inger støjberg

Pædofili- og shariastøtte

Inger Støjberg har måske, måske ikke, været lidt for hurtig til at hive politisk stik hjem i forbindelse med hun satte en stopper for samlivet i muhammedanske ægteskaber mellem voksne mænd og mindreårige piger.

Tilgengæld er den islamofile venstreekstremefløj kammet over ved udsigten til en lille bitte chance for at få fyret Støjberg som “integrations”minister, og arbejder nu hårdt for at udnytte chancen, uanset at man kommer til at bakke op om sharia og pædofili. Fra JP.dks artikel om, endnu, et forestående samråd om sagen:

I svaret står der således bl.a.,… »det ikke kan udelukkes, at adskillelse af et eksisterende familieliv i helt særlige tilfælde konkret vil kunne være i strid med retten til familieliv efter artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention«.

…Vi har altså gået rundt i den vildfarelse, at ministeriets praksis med at adskille disse her par var ok, selv om både Statsministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet har vidst, at det ikke var tilfældet,« siger udlændingeordfører Mattias Tesfaye.

…Enhedslisten stillet flere spørgsmål til Udlændinge- og Integrationsminister Inger Støjberg. Og det gør de også nu. F.eks. mener Enhedslistens Johanne Schmidt-Nielsen, at det fortsat er uklart, hvilken rolle Statsministeriet har haft i sagen.

Og Sofie Carsten Nielsen fra de radikale undrer sig derfor over svaret fra Statsministeriet.

”Statsministeriet har jo på dette tidspunkt i flere måneder ligget inde oplysninger om, at der kan være tale om en ulovlig praksis.

Enhedslistens Johanne Schmidt-Nielsen har tidligere, tilbage i 2001, opereret som führe for en islamokommunistisk moddemonstration vendte mod jihadvoldtægtsmodstandere, til TV-Stop bl.a. udtalte:

Johanne‘: Vi vil vise dem at det er forkert det vi gør, eh det de gør, og er uenige i deres budskab og at eh, det er forkert at slå en demonstration op på eh, at man er imod massevoldtægten, når det man i virkeligheden er, er racister og nazister.

Johanne‘: Ud fra det de siger, så er de jo hårde racister, som mener at eh, at alle flygtning / indvandrere skal ude af landet, og de går også med, med, Dannebrog forrest, eh som forreste banner.

Tillæg: Inger Støjberg om Stine Bosse på BT.dk.

Er Støjberg idiot?

Vi er gennem de sidste cirka 35 år blevet oversvømmet med muhammedanske migranter, der har, med vore kriminelle politikeres accept, brugt begrundelsen “asyl” til at blive lukket ind for at føre jihad. På BT.dk kommentere Inger Støjberg på, at nogle af disse jihadister har begået hærværk på et opholdssted, et feriecenter lejet til formålet af udlændingestyrelsen. Fra artiklen:

»Jeg bliver vred, når jeg ser det her, for vi har med mennesker at gøre, der kommer til Danmark og har brug for beskyttelse, og så kvitterer man på denne her måde,« siger hun og fortsætter.

»Alice Lauridsen har jo af gode grunde gjort os en tjeneste i og med, hun har lejet sit feriecenter ud, så selvfølgelig skal vi være meget opmærksomme på, at udlejere bliver behandlet ordenligt.«

1) De personager har ikke brug for beskyttelse. De er repræsentanter for en fremmed magt (islam) der føre, for tiden lav intensiv, krig mod os.

2) Feriecenter ejeren har ikke gjort nogen en “tjeneste”, men har udlejet til højeste bud, og dertil begrundet det med, at hun er et bedre menneske. Desuden er det ikke unormalt i forhandlinger, at parterne i en tvist stiller krav og mod krav der ligger langt fra hindanden. Lauridsen kræver 1,3 mil i godtgørelse for hærværket, Udlændingestyrelsen tilbyder det halve. Om der foreligger ned- eller optrækkeri fra en af parterne er ikke til at vide, men Lauridsen har næppe lejet ud af filantropiske grunde.

Flytnings service – uden kommentar

BT fortæller at DSB i samarbejde med bl.a. tysk og dansk politi om, at afhente veldfærdsemmigranter i Flensborg i Tyskland. Fra artiklen:

Flygtninge er blevet hentet i busser, siden en aftale blev indgået i september, hvor antallet at tilrejsende flygtninge og migranter steg kraftigt. Her lavede DSB en aftale med det tyske politi og de tyske statsbaner om, at de kunne ringe til DSB, hvis der ankom flere flygtninge til banegården i Flensborg, end der var plads til i toget mod Danmark. Bliver der ringet fra Tyskland, kontakter DSB en lokal vognmand, der sender busser mod Flensborg.

DSB har bedt statens advokat, kammeradvokaten, om at undersøge, om DSB begår lovbrud ved denne praksis. Det gør DSB ikke, hvis transporten sker i tæt dialog med politiet, lyder det.

Justitsminister Søren Pind (V), udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) og Rigspolitiet har ikke ønsket at kommentere sagen over for Jyllands-Posten.

Islamofilt oprør i V

En af ækilleshælene i forhold til en anstændig og ansvarlig fremmedpolitik er islamofile der sidder rundten om og sikre, at apartheidepolitikken, der sikre muhammedanere positivsærbehandling, fortsætter nærmest i det uendelige.

I JP angriber nogle Venstrefolk partiets linie, der så i øvrigt er, at fortsætte importen af muhammedanere, bare på et lidt lavere niveau end hårdkogte naziislamister som f.eks. Mette Frederiksen og Morten Østergaard ønsker. Fra artiklen:

»Jeg er meget, meget skuffet. Det er en frastødende måde at handle på. Vi er i gang med at bygge en mur op omkring os selv og sparker til de flygtninge, der prøver at komme ind,« siger Michael Gatten (V), der er medlem af borgerrepræsentationen i Københavns Kommune.

»Spørgsmålet er, om man ønsker at løse problemerne, eller om man ønsker at leve politisk af dem. Man kunne godt ønske sig, at vores minister[Inger støjberg] – inden hun sætter en masse ting i søen og stiller sig op på tv og slår sig på brystet og viser, hvor stærk hun er – tog på feltstudier og rent faktisk så på forholdene i Syrien, Libyen, Grækenland og flygtningelejrene,« siger Rohde.

Med annoncekampagnen tegner regeringen et billede af Danmark som »et fremmedfjendsk land«, mener Inge Dorte Mandrup, lokalformand for Venstre i Norddjurs Kommune.

I BT er Jens Rohde citeret for følgende:

Som lovet i valgkampen indledte Venstre regeringsæraen med et straksindgreb på asylområdet, der har gjort det mindre attraktivt for flygtninge at søge mod Danmark. Og det budskab skal nu spredes til udenlandske aviser, fastslår Støjberg, efter et omstridt dokument fra EUs grænseagentur, Frontex, har vist, at menneskesmuglerne vejleder flygtninge om de opholdsvilkår, der er i de forskellige europæiske lande.

»I stedet for, at vi har flygtninge, som vi kan håndtere, ved hvor er og kan sætte nogle ting i gang for, så ender vi med illegale indvandrere. Og de er en menneskelig og en økonomisk og sundhedsmæssig betonklods om benet på det danske samfund,« siger Jens Rohde.

Ah. Så betonklodsen om benet på danskerne er blot et spørgmål om hvilken etikette betonklodserne får sat på sig?