gymnasielæreinder

Vi klager over chok og rystelse – Nyt år i nævnet

Vi blev forstyrret midt i vigtige afsøgninger af nettet. Så nu er der sendt en klage til Ligebehandlingsnævnet. Sålydende:

 

Klage – kønsdiskriminerende udbud af ferierejse

Jeg sad fredeligt og bevægede mig rundt på internettet da denne afskyelige reklame popede op:

Om udbud af ”pigeture” gennerelt:

Marokko specifikt:

Udover disse link, der skulle være vaccineret mod ændring i teksten som jeg fandt dem, så er en kopi af teksten indsat nedenfor.

Jeg blev ærlig talt chorkeret. Chorkeret og rystet. Jeg følte mig i den grad ramt af væmmelse.

Og det håber jeg sandelig også medarbejdere og nævnsmedlemmer i Ligebehandlingsnævnet bliver når de læser og ser den.

Nu er jeg så kommet ovenpå, og klager ansporet af den modbydelige oplevelse til Ligebehandlingsnævnet.

Foretagnet Viktors farmor udbyder rejser der nærmest udelukkende, ja faktisk bruger man vendingen “Pigeture Forkælelsesrejser  kun for kvinder”, retter sig mod ”piger”, omend det efter indholdet at dømme vel nærmest er pensionerede gymnasielæreinder, i eller uden for parforhold man henvender sig til.

Foretagnet forsømmer ganske, at være efterettelige i forhold til Ligestillingnævnet, der tidligere har behandlet sådanne sager. I disse sager, som endte med medhold til rejsearrangørerne fordi disse, havde sørget for at rejserne havde et særligt kønspolitisk indhold, nemlig at møde udsatte, skrøbelige og fra etniske mindretal henhørende, kvinder i Burma og Nepal, hvorfor det var velbegrundet, at udbyde disse med kønsdiskrimination. Og jeg kan kun være enig i Nævnets holdning. Disse kvinder må for alt i verden skånes mod hvide mænd, der som vi jo ved, er racistiske af natur. Hvor er det godt vi har Ligebehandlingsnævnet, hvor der jo sidder vise kvinder som Ruth Nielsen, Hanne Petersen og Tuk Bagger, der genneme vise afgørelser, af kultur radikal/marxistisk karakter, kan behandle dette og dæmme op for dette uvæsen.

Det eneste man med en vis ret kan sige udelukkende er rette mod kvinder er besøget i Haremmet. Det fremgår ikke, men kan jo forestille sig at netop den del af rejsen, har mulighed for privat samvær på enkelt persons niveau med en muhammedansk prins.

Og hermed overgiver jeg sagen til Nævnet, jeg har ikke, uanset hvad Viktors Farmor måtte fremkomme med yderligere. Og jeg ønsker, at modtage en kompesation, hvilket den modbydelige oplevelse taget i betragtning kun er rimeligt. Da det ville føles som prostitution (at stille sig frem offentligt, slå evt ordet op i en fremmed ordbog), vil jeg bede Nævnet, såfremt kompensation kommer på tale, at dele den imellem Snaphanen.dk og Uriasposten.net, ligeligt.

Viktor Farmors udbud som det forefandtes: (udeladt her, brug eventuelt links ovenfor)

 Tillæg

Ligebehandlingsnævnet tilkender “erstatning “på 2.500,- til chokramt pga denne havde set et prisskilt.

Dom. Ligebehandlingsnævnet fremhæver tidligere afgørelser i lignende sager, herunder henvisning til tysk ret, hvilket lader formode, at Hanne Petersen og/eller Ruth Nielsen har været involveret. Afgørelsen.

Tillæg II

Relateret post på bloggen: https://undskabenshotel.wordpress.com/2014/12/23/nyt-ar-nyt-arbejde-i-ministeriet/