anlyse

Trendanalyser af M-faktor

Der er et job ledigt hos politiet, der gerne vil vide noget om, på hvilke områder der i fremtiden byder på behov for en politi indsats. Strengt taget kunne politiet jo bare læse med på velorienterede blogs. Fra jobopslaget, set hos Altinget.dk:

Gennem strategiske analyser er du med til at sætte retning for dansk politi, når du beskriver de udviklingstendenser og politimæssige udfordringer, som vi skal ruste os til at kunne håndtere de kommende år.

Du får et vigtig medansvar i forhold til at videreudvikle det videns- og analysebaserede arbejde i politiet, så vi I endnu højere grad understøtter Rigspolitiet og politikredsenes arbejde med at skabe tryghed, samt forebygge og bekæmpe kriminalitet.

Vi varetager ofte projektledelsen og er endeligt ansvarlige for kvaliteten af de nationale strategiske analyser. Vores opgave er at levere gode strategiske analyser gennem egne analysebidrag og ved at kvalitetssikre det materiale, som vi modtager fra de nationale fagcentre i Politiområdet. Det er os, der skal have overblikket over strategisk analyse og vidensproduktion i politiet og sørge for, at de rigtige ting sættes i gang.

Du bliver en del af et team på ca. syv specialister, som har et tæt tværgående samarbejde med andre faggrupper, når vi løser vores opgaver. Dit daglige arbejde foregår i samarbejde med medarbejdere, som arbejder i sektionen for Data og Gis, og du vil få et tæt samarbejde med strategiske analytikere på tværs af Politiområdet og i politikredsene.

Ansøgningsfrist 24. maj då.