dahl, til TeeVeeToo:

– Der er nogle mennesker, der har en dagsorden om at skade politifolk. For jeg kan ikke se, at der har været andet i tankerne, når man bygger barrikader og indhyller hele gaden i kraftig røg fra røgbomber – og i samme øjeblik politiet kommer frem for at slukke ilden i de her barrikader, så bliver de mødt massivt af sten og molotovcocktails. Så er det efter vores opfattelse klart, at det er politifolkene, man kaster efter. Det er fuldstændig uhørt, siger politiinspektøren.

– Det kunne være endt meget værre. Jeg er ked af at sige, at de “gudskelov” bare blev ramt af sten, men det havde endt meget værre, hvis de var blevet ramt af molotovcocktails. Så havde de ikke kunnet klare det med skadestuebehandling, siger operationslederen.

Godt set Dupont. Som i 1986, 1993 … og både før og efter.

I forbindelse med drabssagen mod den nu afdøde HAer Micael Brockside, udtalte en person med kendskab til de involveredes familie relationer til Ekstra Bladet, pr. UHs hukommelse, om baggrunden, at der var ikke bare nye fjendskaber, men også gamle og nedarvede, som gik tilbage til før WWII.

Og i øvrigt er metoden SOP i den venstreekstreme personkreds.

På FB lagde gruppen denne opdatering, som forklaring:

151019 rcs fb opdate

I en anden artikel hos TeeVeeToo citeres Peter Dahl for følgende:

Tidligere lørdag udtalte han til TV 2:

– Det er vores opfattelse, at det (optøjerne, red.) udsprang fra en personkreds omkring Pusherstreet og så personer fra det autonome miljø. De to grupper ser ud til at have slået sig sammen.

Ja da. Det gjorde de engang først i 1990erne.

I øvrigt vil UH erklærere sig enig med RCS på et punkt:

Når beslutningstagerne står målløse tilbage, er det kun et tegn på at vi kun kan råbe dem an, når der er bål i gaderne!

Hvad angår, at beslutningstagerne, og det gælder både det politiske niveau og chefgangene hos politiet i øvrigt, fremstår mål_løse, så er det en iagtagelse vi deler her på Hotellet.

DDRs fornemelser for DF

DDR har en stribe artikler, der gennemgår de nyvalgte, parti for parti. Måden det sker på sætter på udemærket vis i relief, hvorledes den kommunistiske mediemastodont arbejder. Kim på Urias har allerede været der, her kommer den så igen i en lidt anden opsætning.

DDR fortælle under overskriften “Her er Thulesen Dahls nye folk”, rettet fra “Dømt dagpleje mor og jule-kort kritiker: Her er Thulesen Dahls nye folk”

Kenneth Kristensen Berth

Tidligere formand for Dansk Folkepartis Ungdom og har i en årrække arbejdet i Dansk Folkepartis sekretariat.

Han blev i 2003 dømt for racisme sammen med nuværende europaparlamentariker Morten Messerschmidt. De to fik en betinget dom på 14 dages fængsel for en plakat vendt mod det multietniske samfund, der viste hætteklædte mænd med blodpletter på tøjet og Koranen i hånden.

Hvilket bedst kan kaldes kreativt. Med forståelse for at artiklen skal være kort, så hedder det ikke “dømt for racisme”, men dømt efter 266b, da den bestemmelse ikke handler om racisme eller racer, men om trusler, hån eller nedværdigelse. Tilgengæld er det rigtigt, at efter dommen er det springende punkt, at koranen indgår på billedet. Og det reelle springende punkt er undsigelsen af det multietniskesamfund, idet folk der undsiger statsideologien, selvfølgelig bliver straffet i EUSSR.

266 b:

§ 266 b. Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 2. Ved straffens udmåling skal det betragtes som en særligt skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed.

Plakaten (billedet) Kenneth&co blev dømt for er denne:

dfu pakat 266 dom

Om Pernille Bendixen hedder det:

Er dagplejemor på Fyn, hvor hun også sidder i Odense Byråd. Hun opgiver dog sin dagplejepraksis, når hun tager hul på hverdagen som nyt folketingsmedlem på Christiansborg i København.

Hun kom i de nationale medier, da hun under kommunalvalgkampen i 2013 videregav fortrolige oplysninger om, hvor store udgifter Odense Kommune har på en navngiven kriminel familie i Vollsmose. Pernille Bendixen fik en bøde på 3.000 kroner for at videregivet oplysningerne, men fik lov at blive siddende i byrådet.

