angela merkel

Tillykke til Ungaren

Nede i Ungaren har der været folkeafstemning om, hvorvidt man skal finde sig i at være skraldespand for de muhammedanere som Adolf Hitlers afløser i kanslerkontoret i Berlin importere.

Klassisk for udførelse af løgne-journalistik så er JP.dks take på nyheden, at der er mange ungarere der skammer sig over resultatet. Fra artiklen på JP.dk:

Den lave valgdeltagelse kan både læses som en sejr for oppositionen, men kan også bare ses som et udtryk for, at ungarerne er svære at hive til valgstederne, siger Jyllands-Postens korrespondent Solveig Gram Jensen.

Officielt: Ungarns valg er ugyldigt

»Ungarerne er generelt ikke særligt aktive, når der er folkeafstemninger. Men oppositionen opfordrede dem desuden til ikke at stemme, fordi de vidste, at der skulle 50 pct. plus én stemme til, for at afstemningen var gyldig. Så der er tale om en aktiv handling for fleres vedkommende, men andre har bare været sløve.«

»Mange af dem, jeg talte med, det var hovedsageligt de veluddannede og globaliseringsvenlige, var flove over afstemningen og kaldte den racistisk. Og de valgte enten at lade være med at stemme eller stemte blankt.«

Den lave valgdeltagelse kan både læses som en sejr for oppositionen, men kan også bare ses som et udtryk for, at ungarerne er svære at hive til valgstederne, siger Jyllands-Postens korrespondent Solveig Gram Jensen.

»Ungarerne er generelt ikke særligt aktive, når der er folkeafstemninger. Men oppositionen opfordrede dem desuden til ikke at stemme, fordi de vidste, at der skulle 50 pct. plus én stemme til, for at afstemningen var gyldig. Så der er tale om en aktiv handling for fleres vedkommende, men andre har bare været sløve.«

»Mange af dem, jeg talte med, det var hovedsageligt de veluddannede og globaliseringsvenlige, var flove over afstemningen og kaldte den racistisk. Og de valgte enten at lade være med at stemme eller stemte blankt.«

Tilbage i 2003 stemte ungarerne om de skulle træde ind i EUSSR. Valgdeltagelsen blev ved den lejlighed 45,6%.

Bort set fra at navnet Gram Jensen klinger fælt af løgnefabrikken DDR, så må det være sin egen kaste den små Solvejg har været ude at lave sin vox-pop i. Deutsche Welle, et stats betalt tysk medie, som næppe kan mistænkes sympatier for hædersmanden Victor Orban, beretter:

“Do you want the European Union to impose a mandatory settlement of non-Hungarian citizens in Hungary without the consent of parliament?”

The government also wants to win over people who normally do not vote for Fidesz, Prime Minister Viktor Orban’s party. His close associate and historian Laszlo Tokeczki recently told a public broadcaster: “You have to make it clear to feminists, homosexuals, Jews and atheists that it’s over for them if Islam wins.” And it has also been suggested that less social assistance will be offered to the otherwise unpopular Roma minority if more refugees lived in the country.

Members of the Hungarian government cite Germany as a cautionary example in order to convince citizens of their position. After the attacks on women in Cologne on New Year’s Eve, Orban said, “I have four daughters and I do not want my children to grow up in a world where things like Cologne happen.”

Parliamentary president Laszlo Köver believes that Mesut Özil, a German soccer player with a Turkish background, is living proof of failed integration because he does not even sing the German national anthem before matches.

At first, some German politicians played with the idea of punishing countries that refused to receive refugees. But now that resistance to more immigrants in Europe has hardened in practically all member states, almost no one is insisting on the distribution quotas. Even EU Commission President Jean-Claude Juncker said a few days ago: “Solidarity must be given voluntarily.” He added that some help by receiving refugees; others through border management.

Orban’s problem is not the opinion of the population, which is clearly on his side. Polls show an approval rating of over 80 percent. His problem may end up being whether enough eligible voters participate.

If at least every second eligible voter takes part, then the referendum result is valid. If Orban receives the desired result, he is even more likely to feel like the leader of a movement to save European culture and will probably present himself in this manner in Brussels.

