mark steyn

Europas selvmords mordere

Douglas Murray er aktuel med bogen The Strange Death of Europe: Immigration, Identity, Islam og har i den forbindelse skrevet en artikel i Wall Street Journal, hvor i der bl.a. står:

To find the answer to these and other questions it is necessary to ask deeper questions. Why did Europe decide it could take in the poor and dispossessed of the world? Why did we decide that anybody in the world fleeing war, or just seeking a better life, could come to Europe and call it home?

The reasons lie partly in our history, not least in the overwhelming German guilt, which has spread across the Continent and affected even our cultural cousins in America and Australia. Egged on by those who wish us ill, we have fallen for the idea that we are uniquely guilty, uniquely to be punished, and uniquely in need of having our societies changed as a result.

When people point out the downsides of this approach—not least that more immigration from Muslim countries produces many problems, including terrorism—we get the final explanation. It doesn’t matter, we are told: Because of globalization this is inevitable and we can’t stop it anyway.

All these instincts, when put together, are the stuff of suicide. They spell out the self-annihilation of a culture as well as a continent. Conversations with European policy makers and politicians have made this abundantly clear to me. They tell me with fury that it “must” work. I suggest that with population change of this kind, at this speed, it may not work at all.

Yet still it is possible that the publics will not go along with the instincts of their leaders. Earlier this year, a poll of European attitudes was published in which citizens of 10 countries were asked a tough question: whether they agreed that there should be no more Muslim migration into their countries. Majorities in eight out of the 10 countries, including France and Germany, said they wanted no more Muslim immigrants.

Jeg er ikke enig med Murray i, at det er europæerne eller europæisk kultur som sådan, der har et døds- eller selvmordsønske. Men mistanken om, at visse af vore politikere har et ønske om at agere selvmords-mordere er nærliggende. Nærliggende fordi det forekommer patologisk, at insistere på at fortsætte et projekt – islamiseringen – som kun kan ende i en katastrofe.

Klip fra et par artikler om selvmords-mordere:

Anneli Rufus skriver i en artikel på psychologytoday.com bl.a.:

There’s a special way to commit suicide, and that is: Take someone else with you.

But killing others, then killing oneself, is a spectacle of monstrous contrasts: It’s a display of terrifying power (over life itself, and not just mine but yours) but also of pathetic impotence (he couldn’t handle life but also couldn’t handle death, thus needed company). It’s fierce but cowardly. Self-obsessed yet hyper-social. It is at once a cry for help and a command to be condemned.

…combined with anger that he had been ‘forced’ to follow his wife to confirm his suspicions.”

Ah, “forced.” Those of us who have lost loved ones to suicide know this word all too well, along with “I have no other choice” and “Without him/her/it, I have nothing.” The world goes black-and-white for the suicidal person, and the future goes blackest of all: a total blank. Believing himself “forced” to kill his unfaithful wife and then himself, Grinhaff was also “forced” to render his young daughters not just orphans but the children of a murderer.

The passive voice: I am forced. Which is to say: Someone or something else besides me is to blame.

En psykolog, Daniel C. Claiborn (Ph.D.) forklarere om, hvad der får selvmords-morderne til at gøre som de gør, til BBC relaterede KCUR bl.a.:

“Well I think we really in a way have to separate out the murder part from the suicide part…I think there are certain factors that influence a person to be willing to take the step of murdering someone.  I think that has to do with a person who is highly emotional, who is impulsive.  Most people who commit murder are young, so they are more of an age where people are impulsive and they do things quickly…Probably it’s more common with people who are highly self-centered, who are used to being in control of themselves and other people, and also have a very strong need to protect their image… ”

“Then the suicide part is probably related to similar things. If a person is very self-centered and has a lot of pride and a lot of concern about their image, once they’ve committed some horrible act, they may be a lot less able to imagine a life after that in which they make amends, are accepted again by the community, are able to recover, overcome this and do anything healthy and productive.  They may not be able to imagine that happening.  It may be a bigger blow to their ego to imagine the disapproval and the condemnation of others after this has happened, and so those factors might propel them to feel that they have to remove themselves from the situation, rather than to face consequences.

Snaphanen har også en post om udgivelsen og linker Mark Steyn interwive med Murray, som også kan ses her.

