dansk flygtninghjælp

Jihadist må komme til DK

Det fortælle Al-Ritzau i et telegram, at det Dansk-fjendtlige “Flygtningenævnet” har besluttet. Fra telegrammet:

Flygtningenævnet, som har omstødt Udlændingestyrelsens afgørelse, skriver i afgørelsen, at der ikke er grund til at antage, at manden har deltaget i aktiviteter til fare for Danmarks sikkerhed siden 1. marts i år.

Datoen er afgørende, da loven om syrienskrigere trådte i kraft 1. marts og ikke virker med tilbagevirkende kraft. Dermed kan Flygtningenævnets afgørelse få betydning for fremtidige sager.

– Det her viser, hvor vigtigt det var at få vedtaget lovgivningen, så det ikke sker igen. Sagen falder ud, som den gør, ene og alene fordi loven først har virkning fra 1. marts, så det er pokkers ærgerligt, at man ikke har lavet den før, siger Inger Støjberg til DR Nyheder.

Nu er der ikke tale om, at gøre ting strafbare hvorfor det vil være uproblematisk at genneføre et indrejseforbud for den pågældende.

1) det er ikke nogen straf ikke at måtte rejse ind eller bosætte sig i Danmark

2) at man når man forhøjer strafferammer vil se, at folk der har begået noget før forhøjelsen, men hvis sag først kommer for retten efter, skam bliver idømt en højere straf end de kunne forvente på gerningstidspunktet

Desuden udgør han faktisk en trussel.

I Flygtningenævnet sidder der stærkt islamofile medlemmer udpeget af Dansk Flygtninghjælp. Det er nok her årsagen til afgørelsens udfald skal findes.

 

Møde i flygtningehjælpen

Som en del af efteretningsarbejdet her på Hotellet følger vi jævnligt med i, hvad der foregår i diverse islamofile organisationer. Således også Danmarks største logistik virksomhed, Dansk Flygtningehjælp, der bl.a. arbejder med at transportere import muhammedanere fra “Syrien” til Danmark. Afvigte 3. september havde man i DF således forretningsudvalgs møde. I referatet hedder det bl.a.:

TEMA: Formanden fortalte at han og generalsekretæren med meget kort varsel fik mulighed for at tage med til Jordan den 14-16. august, hvor Integrationsminister Inger Støjberg bl.a skulle besøge Zaatari-lejren, som huser ca. 80.000 flygtninge fra Syrien. Ministeren besøgte også et community center i Amman , som drives af Dansk Flygtningehjælp (DFH). DFH driver ca. 20 community centres i Mellemøsten. Det i Amman er primært et møde og aktivitetscenter, hvor der både kommer jordanere og syriske flygtninge. Centeret fungerer forbilledligt og er med til at bygge bro og bane vejen for en bedre integration. Generalsekretæren viste fotos fra rejsen.

Den 28. august var formand og generalsekretær til møde med ministeren, hvor de bl.a. fik lejlighed til at bede ministeren have forståelse for den lille gruppe, der kommer i klemme i forbindelse med de nye udvælgelseskriterier.

Redegørelse for og drøftelse af konsekvenserne af regeringsskiftet

Først og fremmest var der fra alle i FU stor ros til generalsekretærens (AK) linjeføring i pressen de seneste uger, hvor I sær en forsideartikel i Jyllandsposten har afstedkommet en del henvendelser. I artiklen har AK skærpet tonen og anvendt en glose som ragnarok. AK har også sagt, at et land naturligvis har en øvre grænse for, hvor mange flygtninge det kan tage imod.

Et enigt FU fandt,at AK har argumentationen i orden, at han formår at udtrykke sig med stor faglighed og præcision dag og nat, at finde balancen mellem idealisme og realisme.

Aja Heinze fra DFUNK, sagde, at der er stor glæde og opbakning fra ungdomsorganisationens side til generalsekretæren. De føler, virkelig, at der bliver rykket.

Generalsekretæren orienterede kort om, at de ændringer, som den tidligere SR – regering gennemførte, nu søges spolet tilbage med den nye Venstre mindretalsregering ved roret. Overskriften hedder

Styr på tilstrømningen” og de ”31 lempelser,” som de kaldes forventes tilbageført i løbet af den kommende tid.

