pelle dragsted

Rettighedsforståelse

“Inspireret af en FB tråd hos redatør på Samarbejds-Politiken, Jacob Nielsen.

Den herskende klasse, parasit klassen, har svært ved at forstå, hvorfor magten over den politiske midte og kontrollen over masserne, det såkaldte “folket”, for tiden glider dem af hænde uden at deres “informations kampagner” har nogen synbar effekt. I fokus for tiden er hvorfor folk vil stemme på Trump og den almindelige såkaldte fremgang for højreekstremister, populister osv. Desårsag jagter man en forklaring på hvorfor. I Des-Information 9. april  prøver Lotte Folke Kaarsholm med en forklaring om autoritarisme. Det bliver ved forsøget. Fra den artikel:

Valgforskeren Matthew C. MacWilliams fra University of Massachusetts har fremsat et bud på, hvad der kendetegner Trumps tilhængere, som blandt andet Washington Posts Wonkblog har omtalt.

Han har i en meningsmåling stillet 1.800 amerikanske vælgere en række spørgsmål, herunder fire om børneopdragelse: Er det vigtigst for vælgeren at have et barn, der opfører sig respektfuldt eller uafhængigt; der er lydigt eller kan klare sig selv; der er velopdragent eller betænksomt; og som har gode manerer eller er nysgerrigt.

Disse fire spørgsmål, forklarer MacWilliams på London School of Economics’ hjemmeside, er designet på basis af forskningslitteraturen om autoritarisme (med udgangspunkt i Erich Fromms Escape from Freedom fra 1941) og har siden 1992 været anvendt til at identificere autoritære tendenser.

Hvis den adspurgte vælger mulighed 1 i hvert af de fire spørgsmål, tyder det på, at denne vælger har en stærkt autoritær tankegang. Og det gjorde Trumps tilhængere i langt højere grad end nogen af de andre republikanske kandidaters tilhængere, forklarer MacWilliams.

Hvad betyder det så at være autoritær? Ifølge Williams 1) at man adlyder, 2) at man samles om og følger stærke ledere – og 3) at man reagerer aggressivt på outsidere, især når de opleves som truende. Ifølge hans kollega Marc Hetherington tillige, at man ønsker orden.

De kan til gengæld se mod en erklæret »illiberal« statsleder som Ungarns Viktor Orban, som netop er blevet inviteret på besøg hos Tysklands eks-kansler Helmuth Kohl, måske som en slet skjult kritik af Orban-fjenden Angela Merkels flygtningepolitik.

Og som ifølge en ny analyse i Ræson står stærkere end nogensinde før over for et EU, der stort set er holdt op med at kritisere ham fra vestlig side, altimens hans grænselukninger, pressestyring og øvrige »stærk mand«-politikker har fået aktiv opbakning fra blandt andet Polens nye regering og Slovakiets premierminister Robert Fico.

Man prøver at finde “hvorfor forklaringer” med modeller man i forvejen har demonstreret har nogen videre forklaringskraft, og man prøver at gøre det ved, at “fjern granske” i hovedet på grupper af folk man i realiteten ikke ved meget om, bl.a. fordi man af forfængelighed ikke vil erkende begrænsninger i samme modellers forklaringskraft. – Det ville betyde man skulle forkaste kulturmarxismen.

Kaarsholms forklaring med “autoriaisme” er i øvrigt så selvmodsigende, at den dårligt fortjener et svar. Vi prøver alligevel: Et barn der ikke bliver socialiseret til, at kende forskel på ret og vrang bliver ikke en person, hverken som barn eller senere, der kan forventes at udvise betænksomhed, klare sig selv eller udviser selvstændighed. Hvad man derimod, med en eller anden sandsynlighed kan forvente er; at det bliver en person der udviser følgagtighed, selv når der burde siges fra og vil reagere agressivt mod andre der er udpeget som fjender . – Tænk blot på medlemmerne af Enhedslistens terrorkorps AFA, der villigt lader sig drive rundt i managen som høns af guruen Pelle Dragsted. At de er istand til at udvise noget der minder om selvstændigt initiativ i den forbindelse er ikke pointen.

At man ikke gruppevis kan give meningsfulde “hvorfor svar” betyder imidlertid ikke, at det er umuligt at få begreb om hvilke rationaler, der er i spil. Man kan f.eks. læse hvad folk selv skriver om det.

Get Real Philippines forklarere Vladimir Santos, hvorfor han ikke giver meget for de lokale liberale do gooders, personicificeret ved medlemmer af Commission on Human Rights, standpunkt i debatten om en eventuel genindførelse af dødsstraf. Fra den postering:

I get what you stand for. I really do. Being an independent organization established at the closing of our 1987 Constitution just a little after Martial Law is a comforting thought for its victims. The thing is, you need not even be functional. Even a completely useless government is still better than no government at all for it gives people a false sense of hope that gives them courage to live their lives. Just like how Filipinos are “tuta ng Kano”, or at least the ones who can’t think for themselves and see the hypocrisy and the ridiculousness of their liberal agendas, you act as a puppet of the United Nations Human Rights Council. Whatever they say, you say; whatever they do, you do. Well, at least you try, don’t you? I doubt you can even deny that. After all, what’s wrong with being a puppet if your master is doing good work, right? Are you mad now? Oh dear, I’m just getting started!…

It’s not like criminals would actually reduce the intensity of their crime because their punishment if caught would be reduced. The thing is, prior to your…divine intervention, people thought that the death penalty is an effective deterrent to crime. You proved that it isn’t, and I believe that. So why do I still believe in the death penalty, you ask? Before I answer that, you made a commitment to never introduce the death penalty again. But you see, the death penalty for me is not about deterring “crime”; it’s about deterring the criminal and not letting the people pay for the food, shelter, and “rehabilitation” (however effective you might think it is) of the criminals. I don’t know about you, but I think there is not much research needed to do to confirm that stopping the heart and brain of a criminal negates any of the criminal’s ability to act. Or am I not allowed to make that common sense statement because I’m merely stating an emotional rant while you guys are so scientific with all your “research and statistics”?

