danmarks radio

Kritik fra FN

På propaganda mediet DDR blæses det op, at nogle flytningadvokater har formået at få FN til at kritisere Danmark. DDR skriver bl.a.:

Danmark får stadig oftere kritik af FN, når det gælder flygtninges menneskerettigheder, skriver Information.

Ifølge en opgørelse fra integrationsminister Inger Støjberg (V) har de forskellige FN-komitéer på menneskerettighedsområdet alene i andet halvår af 2015 afgjort 15 klagesager og udtalt kritik i de otte, hvor de danske asylmyndigheders øverste instans, Flygtningenævnet, har truffet afgørelse.

Til sammenligning udtalte FN-komitéerne kun kritik i fire af i alt 15 sager i hele perioden fra 2004 og til med første halvår af 2015.

– Det er selvfølgelig ikke ønskværdigt, at FN-komitéer udtaler kritik af afgørelser truffet af de danske myndigheder, skriver Inger Støjberg til Folketingets Integrationsudvalg ifølge Information.

Ønskværdigt eller ej, det er flintrene ligegyldigt hvad tilfældige personer der sidder i FN mener om dette eller hint. Således har regeringen ovre i Absurdistan, tidligere kend som Sverige, netop, i følge et Al-Ritzau telegram på JP.dk, sat på plads hvad der er indlysende. Fra telegrammet:

FN-panelets vurdering har været kendt af den svenske regering i to uger.

– Regeringen konstaterer, at arbejdsgruppen har foretaget en anden vurdering end de svenske myndigheder, hed det i en pressemeddelelse fra den svenske regering i Stockholm torsdag.

FN-panelet kritiserer som regel lande, hvor menneskerettighederne undertrykkes – blandt andre Saudi-Arabien, Iran og Myanmar.

– Sverige er ikke juridisk bundet af panelets vurderinger, men de kan få en vis juridisk betydning, siger en talskvinde for Sveriges udenrigsministerium, Anna Ekberg.

Assange tog i 2014 kontakt til FN-panelet og orienterede om sin sag. Han siger, at hans fysiske og mentale helbred er blevet stærkt forringet.

Omtalte hr. Assange er mand og af kaukasisk race.

Jacob Holdt – Lidt mere

I en to dage gammel post havde UH lidt yderligere oplysninger til billedet af Holdt. Posten her.

Det trickede Martin Kasler til yderligere en post om Jacob Holdt, nemlig om den fond Holdt påstår, at have oprettet og arbejdet igennem, hvad angår hans såkaldt humanitære arbejder i Afrika, hvor Kasler citerede mig og fremhæver

Uanset dette har Holdt samlet penge ind til fonden.

Hvilket UH bygger på, at have set et billed på Holdts hjemmeside for American Pictures af en plakat med et girokonto nummer og fondens navn, nævnt delvist. Efter UHs opfattelse er det at samle penge ind, uanset om resultatet har været 0.

Desuden nævner Holdt selv i et brev til DFs Søren Espersen:

Men jeg fortalte ikke KGB hvad pengene skulle bruges til og da jorden begyndte at brænde under mig efter Arne Herløv Petersens anholdelse som spion i 1981 og jeg i forvejen vidste at PET havde mig under opsyn, sagde jeg til KGB at de skulle indbetale på mit Afrika-fonds girokort. Men så syntes de ikke at legen var så sjov mere, for sådan gør rigtige spioner ikke og ”så går pengene jo bare til dine hospitaler i Afrika”, fnyste min (for)føringsofficer Nikolaj Gribin racistisk.

At fonden aldrig har været en realitet, bygger vi, hovedsagligt, på svaret på aktindsigts anmodninger hos Udenrigsministeriet og Civilstyrelsen, som intet kender til en sådan fond. For Udenrigsministeriets vedkommende er arkivet undersøgt fra 1988 og frem. Holdt har i en kommentar på RR oplyst, at fonden blev likvideret i netop 1988, hvorfor der i det mindste burde være et spor af den hos Udenrigsministeriet.

d. 10. februar 1978 opretter Holdt et Aps selskab:

150817 jacob holdt aps #1

Og igen et d. 10 april samme år:

150817 jacob holdt aps #2

Sakset hos CVR her.

Ifølge stiftelsesdokumentet for den påståede fond, er den stiftet d. 27.april 1981. Holdt oplyser i en kommentar på RR:

…ikke mindst fordi jeg selv havde lukket for tilstrømningen af penge ved at lukke mine bogudgivelser i flere lande, da jeg ikke ønskede at KGB skulle bruge den imod USA’s menneskerettighedspolitik. Det kunne min statsautoriserede revisor ikke få dem til i flere år, før jeg i 1988 skrev et langt personligt brev til fondsstyrelsen om hvordan mine 66 arabiske flygtninge gik og passede på alle aktiverne – de hundredtusindkroners teknisk udstyr, som jeg havde i lejligheden i Købmagergade – hvorfor jeg ikke helt havde overblik over om noget af det også var forsvundet som bistand til de arabiske lande 🙂

Holdt oplyste videre i sine kommentarere på RR, at der nu skulle laves en film om ham og hans liv. Det har vi kigget lidt efter, men er endnu ikke ved vejs ende i det spørgsmål. Nogle delresultater er der dog.

d. 28. marts 2011 indledes der en sag om støtte til en Kort- og dokumentar film med arbejdstitlen “JACOBS BILLEDER,
RACISTEN OG VAGABONDEN” hos Det Danske Filminstitut.

