dr

Nedtælling til borgerkrig igang

Snaphanen bringer en oversættelse af en hollandsk artikel. Her på hotellet hæfter vi os ved følgende:

Ifølge Abel, også vicedirektør i National Coordinator for Security and Counterterrorism, kan frygten for islam kan tale til nogle indfødte med en øget voldsparathed. Han frygter, at en enkelt hændelse kan starte en kæde af voldelige begivenheder, som vil ryste samfundet.

Det er hvad der i konsulent branchen er kendt som et CMA-statement. (CMA; cover my ass) Hvad konsulenten vil opnå er, at han kan dokumentere at han ikke sov på vagten og at rette vedkommende VAR informeret.

Et mere uskyldigt eksempel på det skete i forbindelse med opførelsen af DDR fortet ude i Ørestaden. De teknikkere m.v. der stod for den praktiske del meddelte deres opdragsgivere, at projektets økonomi var “under pres”, hvilket var information om, at pengekassen var tømt og yderligere skulle tilføres ellers måtte arbejdet stoppe.

Tidslinie hos ingenøren om den sag.

Kritik fra FN

På propaganda mediet DDR blæses det op, at nogle flytningadvokater har formået at få FN til at kritisere Danmark. DDR skriver bl.a.:

Danmark får stadig oftere kritik af FN, når det gælder flygtninges menneskerettigheder, skriver Information.

Ifølge en opgørelse fra integrationsminister Inger Støjberg (V) har de forskellige FN-komitéer på menneskerettighedsområdet alene i andet halvår af 2015 afgjort 15 klagesager og udtalt kritik i de otte, hvor de danske asylmyndigheders øverste instans, Flygtningenævnet, har truffet afgørelse.

Til sammenligning udtalte FN-komitéerne kun kritik i fire af i alt 15 sager i hele perioden fra 2004 og til med første halvår af 2015.

– Det er selvfølgelig ikke ønskværdigt, at FN-komitéer udtaler kritik af afgørelser truffet af de danske myndigheder, skriver Inger Støjberg til Folketingets Integrationsudvalg ifølge Information.

Ønskværdigt eller ej, det er flintrene ligegyldigt hvad tilfældige personer der sidder i FN mener om dette eller hint. Således har regeringen ovre i Absurdistan, tidligere kend som Sverige, netop, i følge et Al-Ritzau telegram på JP.dk, sat på plads hvad der er indlysende. Fra telegrammet:

FN-panelets vurdering har været kendt af den svenske regering i to uger.

– Regeringen konstaterer, at arbejdsgruppen har foretaget en anden vurdering end de svenske myndigheder, hed det i en pressemeddelelse fra den svenske regering i Stockholm torsdag.

FN-panelet kritiserer som regel lande, hvor menneskerettighederne undertrykkes – blandt andre Saudi-Arabien, Iran og Myanmar.

– Sverige er ikke juridisk bundet af panelets vurderinger, men de kan få en vis juridisk betydning, siger en talskvinde for Sveriges udenrigsministerium, Anna Ekberg.

Assange tog i 2014 kontakt til FN-panelet og orienterede om sin sag. Han siger, at hans fysiske og mentale helbred er blevet stærkt forringet.

Omtalte hr. Assange er mand og af kaukasisk race.

Fredag fri for DDR nyheder

BT beretter, at sjovnalisterne på DDR har nedlagt “arbejdet” og den daglige dosis islamofile statspropaganda er støget for idag. Desværre er der ikke tale om en permanent forbedring. Fra artiklen:

Fredag har journalisterne på DR Nyheder nedlagt arbejdet i protest over, at ledelsen vil afskaffe journalisternes lønnede frokostpauser.

Det bekræfter DRs fællestillidsrepræsentant og formanden for Journalistgruppen i DR, Anne Serlev, over for Berlingske Nyhedsbureau.

»Journalisterne på DR Nyheder er gået hjem, og det er fordi, vi nu har fået et brev i vores e-boks, hvor ledelsen opsiger vores frokostpause,« siger Anne Serlev.

Arbejdsnedlæggelsen betyder, at resten af fredagens TV-nyheder på DR er aflyst, oplyser nyhedsdirektør Ulrik Haagerup til fagbladet Journalisten.

Du kan afmelde tvangslicensen her.

Jacob Holdt – Lidt mere

I en to dage gammel post havde UH lidt yderligere oplysninger til billedet af Holdt. Posten her.