Well, you might say that preventing the death penalty from being implemented is about preventing falsely-accused innocent people from getting executed. You people believe in the law so much, that you say people should be judged according to the law, they should believe in the law and respect the law, only to find out that you can’t fully trust the law? Oh, what hypocrisy! What’s the point of promoting the law if you can’t trust the legal system yourselves? The thing is, I’m not against human rights per se. After all, their battles against poverty, terrorism, genocide, and hunger are admirable; whether it is effective and non-selective is beside the point.

“Why the hell do you keep protecting criminals?”, I asked myself. Of course you say “well, human rights”. But I know it goes slightly deeper than that, and I finally get it. You’re not really out there to protect us; you’re just there to prove a point, to be a barking dog without teeth. Given your limited resources, instead of helping people, you waste it trying to prove a point. Let me give an example. Suppose you have the resources to protect 100 people per given time. Suppose there are 80 criminals and 80 victims. People may think that you’ll protect 80 victims and 20 criminals, but no! You protect the 80 criminals, and 20 victims, because you want to make a statement that “yes, even criminals are protected by human rights”. You want to make that statement so much that it delays justice for the REAL victims. Until when will you continue this path? Until when will you act to prove a point rather than provide actual justice? You might say that it’s not your job to intervene the crime, but it’s your job to intervene and protect the criminal? If that is your function, then I don’t want you anyway! Go back to fighting terrorism, genocide, hunger, and whatever makes you feel good about yourself, but leave this for us to decide!

 

 

 

Enhedspenge

Eiheilsliztens hærvæksmand og voldsanstifter Pelle Dragsted mener rutinemæssigt, at det er en god ide at politikerne via skattesystemet konfiskere penge. I det her tilfælde penge der ligger i privat skabte fonde.

En god del af disse fonde er blevet stiftet af folk, der ville betænke et eller andet mere elle mindre kløgtigt formål, og samtidig undgå beskatning.

Ideen er tilsyneladende, at politikere skulle være langt bedre til, at dele andres penge ud end andre. Det er vi sådan set enige i, idet vi her på Hotellet mener at have empirisk belæg for, at den moderne liberal/kommunistiske demokratiske politiker ikke er optaget af andet. Som i intet andet. Til  Altinget.dk fortæller Dragsted om sit synspunkt bl.a.:

Nu nævnte du den ene af de to begrundelser, der var. Den anden var, at man gerne ville give fondene incitament til at uddele penge. Er det ikke en god ide?
Men det gør man jo i forvejen, når man har et skattefradrag på uddelingerne. Man kan jo sige, at store dele af de penge, der ligger i fondene, jo er udskudt skat, som ellers skulle være havnet i fælleskassen. Så i forvejen er det her område jo ekstremt tilgodeset. Og det er så et valg, man har taget, hvor formålet er at fremme fondsejerskabet og skabe incitamenter til at lave uddelinger. Man skal bare være klar over, at de her uddelinger til dels er mistede skatteindtægter. Det her er et spørgsmål om, om man mener, at de penge bedre kunne fordeles af demokratisk valgte repræsentanter end af nogle fondsbestyrelser, som jo ikke er demokratisk valgte.

Og deraf følger, at I synes, at de her penge kunne bruges bedre af demokratisk valgte politikere?
Ja, vi mener, at det er rigtig godt, at der bliver uddelt penge til kunst, kultur og forskning. Men vi mener, at det ville være bedst, hvis det var de politikere, som skattebetalerne har valgt, og som de kan skifte ud igen, som står for fordelingen af de her penge, og ikke nogle fondsbestyrelser, som jo ikke er valgt af befolkningen, og som primært består af samfundets magtelite.

Pengene bliver brugt forkert
I dette tilfælde vil regeringen så hente et beløb på 200 millioner og bruge dem på at lette skatten ved overdragelse af familieejede virksomheder til næste generation. Hvad siger I til det?
Det er vi helt uenige i. Det er klart, at det er ikke nogen god ide at lave den overflytning. Og derfor ender vi nok også med at undlade at stemme for forslaget. Vi mener, det er fornuftigt at hive pengene ind. Men vi mener, de bliver brugt forkert. Så vi vil stå frit efter et valg, hvor vi måske kan komme til at udgøre et parlamentarisk grundlag for en ny regering for at kunne anvende de her penge på en anden måde.

Og så kan vi da lige dvæle ved årets hit, Jacob Holdts fond, hvor det sågar ikke blot var ubeskattede indtægter, der skulle gemmes afvejen, men hvor det var frugterne af Holdts private negerslavers ikke honnorerede indsats, der indgik i hans fonds formuegrundlag.

Socialdemokratisk skat

BT har afdækket at socialdemokraternes organisation har bedt SKAT om et såkaldt bindende forhåndstilsagn om, at Formand Mette Frederiksen ikke ville blive personligt skattepligtig af lejlighedsvist, at få stillet bil med chauffør til rådighed af partiet. Det var så ikke BT egentlige historie, men blot baggrunden for den egentlige historie, nemlig, at socialdemokraterne tillige med anmodningem om tilsagnet bad om, at afgørelsen ikke blev offentliggjort i annonymiseret form.