Nedenfor en liste over lempelserne:

Familiesammenføring:

1. Afskaffelse af pointsystemet

2. Lempet tilknytningskrav

3. Lempet 28-års-reglen

4. Fjernet indvandringsprøven

5. Nedsat økonomisk sikkerhedsstillelse

6. Afskaffelse af gebyrer for familiesammenføring

7. Lempede regler for børns generhvervelse af opholdstilladelse

8. Lempelse af reglerne for genoptagelse af sager om familiesammenføring med børn

Permanent ophold:

9. Afskaffelse af pointsystemet

10. Lempet beskæftigelseskrav

11. Lempet danskkrav

12. Lempet selvforsørgelseskrav

13. Krav om aktivt medborgerskab afskaffet

14. Afskaffelse af supplerende betingelse om beskæftigelse

15. Afskaffelse af supplerende betingelse om uddannelse

16. Afskaffelse af supplerende betingelse om Dansk 3

17. Lempeligere adgang til permanent ophold for flygtninge

Statsborgerskab:

18. Lempet danskkrav

19. Lempet selvforsørgelseskrav

20. Afskaffet indfødsretsprøven

Asyl:

21. Ændrede kriterier for udvælgelse af kvoteflygtninge

22. Asylansøgere – også afviste- kan arbejde og bo uden for centrene

23. Lempeligere udrejsefrist for asylansøgere

24. Lempeligere regler for udrejsemotivationsfremmende foranstaltninger

25. Dansk Flygtningehjælp har fået sæde i Flygtningenævnet

26. Udvisningsreglerne er ændret, så der ikke altid skal ske udvisning, med mindre dette med sikkerhed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser

27. Regler om betinget udvisning gælder ikke længere for EU-borgere

28. Starthjælpen er afskaffet

29. Optjeningsprincippet for børnecheck for flygtninge afskaffet

30. Lempeligere regler for familiesammenførtes ophold, når de udsættes for vold

31. Annullering af besparelse på tolkebistand

De nye regler om lavere integrationsydelser er vedtaget.

Ifølge regeringen skal de lavere ydelser gøre det mindre attraktivt at komme til Danmark samt medvirke til at flygtninge kommer hurtigere i arbejde. Nonsens mener Dansk Flygtningehjælp.

Generalsekretæren henviste til en undersøgelse som TV2 News har lavet. Direkte adspurgt svarede asylansøgerene at respekt for menneskerettighederne er den overvejende grund til at søge mod Danmark mens sociale ydelser lå længere nede ad listen (7- 8 pladsen.)

På det internationale område vil regeringen gerne styrke indsatsen i

nærområderne og samtidig reducere udviklingsbistanden til 0,7 %, som er den sats som FN anbefaler. Det argument giver heller ikke mening ifølge Dansk Flygtningehjælp altså at få mere for mindre.

Flygtningesituationen i Europa blev kort drøftet og alle var enige om, at den eneste der pt. påtager sig lederskab i Europa er Tysklands kansler Angela Merkel. Hun arbejder ihærdigt for at finde en fælles europæiske løsning på de mange flygtninge der kommer til kontinentet.

Tyskland har taget imod ca. 800.000 af dem og foretager ikke Dublin tilbagesendelser, når det drejer sig om syrere.

Dansk Flygtningehjælp er enig med kansleren i at bl.a. en fælles

europæisk løsning om fordelingen af de flygtninge, der kommer til

Europa er vejen frem og den mest solidariske.

Tidliger på UH om Dansk Flygtningehjælp, her.

Giv dem intet

Uriasposten var der først, men vi tager den også lige.

En række af de allerværste islamofile organisationer vil i samarbejde med DDR og TeeVeeToo holde en indsamling til fordel for de krigsførende muhammedanere i Syrien og omegn. Det er planlagt med lynets hast til at foregå i morgen.

I februar indgik organisationerne en aftale om på hvilke dage de skulle holde indsamling, således at de kan optimere indtægterne fra tiggeriet og Frelsens Hær fik tildelt i morgen, d. 20. september, hvor de ville holde indsamling til fordel for “hjemløse” ved aftalen. Den aftale bryder de andre organisationer nu, anført af den berøgtede “Dansk Flygtninghjælp”.

Fra BT.dk som trods alt dækker skandalen.

På søndag får mange af Københavns borgere besøg af Frelsens Hærs frivillige, som samler ind til hjemløse og organisationens arbejde for de svageste i Danmark.