Det trickede Martin Kasler til yderligere en post om Jacob Holdt, nemlig om den fond Holdt påstår, at have oprettet og arbejdet igennem, hvad angår hans såkaldt humanitære arbejder i Afrika, hvor Kasler citerede mig og fremhæver

Uanset dette har Holdt samlet penge ind til fonden.

Hvilket UH bygger på, at have set et billed på Holdts hjemmeside for American Pictures af en plakat med et girokonto nummer og fondens navn, nævnt delvist. Efter UHs opfattelse er det at samle penge ind, uanset om resultatet har været 0.

Desuden nævner Holdt selv i et brev til DFs Søren Espersen:

Men jeg fortalte ikke KGB hvad pengene skulle bruges til og da jorden begyndte at brænde under mig efter Arne Herløv Petersens anholdelse som spion i 1981 og jeg i forvejen vidste at PET havde mig under opsyn, sagde jeg til KGB at de skulle indbetale på mit Afrika-fonds girokort. Men så syntes de ikke at legen var så sjov mere, for sådan gør rigtige spioner ikke og ”så går pengene jo bare til dine hospitaler i Afrika”, fnyste min (for)føringsofficer Nikolaj Gribin racistisk.

At fonden aldrig har været en realitet, bygger vi, hovedsagligt, på svaret på aktindsigts anmodninger hos Udenrigsministeriet og Civilstyrelsen, som intet kender til en sådan fond. For Udenrigsministeriets vedkommende er arkivet undersøgt fra 1988 og frem. Holdt har i en kommentar på RR oplyst, at fonden blev likvideret i netop 1988, hvorfor der i det mindste burde være et spor af den hos Udenrigsministeriet.

d. 10. februar 1978 opretter Holdt et Aps selskab:

150817 jacob holdt aps #1

Og igen et d. 10 april samme år:

150817 jacob holdt aps #2

Sakset hos CVR her.

Ifølge stiftelsesdokumentet for den påståede fond, er den stiftet d. 27.april 1981. Holdt oplyser i en kommentar på RR:

…ikke mindst fordi jeg selv havde lukket for tilstrømningen af penge ved at lukke mine bogudgivelser i flere lande, da jeg ikke ønskede at KGB skulle bruge den imod USA’s menneskerettighedspolitik. Det kunne min statsautoriserede revisor ikke få dem til i flere år, før jeg i 1988 skrev et langt personligt brev til fondsstyrelsen om hvordan mine 66 arabiske flygtninge gik og passede på alle aktiverne – de hundredtusindkroners teknisk udstyr, som jeg havde i lejligheden i Købmagergade – hvorfor jeg ikke helt havde overblik over om noget af det også var forsvundet som bistand til de arabiske lande 🙂

Holdt oplyste videre i sine kommentarere på RR, at der nu skulle laves en film om ham og hans liv. Det har vi kigget lidt efter, men er endnu ikke ved vejs ende i det spørgsmål. Nogle delresultater er der dog.

d. 28. marts 2011 indledes der en sag om støtte til en Kort- og dokumentar film med arbejdstitlen “JACOBS BILLEDER,
RACISTEN OG VAGABONDEN” hos Det Danske Filminstitut.

Fra i hvert fald d. 23. september 2013 er Danmarks Radio involveret i projektet. Mette Hoffmann Meyer en højt profileret medarbejder hos DR, er “interesseret”. Formentlig er der indgået en kontrakt med DR.

Der arbejdes også med en engelsksproget version.

Fagforeningen Dansk Metal og Velux fonden bidrager til financiering af hyldest eposet hjemmevideoen filmen

Der er bevilliget omkring 3 millioner kroner til filmen. Det vides pt ikke, hvordan man vil dokumentere Holdts “oplevelser”, men DR har tidligere været med til, at lave dokumentarfilm med et højt indhold af fiktion.

DDRs fornemelser for DF

DDR har en stribe artikler, der gennemgår de nyvalgte, parti for parti. Måden det sker på sætter på udemærket vis i relief, hvorledes den kommunistiske mediemastodont arbejder. Kim på Urias har allerede været der, her kommer den så igen i en lidt anden opsætning.

DDR fortælle under overskriften “Her er Thulesen Dahls nye folk”, rettet fra “Dømt dagpleje mor og jule-kort kritiker: Her er Thulesen Dahls nye folk”

Kenneth Kristensen Berth

Tidligere formand for Dansk Folkepartis Ungdom og har i en årrække arbejdet i Dansk Folkepartis sekretariat.