And what happens if the referendum is not valid due to a low voter turnout? The government has also made provisions for this eventuality. Government spokesman Zoltan Kovacs said that a high number of “no” votes is enough to consolidate Orban’s position. “The referendum cannot be a failure. Period.”

De fleste husker vel, at Merkels rigsbefuldmægtigede i København, Lars Løkke Rasmussen, i valgkampen lovede en straks opbremsning for indtaget af muhammedanske immigranter der foregiver at være flygtninge. Efter et møde med sin chef i Berlin betød “straks opbremsning” 100.000 muhammedanere frem til 2020…

 

Løkkes chef fortryder

Adolf Hitlers afløser i kanslerkontoret i Berlin, det forhenværende medlem af det Østtyske kommunist parti, Angela Merkel, fortryder hun har lukket muhammedanske kriminelle, lykkeriddere m.v. ind i tyskland under påskud af der skulle være tale om “flygtninge”.

Det skal blive interesant at følge hvad hendes rigsbefuldmægtigede i København vil foretage sig for at holde sig på omgangshøjde med chefen i Berlin.

Mere nøgternt ser det ud til, at Merkel er færdig og at hun ved det og er i gang med at finde en ikke for hæslig udgang på hendes forrædderi.

BBC (British, Biased & Corrupt) beretter:

“If I could, I would turn back time for many, many years, to prepare better,” she told reporters.

Her CDU party can no longer run Berlin with the Social Democrats (SPD).

The centre-right CDU won 17.6% of the vote – its worst-ever result in Berlin.

Mrs Merkel conceded that her open-door policy towards migrants – embodied in her phrase “wir schaffen das” (we can manage it) – was a factor in the election. She has now distanced herself from that phrase, calling it “a sort of simplified motto”.

She has been widely criticised in Germany for the policy, which was a humanitarian gesture faced with the desperate plight of migrants, many of them refugees from the war in Syria.

The right-wing, anti-migrant party Alternative for Germany (AfD) will enter the Berlin state parliament for the first time with 14% of the vote.

Mrs Merkel conceded that her open-door policy towards migrants – embodied in her phrase “wir schaffen das” (we can manage it) – was a factor in the election. She has now distanced herself from that phrase, calling it “a sort of simplified motto”.

Uregerlig Lykketoft

Hvis nogen skulle have troet at den politiske gangster Mogens Lykketoft ville benyttet ferieopholdet i New York til, at gå på pension i al ubemærkethed kan de tro om igen. Til et Al-Ritzau telegram der kan læses hos BT.dk udtaler han bl.a.:

Mens Lykketoft har været i New York, er Mette Frederiksen blevet formand for partiet som afløser for den tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt.

Netop Thornings regering fik mindre pæne ord med på vejen, da Lykketoft i januar holdt sin 70-års-fødselsdagsreception på Christiansborg. I en tale, som blev lækket til dele af pressen, sagde Lykketoft blandt andet, at Thorning-regeringen var “talent- og profilløs”.

Under Lykketofts orlov fra Folketinget er Socialdemokraterne af andre røde partier blevet beskyldt for at lave for meget politik med blå blok. Blandt andet i forhold til udlændingepolitikken.

Men Socialdemokraterne har arbejdet efter de vilkår, der er er, mener Lykketoft.

– Man er blevet nødt til at lave nogle stramninger, som man ikke gik ind for tidligere. Ikke bare i Danmark, men også i Tyskland og Sverige for eksempel for at dæmme op for, at landene ville blive uregerlige eller præget af nogle mere ubehagelige holdninger.

– Socialdemokratisk politik vil altid være en balancegang mellem det ideelle og det mulige, siger han.

Hvad Løkketoft vel har i tankerne kunne jo være den tildragelse der overgik Adolf Hitlers afløser i kanslerkontoret i Berlin, Angela Merkels justitsminister Heiko Maas, da han holdt 1. maj tale:

Til Samarbejds-Politiken udtaler en anden asocialdemokrat så:

Der skal sættes tal på, hvor mange asylansøgere og flygtninge Danmark kan tage imod. Det mener den socialdemokratiske gruppeformand, Henrik Sass Larsen, hvis hovedprincip er, at »Danmark skal tage imod så mange, som vi kan integrere succesfuldt«.