Her gik vi ellers på Hotellet og havde fået opfattelsen af, at SKAT havde uddelegeret sagsbehandling og ligning af socialdemokrater, især top-socialdemokrater, til socialdemokratiet selv. Nuvel, vi kan have være galt afmarcheret fordi opfattelsen ikke er blevet opdateret de sidste par år. Fra BTs artikel:

BT kan i dag afsløre, at topfolk i Socialdemokratiet helt usædvanligt har forsøgt at hindre Skatterådet i at offentliggøre en afgørelse om, hvordan Mette Frederiksen vil blive beskattet, hvis hun får stillet en bil med privatchauffør til sin rådighed af sit parti. Tirsdag behandlede Skatterådet sagen på et møde, hvor flere af rådets medlemmer undrede sig over, at partiet ønskede særbehandling.

»Det er atypisk. Ja, jeg vil sige at det er stærkt usædvanligt. Jeg har bedt om det flere gange, men har aldrig fået lov til det,« siger advokat Søren Aagaard, Advodan.

Partisekretær Lars Midtiby tager ansvaret for for, at partiet bad om, at afgørelsen ikke skulle offentliggøres.

»Det ligger der ikke nogen særlig overvejelse bag. Jeg tror det er sket rent rutinemæssigt, men det står jeg naturligvis på mål for,« siger Lars Midtiby.

Anderledes ser man på det hos TeeVeeToo-nuss, en venstreekstrem rotterede TV-station og delvist loyale mod “Das Partei”, hvor man selvfølgelig har fundet en vinkel, der passer med stationens officielle ideologi, nemlig den, at en eller anden ved at være BTs kilde har brudt sin tavshedspligt. Fra artiklen:

Det er til gengæld ikke efter bogen, at dagbladet BT har fået fingre i afgørelsen før Socialdemokraterne selv. BT kontaktede nemlig partisekretær Lars Midtiby om sagen allerede tirsdag, mens partiet først har fået afgørelsen onsdag.

– Jeg synes, det er naturligt, at man kan have en fortrolig dialog med myndighederne, herunder Skat. Men sådan er det åbenbart ikke. Det er ærgerligt, at det skal være sådan. Og det er ikke fremmende for tilliden til Skat, skriver Midtiby på sin Facebook-profil.

Hanne Søgaard Hansen [formand for Skatterådet] har ikke noget bud på hvor lækagen kommer fra.

– Min erfaring med Skat og Skats medarbejdere er, at de er meget pålidelige og opmærksomme på ikke at overtræde tavshedspligten. Jeg har heller ikke grund til at tro, at rådets medlemmer fortæller om afgørelserne før vi selv offentliggør dem, siger hun.

På Lars Midtibys FB væg lyder kommentarerne bl.a.:

Lars Albæk Virker lidt som om at BT har ubegrænset adgang til Skat og deres afgørelser. Uanset om.man er rød grøn blå eller gul er det sgu ikke en retsstat værdig. Om det er en frinog demokratisk presse værdig må BT så.gøre op.med sig selv hvis de er i stand til selvrefleksion – tvivler derpå

Finn Werner Hansen
Finn Werner Hansen Nu igen det er da utroligt at de ikke har lært det endnu. ynkeligt Humørikonet frown

Bo Johannsen
Bo Johannsen Hvordan kan BT få skattepapirer udleveret? Hvem er den tys tys kilde?

Helge Jørgensen
Helge Jørgensen BT er jo en avis der har store problemer med salgstallene, og derfor finder nye småting der bankes op til forsidestof.

Poul Juul
Poul Juul Hvad er problemet?? Udover at Skat er en hullet si.

Jeg har selv i 2005 og 2009 haft fornøjelsen af i valgkampen at være chauffør for Vibeke Storm Rasmussen, så hun kunne hvile ud mellem møderne. Det var en hyggelig tjans, som jeg bestemt ikke har blandet hverken Skat eller andre ind i.

Helge Jørgensen
Helge Jørgensen BT, er en avis der snart selv kan skrive en nekrolog, og det er deres egen skyld.

Kim Fleron
Kim Fleron Bare vent til de næste medieforhandlinger, så er der massedød i avisbranchen Humørikonet smile

Well…forargelse over at organisationer og virksomheder får blotlagt deres skatteforhold… any one? – Her gik vi på Hotellet og troede, hvilket man som bekendt skal passe på med, at netop disses skatte betaling var en af erhvervs sjovnalistikkes paradedicipliner. Hvor mange gange er vi ikke blevet underholdt med, at f.eks McD ikke betaler skat i Danmark? For det første har McD ikke noget overskud at betale skat af – meget kort fortalt – for det andet betaler deres franschisetagere og medarbejderne skat. – Hvilket ikke just altid er tilfældet med Muhammeds franchisetagere og medarbejdere i fødevarebranchen. For det tredie frekventeres McD flittigt af røde facister, bl.a. Johanne S-N.

Til sammenligning, mht tavshedspligt aspektet og sjovnalistik, så kan vi berette, at tilbage i 2010 fik en psykiater en alvorlig påtale af Patientklagenævnet for brud på tavshedspligten. Brøden, sagens faktum, bestod i, at han istedet for at skrive en attest, skrev en konklusion og vedlagde en udskrift af jounalen til politiet, som i parentes bemærket, har lige så meget tavshedspligt som lægen har. Sagen bestod i, at en asylsøgende bosnisk muhammedaner stod til udvisning og desårsag simulerede selvmordstruet. På baglinien stod det sædvanlige heppekor af røde nazier, der ikke kan få pumpet rigeligt nok med muhammedanere ind i Danmark og kørte dels klagesagen for muhammedaneren, dels en “presse strategi” i samarbejde med DDRs Jesper Tynell. Lykkeligvis blev muhammedaneren faktisk udvist.

