den danske forening

Sjovnalistisk fritidsjob

En af mediernes gentelmen of the press, Philip Sampson, beretter på sin LinkedIn, at han stort set gennem hele sin karriere har forsynet Searchlight Magazine med informationer om “right wing extremism” og “racism”. Man kan vel formode, at det er informationer vedrørende danske forhold og danske personer han har indsamlet, som så er blevet brugt i artikler om danske forhold.

Som Sampson skriver på sin linked-in:

I have alongside delved into and reported on numerous more or less closed milieus, mainly criminal biker gangs and racist or right wing groups. Gathering a vast knowledge in the latter field led to an intimate cooperation with Britains leading publication on racism and right wing extremism in Europe – Searchlight Magazine – a cooperation that has lasted from the late 1980’s until the present.

150922 ohilip sampson linkedin

Sideløbende har Sampson så haft sin faste arbejdsplads på velkendte al-Ritzau fra 1988 til 2011.

Udover al-Ritzau og Searchlight Magazine (SM) har han bidraget til Politiken, Des-Information og DDR.

SM er kendt for, at belyve folk med nazisme og racisme. I følge wiki opslaget blev det statslige propaganda medie BBC i 1984 nød til at indgå forlig i en injuriesag, der blev anlagt anlagt af de to politikere,  Neil Hamilton og Gerald Howarth, som på baggrund af oplysninger fra SMs Gerry Gable var blevet beløjet med “nazisme” i en sag der minder om BTs belyvning af Morten Messerschmidt og trekløveret Karpantschof/Lindboe/Trads belyvning af Henrik Gade Jensen. En ligeledes lignende sag fra Odense tilbage i 2001, hvor Johanne Schmidt-Nielsen fra Eiheilzlizten, beløj anti-voldtægts demonstranter med nazisme og racisme med TV-Stop som medie. Det kom der dog ikke nogen injuriesager ud af efterfølgende, her.

Philip Sampson i en kommentar på FB om en voldtægtssag:

150921 philip sampson #3 Fb kommentar

Af andre danske belyvningssager kan nævnes, at Den Danske Foreningen på et tidspunkt gennemførte en stribe injuriesager mod en gruppe belyvere anført af kommunisten Jens Sejersen og Frede Farmand, om hvem den daværende Fører for de danske nazister Poul Heinrich Riis Knudsen, som kender(te?) Farmand udtalte, at der skulle anvendes mikroskop for, at se forskel på Farmand og andre nazister. Hertil er der den såkaldte “grønjakkesag”, hvor sjovnalist Jens Olaf Jersild i en udsendelse som Lasse Jensen var redaktør for, betalte de medvirkende grønjakker “sædvanligt honorar” for deres medvirken, som det hedder i dommen fra Menneskerettighedsdomstolen, at DDR oplyser til sagen. Havde DDR oplyst domstolen om den rette sammenhæng, nemlig at det er usædvanligt, at de udbetaler honorar til medvirkende, med mindre der er tale om såkaldte eksperter, kunne sagen meget vel have fået et andet udfald.

I 2012 var den gal igen for SM, der måtte udskyde en udgivelse og formentlige udelade oplysninger, formentlig belyvninger, i en eller flere artikler. Her.

I øvrigt omtaler SM sine “under cover” medarbejdere som “intelligence officers” her.

Balder.org som der linkes til ovenfor er i øvrigt af den opfattelse, at SM er et pro-zionistisk medie, her.

SM bliver også kritiseret fra venstrekant hvor det bl.a. hedder, her f.eks.:

Dr. Larry O’Hara, editor of Notes from the Borderland, and Left-wing critic of Searchlight, said in 1992 that

“Without doubt there are matters on which Searchlight is usually reliable—election results, court-cases, as well as the occasional publication of primary source documents. Outline sketches of individual careers are of rather more mixed reliability. And When it comes to actual interpretation of the significance of events on the far Right, Searchlight is often very questionable indeed.”

In his history of Direct Action Movement, which worked with the AFA, was among the first to criticise Searchlight’s motives and tactics.

Elsewhere, O’Hara also argued that Searchlight manufactured or exaggerated stories about anti-Semitism in order to secure funding from Jewish sources

Also, in 1984, editor Gerry Gable was commissioned by the BBC to produce research for a BBC Panorama programme The claims by Gable that two Conservative party figures, The BBC capitulated on 21 October and paid the pair’s legal costs. Hamilton and Howarth were awarded £20,000 each and in the next edition of Panorama on 27 October, the BBC made an unreserved apology to both.

SM startede i øvrigt op allerede i 1965, hvilket er omkring 10 år før KGB påvirkningsagenten Jørgen Dragsdahl startede med racisme belyvninger af “Danskerne” i bred almindelighed i Des-Information.

Før Philip Sampson blev journalist var han ikke som man kunne få indtryk af fra en FB opdatering “medlem” af motorcykelklubben Free Wheelers MC i Gladsaxe. Han var klubbens “Pres”, som formanden kaldes i de kredse.

Opdateringen:

150921 philip sampson #4 fb opdate

Free Wheelers MC var en klub, hvor en del, formentlig under halvdelen, havde et mere eller mindre langt kriminelt syndregister og som agerede hårdt overfor medlemmer, der blev smidt ud i såkaldt “bad standing”, bl.a. har der verseret rygter om, et sådant medlem, der fik frataget sin motorcykel, som efterfølgende blev begravet på pladsen ved klubhuset på Klausdalsbrovej.I klubhuset havde presidenten et ganske nydeligt kontor, hvor et RAF symbol bl.a. prydede på væggen.