Han tør ikke i dag nedfælde et sådant tal, men svarer, at tallet er »nærmere 1.000 end 10.000 om året, hvis det er dem, der er svært integrerbare«.

Den nuværende regering der ledes af den tyske kanslers rigsbefuldmægtigede, Lars Løkke Rasmussen, forventer fornærværende at importere cirka 25.000 stk “svært integrerbare” årligt, her.

TILLÆG

På JP.dk har en Simone Skyum skyndt sig at få hidkaldt et par “eksperter”, der kan forklarere den måbende hob, at det er fuldstændigt udelukket, som i nul nix nada overhovedet, at man skulle kunne forhindre tilvandrede muhammedanere i, at tage permanent ophold på varig forsørgelse. De to eksperter, Jens Vedsted-Hansen og Jonas Christoffersen, er moske nok eksperter i den forstand af ordet, at de har læst en masse jura, skrevet artikler og optrådt offentlig på emmnet. Men de er også velkendte venstreekstreme politiske operatørere (VPOs), og dermed er de ikke “eksperter” men skal ses som enten part i sagen eller advokater for bestemte synspunkter.

Vedsted-Hansen har i årene 1983 – 1986 fået publiceret 4 artikler (om socialret) i det venstrekstrem tidsskrift “Retfærd”, et marxistisk/kommunistisk tidsskrift om jura og samfundsforhold. Det får/fik man kun lov til hvis man er blevet bedømt som “loyal to marxist family”.

Jonas Christoffersen er en velkendt argitator for det synspunkt, og det er blot et synspunkt, at konventionerne står over alt andet. Med et job som direktør for Institut for Menneskerettigheder har en direkte personlig økonomisk interesse i, at forfægte netop det synspunkt.

Fra artiklen:

»Jeg kan ikke forestille mig, hvordan man ville kunne indføre et maksimumantal uden at bryde både den europæiske menneskerettighedskonvention og FN’s Flygtningekonvention. De forpligter Danmark til at give asyl til dem, som når frem til Danmark og har behov for beskyttelse, fordi de ellers vil blive udsat for forfølgelse og tortur. Og der kan vi ikke bare afvise dem og sende dem tilbage til hjemlandet med den begrundelse, at der er for mange,« siger Jens Vedsted-Hansen, professor ved Juridisk Institut på Aarhus Universitet.

Hvor alvorligt ville det være, hvis Danmark brød konventionerne?

»Det kan man ikke gradbøje. Men det tog altså en verdenskrig og Holocaust at nå frem til, at konventionerne ville være en god idé, og derfor skal man tænke sig godt om, inden man bryder dem eller afskaffer dem,« siger Jens Vedsted-Hansen.

»De internationale konventioner, som Danmark har skrevet under på, går i sin kerne ud på, at vi ikke må sende folk ud til en usikker skæbne med vold og tortur. Så vi kan ikke bare sende flygtninge med asylret tilbage til deres hjemland,« siger han.

Til gengæld kan Danmark godt – uden at bryde konventionerne – sende flygtninge til andre lande, som er sikre og overholder konventionerne, siger direktøren.

»Så måtte Danmark prøve at finde et land, der ville det. Men hvem skulle det være? Vi kan også afvise flygtningene ved grænsen, da vores nabolande som udgangspunkt er sikre, uden at stride mod konventionerne. Men det ville stride mod Schengen-aftalen om åbne grænser inden for Europa. Så der er praktiske problemer i vejen for, at det kan lade sig gøre uden at bryde konventionerne. Det har efter min mening ikke hold i virkelighedens verden,« siger Jonas Christoffersen.

