pernille skipper

Ny rådgiver hos EinheilzL

Yes, brækkende nyt og det er OS!

I løbet af torsdagen meddelte de røde nazier via deres talshøne, den små Pernille Skipper, bekærstet med DDR løgneren Oliver et eller andet, at de agtede at stemme imod Pia K som formand for Folketinget. Ganske uagtet at der dels ikke er nogen anden kandidat opstillet dels, at der desårsag ikke er opstillet en vis “Jeg Stemmer Imod”. Med andre ord; situationen er eller måske var, at de Røde Nazier kan opstiller deres egen kandidat og så stemme for denne. Eller lade være med at stemme. Nogen Hasselbalch er Skipper tydeligvis ikke.

Det fik UH til via Twitter at foreslå, at de opstillede den trinde Stine Brix:

150703 ft formand skipper brix

Og sørme om ikke rådet små 10 timer senere viser sig, at være faldet i god næringsrig muld. Fra BT:

Enhedslistens medlem af Folketingets Præsidium bliver fremover Stine Brix (Ø). Det oplyser Enhedslisten i en pressemeddelelse, efter at partiets folketingsgruppe har konstitueret sig og fordelt ordførerskaber.

Enhedslistens gruppeledelse kommer fremover til at bestå af Stine Brix, Johanne Schmidt-Nielsen, Pelle Dragsted, Pernille Skipper og Jakob Sølvhøj. De to sidstnævnte er gruppenæstformand.

Pelle Dragsted, der gennem en årrække har været Enhedslistens politiske rådgiver, sætter sig med sin nye post som finansordfører på et af de tunge områder.

——–

Indsat tillæg 3. juli, 14.56:

De røde fremture via en af deres propagandakanaler, løgnefabrikanten Al-Ritzau, som de lader meddele at de stemte imod. Fra telegrammet i Des-Information:

Selvom Folketingets formand skal være en samlende figur for Folketinget, var det dog ikke et enstemmigt ting, der valgte Pia Kjærsgaard.

Bag den nye formand står de fire borgerlige partier samt Socialdemokraterne og grønlandske Siumut.

Til gengæld krævede Enhedslisten en afstemning, fordi man ligesom SF har erklæret, at man ikke støtter valget af Pia Kjærsgaard. Ved afstemningen var der 87 stemmer for Pia Kjærsgaard og 16 imod, mens otte stemte hverken for eller imod.

Muligt, men i så fald er det sket ikke ved at stemme imod, men fordi der har været en ekstra kandidat. Fra Forretningsorden for Folketinget:

§ 3
Stk. 1. Valg af Tingets Præsidium foregår således: Formanden vælges uden forhandling efter reglerne i § 36, stk. 2. Hver af de i Tinget repræsenterede fire største folketingsgrupper ud over den folketingsgruppe, som formanden måtte tilhøre, udpeger i rækkefølge efter størrelse blandt sine medlemmer henholdsvis første, anden, tredje og fjerde næstformand. Er to eller flere folketingsgrupper lige store, gør lodtrækning udslaget mellem dem.

§ 36

Stk. 2. Når kun én skal vælges, sker det ved en afstemning i Tinget, som dog kan undlades, hvis kun én er bragt i forslag og ingen gør indsigelse. Afstemning foretages – eventuelt skriftligt, hvis Tinget tager beslutning herom – efter følgende regler, jf. dog § 33. Opnår en af de foreslåede over halvdelen af de afgivne stemmer, jf. § 33, stk. 1, 2. pkt., er vedkommende valgt. I modsat fald foretages et nyt frit valg. Giver dette heller ikke den nævnte stemmefl erhed, foretages en tredje afstemning. Ved denne kommer kun de to personer i betragtning, som fik flest stemmer ved anden afstemning, idet lodtrækning gør udslaget, hvis stemmerne stod lige. Skulle stemmelighed opstå ved tredje afstemning, gør ligeledes lodtrækning udslaget.

Så situationen er, at Einheilzlizten har gjort indsigelse, og får derfor en afstemning, men der er imidlertid ingen andre kandidater, hvorfor Pia K kunne være valgt med en stemme – hendes egen – også selv om de 16 kommunister fra Einheilzlizten og Waffen-SF stemte “nej”, samt de 8 radigalnige undlod at stemme.

Afstemningstemaet har vel været noget i retning af: Valg af formand, opstillet er Pia K. Hvem stemmer for, imod og afgiver ikke stemme? Man kan så sige, at det er dirigent fejl, ikke, at blot at konstatere at der ikke er modkandidater eller foretage en tillidsafstemning. – det sidste er der ikke positiv hjemmel til, det første kunne gøres ved, at afvise indsigelsen med henvisning til, at der ikke er gjort noget gældende, der betvivler Pia Ks valgbarhed til posten.

——

Nuvel, en opstilling som formand blev det ikke, men det smager dog lidt af blod, som man siger blandt socialister, som i det forgangne århundrede slog mellem 100 og 200 millioner mennesker ihjel.

A pro pos blod, så skrev omtalte Stine Brix tilbage i 2009 en artikel til læserne af Des-Information, hvor hun på baggrund af sine medicinske studier redegjorde for jomfruelighed og huller. Ikke at der for dannede personer med et almindeligt vidensniveau fremkom noget nyt, men dels er læserne af Des-Information hverken dannede eller vidende, dels har huller af en hver slags stor interesse i det segment. Dog huller i egen uvidenhed undtaget. Fra artiklen:

Jomfruhinden eksisterer ikke. I hvert fald ikke i ordets bogstavelige forstand. Det er en myte, at kvinder har en hinde, som dækker indgangen til skeden, og som sprænges første gang man fører en pik, en tampon eller noget tredje op. Alligevel lever myten om jomfruhinden stadig.

Det har konsekvenser for unge pigers seksualitet og udfoldelser i det hele taget. Den seksuelle debut virker skræmmende, når den knyttes sammen med billedet af hud, som skal gennemtrænges og bløde. For nogle piger bliver jomfruhinden så værdifuld, at de ikke tør dyrke sport eller gå til ridning af frygt for at miste den.

Privathospitalet H.C. Andersen er langt fra den eneste klinik, som udfører rekonstruktion af jomfruhinden. En hurtig googlesøgning viser vej til adskillige danske gynækologer, som tilbyder indgrebet. Ifølge Berlingske Tidende den 24. juni 2008 var der sidste år tale om et dissideret “Sommerboom i falske jomfruhinder”. Efterspørgerne af indgrebet er ifølge gynækolog Christine Felding unge indvandrerpiger, som “vil nå at sløre beviset for tabt uskyld,” inden de skal giftes. 

Nå, det handlede så alligevel ikke om nogle piger og ekstremsport på hesteryg, men muhammedanske piger og pik op.