første klasse

Lykketoft nu på 1’class flyvning

Som vi tidligere har fortalt, med Udenrigsministeriet som kilde, så har Lykketoft fået tjansen som formand fo FNs generalforsamling, med tilhørende rejser på første klasse. Den socialdemokratiske sjovnalist, Jan Bjerre Lauridsen, har fået stillet plads til rådighed på BT.dk for at gøre lidt reklame for Lykketoft, projektet og socialdemokraternes valgkampagne, og lægger da også ud med, at kalde den intergovermentale organisation FN, en slags “folketing”.

FNs medlemmer er nationer og de fleste af disse har på ingen måde noget, der minder om illusionen om demokrati i vestlig forstand. Hvilket i øvrigt er godt det samme, men nogen tingslagning mellem folkene er der på ingen måde tale om. Fra artiklen:

Der blev mandag aften skrevet Danmarks- og verdenshistorie, da en dansker for første gang blev valgt til posten som formand for FNs Generalforsamling.

Mogens Lykketoft (S) skal det kommende år stå i spidsen for generalforsamlingen, der repræsenterer 193 lande og er et slags folketing for hele verden.

Lykketoft blev indstillet til posten af den danske regering, og i november 2014 fik han opbakning fra FNs vestlige gruppe. Sent mandag aften dansk tid er udnævnelsen officiel, og Lykketoft blev valg uden modkandidater.

»Det her handler ikke om karriere eller nyt job. Jeg ser det som en opgave, jeg skal løse for Danmark på opfordring af den danske regering med opbakning fra Folketinget,« siger Mogens Lykketoft, der – hvis han genvælges ved det forestående folketingsvalg – vil søge orlov et år.

»Men så kommer jeg hjem igen med fuld kraft i september næste år,« forsikrer han.

Af en anden artikel på BT.dk fremgår det at Lykketoft allerede er fløjet til New York på 1′ class. De lokale Asocialdemokrater er dog parate til at berolige vælgerne i Lykketofts valgkreds, hvilket vil ske ved at svare på spørgsmål såsom:

»Vi er påvirket af, om folk vil stemme på Lykketoft, når han skal ud af landet. Der er flere, som er usikre på, hvad FN-posten vil betyde. Hvor lang tid er han væk? Kan det svare sig at stemme på ham? Der er skabt en usikkerhed, som sætter spørgsmålstegn ved, om vi har været gode nok til at forklare situationen,« siger Peter Hamborg Faarbæk.

I øjeblikket har partiets lokale medlemmer derfor ekstra travlt med at fortælle vælgerne om, at Lykketoft »snart vil vende tilbage« til dansk politik om et år, hvis han bliver genvalgt, oplyser Peter Hamborg Faarbæk.»Det gør også, at vi er optimistiske, men man skal jo aldrig sige, at den er hjemme, før valget er overstået,« siger han

Med hensyn til at vende hjem har UH tidligere bemærket, at

Men ellers er jeg sikker på, at Lykketoft vil få stillet masser piccoliner til rådighed der kan få ham ud og ind de rigtige steder, omend jeg må indrømme, at tanken om at Lykketoft gående rundt i det gigantisk store og komplekse FN HQ til evig tid som husmomo tiltaler her på UH.

Ihukommende Lykketoft relationer til kvindelige medlemmer af Asocialdemokraterne, så er UH ikke i tvivl om han vil vende hjem til hullet. Desvære.

Lykke på 1′

Mogens Lykketoft vil som Lars Løkke være berettiget til rejser på 1′ class

Tilbage i 2013 var det en stor sag, at Venstres formand og formand for den mellemfolkelige organisation GGGI, Lars Løkke, på tjenesterejse for organisationen rejste på 1′ klasse. Hovedformålet med GGGI synes I øvrigt, at være, at pleje Danske, Norske og Sydkoreanske handels og investerings interesser i det sydøstasiatiske område, på det politiske niveau. Det giver så I øvrigt god mening, simpelthen fordi man ikke kommer særlig langt på de kanter, hvis man ikke også dyrke det politiske niveau. Med eller uden kick backs.