»Efter min [Vedsted-Hansen] vurdering vil det være i strid med Dublin-forordningen at afvise asylansøgere til andre EU-lande under parolen ’sikkert tredjeland’. Gennem Danmarks deltagelse i Dublin-samarbejdet har vi forpligtet os til alene at tilbageføre eller overføre asylansøgere til andre EU-lande i henhold til de kriterier og efter de procedurer, som er fastsat. Derfor kan f.eks. Tyskland i realiteten blot nægte at modtage de personer, vi måtte forsøge at tilbagesende uden om Dublin-proceduren,« siger han.

Vi tager den lige igen: Disse konventioner er ikke konventioner om muhammedanernes ret til at islamisere resten verden, hverken helt eller delvist. Har aftaler af en hvilken som helst art uforudsete og uønskede konsekvenser, så føre læren om bristede forudsætninger til aftalens bortfald. At dette er gældende fremgår tillige af konventionen vedrørende traktatretten, artikel 31 og 32.

Artikel 31.

Almindelig regel om fortolkning.


1. En traktat skal fortolkes loyalt i overensstemmelse med den sædvanlige betydning, der måtte tillægges traktatens udtryk i deres sammenhæng og belyst af dens hensigt og formål.

2. Med henblik på fortolkningen af en traktat indgår i sammenhængen foruden selve teksten inklusive dens præambel og bilag:

    (a) enhver aftale vedrørende traktaten, som er indgået mellem samtlige deltagere i forbindelse med traktatens indgåelse;

    (b) ethvert dokument, som er udarbejdet af en eller flere deltagere i forbindelse med traktatens indgåelse og godkendt af de øvrige deltagere som et dokument i tilknytning til traktaten.

3. Jævnsides med sammenhængen skal der tages hensyn til:

    (a) en eventuel efterfølgende aftale mellem deltagerne vedrørende traktatens fortolkning eller anvendelsen af dens bestemmelser;

    (b) enhver efterfølgende praksis vedrørende traktatens anvendelse, som fastslår en enighed mellem deltagerne vedrørende dens fortolkning;

    (c) enhver relevant folkeretlig retsregel, som finder anvendelse i forholdet mellem deltagerne.

    4. Der skal tillægges et udtryk en særlig betydning, hvis det er godtgjort, at dette var deltagernes hensigt.

Artikel 32.

Supplerende fortolkningsmidler.

    Supplerende fortolkningsmidler, herunder forarbejderne til traktaten og omstændighederne ved dens indgåelse, kan tages i betragtning med henblik på at få bekræftet den betydning, der fremkommer ved anvendelsen af artikel 31 eller for at fastslå betydningen, når fortolkningen i henhold til artikel 31:

    (a) efterlader betydningen flertydig eller uklar eller

    (b) fører til et resultat, som er åbenbart meningsløst eller urimeligt.

Dernæst så er flygtninge konventionen ikke en aftale, men en hensigtserklæring, som parterne kan opfylde som de finder passende. Individer kan ikke være parter i en sådan mellemstatslig hensigtserklæring og kan så meget desto mere ikke påberåbe sig noget som helst i henhold til dem.

Den kriminelle jurist, Hans Gameltoft-Hansen, som er bagmand for udlændingelove har sådan set selv medgivet dette, med en tilståelse at hans fortolkning af gældende ret på området ikke er båret af juridiske nødvendigheder, men politiske dagdrømmerier om en perfekt verden, hvor løverne kan vogte får.

 

Tyske trusler

Den tyske sjovnalist, politiker m.v. Siegfred Matlok, viderebringer vel på vegne af Den Gale Kansler i Berlin, tyske trusler mod Danmark. Danmark skal, i lighed med den tyske befolkning, trues til stiltiende at affinde sig med tvangsislamiseringen. Via JP.dk lader Matlok forstå, at islamiseringen skal fortsætte uhindret. Fra artiklen:

Tyskland vil se det som en uvenlig handling, hvis Danmark indfører transportøransvar for de statslige togselskaber DSB eller Deutsche Bundesbahn. Det vil sige, at trafikselskaberne pålægges at tjekke, om deres passagerer har gyldigt visum eller pas, inden de passerer grænsen.

Sådan lyder det fra Siegfried Matlok, som i mange år var redaktør for avisen Der Nordschleswiger i grænselandet.

