kulturmarxisme

Kronprins i modvind

Kronprins Frederik er kommet i strid modvind efter en køretur på en bro, der ellers var lukket pga af storm. Det har så fået det sædvanlige slæmg af politikere og sjovnalister til, at forlange at han og han entronage fra PET skal undskylde. Hvilket de lydigt har gjort. Læs f.eks her.

Det har så fået politiker Søren Pind til at kommentere på FB:

Jamen tillykke til dem, der nu fik både PET og Kongehuset til at undskylde. Så har I ligehedshipoer været hele raden rundt. Politikere, Embedsmænd, Kongehus – alle skal nu sige undskyld for at være til. Selv vores statsoverhoved og vores kommende Konge skal nu rende rundt og sige “undskyld undskyld undskyld”. Hvor patetisk, latterligt, småligt, småskoet, lighedsfascistisk kan det hele egentlig blive! Bvadr!

Og man kan jo spørge hvad man egentlig skal med en konge. Jyske lov giver noget af svaret. Fra fortalen:

Loven skal være ærlig og retfærdig, tålelig, efter landets sædvane, passende og nyttig og tydelig, så at alle kan vide og forstå, hvad loven siger. Loven skal ikke gøres eller skrives til nogen mands særlige fordel, men efter alle deres tarv, som bor i landet. Heller ikke skal nogen mand dømme mod den lov, som kongen giver, og landet vedtager; men efter den lov skal landet dømmes og styres. Den lov, som kongen giver, og landet vedtager, den kan han heller ikke ændre eller ophæve uden landets vilje, medmindre han åbenbart handler mod Gud.

Hvis kongen handlede mod Gud så var retsfølgen at man havde ret til, at gøre oprør mod ham. Og han kunne give loven som så skulle vedtages. Og tage sig af retsvæsnet og forsvaret af landet.

I dag er problemet at der ikke er nogen modvægt mod vore politikere, f.eks. en konge der kunne nedlægge et veto mod love. Og der er ikke sat noget andet i stedet. Så politikerne kan te sig som det passer dem, og det gør de så. I dag i den kulturmarxistiske pamflet Politiken kan man så læse noget, der minder om opdragelse af vælgerkvæget fra to af de mere infame af slagsen, Mogens Lykketoft kendt for isalamofili og jødehad, samt Christine Antorini, en simple karriere politiker af vist nok eurofil observans. Fra artiklen:

I år er det 100 år siden, grundloven af 1915 trådte i kraft, og dermed fik Danmark en ægte demokratisk forfatning. Her blev mænd og kvinder ligestillet, både som vælgere og som kandidater ved valg.

Godt halvdelen af vælgerne vurderes at have lav demokratisk kompetence. Den demokratiske kompetence, dvs. evnen og viljen til samt muligheden for at øve indflydelse på beslutningsprocesser i de strukturer, institutioner og virksomheder, den enkelte indgår i, er i høj grad socialt betinget.

Skolevalg er en autentisk afholdt valghandling for ca. 75.000 elever i 8.- og 9.-klasser over hele landet. Der bliver stillet stemmebokse og valgurner op på skolerne, og eleverne får udleveret valgkort og stemmesedler. Skolevalg holdes for netop 8.- og 9.-klasser, da det er det er seneste tidspunkt, hvor vi kan være sikre på at nå alle på en årgang.

Det hele kulminerer torsdag 29. januar, når eleverne sætter deres kryds ved et af de ni partier, der er opstillingsberettigede til Folketinget.

De elever, der ikke har været med deres mor eller far henne at stemme som børn, og som måske derfor ikke føler sig hjemme i valghandlingen, får således muligheden for at prøve at stemme, så de er helt trygge ved at gøre det, når de fylder 18, og det rigtig gælder.

Så må vi ikke håbe eleverne stemmer forkert. Eller har været udsat for noget der har gjort dem til racister.

 

4 tapre Koransoldater til kamp

 

Carsten Hansen, Per Larsen, Andreas Kamm og Niels Nygaard, minister for by, bolig og landdistrikter (S), formand for Børnerådet, generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp og formand for DIF, har sammen begået en fristil i det kultumarxistiske organ “Politiken”.

Det handler om, hvordan man vil forsøge, at få muhammedanere til, at opfører sig sig som man mener de bør opfører sig. Uden dog at nævne det underliggende problem, nemlig at muhammedanere nu engang har den som mål, at sublimere livet ved at følge profetens eksempel. Og det var nu engang ikke fred, men evig krig mod de vantro. Med videre.

De tapre koran soldater, Hansen, Larsen, Kamm og Nygaard har igen en plan, hvor de ved brug af andres, nemlig de andre som de har påtvunget muhammedansk naboskab, penge på at forbedre mulighederne udøvelse af jihad, såsom anal-voldtægt af 10 årige børn. De skriver bl.a.:

 

Vi skal ikke bare se passivt til, mens familier falder fra hinanden. Og vi skal heller ikke lade børn og unge vælge banderne frem for det gode fællesskab. Eller acceptere, at unge forsumper i alkohol, stoffer eller psykiske problemer.

Men i nogle af de almene boligkvarterer er livet et andet. Der slås mange enlige med ensomhed, sygdom og misbrug.

Der er mange ældre bange for at gå ud om aftenen af frygt for at blive overfaldet eller chikaneret.

Først og fremmest er målet at sikre trygheden i områderne. Vi skal have givet de unge et alternativ til den adfærd, der skaber utryghed hos beboerne. Alle skal kunne gå på stier og veje uden at føle sig utrygge.

Kort sagt: Vi skal sikre tryghed i områderne. Men hvordan sikrer vi det?

De sunde fællesskaber kan være lommepengeprojekter, hvor de unge hjælper til med madlavning i områdets beboerhus eller hjælper til med at holde fællesarealerne rene og pæne.

Det kan være sportsklubber – eksempelvis inden for det succesrige Get2Sport-koncept – eller andre typer af foreninger, hvor de unge kan møde positive rollemodeller. Det kan være lektiecafeer, hvor frivillige står klar til at hjælpe den enkelte med at løse de regnestykker, som kan være svære at overskue, hvis man i øvrigt slås med andre problemer.

For det femte skal vi renovere boligområderne på en måde, så det øger trygheden. Fra 2011 til 2016 bliver der renoveret for ca. 30 mia. kr. i den almene boligsektor. Det betyder, at ca. 85.000 lejligheder i den almene boligsektor bliver renoveret.

Mange steder sammenlægges lejligheder til fire- og femværelses lejligheder, og på den måde bliver boligområdet attraktivt for nye typer af lejere. Men pengene bruges også på direkte tryghedsskabende foranstaltninger som f.eks. indbrudssikring af vinduer og døre.

Andre steder åbner man mørke områder op ved at fjerne buske og træer eller ved at sætte kraftigt lys op. Men det kan også være mere indirekte tryghedsfremmende tiltag som f.eks. at opføre beboerhuse, hvor der kan holdes fælles arrangementer.

Eller det kan være inden for områder, der signalerer fysisk aktivitet, leg og sundhed, som etablering af boldbaner, legepladser og ikke mindst generelle idrætsfaciliteter. På den måde lærer beboerne hinanden at kende, og ofte er det jo med til at øge tilliden og sammenholdet.