 

Afvist i døren

I weekenden ville Trykkefrihedsselskabet oven på et vellykket møde i anledning af 10 året for tegningskrisen med bl.a. Douglas Murry og Mark Steyn besøge værtshuset FIAT på Kongens Nytorv. 40 personer havde til sidst tilmeldt sig men to af dem faldt værtshuset for brystet. Lars Hedegaard og Flemming Rose. Sjovnalist Kennan Seeberg beretter i BT:

Rose og Hedegaard havde ellers set frem til en udsøgt italiensk middag på Fiat sammen med 38 andre åndsfæller, der efter planen skulle have linguini, agerhøne og karamel panna cotta med tilhørende vinmenu, efter de havde deltaget i en konference om Muhammed-tegningerne i landstingssalen på Christiansborg.

Restaurantbesøget var planlagt af Aia Fog, der er medlem af Dansk Folkeparti og næstformand i Trykkefrihedsselskabet.

»Vi ønsker ikke et udtryk i vores forretning med sådan et sikkerhedsopbud, da det kan skabe utryghed hos vores øvrige gæster, der færdes i vores lukkede kælder… Uagtet den vurdering, som PET måtte have foretaget eller vil foretage, kan vi ikke tage den utryghed på vores kappe,« skriver Jon Rex Laugen fra Restaurant Fiat.

…»Vi har intet mod de mennesker, der kommer. På ingen måde. Men mindre end 48 timer før ændrer arrangementet fuldstændig karakter. Vi får at vide, at der kommer PET-vagter med nogle gæster. Og vi anede ikke, om der skulle stå betjente med skarpladte maskinpistoler udenfor vores restaurant.

Først får vi at vide, at der kommer 20 gæster, så 30 og så til sidst 40 plus fire PET-vagter. Det var lidt som om, de havde maskeret problemstillingen, og vi følte os på gyngende grund sikkerhedsmæssigt. Vi kunne ikke overskue at tage stilling til et arrangement, der virkede utrygt for vores andre gæster og personalet. Så vi takkede pænt nej.

Udtalte Lasse Sørensen fra Restaurant Fiat.

Og den forklaring hænger jo ikke sammen. Angiveligt er det fordi man ikke ved om der skal stå bevæbnet politi i fuld mundering udenfor. Men det ved man jo aldrig om der pludselig gør af grunde man ikke er herre over, og selvfølgelig slet ikke midt i København. Mht “maskering” så er det vel forventeligt, at PET har bedt dem de passer på og dem de samarbejder med, om at oplyse så lidt så muligt, især om planlagt offentlig eksponering. Og det burde være velkendt for en værtshus operatør, der driver adskillige beværtninger i det centrale København, hvordan Politi og PET håndterer den type opgaver. Udover FIAT driver selskabet SOVINO ApS Cafe Victor, Restaurant Quote, Skovshoved Hotel, Restaurant Kanalen, Restaurant Geist, The Dining Room, PS Bar & Grill, Ravage, Bar Central og Lusso.

På Søren Villemoes FB profil bliver sagen også diskuteret. Udover at islamofile glæder sig over, hvad de ser som et nederlag til de (os) islamofobe fra Trykkefrihedsselskabet, så er et gennemgående tema, retten til at afvise gæster på en beværtning. Juridisk set er det i den konkrete sag ligegyldigt fordi det handler om en aftale indgået forlods. Uanset at beværtningens forklaring ikke hænger sammen, så er aftalen næppe brudt af politiske motiver, men mere sandsynligt skræk for, hvad stamkunderne fra 2100 spelt og omegn kunne finde på, at gå rundt og sprede af rygter.

Her på hotellets beværtning gætter vi dog på, at når beværteren har overvejet sagen en smule, så kommer han frem til, at de islamofile, inklusive dem i 2100 spelt, har haft deres Stalingrad og at det ikke er det segment der skal lefles for, så vil han nok tilbyde et eller andet, der lukker sagen på en for alle parter tilfredstillende måde.

Med hensyn til hvem offentlige steder, herunder beværtninger, vil diskriminere imod, så er det slet ikke noget det offentlig skal blande sig i, og da slet ikke når det er på baggrund af et så fluffy et begreb som “racisme” eller for den sags skyld politiske eller ideelle holdninger.