– Hvis der kommer transportøransvar, så vil man fra tysk side betragte det som en unødvendig skærpelse i forholdet til Tyskland i en situation, hvor der i øjeblikket er ro, siger Siegfried Matlok.

Jespersen og Pittelkow bemærker i Den Korte Avis:

Dyb krise

I dag flakser en forpjusket Angela Merkel rundt, rådvild og svag. Det store projekt, hvor Europa under hendes vinger skulle bevæge sig stadig mere i retning af at blive en politisk enhed, er i hastig opløsning.

Det er ikke EU som sådan, der er ved at opløse sig. Det er den store politiske idé om et stadig mere forenet (centraliseret) Europa, som har været hyldet i Bruxelles og Berlin, der smuldrer.

EU, det tyske lederskab og Merkel personligt er i dyb krise.

To lande

Krisen skyldes især tre ting:

For det første, at nationalfølelsen er væsentligt stærkere, end eurokraterne havde regnet med. Der er grænser for, hvor meget Europa befolkningerne vil have.

For det andet, at EU’s politiske konstruktioner – herunder euroen – slet ikke har været den motor for økonomisk vækst, som man havde forestillet sig.

For det tredje, at asylkrisen udvikler sig stadig mere alvorligt og kaotisk – blandt andet takket være Merkel.

Netop nu bliver krisen specielt udstillet af to lande. Det ene er Storbritannien (UK). Det andet er Østrig.

 

Den Gale Kansler på march med Freie Deutche Jugend:

merkel-17-zivilverteidigung

EUSSR eliten demonstrere sammen med alle de europæere der bakker op om dem i Paris i anledninge af et af de utallige jihad-angreb i Frankrig:

eussr-ledere charlie hebdo demo

Igen: Kendis skaber sig til fest

Tilbage i 70erne var det sådan, at var der optræden af et populærmusik ensamble i byen kunne man være så sikker på, som på allan i måsken, at så ville man i dagene efter kunne finde historier i den lokale presse om hvordan det besøgende orkester havde hærget indtil flere værelser på det lokale gæstgiveri. Som regel værelser egnet til formålet da de alligevel stod foran renovering.

Nu om dage, i det der indernets tidsalder, fungere det lidt anderledes. Således er det blevet ganske almindeligt, at nutidens kendiser medbringer egne sjovnalister til både Langt- og Nærbortistan, således at der behørigt kan rappoteres til hjemlandet, hvad de bortdragne sønner, der, må vi forstå, har helt andre muligheder for syn for og på “sagen” hvori den nu måtte bestå. Disse syn gælder især, men ikke kun, når det kommer til kerneområdet, det såkaldte menneske-, ud-, frem-, tilbage- og snæversyn.

Således har en filmkendis været til festival nede i Berlin, hovedstaden i noget der engang var Tyskland, hvor Den Gale Kansler er indsat som manager med hånds- og halsret over invånerne, ikke bare i Tyskland, men i al EUSSR.

Den Gale Kansler i sin ungdoms vår:

merkel-17-zivilverteidigung

Vor kendis, der var programsat som en slags vittighed efter after partyet, hvor han til fulde kunne demonsterede at selv mentale dværge med invaliderende nær- og snæversyn kan berette et og andet til den medsendte mikrofonholder, her:

…på trods af, at det er sent i festivalen, og mange er rejst hjem.

Da en tysk journalist spurgte ind til instruktørens tidligere kommentar om nutidens ensomhed, benyttede Thomas Vinterberg til at aflevere et politisk budskab med adresse til Danmarks ledere.

– Jeg ville ikke på forhånd beslutte at lave en politisk korrekt film med et budskab. At lave film kræver nysgerrighed, og hvis man på forhånd beslutter sig for et bestemt overordnet budskab man vil fortælle med sin historie, dræber det nysgerrigheden. Når det så er sagt, så vil jeg gerne sige, at jeg skammer mig over at være dansker. Det er skamfuldt at være vidne til det politiske liv i mit land, og hvis der er noget man også gerne må tage med sig fra denne film, så håber jeg at den kan inspirere mennesker til at blive bedre til at dele og ikke ydmyge andre mennesker, sagde Thomas Vinterberg, hvilket afstedkom pressekonferencens første klapsalve [fra de medbragte sjovnalister, UH].