Han blev i 2003 dømt for racisme sammen med nuværende europaparlamentariker Morten Messerschmidt. De to fik en betinget dom på 14 dages fængsel for en plakat vendt mod det multietniske samfund, der viste hætteklædte mænd med blodpletter på tøjet og Koranen i hånden.

Hvilket bedst kan kaldes kreativt. Med forståelse for at artiklen skal være kort, så hedder det ikke “dømt for racisme”, men dømt efter 266b, da den bestemmelse ikke handler om racisme eller racer, men om trusler, hån eller nedværdigelse. Tilgengæld er det rigtigt, at efter dommen er det springende punkt, at koranen indgår på billedet. Og det reelle springende punkt er undsigelsen af det multietniskesamfund, idet folk der undsiger statsideologien, selvfølgelig bliver straffet i EUSSR.

266 b:

§ 266 b. Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 2. Ved straffens udmåling skal det betragtes som en særligt skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed.

Plakaten (billedet) Kenneth&co blev dømt for er denne:

dfu pakat 266 dom

Om Pernille Bendixen hedder det:

Er dagplejemor på Fyn, hvor hun også sidder i Odense Byråd. Hun opgiver dog sin dagplejepraksis, når hun tager hul på hverdagen som nyt folketingsmedlem på Christiansborg i København.

Hun kom i de nationale medier, da hun under kommunalvalgkampen i 2013 videregav fortrolige oplysninger om, hvor store udgifter Odense Kommune har på en navngiven kriminel familie i Vollsmose. Pernille Bendixen fik en bøde på 3.000 kroner for at videregivet oplysningerne, men fik lov at blive siddende i byrådet.

I det store hele var de oplysninger, der blev videregivet kendt i forvejen og handlede om den notoriske pstilensiske bandit FizFiz. Læs om denne hædersmand her (wiki) og her.

Anderledes nonchalant behandling får Einheilzliztens Pelle Dragsted.

Han har en fortid på den absolutte venstrefløj som medlem af Antifascistisk Aktion (AFA) i 1990’erne. Her var han blandt andet med i den gruppe af aktivister, som blev påkørt af nazilederen Jonni Hansen, mens de var i færd med at save DNSB-borgens plankeværk i stykker med en motorsav.

Han blev i sin tid i AFA flere gange anholdt af politiet, og i 1998 fik Pelle Dragsted en dom for hærværk mod Sandholmlejren.

I dag tager Pelle Dragsted afstand fra alle former for vold.

Bemærk hvor elegant DDR får nedtonet substansen i sidste sætning. Sagen er at erklæringen fremstår som en fastslået kendsgerning. Det eneste der foreligger er Dragsteds egen erklæring om sin egen afstandtagen til vold som politisk middel. Hans prati, Einheilzlizten har i flere omgange støttet AFA med penge, og der foreligger ikke nogen kendt undsigelse af AFA, hverken fra parti eller Dragsted. Tværtimod viste politiets efterforskning af AFAs terroraktiviteter, at de havde modtaget en ordre fra “vores bekendte på Borgen” om, at gøre “et eller andet ved” ved Uriaspostens Kim Møller.

Dragsteds “afstandtagen er på alle måder dubiøs, hvilket burde fremgå. F.eks ved at skrive:

Idag påstår Pelle Dragsted, at han tager afstand fra alle former for vold.

AFA angiver at have modtaget en ordre, som næppe kan være fra andre end moderorganisationen.

afa tråd kim m uriasposten

(Københavns Politi, Journalnummer 0100-10170-01723-14, Dok. T-168-1, s. 1)

Pelle Dragsted bor og har børn med Janne Tynell, propaganda medarbejder (indtil maj 2015) hos Alan Parker (oak foundation) organisationen “Save the Choldren / Red Barnet”, der netop har fyret Mimi Jacobsen som chef. Hun er desuden søster til den DDR ansatte Jesper Tynell. Janne Tynell er nu ansat hos Dansk Socialrådgiverforening.

DDR med nysyn?

Den multikulturelle løgnespreder DDR fylder 90 år. Det er snart mandsminde for, at nogen kan huske DDR som andet end en propaganda kanal, der i storstil har beløjet til højre og venstre med beskyldninger om såkaldt racisme. Hvad racisme så end måtte være for en størrelse.