150922 philip sampson raf logo

Så vidt vides er Gladsaxe Bokseklubs bandeinitiativ, der omtales i opdateringen et ganske nobelt foretagende, der prøver at holde “unge” kriminalitetstruede ude af netop kriminalitet. Et vigtigt arbejde, der desvære ofte mislykkes.

Ballade biblioteker

Ovre hos kollega Kim på Uriasposten er der beretningen om et bibliotek der er blevet kulturberiget i en grad så det holder lukket.

“Kvaglund Bibliotek lukker midlertidigt den ubemandede aftenåbning, efter at en gruppe unge gentagne gange har opført sig uhensigtsmæssig indenfor på biblioteket. Det skriver Esbjerg Kommune i en pressemeddelelse.

Siden Esbjerg Kommunes Biblioteker i sommeren sidste år indførte ubemandet aftenåbning på bibliotekerne, har der på Kvaglund Bibliotek lige som på Hovedbiblioteket været en medarbejder til stede om aftenen. …

Der er tale om en gruppe unge, som bruger biblioteket som varmestue og opfører sig uacceptabelt med støj og rod til følge og dermed er til gene for bibliotekets øvrige brugere, der ikke kan bruge den ubemandede åbningstid om aftenen efter hensigten.”

Den Danske Forening er tidligere blevet udelukket fra, at bruge landets biblioteker til afholdelse af møder. Harry Vinter fra foreningen beretter om det forhold:

Blandt andet dette står der i en fælles udtalelse, som Danmarks Biblioteksforening og Bibliotekschefforeningen udsendte som pressemeddelelse 2. februar 2011 i anledning af det møde, som Hizb-ut–Tahrir fornyelig afholdt på Det Kongelige Bibliotek.
Synspunktet er en selvfølgelighed, eftersom det er i overensstemmelse med biblioteksloven. Det kan derimod undre, at udtalelsen kommer i anledning af et møde, som er blevet afholdt, når der i årenes løb har været rig anledning til at fremsætte en sådan udtalelse i anledning af møder, hvis afholdelse blev forhindret.
I 1988 og igen i 1989 anmodede Den Danske Forening (DDF) om at måtte låne et lokale i Gentofte Bibliotek til Grundlovsmøder. Begge gange var hovedtaleren den norske frihedskæmper Jan Høeg. Foreningen fik afslag begrundet i ”upassende synspunkter”. Den gamle frihedskæmper måtte se sig frarøvet den ytringsfrihed, som han år forinden havde kæmpet for med livet som indsats. Men møderne blev gennemført på plænen udenfor biblioteket.
I 1990 fik DDF afslag på en anmodning om at låne et lokale på Vesterbro Bibliotek. Begrundelsen var, at modstandere af foreningen kunne tænkes at ville lave ballade.
Samme år foreslog jeg en række biblioteker abonnement på DDFs tidsskrift Danskeren som en beskeden afbalancering af den flom af indvandringsforherligende tidsskrifter, som bibliotekerne på daværende tidspunkt bugnede af. I et svar fra Odense Centralbibliotek hed det blandt andet, at biblioteket ”har andre og lødigere tidsskrifter at spendere den skrabede tidsskriftskonto på end publikationer fyldt med fordrejelser, citatfusk og injurier… Hvad en uddannet kollega (undertegnede, forf.) har at skaffe i den forening er mig en total gåde, og Odense Centralbibliotek frabeder sig på nogen måde at figurere i nogen form for register i Den Danske Forening.”
I en efterfølende læserbrevsdebat i Jyllands-Posten erklærede en bibliotekar fra Københavns Kommunebibliotek, at oplysningerne i Danskeren har en ”højst tvivlsom sandhedsværdi”.
Bibliotekarforbundet fulgte op ved på lederplads at kalde undertegnede en ”filistrøs person”, som agiterede for et blad med ”hetzagtige udladninger”.
Derpå opsagde flere biblioteker deres abonnementer på Danskeren. De forstod et vink med en vognstang. Bladet redigeredes for øvrigt af en dr. phil. og veteran fra Frihedskampen. Så helt åndssvag var redaktionen altså ikke.

Senest har Michael Steen-Hansen, der er direktør for Danmarks Biblioteksforening disse smukke betragtninger på sin blog hos foreningens hjemmeside:

1) Siden 2006 er ungdomskriminaliteten i Danmark halveret. Både vold, trusler, tyveri og hærværk er faldet.

2) 72 pct. af unge med indvandrerbaggrund fra ghettoområderne tager i dag en ungdoms-uddannelse. Det er ni procentpoint flere end i 2008, og udviklingen ser ud til at forsætte – både for piger og drenge.

Det får i dag Information til at reflekterer over at Godt nyt er intet nyt. Den reflektion har jeg også haft gennem tiden, når vi med larmende tavshed i medierne fortæller den ene gode integrationshistorie fra bibliotekerne efter den anden. Hvad enten det er undersøgelser som BIBLIOTEKERNE FREMMER INTEGRATIONEN eller publikationer fyldt med gode historier til efterfølgelse som Brug biblioteket som centrum for integration 
I det lys er Information refleksioner så tankevækkende når de også placerer den kollektive skyld

Indlægget kommer i bunken af “Verdens bedste nyheder”:

Verdens Bedste Nyheder | Formidling af konkrete fremskridt …

Verdens Bedste Nyheder er et initiativ under FNDanida og de danske udviklingsorganisationer, der formidler konkrete fremskridt i udviklingslandene. Derudover får Verdens Bedste Nyheder en uvurderlig hjælp fra flere end 90 virksomheder, som hjælper med at bringe budskaber ud i stuerne på forskellig vis.

Og så gør det jo ikke noget at oplysningerne om faldene kriminalitet og øget engagement i uddannelse er grænsende til det løgnagtige. Under alle omstændigheder er de ikke korrekte.