Men er det eksempelvis Sverige, der er et mål for anstændigheden da de åbnede sig for de mennesker?
– De var i en periode mere anstændige, og det var svært for dem at få til at lykkes, men det var et forsøg værd.

Er det ikke ret høj pris at betale for at bevare anstændigheden?
Den pris synes jeg, vi må være parat til at betale. [der er formentlig tale om en fejludskrift. Der må rettelige være sagt: Den pris synes jeg, andre må være parat til at betale, mens jeg tjener penge på at lave film, ligeledes betalt af andre, UH]

I det hele taget lader det til, at kendisbegivenheden nede i Berlin har været en slags kulturprimadonnaernes topmøde om de skelsættende begivenheder oppe i Hafiabad, læs f.eks. her, her og her.

EUSSR top i tyrkisk bad

Et af elementerne i den såkaldte syriske flygtninge krise er, at tyrkiet benytter lejlighed til at føre jihad ved at sende sende muhammedanske tropper ind i EUSSR. Tanken er vel at de kan bevæbnes på et senere tidspunkt.

Det vides i øvrigt at tyskland og tyrkiet har langvarige nære relationer der rækker længere tilbage end det armenske folkemord, det vil sige fra før WWI. Så man må gå ud fra, at Den Gale Kansler i Berlin er involveret på den ene eller anden måde. I hvert fald er hun en varm fortaler for, at støst mulige antal muhammedanere sluse ind i EUSSR under dække af at skulle være flygtninge.

Den Gale Kansler træner fredsommelig strækmarch i Freie Deutche Jugend:

merkel-17-zivilverteidigung

På document.dk har Hans Rustad en gennemgang af mødet mellem de tre, Tusk, Juncker (nazist søn) og Erdogan. Rustand skriver bl.a.:

Referatet viser at Erdogan truet med å la Europa bli oversvømt av migranter. Samtidig førte han en en sjikanerende tone, særlig mot Juncker som han beskyldte for å vise ham manglende respekt.

EU sentralt har hverken ville bekrefte eller dementere referatet.

The account of the meeting, in English, was produced in facsimile on the website. It does not state when or where the meeting took place, but it appears to have been on Nov. 16 in Antalya, Turkey, where the three met after a G20 summit there.

Truslene virker troverdige. Det er jo den politik Erdogan har fulgt. Han har gjort alvor av truslene.  At Erdogan skulle ha sjikanert og ydmyget EU-lederne er heller ikke usannsynlig. Erdogan minner mer og mer om en sultan. Dette er som at lese reiseskildringer fra 200 år tilbake.

Europeere bør mærke sig Erdogans holdning til Europa. Han ønsker at ydmyge europeerne på samme måte som han ydmyger Juncker.

Flyktningene er et middel Erdogan kan bruke. Rapporter sier at tyrkiske myndigheter ikke har gjort noe seriøst forsøk på at standse smuglertrafikken.

Det omtalte papir fra mødet faldt UH over på Zero Hedge og gengiver det i fuld længde, her. Det er oprindeligt fundet af euro2day.gr:

Klik for læsbar størrelse.

En googling af “lars løkke” merkel mød giver bl.a. dette resultat, her.(Løkke vil alligevel tage de flygtninge Den Gale Kansler sender frem)

Netanyahu i problemer

– med det sædvanlige kor af scumbags of the press

Netanyahu påpegede såmænd blot det almindeligt kendte faktum, at Stormuftien af Jeruslem var en af drivende personligheder bag holocaust. Hos JP.dk berettes det:

150911 hitler mufti

Noget kunne dog tyde på, at han tirsdag gik for langt i en tale til jødiske ledere under World Zioist Congress i Jerusalem.

Her fortalte den israelske premierminister således, at det var den palæstinensiske stormufti Haj Amin al-Husseini, der i 1941 overbeviste Adolf Hitler om at dræbe jøderne under Anden Verdenskrig.