Velsagtens som et led i fejringen er der blevet lavet en film “Idealisten” om en af DDR folkene, Poul Brink, og hans dækning, og i en vis grad afdækning af, at skiftende Danske regeringerne tillod amerikanerne at have et mindre arsenal af såkaldte atom-våben på Grønland.

Tilbage i 2002 fik Brink sine 15 minutters verdensberømmelse efter jihad-mordet på hollandske Pim Fourtyn. Til bladet Løgneren udtalte han:

“Det er interessant, at han vækker hele Europa uden brug af spindoktorer. Det må vække til eftertanke. Han har tilladt sig at råbe af folk og gå fra debatter, så man skulle tro, det var i Italien. Der må være en tørst efter begejstring i befolkningen,” ræsonnerer Poul Brink.

Indtil videre forsøger Poul Brink at finde ud af, om journalister bare formidler objektivt, eller om de er politikernes event-magere, og om journalister helt skal lade være med at viderebringe ekstreme holdninger.

“Den diskussion er spændende. Hvis en mand er provokerende, kan journalister og politikere så sige noget lige så provokerende, uden at manden bliver skudt?” spørger Poul Brink.

De hollandske medier har tidligere haft en stiltiende aftale om ikke at omtale især en yderst ekstrem højrepolitikers udfald.

“Hernede diskuterer man lige nu, om man skal holde hele samfundsdebatten nede? Forleden slog en mand ud efter en hollandsk journalist med ordene: “Der kommer en af dem, der var med til at myrde ham”. Selv mener vi jo bare, at vi er budbringere,” siger Poul Brink og fortsætter:

“Pim Fortuyn var dygtig til at bruge medierne, han begejstrede folk og talte til deres hjerter, mens Socialdemokratiet kunne alle tallene. Denne valgkamp kom aldrig til at handle om ventelister og arbejdsløshed. I starten handlede den om indvandrere og islam, men så kom den til at handle om Fortuyn selv; om han var udsat for en dæmonisering eller ej. Jeg mener ikke, journalisterne kunne have holdt fast i de normale valgtemaer. Der var en strøm, som folk ville høre om.”

På BT.dk beretter Brinks kollega Olav Skaaning Andersen om filmen om Brink og hans bog.

I ET demokrati, er det en betingelse, at befolkningen holdes informeret. Eller som Poul Brink skriver i sin bog, ‘Løgnens univers’.: ‘Det vigtigste i et lands udenrigspolitik må være, at folket kender den, forstår den og er enig i den. Det giver et råddent demokrati, hvis den virkelige sikkerhedspolitik kun kendes af en lille, mandarinagtig elite’.
Sådan er det desværre stadig, så derfor: Tak til Poul. Og til alverdens Poul Brink’ er.

Gad vide hvornår vi ser en DDR sjovnalist afdække spillet om udlændingeloven af 1983 med henblik på, at sætte spot på de ansvarlig for den katastrofe som muhammedansk indvandring har vist sig at være?

Dum som Per Juul Carlsen

På det kommunistiske site dr.dk udbreder Per Juul Carlsen sig om Clintens senest film “American Sniper. Hodja blev allerede efter få sætninger for rystet til at læse videre. Så Und gjorde forsøget.

En blogger med behørig beskyttelse, forberedt på at besøge DDR.dk

CustomArmor-TNR

Fra Carlsens udgydelser:

Til gengæld er der ingen tvivl om at der meget sjældent, hvis nogensinde, kommer gode film ud af patriotisme.

Patriotiske film mangler naturligt nok den splittelse, den dualitet eller nuancering, der gør historiefortælling mest fascinerende – når man forstår sin helt eller heltinde, men samtidig kan se at heltemodet har sine omkostninger.

Renskurede helte er som bekendt frygteligt kedelige, i modsætning til konflikter, paradokser og dilemmaer.

Hvor grundigt patriotisme kan kvæle en god historie bliver understreget i Clint Eastwoods ’American Sniper’.

Meget tyder på at virkelighedens Kyle ikke var den ydmyge fårehyrde, filmen beskriver, men et bralrehoved og en lystløgner, der gerne smurte tykt på sine meritter. I sin selvbiografi omtaler han sit snigskytteri som ’sjovt’ mens han i øvrigt slår fast at han ’vil skide på irakerne’.

Og fjendebilledet Mustafa, som Kyle dyster med i filmen, er langt hen ad vejen klassisk mytespinderi.