Samme aften klokken 20 løber et stort tv-indsamlingsshow – Hjælp Nu – af stablen. Showet er stablet på benene af 12 hjælpeorganisationer i samarbejde med DR og TV 2. Ud over selve indsamlingen til syriske flygtninge, byder showet samtidig på en række optrædener fra en række sværvægtere i dansk musik, herunder Michael Falch, Stine Bramsen og Poul Krebs.

»Vi har koordineret med alle andre indsamlingsorganisationer, hvilke dage vi hver især har kunne lægge indsamlinger. Og der har vores dag haft sin plads i kalenderen siden begyndelsen af februar,« siger Lars Lydholm…

»Men der er jo en indsamlingskalender, de kunne have taget hensyn til, og så lagt det om lørdagen eller weekenden før eller efter. Eller været så høflige at kontakte Frelsens Hær og forklare, hvis det ikke kunne blive andre dage end på søndag,« siger Lars Lydholm.

»Det er beklageligt, at Frelsens Hær ikke er glade for, at vores tv-indsamling ligger på søndag. Hjælp Nu er en tv-indsamling til fordel for de 12 millioner syrere, der er på flugt, der er sat ud fra, hvilken dag DR og TV 2 har kunne være med,« siger Sebastian Juel Frandsen…

»For det første vil jeg ikke sige, at der er nogen, der trumfer nogen. Det her er en indsamling, der er kommet i stand, fordi der er et kæmpe behov i Syrien og nabolandene. Det har vi været nødt til at reagere på, og vi fik mulighed for at spille ind med på søndag, og derfor er det blevet den dag,« siger Sebastian Juel Frandsen.

Ikke bare organiseres tiggeriet udfra hvordan man får hevet flest mulige penge op af lommen på folk. Man har sågar et permanet beredskab på området i form af organisationen ISOBRO, der har sørget for at skrive såkaldt etiske regler ned for området. Men altså ikke, at man skal regler for overholdelse af aftaler. Men mon ikke Frelsens Hær bliver kompenseret ved næste kalender møde og med posotiv omtale hos DDR og TeeVeetoo? Det gætter vi på her på UH.

Listen over ISOBROs medlemmer her.

Argumentalt genbrug

I debatten om hvor hurtigt islamiseringen af Danmark skal foregå, kan der konstateres genbrug og glimt af ærlighed, som når chefen for menneskesmulger klubben Dansk Flygtninghjælp, omtaler sin kunder som indvandrere istedet for flygtning.

Omvendt kalder Enhedslistens udenrigsordfører, Nikolaj Villumsen (Ø), integrationsministerens forslag for »pinligt«.

»Jeg synes helt grundlæggende, det er småligt, at regeringen vil vende ryggen til mennesker i nød under den største flygtningekatastrofe siden Anden Verdenskrig. Og det bliver ærligt talt pinligt for Danmark, når regeringen vil reklamere med det i udlandet,« siger han i en skriftlig kommentar.

»Folk flygter ikke fra Syrien for at få velfærdsydelser i Danmark, men for at undgå halshugninger og massevoldtægter fra Islamisk Stat,« påpeger Nikolaj Villumsen.

Tilbage i april då udtalte nazibelyversken Johanne Schmidt-Nielsen til TV2 nøjagtigt det samme. Dog ser TV2 skriftlige udgave en smule anderledes ud. Men lyt selv til indslaget på TV2, hvor det nærmest ordret det samme:

– Jeg synes, Venstres forslag er usympatisk. Venstre gør sig så umage, man overhovedet kan, for at finde på forslag til, hvordan man kan undgå, at flygtninge søger beskyttelse her i Danmark, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

Hun mener, at Danmark må påtage sig et ansvar sammen med alle andre lande. Hun tror ikke et sekund på, at lavere ydelser til flygtninge vil betyde, at der er færre, der søger hertil.

– Jeg tror, det eneste, der kommer ud af det her, er, at flere mennesker i Danmark kommer til at leve i fattigdom, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

I samme udgave af TV2 indrømmer chefen for Damarks største menneskesmulger organisation, Dansk Flygtningehjælp, Andreas Kamm, at de såkaldte flygtninge ikke er dette, men emigranter:

– Der er et overordnet billede af, at Danmark og Nordeuropa er et fantastisk attraktivt sted. Det er gode samfund uden korruption, man kan få en gratis uddannelse, man kan komme til læge gratis, man bliver ikke forfulgt. Så jeg tror ikke på, det gør en forskel at ændre på en lille paragraf som det her, siger generalsekretær Andreas Kamm.

