jihad

Jihadist må komme til DK

Det fortælle Al-Ritzau i et telegram, at det Dansk-fjendtlige “Flygtningenævnet” har besluttet. Fra telegrammet:

Flygtningenævnet, som har omstødt Udlændingestyrelsens afgørelse, skriver i afgørelsen, at der ikke er grund til at antage, at manden har deltaget i aktiviteter til fare for Danmarks sikkerhed siden 1. marts i år.

Datoen er afgørende, da loven om syrienskrigere trådte i kraft 1. marts og ikke virker med tilbagevirkende kraft. Dermed kan Flygtningenævnets afgørelse få betydning for fremtidige sager.

– Det her viser, hvor vigtigt det var at få vedtaget lovgivningen, så det ikke sker igen. Sagen falder ud, som den gør, ene og alene fordi loven først har virkning fra 1. marts, så det er pokkers ærgerligt, at man ikke har lavet den før, siger Inger Støjberg til DR Nyheder.

Nu er der ikke tale om, at gøre ting strafbare hvorfor det vil være uproblematisk at genneføre et indrejseforbud for den pågældende.

1) det er ikke nogen straf ikke at måtte rejse ind eller bosætte sig i Danmark

2) at man når man forhøjer strafferammer vil se, at folk der har begået noget før forhøjelsen, men hvis sag først kommer for retten efter, skam bliver idømt en højere straf end de kunne forvente på gerningstidspunktet

Desuden udgør han faktisk en trussel.

I Flygtningenævnet sidder der stærkt islamofile medlemmer udpeget af Dansk Flygtninghjælp. Det er nok her årsagen til afgørelsens udfald skal findes.

 

Jelved fejre jihad

BT beretter, at den radigale Marianne Jelved efter hun var klar over, at et debat arrangement af kulturel karakter var jihad-angrebet, med en myrdet til følge, fejrede det islamiske fremstød med et besøg på en nat-klub. Fra BT:

»Jeg havde lovet at deltage i ’Danmark har talent’ den pågældende aften. Det er en del af mit arbejde, og derfor deltog jeg,« siger Marianne Jelved i en skriftlig kommentar.

Jelved var klar over, at Danmark var ramt af et angreb. En halv time før, at billedet blev taget, havde kultutministeren opdateret sin facebook-profil.

»Det er helt igennem afskyeligt, at noget så almindeligt som et debatarrangement sandsynligvis er blevet ramt af terror. En uskyldig er dræbt og mine tanker går til de pårørende.«, skrev hun.

jelved fejre jihad

Deltagelse i afterpartyet?

Mere Jelved på UH her.

Pervers islam

Formand for Waffen-SF, Pia Olsen Dyhr spiller i Samarbejds-Politiken videre på den falske melodi, at muhammdanere der begår terror og legitimere sig med, at være fromme muhammedanere skulle have misforstået islam.

Sværdverset i koranen (9.5):

Koranen 9:1. (Dette er) en deklaration, der løser (barâ’a) Gud og Hans sendebud fra den pagt, de har indgået med hedninge (mushrikûn).

9:2. (Oh I hedninge) Rejs frit omkring i landet i fire måneder, men vid, at I ikke kan undslippe Gud (s straf), og at Han vil vanære dem, der afviser Ham.

9:3. Dette vil Gud og Hans sendebud kundgøre på dagen, hvor pilgrimmene forsamles: Gud og Hans sendebud opsiger deres pagt med hedningene. Det er bedre for jer hedninge, om I angrer; men hvis I ikke gør, da vid, at I ikke kan undslippe Gud (s straf). Kundgør, at en smertelig straf venter dem, der afviser (k-f-r) Gud.

9:4. Men I skal ikke opløse de pagter, I har indgået med hedninge (al-mushrikûn), der ikke har hverken brudt pagten eller hjulpet nogen imod jer. Så opfyld jeres forpligtelser over for dem indtil pagtens udløb, for Gud elsker de retfærdige (al-muttaqûn).

9:5. Når de fire forbudte måneder (efter kundgørelse af pagtens opløsning) er ovre (og afgudsdyrkerne begår fjendtlige handlinger imod jer), da dræb dem, hvor I end finder dem. Tag dem til fange, omring dem, læg jer i baghold og pas dem op overalt. Men hvis de (oprigtigt) angrer og (frivilligt) slutter sig til jer ved at forrette bøn og give almisse, da sæt dem fri. For Gud er tilgivende og barmhjertig.

Olsen skriver:

Efter terrorangrebet i København er der helt oplagte ting at tage fat på med det samme: bedre skydetræning og udstyr til politiet, registrering og nemmere adgang til overvågningskameraer, langt stærkere indsats mod radikalisering i fængslerne og bedre sikring af våben i Hjemmeværnet.

Helt konkret skal vi også gøre adgangen til våben sværere. I dag har hjemmeværnsfolk farlige våben liggende derhjemme på grund af noget praktik omkring deres træning, men står det til mig, skal det laves om. Gerningsmandens våben var angiveligt stjålet fra Hjemmeværnet, så det er på tide, at våbnene skal ind på kasernerne og beskyttede områder. Det kan ikke gå hurtigt nok.