En hårdt oppumpet og sjældent underspillende Bradley Cooper fungerer glimrende som Chris Kyle og som altid hos veteranen Eastwood er håndværket velsmurt. Men når man tænker på spændende en figur Eastwood fik ud skurke/helten William Munny i ’De nådesløse’ er ’American Sniper’ en forbavsende dilettantisk film.

Det er et af de heldigvis få tilfælde, hvor man føler sig en smule dummere på vej ud af biografen.

Man kan roligt læse Carlsens anmeldelse. Den giver en god følelse af ikke, at være så dum som Per Juul Carlsen.

Tilbage i 2009 anmeldt Carlsen i øvrigt et af den mesterlige filmskaber Clint Eastwoods højdepunkter “Gran Torino”. Den gang var han pletvis begejstret, idet filmen kunne bruges til at skrive om såkaldt “racisme”.

Fra den anmeldelse:

Men det er altså muligt bare at se filmen som den ganske simple historie, den er. I bund og grund er det en ren og klassisk fortælling om den gamle vrisne Korea-veteran, Walt Kowalski, der bor alene efter at have mistet sin kone. Hans forbindelser til sine to voksne sønner er mildt sagt rustne. Han hader deres evindelige sværmen om materielle goder og deres forkælede familier. Og sønnerne brokker sig konstant over deres gamle fars konstante brok.
Som den gamle hvide racist Kowalski er, brokker han sig også over den asiatiske indvandrerfamilie, der bor i nabohuset. Han brokker sig ikke mindst da familiens ca. 16-17-årige søn, Thao, forsøger at stjæle Kowalskis stolteste eje, en skinnende grøn Ford Gran Torino fra 1972, dengang USA havde en stolt bilindustri med biler, der afspejlede et fremgangsrigt og håbefuldt land.

Tilsidst sporer Carlsen et vidst håb for Clinten, som åbenbart er gjort til skamme af Eastwoods senest mesterværk:

Walt Kowalski kan sagtens opfattes som Clint Eastwoods gamle småfascistiske 70’er-alter ego, Dirty Harry, i pensionist-klæ’r. Kowalski tror på gamle dyder, han giver ikke en hujende fis for kristendommen forblommede ord, han hader ungdommens manglende rygrad og han tror, ikke mindst, på selvtægt og på at et skud med en revolver kan løse adskillige af verdens problemer. Det er aldrig for sent at lære, og det gør Kowalski i løbet af ‘Gran Torino’, hvilket sagtens kan opfattes som Clint Eastwood, der gør op med de reaktionære holdninger, han har flirtet grundigt med gennem sin karriere, og skriver sit filmiske testamente. Rundt omkring i filmverdenen er man også allerede begyndt at fejre rollen som Kowalski som Eastwoods smukke afskedssalut.
Det er forhåbentlig alt for tidligt. Der er klare alderdomstegn at spore i ‘Gran Torino’, men langt, langt de fleste er af den gode, eftertænksomme slags – fra en mand, der har levet et langt liv og har noget vigtigt at fortælle om det.

Clint Eastwood var i øvrigt på et tidspunkt borgmester i byen Carmel, valgt på et program, der bl.a. gik ud på at tillade lavpris restaurationer at åbne i byen.

Glædespiger på heksejagt

Et af de såkaldte “anti-racisters” mere modbydelige våben er offentlig, og for den sags skyld privat, -fx i familien eller på arbejdspladsen- heksejagt.

Heksejagt handler sjældent om hvad den der bliver ramt faktisk har sagt eller gjort, men er oftest en magt demonstration, der skal fortælle andre “se hvad vi gør ved dig hvis du kommer os på tværs.

Det fungere i det offentlige rum bedst, hvis man har massiv ad gang til MSM, de såkaldte løgnemedier. Et dansk eksempel er den berygtede “forfatter” Carsten “Ulfeldt” Jensen, der f.eks. har beskrevet oppositionen til ham som “klamme kældermennesker”. I øvrigt en betegnelse han låner hos Dostojevskijs. Naturligvis uden kreditering. Carsten “Ulfeldt” Jensen har selvfølgelig modtaget den svenske Oluf Kvalme pris.

I et videre perspektiv har den tyske terror- og kommunist sympatisør, Heinrich Böll, skrevet en manual i form af en novelle, Katharina Blums tabte ære, hvor han instruere sjovnalistiske glædespiger i, hvordan de lavpraktisk griber en heksejagt an.