Sagen betød bl.a. at den berygtede radigale folkemordsanstifter, Christian Friis Bach, valgte at gå som minister, da rejseriet var godkendt af bl.a. ham. Efterfølgende er Bach så blevet ansat I et “job” I FN, hvor en del af jobbet er rejser på 1′ klasse. Det er ikke til at vide hvem der tippede EB om, at Lars Løkkes rejser for GGGI forgik på 1′ klasse, men det synes, at have forklaringskraft, at de evindelige kampagner mod Løkke udgår fra Socialdemokratiet. At man så fik ofret den radigale Bach i spillet har blot været en behagelig sportel for socialdemokraterne.

Mht mådehold med andres penge og “socialdemokrat” er det velkendt at disse ord ikke meningsfuldt kan stå i samme sætning. Eller betale skat med glæde for den sags skyld. Op til sidste folketingsvalg afstedkom det en del støj, at Mogens Lykketoft, en socialdemokratisk naziislamist, sammen med hustru Mette Holm (ofte brugt som sjovnalist på propaganda kanalen DDR), skulle fungere tur-guider for et rejseslskab på en ferietur til Burma. I følge Lykketoft selv, skulle hans betaling bestå I, at han og hustru, fik turen gratis. Den slags er naturligvis skattepligtigt, hvorfor denne blogger anonymt rettede henvendelse til SKAT, med opfordring til at undersøge om rejsefirmaet sørgede for at indberette og i særdeleshed om der for Lykketofts del var lagt an til, at stjæle fra denne verdens aller aller fattigste, som socialdemokraten Mette Frederiksen har kaldt den slags.

I øvrigt er det ufatteligt, når nu MSM glad og gerne, går løs på Løkkes forbrug på andres regning, men holder snuden væk når skattesvindleren Helle Thorning gør det samme. Såsom når hun får betalt en revisor I flere hundredtusindkroners klassen og en personlig oppasser af hendes parti.

Nuvel. Nye rejser venter forude for Lykketoft. På 1′ klasse. I forbindelse med, at “man” vil have ham placeret som formand for FNs generalforsamling, hvilket ganske givet vil lykkes, så bliver der jo en del rejseri i embeds medfør. Udenrigsministeriet skriver i en mail til UH på en forespørgsel om, hvilke rejseregler der vil gælde for Lykketoft:

Mogens Lykketoft forventes som formand for FN’s generalforsamling at gennemføre rejser, der finansieres fra tre forskellige kilder, og han vil dermed også være omfattet af forskellige rejseregler afhængigt af hvilken kilde, der finansierer rejsen.

Overordnet forventes følgende at gælde: Hvis en rejse er finansieret af Udenrigsministeriet, vil Udenrigsministeriets rejseregler gælde.

Hvis en rejse er finansieret af FN, vil FN’s rejseregler gælde. Heraf fremgår det, at formanden for FN’s Generalforsamling har beføjelse til at rejse på 1. klasse. Såfremt denne mulighed benyttes, vil en given rejse skulle rapporteres til Generalforsamlingen i hvert enkelt tilfælde. Rejseudgifter for eventuelt medfølgende familiemedlemmer vil ikke kunne dækkes. Det fremgår desuden, at op til to eventuelt medfølgende medarbejdere skal rejse på økonomiklasse, om end der dog er mulighed for at flyve på businessclass, hvis rejsetiden er over 9 timer.

Hvis formanden bliver inviteret af en medlemsstat til et arrangement, hvor den pågældende medlemsstat betaler for rejse og ophold, vil det som udgangspunkt være op til den enkelte medlemsstat at fastlægge vilkårene. Med venlig hilsen

relevante links:

http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2013/10/20/135538.htm oversigt over Lars Løkkes GGGI rejser.

http://angantyr.blogspot.com/2006/08/hizbollah-var-til-stede-og-holger-k.html

http://www.rawstory.com/2013/03/u-s-complains-about-excessive-business-class-travel-by-un-staff/

http://www.skattetryk.dk/2006/08/07/holger-k-sf-mogens-lykketoft-s-frank-aaen-enh-og-hizbollah/ fotos af Lykketoft til demo for et jødefrit Israel. (også den nye führe for einheilslizten, Søren “jeg er tyrker” Søndergaard, optræder på fotos.