Samme dag som afgørelsen blev truffet kunne Tynell i DDR P1 klokken 17 citere i længder fra afgørelsen. Sagen som sådan havde han i tiden op til afgørelsen beskæftiget sig indgående med i indslag. Hvilket peger på et vist samarbejde med den pågældende sagsbehandler i Patientklagenævnet, som viste det sig via bl.a. FB, at have kontakt til islamofilekredse og såkaldte flygtningevenner.

Jesper Tynell er i øvrigt bror til Jane Tynell, tidligere sjovnalist på DDR, pressemedarbejder i Red Barnet under Mimi Jacobsen og for nærværende pressemedarbejder hos i Socialrådgiver foreningen. Privat danner hun par med Pelle Dragsted og de bor i et kollektiv på Amicisvej på Frederiksberg.

 

Queers logre med Dragsted

Einheilsliztens talende A-skål, undertøjsmodellen Johanne Schmidt-Nielsen er blevet angrebet fra egne rækker af de såkaldte queers med anklager om racisme. Det skulle være sket på det marginale blog sted “Medkræft.dk”, forlyder det.

Queers er en gren indenfor det homofile miljø for venstreorienterede homofile. Den er kendetegnet ved bl.a., at man afviser den såkaldte palliet homofili, som f.eks kommer til udtryk i pop-musik hos bands som Village People, kendt for bl.a. Y.M.C.A. og In The Navy. Ved et af badets seneste optrædene, Cebu maj 2014, gik de lokale vttigheder på, at såvel homoerne i bandet som dem blandt publikum, andouvrede scene og sal i rullestole.

Morskab og hedonisme har aldrig været in på venstrefløjen, som i høj grad er drevet af puritanisme i den marxistiske aftapning, men man er ikke destomindre lykkedes med, at markedsføre sig som synonymt netop med morskab og hedonisme. Idiot homoer er så spunget til, og har velvilligt forsynet sammenrendet af nazister, kommunister, facister, islamister og tosser i Einheilslizten og Waffen-SF med tolerance point.

Queer gruperingen har i dansk sammenhæng fungeret som venstrefløjens politi i homomiljøet, hvor opgavet har været, på vegne af “centralkommiteen”, at slå, også fysisk, hårdt ned på personer, der har tilladt sig at give udtryk holdninger der afveg fra den tilladte. Queer gruppen er desuden tæt forbundet til AFA, en terrorgruppe der fungere som “partiets” politi og efterretningstjeneste i almindelighed.

Nu har queersne så misforstået deres rolle derhen, at de mener at skulle fastlægge Centralkommiteens linie. Gættet her på Hotellet er, at det vil blive taget meget unådigt op af Centralkommiteen, som vil søge en Ernst Röhmsk løsning på den opståede forvirring om komandovejene i partiet, som man opfatter som et “halen logre med hunden” problem.

Weekendavisens Søren K. Villemoes tager på sin FB historien op:

151014 queer mod jsn

Blandt flere venstreekstreme koryfæer såsom Lars “Maleren” Grenaa og Mikkel Warming, der melder sig i tråden, finder man også Einheilsliztens krigsminister, Pelle Dragsted, bl.a. kendt for at have lidt den tort, at blive civilt anholdt af venstrefløjseksperten Martin Kasler, da han ledte i et voldligt angreb på et politisk møde. Mere om “Maleren” og Dragsted hos Uriasposten, her. Dragsted skriver i sit indlæg i tråden på Villemoes FB, bl.a.

Tænk at påstå, at Johanne ikke har blik for sexismen og homofobi i majoritetskulturen.

151014 queer mod jsn dragsted svar

Malerens anholdelse:

151014 maleren anholdes

Her på Hotellet er prognosen, at der vil blive delt håndmadder ud til et par af de obsternægsige homoer og, at resten så vil affinde sig med den plads de er sat på af partiet.

Hvad der i øvrigt kendetegner queer-miljøet er, at en stor del af “medlemmerne” ikke er homoer som sådan, men snare aseksuelle venstreekstremister, som pga fysiske problemer såsom manglende evne til, at opnå naturligt klimaks, har fundet et asyl i queer-miljøet.

Om de komandoveje en queerhomo bør kende kan der henvises til denne VP video:

Ny rådgiver hos EinheilzL

Yes, brækkende nyt og det er OS!

I løbet af torsdagen meddelte de røde nazier via deres talshøne, den små Pernille Skipper, bekærstet med DDR løgneren Oliver et eller andet, at de agtede at stemme imod Pia K som formand for Folketinget. Ganske uagtet at der dels ikke er nogen anden kandidat opstillet dels, at der desårsag ikke er opstillet en vis “Jeg Stemmer Imod”. Med andre ord; situationen er eller måske var, at de Røde Nazier kan opstiller deres egen kandidat og så stemme for denne. Eller lade være med at stemme. Nogen Hasselbalch er Skipper tydeligvis ikke.

Det fik UH til via Twitter at foreslå, at de opstillede den trinde Stine Brix:

150703 ft formand skipper brix

Og sørme om ikke rådet små 10 timer senere viser sig, at være faldet i god næringsrig muld. Fra BT:

Enhedslistens medlem af Folketingets Præsidium bliver fremover Stine Brix (Ø). Det oplyser Enhedslisten i en pressemeddelelse, efter at partiets folketingsgruppe har konstitueret sig og fordelt ordførerskaber.