Nu er turen så kommet til en dansk, nu forhenværende, talentspejder i fodbold forretningen Manchester United, Torben Aakjær. En eller anden gruppe af private racismejægere, indtil videre ukendte, har indsamlet posteringer og kommentarer fra Aakjærs private FB, hvor han ytre sig kritisk om den herskende immigrations politik, og sendt materialet videre til danske BT og britiske The Guardian, den sidste en marxistisk MSM. Sjovnalisterne Michael Qureshi, Morten Crone Sejersbø og Daniel Taylor iler med, at gøre det beskidte arbejde for de indtil videre ukendte heksejægere.

Fra BT og Guardians artikler:

I samarbejde med den engelske avis The Guardian kan BT fortælle, at Manchester United onsdag valgte at suspendere Torben Aakjær med øjeblikkelig virkning. Klubbens direktør Ed Woodward og Manchester Uniteds chefscout med ansvar for Skandinavien, Simon Wells, indledte samtidig en undersøgelse af den danske scout på grund af en række stødende kommentarer, som Aakjær har bragt på sin Facebook-profil.

Flere af disse kommentarer kan tolkes som racistiske over for både muslimer og østeuropæere, og hvis Uniteds ledelse vurderer, at det er tilfældet, så kan klubben blive tvunget til at afskedige Torben Aakjær.

BT og The Guardian er kommet i besiddelse af et dokument med en lang række Facebook-kommentarer på Torben Aakjærs profil, som tidligere har været åben.

Manchester United udbad sig dokumentationen, da The Guardian og BT henvendte sig.

 

Aakjaer had previously told this newspaper the comments had been “taken out of context” and possibly mistranslated. “I do believe we should close the borders, as many Danish people do, but I would never use this aggressive language,” he said. “I would never write ‘dirt and shit’. I’ve never written anything racist and it doesn’t sound like me. I am not racist at all and I am shocked. When I hear this it sends a different message of the person I am.”

On Facebook he can be seen in conversation about the Charlie Hebdo attack when a friend comments that he hopes France will “throw the rest of all that shit they have in their country out”. Aakjaer replies: “Couldn’t agree more. Let’s hope other countries including our beloved Denmark follows that example efficiently.” This was one of the comments Aakjaer acknowledges he wrote, though adding that it was meant about terrorists not ordinary Muslims.

Aakjaer did not dispute that line but told the Guardian he denies “1,000%” that he was responsible for all of the comments and denied posting the photograph of the pigs or mocking Islam. Another photograph shows the Danish prime minister, Helle Thorning-Schmidt, falling over. “Phew, just thought that this crazy lady had converted into this Islam nonsense and was on her way down on her knees to mumble a prayer. But she clearly just fell drunk – fair enough.”

Det kan være svært, at forberede sig på at blive udsat for en eventuel heksejagt. Heksejægerne vælger som oftest ofre, der ikke har mulighed for, at forsvare sig. En person der enten er rig nok til, at modstå angrebet eller har alternative muligheder vil kun blive angrebet, hvis heksejægerne har overset det i deres due dilligence.

Manchester United er ejet af Glazer familien.

I øvrigt giver DDR sjovnalisten Stine Bødker Nielsen anvisninger på, hvordan man bruger de socialemedier til heksejagt. Fra artiklen:

Tumblr-bloggen ‘Racists Getting Fired’ (racister, der bliver fyret, red.) eksponerer både racistiske kommentarer og dem, der står bag i håb om at få dem fyret.

Bloggen afslører identiteten på brugerne og deler deres navn og arbejdsplads på bloggen i håb om, at nogen vil gøre en sag ud af det, så det i sidste ende koster vedkommende jobbet.

Her viser bloggen for eksempel en mand, der deler voldsomme kommentarer. Nedenunder opfordrer de til, at andre giver hans forretninger dårlige anmeldelser og gør opmærksom på, at han er en ‘voldelig og farlig mand’.

Rune Skyum: Racisme- og nazi belyver

Sjovnalist og forfatter Rune Skyum-Nielsen kommer i anledning af et overfald der blev kendt via FB med et opstød på sin FB. Det skal retfærdigvis med, at da Rune kom med opslaget var, der endnu ikke en bekræftigelse. Og man kan da sagtens forestille sig, at nogen bliver overfaldet og beskylder andre end den egentlige gerningsmand for udåden. Af mange grunde. Se f.eks her.