I det store hele var de oplysninger, der blev videregivet kendt i forvejen og handlede om den notoriske pstilensiske bandit FizFiz. Læs om denne hædersmand her (wiki) og her.

Anderledes nonchalant behandling får Einheilzliztens Pelle Dragsted.

Han har en fortid på den absolutte venstrefløj som medlem af Antifascistisk Aktion (AFA) i 1990’erne. Her var han blandt andet med i den gruppe af aktivister, som blev påkørt af nazilederen Jonni Hansen, mens de var i færd med at save DNSB-borgens plankeværk i stykker med en motorsav.

Han blev i sin tid i AFA flere gange anholdt af politiet, og i 1998 fik Pelle Dragsted en dom for hærværk mod Sandholmlejren.

I dag tager Pelle Dragsted afstand fra alle former for vold.

Bemærk hvor elegant DDR får nedtonet substansen i sidste sætning. Sagen er at erklæringen fremstår som en fastslået kendsgerning. Det eneste der foreligger er Dragsteds egen erklæring om sin egen afstandtagen til vold som politisk middel. Hans prati, Einheilzlizten har i flere omgange støttet AFA med penge, og der foreligger ikke nogen kendt undsigelse af AFA, hverken fra parti eller Dragsted. Tværtimod viste politiets efterforskning af AFAs terroraktiviteter, at de havde modtaget en ordre fra “vores bekendte på Borgen” om, at gøre “et eller andet ved” ved Uriaspostens Kim Møller.

Dragsteds “afstandtagen er på alle måder dubiøs, hvilket burde fremgå. F.eks ved at skrive:

Idag påstår Pelle Dragsted, at han tager afstand fra alle former for vold.

AFA angiver at have modtaget en ordre, som næppe kan være fra andre end moderorganisationen.

afa tråd kim m uriasposten

(Københavns Politi, Journalnummer 0100-10170-01723-14, Dok. T-168-1, s. 1)

Pelle Dragsted bor og har børn med Janne Tynell, propaganda medarbejder (indtil maj 2015) hos Alan Parker (oak foundation) organisationen “Save the Choldren / Red Barnet”, der netop har fyret Mimi Jacobsen som chef. Hun er desuden søster til den DDR ansatte Jesper Tynell. Janne Tynell er nu ansat hos Dansk Socialrådgiverforening.

Jødiske overskrifter

BT.dk har denne overskrift:

jødisk hærværk

Det er ikke nemt, at være sjovnalistisk praktikant. At pege på noget der kunne have muhammdanisme at skaffe er naturligvis totalt no go. Pege på det mest oplagte, nemlig Einheilsliztens stormtropper, AFA og SR går heller ikke her midt i valgkampen. Blame the Jews…

Lidt mere hos urias.

Hos jødehadske DDR kan man også være med:

ddr ttv annakirke angreb

Navne nyt – ansættelser

Dansk Flygtninghjælp, danmarks største logistikvirksomhed, har ansat Mads Ted Drud-Jensen i en stilling som konsulent hos Dansk Flygtningehjælp i Center for Udsatte Flygtninge. Det beretter marxistiske Des-Information.

Mads Ted Drud-Jensen er uddannet sociolog og har en baggrund i de voldelige organsisationer Rebel, AFA og HomoAktion.

– Organisationer tæt tilknyttet Enhedslisten.

Herudover har han arbejdet i ingenørfirmaet COWI. Så vidt vides ikke med rådgivning om brand- og eksplosions forhold.

Mads Ted Drud-Jensen blev frikendt for direkte medvirken til den serie af brandattentater som HomoAktion rettede mod medarbejdere i Udlændingestyrelsen. Formålet med attentaterne var at få flere muhammdanere til Danmark således at voldstrykket mod de 80%+ af befolkningen, der er uenige i den førte udlændinge politik kunne øges. I den forbindelse formoder UH, at Mads Ted Drud-Jensen er særligt glad/stolt for/over anal-voldtægten af en 10 årige pige i Gullestrup, der blev udført af en stolt somalisk jihad-soldat. Mads Ted Drud-Jensen er homofil.