Enhedslistens gruppeledelse kommer fremover til at bestå af Stine Brix, Johanne Schmidt-Nielsen, Pelle Dragsted, Pernille Skipper og Jakob Sølvhøj. De to sidstnævnte er gruppenæstformand.

Pelle Dragsted, der gennem en årrække har været Enhedslistens politiske rådgiver, sætter sig med sin nye post som finansordfører på et af de tunge områder.

——–

Indsat tillæg 3. juli, 14.56:

De røde fremture via en af deres propagandakanaler, løgnefabrikanten Al-Ritzau, som de lader meddele at de stemte imod. Fra telegrammet i Des-Information:

Selvom Folketingets formand skal være en samlende figur for Folketinget, var det dog ikke et enstemmigt ting, der valgte Pia Kjærsgaard.

Bag den nye formand står de fire borgerlige partier samt Socialdemokraterne og grønlandske Siumut.

Til gengæld krævede Enhedslisten en afstemning, fordi man ligesom SF har erklæret, at man ikke støtter valget af Pia Kjærsgaard. Ved afstemningen var der 87 stemmer for Pia Kjærsgaard og 16 imod, mens otte stemte hverken for eller imod.

Muligt, men i så fald er det sket ikke ved at stemme imod, men fordi der har været en ekstra kandidat. Fra Forretningsorden for Folketinget:

§ 3
Stk. 1. Valg af Tingets Præsidium foregår således: Formanden vælges uden forhandling efter reglerne i § 36, stk. 2. Hver af de i Tinget repræsenterede fire største folketingsgrupper ud over den folketingsgruppe, som formanden måtte tilhøre, udpeger i rækkefølge efter størrelse blandt sine medlemmer henholdsvis første, anden, tredje og fjerde næstformand. Er to eller flere folketingsgrupper lige store, gør lodtrækning udslaget mellem dem.

§ 36

Stk. 2. Når kun én skal vælges, sker det ved en afstemning i Tinget, som dog kan undlades, hvis kun én er bragt i forslag og ingen gør indsigelse. Afstemning foretages – eventuelt skriftligt, hvis Tinget tager beslutning herom – efter følgende regler, jf. dog § 33. Opnår en af de foreslåede over halvdelen af de afgivne stemmer, jf. § 33, stk. 1, 2. pkt., er vedkommende valgt. I modsat fald foretages et nyt frit valg. Giver dette heller ikke den nævnte stemmefl erhed, foretages en tredje afstemning. Ved denne kommer kun de to personer i betragtning, som fik flest stemmer ved anden afstemning, idet lodtrækning gør udslaget, hvis stemmerne stod lige. Skulle stemmelighed opstå ved tredje afstemning, gør ligeledes lodtrækning udslaget.

Så situationen er, at Einheilzlizten har gjort indsigelse, og får derfor en afstemning, men der er imidlertid ingen andre kandidater, hvorfor Pia K kunne være valgt med en stemme – hendes egen – også selv om de 16 kommunister fra Einheilzlizten og Waffen-SF stemte “nej”, samt de 8 radigalnige undlod at stemme.

Afstemningstemaet har vel været noget i retning af: Valg af formand, opstillet er Pia K. Hvem stemmer for, imod og afgiver ikke stemme? Man kan så sige, at det er dirigent fejl, ikke, at blot at konstatere at der ikke er modkandidater eller foretage en tillidsafstemning. – det sidste er der ikke positiv hjemmel til, det første kunne gøres ved, at afvise indsigelsen med henvisning til, at der ikke er gjort noget gældende, der betvivler Pia Ks valgbarhed til posten.

——

Nuvel, en opstilling som formand blev det ikke, men det smager dog lidt af blod, som man siger blandt socialister, som i det forgangne århundrede slog mellem 100 og 200 millioner mennesker ihjel.

A pro pos blod, så skrev omtalte Stine Brix tilbage i 2009 en artikel til læserne af Des-Information, hvor hun på baggrund af sine medicinske studier redegjorde for jomfruelighed og huller. Ikke at der for dannede personer med et almindeligt vidensniveau fremkom noget nyt, men dels er læserne af Des-Information hverken dannede eller vidende, dels har huller af en hver slags stor interesse i det segment. Dog huller i egen uvidenhed undtaget. Fra artiklen:

Jomfruhinden eksisterer ikke. I hvert fald ikke i ordets bogstavelige forstand. Det er en myte, at kvinder har en hinde, som dækker indgangen til skeden, og som sprænges første gang man fører en pik, en tampon eller noget tredje op. Alligevel lever myten om jomfruhinden stadig.

Det har konsekvenser for unge pigers seksualitet og udfoldelser i det hele taget. Den seksuelle debut virker skræmmende, når den knyttes sammen med billedet af hud, som skal gennemtrænges og bløde. For nogle piger bliver jomfruhinden så værdifuld, at de ikke tør dyrke sport eller gå til ridning af frygt for at miste den.

Privathospitalet H.C. Andersen er langt fra den eneste klinik, som udfører rekonstruktion af jomfruhinden. En hurtig googlesøgning viser vej til adskillige danske gynækologer, som tilbyder indgrebet. Ifølge Berlingske Tidende den 24. juni 2008 var der sidste år tale om et dissideret “Sommerboom i falske jomfruhinder”. Efterspørgerne af indgrebet er ifølge gynækolog Christine Felding unge indvandrerpiger, som “vil nå at sløre beviset for tabt uskyld,” inden de skal giftes. 

Nå, det handlede så alligevel ikke om nogle piger og ekstremsport på hesteryg, men muhammedanske piger og pik op.