Opslaget:

Netop nu spreder sig en historie fra en yngre blond dansk kvinde, som angiveligt er blevet tæsket af en flok unge mænd med udenlandsk udseende – mens hun var på vej hjem fra juleaften med sin kæreste, der i parentes bemærket flasher en “Proud to be Danish”-grafik som bagtæppe på sin profil. Hmmm.
Hvis ikke historien og de makabre billeder af et smadret ansigt optræder i dit Facebook-feed allerede, er det et spørgsmål om minutter. Den er blevet delt små 5.000 gange på tre timer. Det er en lavine.
Jeg kan se, at ingen af netaviserne endnu skriver om den – måske fordi de endnu sover en smule på vagten derude, måske fordi journalisterne på pinden simpelthen ikke kan få historien bekræftet.
Det er i virkeligheden også underordnet, om den passer eller ej. De dybt racistiske og stærkt ignorante neandertalkommentarer, som strømmer ud under absurd mange af statusdelingerne, må ikke stå ubesvaret. De er horrible. Et ekko af en mørk tid i Europa, som alle i dusinvis af generationer frem burde have taget rigeligt ved lære af. Hvad sker der for vores medmenneskelighed? Vores trang til at pege fingre ad andre og generalisere så groft? Vores anstændighed?
Det her er den virkelige grøftegraver – ikke tre-fire mulige voldspsykopater, der selvfølgelig skal stilles til ansvar, såfremt de findes. Vi har alle en pligt til at tale folk, der skriver ting som nedenstående, til fornuft. I hvert fald at gøre forsøget. Ellers er julens bud ikke længere velsignet. Det er blevet noget, man kan forgifte – med meget simple midler og dystre perspektiver.

Rune kan godt have ret i der falder neandertalkommentarer. Det har bare ikke noget at gøre med racisme og nazisme. Til gengæld er det en belyvning, af sætte lighedstegn mellem på den ene side (negativ) omtale af negroide og/eller muhammedanske jihad-soldater og på den anden side racisme og nazisme.

Og så er der hans ulækre kommentar om julens budskab. Hvad han gør er at slå folk i hovedet med biblen/kristendom. Og hans ikke mindre ulækre understregning af, at ofret er “blond”, dvs af hvid race.

Yderligere:

uriasposten og BT

Opdatering:

Rune Skyum.Nielsen forsøger at trække i land på sine belyvninger:

TILFØJET KLOKKEN 22.28:
Statussen herover er skrevet, før politiet udtalte sig, og diverse netmedier begyndte at skrive om sagen. Jeg finder alle former for vold afskyelig og tager absolut ikke overfaldsmændene i forsvar. Sikke noget svineri – om de blev provokeret eller ej. Jeg tager derimod mange hundredtusinder i forsvar, som intet har med hændelsen at gøre, men også skal sammenlignes med aber etc., fordi de tilfældigvis ikke er etnisk danske. Lad os nu holde fokus på, hvordan vi behandler hinanden mest opbyggeligt. Meget ondt (og godt) begynder med det sprog, vi vælger at anvende i vores relationer.

– Han mener åbenbart, som resten af hans segment, at han kan undskylde sig med sine gode hensigter. Og gentager den i nazistiske og andre venstreorienterede kredse ofte gentagede absurde påstand om, at man med sprog (kan) skabe(r) virkelighed.

 

Opdatering II

Rune Skyum har fjernet sit opslag. Her bliver det stående.

Opdatering III

Der er i anledningen dukket endnu et par nazisme- og racisme belyvere op på barrikaderne.  Peter Carstens og Puk Sabber. Uriasposten har dokumentationen.

Carstens optræder med en forskruet konspirations teori gående på “proud to be danish” lig med at den siger/skriver er racist. Være er dog Sabber. Hun kommer d.27. december på sin blog med følgende:

Jeg kunne slet ikke overskue at læse tråden til ende – fik det skidt. Samtidig læste jeg, at endnu en moske var blevet brændt ned i Sverige – imens der sad mennesker og bad inde i moskéen.

En beskidt beskyldning, der går på at branden skulle være påsat af folk som ofret for den muhammedanske “hate-crime”, siden han nu er “proud to be danish”. Imidlertid har svensk politi allerede d. 26. december via den svenske statspropaganda meddelt at branden er opstået inden i mosken, og ikke som følge af et udefra kommende angreb. Det oplyste det seriøse svenske medie avpixlat.info d. 26. december klokken 16:44.