»Hilter ønskede ikke at udrydde jøderne på dette tidspunkt, han ønskede at udvise jøderne. Haj Amin al-Husseini drog til Hitler og sagde: “Hvis du udviser dem, så kommer de bare alle sammen herned.” “Hvad skal jeg så gøre med dem?” spurgte han.

Han svarede:

“Brænd dem”,« sagde Benjamin Netanyahu under talen til World Zionist Congress.

merkel-17-zivilverteidigung

Merkel under hendes skoling i afløseren for Hitler Jugend.

Premierministerens kommentarer er ikke kun faldet på et meget uheldigt tidspunkt i forhold til urolighederne i Israel. De faldt således dagen inden, at Netanyahu onsdag rejste til Tyskland for at mødes med kansler Angela Merkel.

Selv har kansleren ikke personligt kommenteret Netanyahus beskyldninger. Uden at forholde sig direkte til den israelske premierministers kommentarer, forklarede Merkels talsmand, Steffen Seibert, at tyskerne kun ville placere ansvaret for Holocaust ét sted.

»Denne forbrydelse mod menneskeheden var Tysklands ansvar ene og alene. Det må aldrig glemmes, og jeg ser ingen grund til, at vi skulle ændre på historien på nogen måde,« sagde Seibert til flere internationale medier.

Jewish Journal sætter tingene nogenlunde på plads her.

Det er i øvrigt sådan, at Stormuftien var “onkel” til Yassir Arrafat, en nær allieret af den danske venstrefløj i aller bredeste betydning. Den alliance opstod i 1960erne da sovjetunionen skiftede fra, at bakke op om Israel til ikke at gøre det.

I øvrigt var Hitler ikke tysker, men østriger opvokset i en multikulturel mønsterstat.

Opsang til en VatPind

To af DFs folk i EUSSR parlamentet nede i Bryssel, Morten Messerschmidt og Anders Vistisen, har en opsang til til justitsministeren i dagens JP.Først en bid fra VatPindens indlæg som Morten og Anders reagere på:

I 2001 opnåede vi en landvinding for det europæiske fællesskab – nemlig den frie bevægelighed på tværs af grænserne. Væk var besværet, paskøerne, og hvad har vi ellers? Kun få stikprøver af hensyn til sikkerheden blev det til, og samtidig en kontrol fra de ydre grænser, der skulle sikre mod tilstrømningen.

Siden blev det europæiske samarbejde tættere og tættere. Økonomiske strømme flød frit, og mennesker, kapital og tjenesteydelser er nu tæt forbundne. Er man i tvivl, så spørg enhver dansker på vej på ferie eller forretning sydpå.

At forestille sig en løsning med lukkede grænser, med kilometer lange lastbilkøer – fyldt med svin på vej til slagtning eller fødevarer, der skal transporteres – er for mig at se uden realitetssans. Det vil betyde uhyre besvær for den enkelte og en økonomisk katastrofe for dansk erhvervsliv. Er det de gode gamle dage, man sådan længes efter?

Gode gamle dage? Som den gang Frau Merkel trænede strækmarch i afløseren for Hitler Jugend, Freie Deutche Jugend?

merkel-17-zivilverteidigung

Fra Morten og Anders svar indlæg:

I sit Søndagspanelet i JP 4/10 ”Et grænsespørgsmål” har han nok af hændervridende beklagelser, men han har ikke et eneste svar til gavn for Danmark, som er en udenrigsminister værdig.

Lige så dristig, opfindsom og skarp som Søren Pind kan være i opposition, lige så tam, spagfærdig og viljeløs bliver han, når han som minister skal bortforklare, at Danmark reelt er en lovløs korridor for omflakkende asylindvandrere, som forståeligt nok kun har foragt tilovers for vores love, grænser og ordensmagt.

Men Søren Pind ånder lettet op og gør en dyd ud af sin handlingslammelse: De fleste asylindvandrere passerer nemlig blot igennem Danmark på vej mod Sverige, og hvis de blev kontrolleret ved grænsen, var vi jo nødt til at påtvinge dem asyl.