Jeg er også optaget af, at vi får et register over overvågningskameraer i Danmark, så vi kan gøre politiets arbejde nemmere – også for at sikre den enkeltes retssikkerhed.

Regeringen glemmer desværre også det vigtige proaktive arbejde, der skal bekæmpe radikalisering. Vi har foreslået, at indsatte i fængslerne, der udtrykker ekstreme holdninger, i langt højere grad skal tilknyttes en mentor – både i fængslerne og når de bliver løsladte. De mentorer kan blandt andet spotte, hvis den mistænkte isolerer sig fra samfundet eller opsøger ekstreme miljøer.

Antiradikaliseringen kan også ske gennem et moddebatørkorps på nettet, så ekstreme holdninger bliver mødt af kvalificeret modspil. Et lignende forslag fik højrefløjen fjernet fra satspuljeaftalen i efteråret, men det bør genoplives, så radikale holdninger på nettet ikke bare står uimodsagte hen, men i stedet bliver udfordret.

Og slutter så:

De er klar til at slå ihjel i ly af en perverteret udlægning af islam – eller til at få letpåvirkelige unge i bandemiljøet til det. Det skal vi tage meget alvorligt og handle på. Ellers kommer vi ikke terroren til livs.

Noget andet er, at Olsen formentlig er orienteret om, hvilken hypotese politiet arbejder udfra. – det afspejler sig i

 eller til at få letpåvirkelige unge i bandemiljøet til det.

og den hypotese er vi andre der deler, mht jihad angrebet på Krudttønden. 14 dage efter at være løsladt fra fængsel, har jihadisten rådighed over 3 kvalitets skydevåben, er top motiveret, og nogen har sørget for, at bagindgangen til Krudttønden er ulåst. Det er sandsynligt, at jihadisten har fået hjælp på forskellig vis.

Og yderligere afspejler Olsens indlæg så et forsvar for hendes og Waffen-SFs ansvar for at disse personer overhovedet opholder sig i Danmark.

Skåret ud i pap

Torben Mark Petersen skære i en klumme på 180grader problemet med islam og terror ud i pap. Fra klummen:

Angrebet på Charlie Hebdo, mordattentaterne på Kurt Westergaard og på Lars Hedegaard og terrorangrebet på Krudttønden i går har selvfølgelig noget med ytringsfrihed at gøre, men det er vigtigt at forstå, at ytringsfriheden er blot en kampplads blandt flere. Og at selve krigen ikke drejer sig om ytringsfrihed eller om islams billedforbud. Den handler om noget meget større.

 

Krigen er en religionskrig, og den er nu blevet udkæmpet i 1400 år med visse afbrydelser. Eller man kan kalde det for en krig mellem civilisationer, hvis man foretrækker Huntingtons terminologi. At tale om civilisationer eller kulturer ændrer imidlertid ikke ved, at kernen i konflikten er religion. Det handler om hellig krig. Og målet er islams udbredelse, som det har været i 1400 år.

 

Islam er en krigerisk ideologi. Det hænger bl.a. sammen med, at når der ikke er nogen adskillelse mellem den religiøse og politiske magt, så bliver udbredelsen af islam som religiøs doktrin sammenfaldende med en geografisk udbredelse af islams territorium.

 

Kernen i jihad-doktrinen er, at der eksisterer et enkelt islamisk samfund, islams hus, styret af ummaen, og at det er ummaens pligt at udvide ”islams hus”. Jihad er altså en religiøs pligt, og målet er at bringe hele jorden under islams herredømme, (koranvers 2,194; 4,94; 8,72; 9,41; 66,9). Utallige er de skriftsteder i Koranen, hvor troende opfordres til at tage del i den væbnede kamp mod de vantro (jf. fx vers 9,14; 9,29; 9,41), og de, der bliver dræbt i jihad, stilles en seksuel belønning i udsigt i form af 72 himmelske jomfruer.

 

Pointen er, at selv hvis alle vesterlændinge skulle underkaste sig islams billedforbud, og ingen nogensinde mere ytrede så meget som et eneste kritisk ord om islam eller Muhammed, så ville terroren ikke forstumme. Islamisternes krig mod os ville ikke stoppe. Det ville blot være en sejr for islamisterne, og krigen ville fortsætte med andre midler.

 

Selverkendelse?

På UH er skønnet at indtil videre har 30.000 danske kvinder lagt krop til en jihad voldtægt. Tilbage i 2001, mere præcist d. 10. september havde Samarbejds-Politiken en artikel, hvor to talsmænd for muhammedanske organisationer udtalte sig.

Fra artiklen:

»Vi føler, at vi har et ansvar som muslimske ungdomsorganisationer. Der er ikke længere nogen, der kan afvise, at der er et problem. Det må vi være med til at løse«, siger Babar Baig fra Minhaj ul-Quran.