Fra i hvert fald d. 23. september 2013 er Danmarks Radio involveret i projektet. Mette Hoffmann Meyer en højt profileret medarbejder hos DR, er “interesseret”. Formentlig er der indgået en kontrakt med DR.

Der arbejdes også med en engelsksproget version.

Fagforeningen Dansk Metal og Velux fonden bidrager til financiering af hyldest eposet hjemmevideoen filmen

Der er bevilliget omkring 3 millioner kroner til filmen. Det vides pt ikke, hvordan man vil dokumentere Holdts “oplevelser”, men DR har tidligere været med til, at lave dokumentarfilm med et højt indhold af fiktion.

DDRs fornemelser for DF

DDR har en stribe artikler, der gennemgår de nyvalgte, parti for parti. Måden det sker på sætter på udemærket vis i relief, hvorledes den kommunistiske mediemastodont arbejder. Kim på Urias har allerede været der, her kommer den så igen i en lidt anden opsætning.

DDR fortælle under overskriften “Her er Thulesen Dahls nye folk”, rettet fra “Dømt dagpleje mor og jule-kort kritiker: Her er Thulesen Dahls nye folk”

Kenneth Kristensen Berth

Tidligere formand for Dansk Folkepartis Ungdom og har i en årrække arbejdet i Dansk Folkepartis sekretariat.

Han blev i 2003 dømt for racisme sammen med nuværende europaparlamentariker Morten Messerschmidt. De to fik en betinget dom på 14 dages fængsel for en plakat vendt mod det multietniske samfund, der viste hætteklædte mænd med blodpletter på tøjet og Koranen i hånden.

Hvilket bedst kan kaldes kreativt. Med forståelse for at artiklen skal være kort, så hedder det ikke “dømt for racisme”, men dømt efter 266b, da den bestemmelse ikke handler om racisme eller racer, men om trusler, hån eller nedværdigelse. Tilgengæld er det rigtigt, at efter dommen er det springende punkt, at koranen indgår på billedet. Og det reelle springende punkt er undsigelsen af det multietniskesamfund, idet folk der undsiger statsideologien, selvfølgelig bliver straffet i EUSSR.

266 b:

§ 266 b. Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 2. Ved straffens udmåling skal det betragtes som en særligt skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed.

Plakaten (billedet) Kenneth&co blev dømt for er denne:

dfu pakat 266 dom

Om Pernille Bendixen hedder det:

Er dagplejemor på Fyn, hvor hun også sidder i Odense Byråd. Hun opgiver dog sin dagplejepraksis, når hun tager hul på hverdagen som nyt folketingsmedlem på Christiansborg i København.

Hun kom i de nationale medier, da hun under kommunalvalgkampen i 2013 videregav fortrolige oplysninger om, hvor store udgifter Odense Kommune har på en navngiven kriminel familie i Vollsmose. Pernille Bendixen fik en bøde på 3.000 kroner for at videregivet oplysningerne, men fik lov at blive siddende i byrådet.

I det store hele var de oplysninger, der blev videregivet kendt i forvejen og handlede om den notoriske pstilensiske bandit FizFiz. Læs om denne hædersmand her (wiki) og her.

Anderledes nonchalant behandling får Einheilzliztens Pelle Dragsted.

Han har en fortid på den absolutte venstrefløj som medlem af Antifascistisk Aktion (AFA) i 1990’erne. Her var han blandt andet med i den gruppe af aktivister, som blev påkørt af nazilederen Jonni Hansen, mens de var i færd med at save DNSB-borgens plankeværk i stykker med en motorsav.

Han blev i sin tid i AFA flere gange anholdt af politiet, og i 1998 fik Pelle Dragsted en dom for hærværk mod Sandholmlejren.

I dag tager Pelle Dragsted afstand fra alle former for vold.

Bemærk hvor elegant DDR får nedtonet substansen i sidste sætning. Sagen er at erklæringen fremstår som en fastslået kendsgerning. Det eneste der foreligger er Dragsteds egen erklæring om sin egen afstandtagen til vold som politisk middel. Hans prati, Einheilzlizten har i flere omgange støttet AFA med penge, og der foreligger ikke nogen kendt undsigelse af AFA, hverken fra parti eller Dragsted. Tværtimod viste politiets efterforskning af AFAs terroraktiviteter, at de havde modtaget en ordre fra “vores bekendte på Borgen” om, at gøre “et eller andet ved” ved Uriaspostens Kim Møller.

Dragsteds “afstandtagen er på alle måder dubiøs, hvilket burde fremgå. F.eks ved at skrive:

Idag påstår Pelle Dragsted, at han tager afstand fra alle former for vold.

AFA angiver at have modtaget en ordre, som næppe kan være fra andre end moderorganisationen.

afa tråd kim m uriasposten

(Københavns Politi, Journalnummer 0100-10170-01723-14, Dok. T-168-1, s. 1)

Pelle Dragsted bor og har børn med Janne Tynell, propaganda medarbejder (indtil maj 2015) hos Alan Parker (oak foundation) organisationen “Save the Choldren / Red Barnet”, der netop har fyret Mimi Jacobsen som chef. Hun er desuden søster til den DDR ansatte Jesper Tynell. Janne Tynell er nu ansat hos Dansk Socialrådgiverforening.