Sikken en lettelse, men her er nyt for dig, Søren Pind: Ifølge en intern tysk regeringsrapport, trykt i Bild, venter Tyskland ikke 500.000, ikke 800.000, men 1,5 millioner asylansøgere, før året er omme. Og eftersom tyske og svenske asylcentre for længst er overfyldte, bliver resultatet, at stadig flere asylindvandrere må slå sig til tåls med det barske og ugæstfrie Danmark.

Affødt af globale forskelle

Men så fralægger Søren Pind sig ansvaret. »At vi intet gjorde i Syrien, står os nu dyrt. Det må vi gennemleve«, belærer han danskerne. Det er nemlig deres egen skyld, for de fulgte ikke hans kloge råd om, at vi skulle invadere Syrien, vælte Assad og indføre et harmonisk og velstående samfund, som alle syrere helst vil blive i. Men hvorfor så ikke også – når vi nu var i gang – Eritrea, Senegal, Gambia og måske én gang til Irak og Afghanistan?

Nej, sandheden er, at vi er vidne til en folkevandring først og fremmest affødt af de store globale forskelle, og dens omfang har intet at gøre med, hvor mange bomber danske fly kaster mod Islamisk Stat, om vi lukker for en ferskvandsboring i Burkina Faso eller forsøger at ”bestikke” Tyrkiet med nye milliarder.

Sandheden er, at det ikke er Danmark, men EU og Tyskland, som har revet alle aftaler itu, Dublin såvel som Schengen: EU ved intet at gøre for at beskytte sine ydre grænser og Tyskland ved at udsende åben invitation til enhver migrant, som har kræfter, held og penge til at nå til Nordeuropa.

Dermed har Danmark al ret til at sætte sig til modværge over for folkevandringen, blandt andet ved at se på flygtningekonventionerne med nye øjne og ved igen at kontrollere sine grænser. Det er ikke uden omkostninger. Men vi har ikke råd til at lade være.

I den situation ville det være godt, hvis vi havde en regering og en udenrigsminister, som levede op til Venstres valgløfter om at begrænse indvandringen og ikke lade sig presse af Bruxelles og Berlin – alt det som, Søren Pind nu så opgivende mener, har været umuligt hele tiden?

Heldigvis har vælgerne en god mulighed den 3. december. Den dag kan de med et massivt nej fortælle regeringen, at indvandring skal forblive et dansk anliggende. For der er åbenbart brug for at stive Søren Pind af, før han knækker helt under ansvarets tunge byrde.

Facebook er løsningen

Illegale migranter vælter i øjeblikket ind i Europa ikke mindst i Tyskland, hvor forrædderiske politikere anført af kansler Angela Merkle hilser den øgede islamisering velkommen. En tidligere kansler, Adolf Hitler havde også stor beundring for muhammedanerne og ønskede også en islamisering og et nært samarbejde, ikke mindst i jøde spørgsmålet.

Hitler mødes med stor muftien af Jeruslem. Bemærk Hitlers underdanige og beundrene blik.

150911 hitler mufti

Merkel vil nu have en mere effektiv kontrol af indholdet på Facebook, således at hendes islamiseringspolitik ikke bliver modsagt. Det sker med henvisning til, at indholdet af kritkken skulle være såkaldt racistisk.

Her ses Angela Merkel træne stræk march i sin ungdom, som led i hendes politiske uddannelse i ungdoms institutionen Ulbricht Jugend.

merkel-17-zivilverteidigung

BT.dk beretter om sagen:

TYSKLAND: Den tyske kansler, Angela Merkel, opfordrer Facebook til at gøre mere mod racistiske kommentarer og hadefulde opslag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Tyskland forventer, at et rekordstort antal flygtninge vil komme til landet i år, og politikere og kendte har udtrykt bekymring for, at antallet af fremmedfjendske kommentarer på Facebook og andre sociale medier i forbindelse med den europæiske flygtningekrise er steget.

»Når folk laver oprør på sociale netværk og bruger deres rigtige navn, er det ikke kun staten, der bliver nødt til at handle, men også Facebook som virksomhed bør gøre noget,« siger kansleren til den tyske avis Rheinische Post.