Et af Venstres argumenter er, at da man under VK-regeringen skruede ned for ydelsen til flygtninge, faldt antallet markant. Men det skyldes ifølge Andreas Kamm, at indvandringen til Europa generelt var mindre i den periode.

150725 andres kamm fryde grin

Andreas Kamm på vej i banken

Navne nyt – ansættelser

Dansk Flygtninghjælp, danmarks største logistikvirksomhed, har ansat Mads Ted Drud-Jensen i en stilling som konsulent hos Dansk Flygtningehjælp i Center for Udsatte Flygtninge. Det beretter marxistiske Des-Information.

Mads Ted Drud-Jensen er uddannet sociolog og har en baggrund i de voldelige organsisationer Rebel, AFA og HomoAktion.

– Organisationer tæt tilknyttet Enhedslisten.

Herudover har han arbejdet i ingenørfirmaet COWI. Så vidt vides ikke med rådgivning om brand- og eksplosions forhold.

Mads Ted Drud-Jensen blev frikendt for direkte medvirken til den serie af brandattentater som HomoAktion rettede mod medarbejdere i Udlændingestyrelsen. Formålet med attentaterne var at få flere muhammdanere til Danmark således at voldstrykket mod de 80%+ af befolkningen, der er uenige i den førte udlændinge politik kunne øges. I den forbindelse formoder UH, at Mads Ted Drud-Jensen er særligt glad/stolt for/over anal-voldtægten af en 10 årige pige i Gullestrup, der blev udført af en stolt somalisk jihad-soldat. Mads Ted Drud-Jensen er homofil.

Links til højdepunkter i Drud-Jensens karriere.

https://junikredsen.wordpress.com/2010/03/25/venstrefl%C3%B8j-forsvarer-t%C3%A6skehold/

https://www.facebook.com/lgbtasylumdk

http://www.uriasposten.net/archives/category/forskere/jensen-mads-ted-drud

https://dk.linkedin.com/pub/mads-ted-drud-jensen/14/625/56

 

 

Sennels uge

Sennels uge.

Neden for er der en stribe links som dokumentere dækningen Sennels samt, nogle links der dokumentere, at han har ret hvad problemet med indavl i muhammedanske familier angår.

Anekdotisk vil jeg så bidrage med en egen oplevelse.

En i familien var på et tidspunkt skolepsykolog i Nykøbing Falster. Hun kunne så berette om, eller i hvert fald gjorde hun det, hvor store problemer indavlen bland lolliker og falstringe gav anledning til. Siden hen ”arbejdede” hun så med muhammedaner import, vidst nok i regi af Dansk Flygtningehjælp. Hun var og er selvfølgelig godt klar over de problemer muhammedanere skaber omkring sig, men i hendes optik er det blot noget de racistiske dansker (og hvide i almindelighed) har fortjent at blive udsat for. Såsom analvoldtægt af 10 årige børn. Så kan de lære det.

Hendes arbejdsmetode udi belyvning er og var noget mere sofistikerede end det vi ser fra eksempelvis Jan Hobys side. Den kan kaldes anticiperet heksejagt. Man sørge for på forhånd, at sprede påstande ud, som så ligger og venter på, at en eller anden modsiger dem, hvorefter nogle andre kan udføre modangrebet. In casu belyvning med såkaldt ”racisme”. Eller endnu bedre: Jødehad i den hitlerske aftapning; skyldes alle problemerne i mellemøsten måske ikke de israelske overgreb på den uskyldige civilbefolkning?

https://hodja.wordpress.com/category/islam/indavl/

https://hodja.wordpress.com/2015/01/29/45-af-arabere-er-indavlede-ifolge-arabisk-ekspert/

http://www.uriasposten.net/archives/63486#comments

http://www.uriasposten.net/archives/63489#comments

http://www.uriasposten.net/archives/63431#comments

http://www.uriasposten.net/archives/63361#comments

 

Tillæg:

Samarbejds-Politiken mener, at have fundet snavs på nogle DF medlemmer/relaterede på diverse FB-fora. Bl.a. citeres følgende:

»Det er så tydeligt, at det er ren indavl. Havde det været en hunderace, ville man gøre alt for at stoppe formeringen og forbyde racen«, (J.F.)

Altså nogenlunde hvad en venstreekstrem skolepsykolg fra Nykøbing sagde om lollikker og falstringe. Så nu venter vi spændt på en henvendelse fra Samarbejds-Politiken, der sikkert gerne påtager sig opgaven med lidt offentliggørelse.