Sammen med Foreningen af Muslimske Studerende (FASM) og Organisationen af Pakistanske Studerende og Akademikere (OPSA) vil Minhaj ul-Quran organisere demonstrationer i København, Odense og Århus med budskabet om, at voldtægt er i strid med islam.

»Vi er meget, meget frustrerede over udviklingen. Og vi vil forsøge at få samtlige indvandrerorganisationer med«, siger formanden for FASM, Fatih Alev.

Demonstrationerne skal følges op af debatmøder, hvor repræsentanter for muslimske organisationer, kriminologer og politiet deltager.

»Der skal sendes et helt klart signal til de unge og til resten af samfundet om, at voldtægt intet har med islamisk religion eller kultur at gøre«, siger Babar Baig.

Organisationerne vil samtidig gå i gang med mere opsøgende arbejde over for unge med baggrund i muslimske kulturer.

»Vi skal forsøge at rette op på dem med åndelighed, religion og social omsorg. Jeg tror, at de unge som begår voldtægt er kulturelt forvirrede og har massive sociale problemer«, siger Fatih Alev.

»Vi er nødt til at undersøge, om der er en speciel problematik og hvad der i givet fald kan gøres ved den«, siger rådets formand, professor dr. jur. Eva Smith.

Tillæg.

Når de omtalte muhammdanske demonstrationer udblev, så er forklaring nok, at dagen efter artiklen udkom, 11. september 2001, fløj nogle muhammedanere et flyvemaskiner ind i nogle huse ovre i New York.

4 tapre Koransoldater til kamp

 

Carsten Hansen, Per Larsen, Andreas Kamm og Niels Nygaard, minister for by, bolig og landdistrikter (S), formand for Børnerådet, generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp og formand for DIF, har sammen begået en fristil i det kultumarxistiske organ “Politiken”.

Det handler om, hvordan man vil forsøge, at få muhammedanere til, at opfører sig sig som man mener de bør opfører sig. Uden dog at nævne det underliggende problem, nemlig at muhammedanere nu engang har den som mål, at sublimere livet ved at følge profetens eksempel. Og det var nu engang ikke fred, men evig krig mod de vantro. Med videre.

De tapre koran soldater, Hansen, Larsen, Kamm og Nygaard har igen en plan, hvor de ved brug af andres, nemlig de andre som de har påtvunget muhammedansk naboskab, penge på at forbedre mulighederne udøvelse af jihad, såsom anal-voldtægt af 10 årige børn. De skriver bl.a.:

 

Vi skal ikke bare se passivt til, mens familier falder fra hinanden. Og vi skal heller ikke lade børn og unge vælge banderne frem for det gode fællesskab. Eller acceptere, at unge forsumper i alkohol, stoffer eller psykiske problemer.

Men i nogle af de almene boligkvarterer er livet et andet. Der slås mange enlige med ensomhed, sygdom og misbrug.

Der er mange ældre bange for at gå ud om aftenen af frygt for at blive overfaldet eller chikaneret.

Først og fremmest er målet at sikre trygheden i områderne. Vi skal have givet de unge et alternativ til den adfærd, der skaber utryghed hos beboerne. Alle skal kunne gå på stier og veje uden at føle sig utrygge.

Kort sagt: Vi skal sikre tryghed i områderne. Men hvordan sikrer vi det?

De sunde fællesskaber kan være lommepengeprojekter, hvor de unge hjælper til med madlavning i områdets beboerhus eller hjælper til med at holde fællesarealerne rene og pæne.

Det kan være sportsklubber – eksempelvis inden for det succesrige Get2Sport-koncept – eller andre typer af foreninger, hvor de unge kan møde positive rollemodeller. Det kan være lektiecafeer, hvor frivillige står klar til at hjælpe den enkelte med at løse de regnestykker, som kan være svære at overskue, hvis man i øvrigt slås med andre problemer.

For det femte skal vi renovere boligområderne på en måde, så det øger trygheden. Fra 2011 til 2016 bliver der renoveret for ca. 30 mia. kr. i den almene boligsektor. Det betyder, at ca. 85.000 lejligheder i den almene boligsektor bliver renoveret.

Mange steder sammenlægges lejligheder til fire- og femværelses lejligheder, og på den måde bliver boligområdet attraktivt for nye typer af lejere. Men pengene bruges også på direkte tryghedsskabende foranstaltninger som f.eks. indbrudssikring af vinduer og døre.

Andre steder åbner man mørke områder op ved at fjerne buske og træer eller ved at sætte kraftigt lys op. Men det kan også være mere indirekte tryghedsfremmende tiltag som f.eks. at opføre beboerhuse, hvor der kan holdes fælles arrangementer.

Eller det kan være inden for områder, der signalerer fysisk aktivitet, leg og sundhed, som etablering af boldbaner, legepladser og ikke mindst generelle idrætsfaciliteter. På den måde lærer beboerne hinanden at kende, og ofte er det jo med til at øge tilliden og sammenholdet.