DDRs fornemelser for DF

DDR har en stribe artikler, der gennemgår de nyvalgte, parti for parti. Måden det sker på sætter på udemærket vis i relief, hvorledes den kommunistiske mediemastodont arbejder. Kim på Urias har allerede været der, her kommer den så igen i en lidt anden opsætning.

DDR fortælle under overskriften “Her er Thulesen Dahls nye folk”, rettet fra “Dømt dagpleje mor og jule-kort kritiker: Her er Thulesen Dahls nye folk”

Kenneth Kristensen Berth

Tidligere formand for Dansk Folkepartis Ungdom og har i en årrække arbejdet i Dansk Folkepartis sekretariat.

Han blev i 2003 dømt for racisme sammen med nuværende europaparlamentariker Morten Messerschmidt. De to fik en betinget dom på 14 dages fængsel for en plakat vendt mod det multietniske samfund, der viste hætteklædte mænd med blodpletter på tøjet og Koranen i hånden.

Hvilket bedst kan kaldes kreativt. Med forståelse for at artiklen skal være kort, så hedder det ikke “dømt for racisme”, men dømt efter 266b, da den bestemmelse ikke handler om racisme eller racer, men om trusler, hån eller nedværdigelse. Tilgengæld er det rigtigt, at efter dommen er det springende punkt, at koranen indgår på billedet. Og det reelle springende punkt er undsigelsen af det multietniskesamfund, idet folk der undsiger statsideologien, selvfølgelig bliver straffet i EUSSR.

266 b:

§ 266 b. Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 2. Ved straffens udmåling skal det betragtes som en særligt skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed.

Plakaten (billedet) Kenneth&co blev dømt for er denne:

dfu pakat 266 dom

Om Pernille Bendixen hedder det:

Er dagplejemor på Fyn, hvor hun også sidder i Odense Byråd. Hun opgiver dog sin dagplejepraksis, når hun tager hul på hverdagen som nyt folketingsmedlem på Christiansborg i København.

Hun kom i de nationale medier, da hun under kommunalvalgkampen i 2013 videregav fortrolige oplysninger om, hvor store udgifter Odense Kommune har på en navngiven kriminel familie i Vollsmose. Pernille Bendixen fik en bøde på 3.000 kroner for at videregivet oplysningerne, men fik lov at blive siddende i byrådet.

I det store hele var de oplysninger, der blev videregivet kendt i forvejen og handlede om den notoriske pstilensiske bandit FizFiz. Læs om denne hædersmand her (wiki) og her.

Anderledes nonchalant behandling får Einheilzliztens Pelle Dragsted.

Han har en fortid på den absolutte venstrefløj som medlem af Antifascistisk Aktion (AFA) i 1990’erne. Her var han blandt andet med i den gruppe af aktivister, som blev påkørt af nazilederen Jonni Hansen, mens de var i færd med at save DNSB-borgens plankeværk i stykker med en motorsav.

Han blev i sin tid i AFA flere gange anholdt af politiet, og i 1998 fik Pelle Dragsted en dom for hærværk mod Sandholmlejren.

I dag tager Pelle Dragsted afstand fra alle former for vold.

Bemærk hvor elegant DDR får nedtonet substansen i sidste sætning. Sagen er at erklæringen fremstår som en fastslået kendsgerning. Det eneste der foreligger er Dragsteds egen erklæring om sin egen afstandtagen til vold som politisk middel. Hans prati, Einheilzlizten har i flere omgange støttet AFA med penge, og der foreligger ikke nogen kendt undsigelse af AFA, hverken fra parti eller Dragsted. Tværtimod viste politiets efterforskning af AFAs terroraktiviteter, at de havde modtaget en ordre fra “vores bekendte på Borgen” om, at gøre “et eller andet ved” ved Uriaspostens Kim Møller.

Dragsteds “afstandtagen er på alle måder dubiøs, hvilket burde fremgå. F.eks ved at skrive:

Idag påstår Pelle Dragsted, at han tager afstand fra alle former for vold.

AFA angiver at have modtaget en ordre, som næppe kan være fra andre end moderorganisationen.

afa tråd kim m uriasposten

(Københavns Politi, Journalnummer 0100-10170-01723-14, Dok. T-168-1, s. 1)

Pelle Dragsted bor og har børn med Janne Tynell, propaganda medarbejder (indtil maj 2015) hos Alan Parker (oak foundation) organisationen “Save the Choldren / Red Barnet”, der netop har fyret Mimi Jacobsen som chef. Hun er desuden søster til den DDR ansatte Jesper Tynell. Janne Tynell er nu ansat hos Dansk Socialrådgiverforening.

Nazistiske tørklæder

Uriasposten beretter Kim om nye tider hos de Konservative, der som led i valgkampen har sat plakater op med teksten “Stop naziislamisme” og stop visse andre ting.

Hos de Konservative selv hedder set:

… og pas på vores fælles værdier. Fundamentalistiske imamer må aldrig true vores frihed og demokrati.

Vi ser i dag en udbredt totalitær antisemitisme i den arabiske verden og i ekstreme islamistiske kredse i vesten. En antisemitisme med klare tråde til fortidens nazisme og fascisme. Både i Paris og København var det jødiske samfund et selvstændigt mål for islamistisk terrorisme. Naziislamismen findes også i Danmark, hvor ekstreme prædikanter direkte opfordrer eller tilskynder unge mennesker, ofte fra bandemiljøer og belastede boligområder, til vold, mord og deltagelse i væbnede konflikter.

Er det rimeligt? Nej vel?! Så stop det. Sammen med os.

Om det for de Konservative er andet end gratis ord er nok tvivlsomt. Man kæmper for overlevelse og forsøger sig med endnu en omgang løgn for at tækkes vælgerne.

