Folkekirkens Nødhjælp

Lad os få katastrofer

Og sikkert helst mange. Birgitte Qvist-Sørensen, en af platuglerne i godhedsindustrien, prøver at finde lys i mørket for en industri, der velfortjent døjer med images problemer. Præsten Birgitte Qvist-Sørensen skriver i et indlæg på Altinget om, hvor hendes kollegaer kan finde trøst i en for Godhedsindustrien svær tid. Man skal åbenbart ud i fælles bøn for flere katastrofer, således at antallet af katastrofer kommer til, at passe med størelsen af den indkomst Birgitte og medsammensvorne ønsker sig. For nu at pille netop det citat ud:

Jeg kan mærke, at humøret hos mange af mine NGO-kolleger er lavt. Alle er bekymrede for verdens tilstand med millioner på flugt. Mange kan ikke forstå, hvorfor den ny regering vil skære hårdt i udviklingshjælpen.

og så kommer hugget senere i teksten:

Opbakningen til at hjælpe verdens fattigste er faldet langsomt som ved siveblødning – der som bekendt er en livstruende tilstand, hvis den fortsætter.

Det er flygtningestrømmen, der nu har vækket nationen. Nogle reagerer med empati og næstekærlighed, andre med frygt og vrede. Men vi taler om det, og mange prøver at sætte sig ind i, hvilke forhold mennesker i millionvis flygter fra og forsøger at danne sig en mening om, hvad vi kan gøre ved det.

Her er jo præcis den interesse for verden, vi som organisationer har knoklet for at skabe med vekslende held. Interessen er påtvunget os af tragedie, katastrofe og krig, ja – men vi skal gribe denne mulighed for at skabe et nyt folkeligt engagement i udviklingsarbejdet.

Hjemmerøveri i Sydsudan – hvem betaler?

JP.dk viderebringer en pressemeddelse fra Folkekirkens Nødhjælp, en pro islamisk organisation der hovedsagligt gør sig i gerningskristendom, og støtte til pal-arabernes pågående forsøg på genstart af jødeudryddelserne, om at den såkaldte NGOs medarbejdere i Sudan har været udsat for et røveri på deres bopæl. Fra artiklen:

De to danskere lå og sov, da tre bevæbnede gerningsmænd udstyret med AK 47-våben brød ind i ejendommen i bydelen Tong Ping og truede sig til et større pengebeløb og it-udstyr.

“Min kollega vågner ved, at der står tre mænd i hans værelse med AK-47’ere. De truer ham til at åbne pengeskabet og er ret utålmodige, fordi det er en besværlig lås,” siger Peter Bo Larsen, der er regional repræsentant for Folkekirkens Nødhjælp i Sydsudan, i en pressemeddelelse. Han lå og sov i et andet rum, da han også bliver vækket af gerningsmændene.

Folkekirkens Nødhjælp har en teori om, at enten tidligere eller nuværende vagtmænd er indblandet og beskriver røveriet som værende nøje planlagt.

“Det virker som om, at gerningsmændene har vidst, hvor de skulle gå hen,” siger Nikolaj Søndergaard. [pressemedarbejder hos Folkekirkens Nødhjælp, UH]

150812 peter bo larsen folkekirkens nødhjælp

Ok. Når Folkekirkens Nødhjælp selv spekulere i, at deres underentreprenørere røver dem, så kan vi andre vel spekulere videre. Nemlig derhen, at medarbejderne selvfølgelig kender risikoen og derfor dels holder kontantbeholdningen lav dels sørger for, at deres hjælpere ikke kende til, hvornår den er høj og lav. Og hvem kunne så eventuelt finde på, selv at fremprovokere, eventuelt efter aftale, arangere et røveri? Vi tænker vores.

I øvrigt har Røde Halvmånes Anders Ladekarl, ifølge ham selv, været udsat for noget tilsvarende, en ganske kort adultnaping, som kostede et “større” beløb.

Peter Bo Larsen skifter i øvrigt til Cambodia indenfor kort tid. Hvor uheldig kan man sådan lige være?

Folkekirkens Nødhjælps hoved indtægtskilde er i øvrigt skatteyderne.

UH vil, hvis vi husker det, kigge i den kommende årsrapport 2015 fra Folkekirkens Nødhjælp, for hvilket beløb der er tale om, og gøre en post til den tid.

Tillæg:

Folkekirkens Nødhjælps egen dækning af sagen kan læses her

https://www.noedhjaelp.dk/nyheder/seneste-nyt/sydsudan-to-danske-noedhjaelpsarbejdere-udsat-for-vaebnet-roeveri

Hvor man tilsyneladende har taget sin “teori” om lokale medarbejderes medvirken ud af teksten.

Cache af oprindelig JP artikel her.