Links til højdepunkter i Drud-Jensens karriere.

https://junikredsen.wordpress.com/2010/03/25/venstrefl%C3%B8j-forsvarer-t%C3%A6skehold/

https://www.facebook.com/lgbtasylumdk

http://www.uriasposten.net/archives/category/forskere/jensen-mads-ted-drud

https://dk.linkedin.com/pub/mads-ted-drud-jensen/14/625/56

 

 

Jesper Petersen(S) – endnu en belyver

I forbindelse med en SIAD demonstration i Haderslev vendt mod tvangsislamiseringen har BT bedt folketingsmedlem (S) Jesper Petersen om en udtalelse. Og det lykkes jo med en rask omgang belyvning, gående på plastic begrebet “fremmedhad”, at krybe uden om det egentlige spørgsmål, islamiseringen.

Fra artiklen:

Gruppen Reaktion har organiseret en moddemonstration under parolen »Haderslev mod fremmedhad«, og her deltager også folketingsmedlem Jesper Petersen (S), der kommer fra byen.

»Der er gode folk i byen, der har taget initiativ til en demonstration, hvor man viser, at i Haderslev tager man afstand fra det fremmedhad, som SIAD repræsenterer – og løser de udfordringer, der måtte være med integration og flygtninge på en ordentlig måde og snakker om folk på en ordentlig måde,« siger han.

Jesper Petersen var indtil marts 2013 medlem af det stærkt jødefjendske parti “Socialistisk Folkeparti”, der bl.a. har haft nazisten Gert Petersen som formand. UH formoder Jesper Petersen befinder sig godt i Socialdemokratiet, hvor den ligeledes jødefjendske Mogens Lykketoft er en central person.

Opdatering: EB fortæller at den islamofile moddemonstration havde 150 – 200 deltagere.

Opdatering #2:

En bidragyder på 180grader,  Jacob Lund, fortæller han deltog i den frihedsorienterede demonstration, hvor han talte 78 deltagere:

Skrevet af Jacob Lund 17 timer og 33 minutter siden – Direkte link

Lige hjemkommet fra demoen, og kunne til min store forundring i flimmeren se, at der havde været 20 deltagere ifølge TV-syd.

Nu er det at tælle nok ikke sjovnalisters spidskompetence, men jeg kan da for eventuelle interesserede oplyse, at jeg kunne tælle til 78, men det passer åbenbart ikke ind i pressens agenda.

Bortset fra, at nogle psykopater forsøgte at intimidere os ved at kaste svært fyrværkeri, så forløb alt i fred og ro, hvorfor der da også skal lyde en tak herfor til arrangørerne af moddemontrationen.

Politiet optrådte yderst kompetent og tog ethvert optræk til ballade i opløbet, faktisk følte man sig på intet tidspunkt utryg, stor ros til korpset. Om 14 dage løber et lignende arrangement af stablen i Esbjerg, og jeg kan kun opfordre alle, der deler vores synspunkter, til at møde op.

Hos Uriasposten bliver det godtgjort, at det fascistiske parti “Enhedslisten” lod sin væbnede gren arbejde under dække af den lovligt anmeldte islamofile moddemonstration:

Moddemonstrationen ‘Haderslev mod Fremmedhad’ er grundlagt af den lokale antiracistiske gruppe Reaktion, der ikke engang forsøger at sløre tilhørsforholdet til erklærede militante Antifascistisk Aktion. Ikke at det får rød blok til at ryste på hånden, og således blev de også denne gang sovset ind i venstreradikal mødeterror. Næste demonstration finder sted i Esbjerg om 14 dage.

Via Uriasposten:

“Denne udmelding fik et nyt hold på benene – en forening om man vil. ‘Haderslev imod Fremmedhad’, primært bestående af de politiske partier Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten, Radikale og Slesvigsk Parti, foranstaltede en moddemonstration.” (Lokalavisen, 4. januar 2015)

Kim/Uriasposten har på FB fundet dette, der godtgør at muhammedanske unge fik lov til at drive rundt og begå spontant hærværk uden politiets indgriben:

Fra Facebook:

Nørregade i Haderslev hertil aften , bliver rude smadret til frisør af en større gruppe unge mennesker med en sten og inden da, havde de vist også smadret noget.Et bilvindue var røget ved min indgang, til sted hvor jeg gør rent. Jeg så selv flokken men ikke helt præcis, hvad de var. Det menes at det var mest unge indvandrere eller 2 generations, og at de var en 14-16 år. Jeg ringede og anmeldte det.. Hvorfor skal de skræmme andre og te sig, som jeg ved ikke hvad??Hvorfor?? Ud med dem, vi ka sende ud,,

Sandelig smukt selskab Jesper Petersen er sammen med.