Tilbage i 2007 blev sammenrendet af landsforræddere stærkt fortørnede over, at DFs Søren Karup skar islams rolle som totalitær politisk bevægelse ud i pap, netop ved en sammenligning eller sammenstilling af islam og nazisme. Dette foranledigede Radigalningene til, at foreslå Folketinget at vedtage en fodømmelse af Karup og DF. Fra debatten i Folketinget: Først citaterne af Karup, som halvnazien Niels Helveg gengav dem (de er ikke betvivlede).

Den 19. april blev hr. Søren Krarup i Jyllands-Posten citeret for, og jeg citerer:
»Hvis man skal forstå, hvad sagen drejer sig om, og hvad der ligger i det tørklæde, så skal man sammenstille det med nazismens symboler.«
Dér startede debatten.
Samme dag var der her i salen debat om lovforslag nr. L 93. Hr. Morten Østergaard tog citatet op, hvorefter hr. Søren Krarup tog ordet og udtalte, og jeg citerer igen: »Jeg har sagt, at sløret, tørklædet, er et totalitært symbol, og at det dermed er ligestillet med de totalitære symboler, vi kender fra henholdsvis kommunisme og nazisme.« Med rette vakte disse udtalelser opsigt. Det er jo også, fordi de fremsættes af en af de fremmeste repræsentanter for et parti, der udgør regeringens parlamentariske grundlag. Udtalelserne er aldeles urimelige og krænkende for muslimske kvinder.

Det gav aneldning til offentlig debat anført af diverse islamofile slyngler. I Des-Information berettede David Ræling:

Fra øverste tilhørerrække stikker en række kvindehoveder ud, så Folketingets sollys giver genskær i deres hvide tørklæder. Det, der bliver sagt, får hovederne til at nikke eller ryste, som om de sidder på duer. Nede i salen har Søren Krarup og Jesper Langballe sat sig tungt ludende og ligner kalkuner. Folketinget drøfter muslimske tørklæder.

Det er Søren Krarup, der har givet anledning til debatten. Han har sammenlignet muslimske tørklæder med nazisymboler. Det har fået Niels Helveg Petersen og Marianne Jelved til at forespørge statsministeren: Hvad er VK-regeringens holdning til en sådan sammenligning?

Niels Helveg Petersen forklarer fra talerstolen:

“Søren Krarups udtalelser er groft krænkende og dæmoniserer et stort antal muslimske kvinder i Danmark. Fornuftige mennesker over hele verden må tænke: Hvad er det for et debatniveau, de holder i det ellers fornuftige lille land?”

“Hvorfor går Dansk Folkeparti ind for en dagsorden, som ingen betydning har?”

De radikales Johannes Poulsen presser videre:

“Udtrykker afværgedagsordenen en afstand?”

Søren Espersen: “Den udtrykker tilslutning til et land med ytringsfrihed.”

Johannes Poulsen: “Altså ikke en afvisning. Tak for det tydelige svar.”

Dansk Folkeparti gør det under debatten klart, at partiet ikke har tænkt sig at tilbagekalde noget som helst. Trekløveret Søren Espersen, Søren Krarup og Jesper Langballe forstærker deres angreb på islam og sigter i samme åndedrag de radikale for medløberi over for nazisme og kommunisme og nu islamisme.

“Hvor islam trænger frem, følger ørkenen med,” siger Søren Espersen.

Jesper Langballe: “Her er tale om en så alvorlig trussel for hele Europa, at det ikke betyder noget, om nogen bliver krænket.”

Langballe spørger: “Vil Venstres ordfører bekræfte, at de radikale over for totalitære systemer altid har spillet usselhedens rolle?”

Radikal hazard

Troels Lund Poulsen svarer, at han er for ung til at huske andet end fodnotepolitikken i 1980’erne: “Den er et bevis på, at Det Radikale Venstre spillede hazard med Danmarks sikkerhed.”

I maj 2013 kommenterede Torben Mark Petersen og Lone Nørgaard i Ræson islamapologeten Martin Krasniks påstand om, at islamkritiken var brudt sammen:

”Islamdebatten lider under et substantielt sammenbrud.” Således udtaler Martin Krasnik i et interview til RÆSON (d. 30.4.13), hvor han hævder, at man ”(…) går galt ved at se islam som en aggressiv ideologi, som forsøger at overtage Vesten.”

Udsagnene er postulater, for hverken i Ræson-interviewet eller i Krasniks kronik i Berlingske den 12.4 forholder han sig konkret til den foreliggende dokumentation om islams missionspligt. Utallige skriftsteder i Koranen og hadith [overleveringer om, hvad Muhammed gjorde og sagde, red.] samt tekster af både klassiske og moderne islamiske kommentatorer vidner om, at islam er en krigerisk ideologi. Det hænger bl.a. sammen med, at når der ikke er nogen adskillelse mellem den religiøse og politiske magt, så bliver udbredelsen af islam som religiøs doktrin sammenfaldende med en geografisk udbredelse af islams territorium.

Kernen i jihad-doktrinen (forstået som hellig krig) er, at der eksisterer et enkelt islamisk samfund, islams hus, styret af ummaen, og at det er ummaens pligt at udvide ”islams hus”. Jihad er i denne forstand en religiøs pligt, og regler for jihad er omfattet af shariaen. Målet er at bringe hele jorden under islams herredømme. (jf. koranversene 2,194; 4,94; 8,72; 9,41; 66,9). De, der bliver dræbt i jihad, er martyrer, og de loves at komme i himlen, hvor der venter dem en seksuel belønning, de nok så berømte 72 jomfruer. Utallige er de skriftsteder i Koranen, hvor troende opfordres til at tage del i den væbnede kamp mod de vantro (jf. fx vers 9,14; 9,29; 9,41). Opfordringerne til at myrde jøder er ligeledes utallige.

Politisk islam har fået vind i sejlene efter den islamiske revolution i Iran i 1979. Der er udstedt utallige fatwaer i de seneste 30 år, som opfordrer til drab på amerikanere, jøder og vantro. Volden og terroren er ligeledes eskaleret, efter at radikale muslimer vendte tilbage fra kampene mod Sovjetunionen i Afghanistan.

Hvis islams historie havde været overvejende fredelig, så kunne den krigeriske karakter af de hellige skrifter være affejet med et skuldertræk, men både islams historie og nutid er blodig. Islamisk imperialisme begyndte allerede i de første årtier efter Muhammeds død, og i løbet af forbløffende kort tid var hele den arabiske halvø, Nordafrika, Persien og Afghanistan erobret og indlemmet i ”islams hus”. Med erobringen fulgte islamiseringen, ødelæggelsen af de erobredes kultur, konvertering eller underkastelse af de besejrede, hvis de da ikke blev dræbt eller gjort til slaver.

Senest har vi så set Dronningens beklagelse af, at hun tilbage i sin Nytårstale i 1984 gik i rette med kritikkere af indvandringspolitikken. Og i dag henleder den altid seriøse Snaphanen så opmærksomheden på en Mike Dobbins, en tidligere islamofil, der nu undskylder. Det sker i en artikel i The Christian Post, hvor han bl.a. skriver:

For years I was an apologist for Islam, as regrettably, many still remain. I only read books and believed those who painted Islam in a peaceful, glowing light. I made excuses for radical Muslims and lived in a flood of denial that religious teachings could still, in this modern age of drones and clones, motivate a person to commit evil. I criticized the numerous atheists including Ayaan Hirsi Ali, Sam Harris, and Bill Maher warning of the dangers inherent in Islamic doctrines, recklessly labeling them Islamophobes.

Today I’m writing to say I’m sorry, I apologize, and I ask for your forgiveness. We who have blindly defended Islam and called you Islamophobes are tragically wrong.

The critics of Islam are right. Islam is intrinsically, alarmingly violent, hateful and oppressive on a scale greater than all other major religions combined. To say that radical Islamists are motivated to commit atrocities and embrace oppression based on religious doctrine is the understatement of the century.

We who have carelessly thrown around the Islamophobe label including Glen Greenwald, Reza Aslan, and Karen Armstrong should lower our heads in shame and guilt. Few things are as morally depraved as attacking someone who criticizes Islam (Ayaan Hirsi Ali) rather than attacking the Islamic apostasy and blasphemy laws teaching Muslims they should kill her. We must now live with the knowledge that we’ve abandoned and betrayed our principles. Though we claim the mantle of human rights, free speech and equality, we lack the courage of our convictions when it offends someone. We make the cowardly lion look like Churchill.

In reality, those who criticize Islam, especially reform minded Muslims, are the bravest of the brave. They are literally putting their lives at risk by the simple act of criticizing the Quran, Muhammad, and Sharia.

Selv i den danske rødfascistiske højborg, Einheilslizten, har den kommende partiførere Pelle Dragsted talt om fascistisk islam, uden dog at komme ind på hvilke konsekvenser det skulle medfører.
Tiderne er ved at skift til et mere realistisk syn på islam.

Racisme- og nazi belyvning – fortsat

Den venstreekstreme hærværks- og overfaldsmand Pelle Dragsted, officer i og folketingskandidat for det nazi-lignende Enhedslisten og formentlig efterfølger til torturbødlen Frank Aaen som partiets de facto Førere vil med baggrund i “Mads og Nana” overfaldet gøre belyvningerne lidt mindre direkte.

Dragsted skriver i en kommentar på sit opslag:

Pelle Dragsted Hej susie. Jeg er enig med Tommy. Jeg kan huske engang for mange år siden hvor jeg sad med nogle venner og drak en øl en aften ved folkets park. På et tidspunkt kom der to kvinder løbende ud af parken. De er vildt chokerede fordi de har været udsat for et overfald og blevet seksuelt forulempet. I deres vrede bruger de nogle racistiske formuleringer, hvilket får mig og mine venner til at kritisere dem og vi ender i en diskussion.
Siden har jeg tænkt at vi var helt åndssvage at gå op i deres formuleringer i den situation. De var vildt chokerede og vrede og i stedet for at vise omsorg og forståelse for dem gik vi mere op i at kritisere dem for en dum bemærkning.
Den situation tænker jeg på når jeg læser denne debat.
Jeg synes uanset hvad, at der er hamrende sejt, at Nanna går ud og skriver de ting hun skriver i dag. Eftertanke, af den slags er noget af det der er mest brug for, og at det kommer fra en kvinde,der har været udsat for et groft overfald synes jeg er hamrende stærkt.

Dragsted henviser til, at Mads og Nana trak i land ovenpå opmærksomheden, og mener så det er en bedre strategi, at han selv og hans nazist-lignende venner på venstrefløjen dyrker denne taktik med, at tale pænt om ofrene for, muhammedaner importen. Sådan lidt a la: Jeg forstår godt du er vred ovenpå oplevelsen, men jeg håber virkelig du kan styre det og kommer ovenpå, ellers kommer jeg altså til at tænke på Sydafrika i 60’erne, og jeg håber virkelig ikke du bliver racist.

Kort sagt en anbefaling af at bruge inddirekte belyvning istedet for direkte.

Dragsteds anbefaling giver i øvrigt UH mindelser om Katharinas tabte ære.