politiken

Chefer for islam

Samarbejds-Politiken lader en række chefer fra det delvist private erhversliv udtale sig om “udlændinge”, hvilket som bekendt er kaudervælsk for, at flere småpiger skal analvoldtages pga deres etnicitet og hvide hudfarve af tilkaldte jihad-soldater.

Hvis erhvervslivet rent faktisk ønskede, at det blev lettere at importere arbejdskraft med unikke kvalifikationer, så kunne de jo foreslå det kompromis, at der blev lukket af for fup asylanter fra MENAP og åbnet behersket for andre. Man er selvfølgelig udemærket klar over, at når nazisterne hos bl.a. de radigale taler om “udlændinge”, så menes der muhammedanere og ikke eksempelvis filippinske sygeplejesker eller designere. Alligevel stiller man op som propaganda subjekter for de aller sorteste tendenser.

Fra artiklen:

Christian Gollasch, vice president i Carlsberg:

Jeg og andre udenlandske ansatte har bemærket tonen i debatten. Den spiller en meget vigtig rolle, når der gælder Danmarks mulighed for at tiltrække udlændinge. Der er kolleger i Carlsberg og i andre selskaber, som er lidt bekymrede over tonen, som visse partier og politikere benytter.

Vi er også klar over, at Danmark ikke er det eneste land i EU med den her debat, og ikke det værste. Det er fint at diskutere, hvorvidt der er jobs til danskerne. Men der er nødt til at være en differentiering mellem højtuddannede med særlig ekspertise og andre. De højtuddannede tager sædvanligvis ikke et job fra en dansker.

En af vores vigtigste opgaver på hovedkontoret her i København er at udnytte viden fra de 37 lande, Carlsberg opererer i, og at sprede den ud i hele organisationen. Vi er en international virksomhed, der er nødt til at trække på folk fra mange lande. Vi har brug for folk med erfaring i at køre en international forretning som Carlsberg. Mange danskere har den erfaring. Men der er stor konkurrence om dem.

Jais Valeur, koncerndirektør i Arla Foods:

Vi har generelt ingen problemer med at skaffe udenlandsk arbejdskraft. Det vigtige er, at virksomheden har en profil og et image, som gør, at folk har lyst til at komme og arbejde for dig. Det er klart, at al den politiske snak om udlændinge ikke er positiv i den sammenhæng.

Som virksomhed er vi afhængige af, at vi kan tiltrække de her mennesker. Både i dag og i morgen. Og hvis ikke vi kan det, rykker de her arbejdspladser ud af Danmark. Det er det, der optager mig allermest – hvis ikke vi har forhold, der gør, at folk finder det attraktivt at komme til Danmark og arbejde, rykker de jobs bare et andet sted hen. For det skal løses under alle omstændigheder, og vi er afhængige af at kunne tiltrække de bedste.

Behovet for internationale specialister synes jeg egentlig, der er en okay forståelse for hos de fleste politikere. Hvis ikke vi kan konkurrere på det bedste talent, kan virksomhederne heller ikke konkurrere.

Sjovnalistisk brutalitet

I en sag fra 11. april 2014 påstod venstreekstremisten Jesper Bertelsen, at han havde været udsat for politibrutalitet. Billed dokumentationen påviste at det ikke var tilfældet. Tilgengæld finder politiklagemyndigheden, at der er blevet talt forhårdt og at politiet på stedet skulle have hjulpet den politiske psykopat tilbage i kørestolen indenfor 3 minutter.

Uriasposten havde en post om ikke-begivenheden umiddelbart efter hændelsen, her.

På Samarbejds-Politiken fremture sjovnalist Niels Holst ved, at genfremsætte de anklager som Politiklagemyndigheden fandt ubegrundet. Fra artiklen:

Manden blev overfuset verbalt og efterladt på jorden, selv om han ikke selv var i stand til at komme op i sin kørestol.

»Politiklagemyndigheden har ved afgørelsen fundet, at den ene polititjenestemands adfærd var særdeles kritisabel, og at den anden polititjenestemands adfærd var kritisabel«, skriver Den Uafhængige Politiklagemyndighed i en pressemeddelelse.

»Politiklagemyndighedens afgørelse er truffet efter en samlet vurdering af videooptagelserne af episoden og de forklaringer, som vidner, klagerne og polititjenestemændene har afgivet«, hedder det videre.

Episoden med kørestolsbrugeren, Jesper Bertelsen, udspillede sig på Blågårds Plads i København natten til 11. april sidste år, hvor en politibetjent væltede den lamme mand Jesper Bertelsen ud af hans kørestol, råbte ham ind i hovedet og efterlod Bertelsen på jorden, selv om han fortalte, at han ikke kunne bevæge halvdelen af sin krop.

Hændelsen er dokumenteret i flere videooptagelser, og tre vidner har fortalt enslydende beretninger om, hvad der skete.

Pressemeddelelse Politiklagemyndigheden har udsendt:

Politiklagemyndigheden har truffet afgørelse i sagen fra Blågårds Plads i København vedrørende politiets adfærd over for bl.a. en person i kørestol den 11. april 2014.

Politiklagemyndigheden har ved afgørelsen fundet, at den ene polititjenestemands adfærd var særdeles kritisabel, og at den anden polititjenestemands adfærd var kritisabel.

Politiklagemyndighedens afgørelse er truffet efter en samlet vurdering af videooptagelserne af episoden og de forklaringer, som vidner, klagerne og polititjenestemændene har afgivet.

Det er på den baggrund Politiklagemyndighedens opfattelse, at polititjenestemandens sprogbrug over for manden i kørestolen var ukorrekt, idet udtalelser som “Ved du hvad, du har ikke ret til en skid” og “Du skal holde din kæft” var grove og ikke i overensstemmelse med god forvaltningsskik. Polititjenestemanden gik frem mod og helt hen til manden i kørestolen på en måde, som fremstod aggressivt, og polititjenestemandens adfærd var derfor en medvirkende årsag til, at manden i kørestolen væltede. Polititjenestemanden fortsatte herefter med at råbe ad manden i kørestolen, selvom manden lå på jorden og ikke umiddelbart selv havde mulighed for at bevæge sig væk eller rejse sig op.

Det er endvidere Politiklagemyndighedens opfattelse, at polititjenestemandens sprogbrug og magtanvendelse over for to personer, som stod på fortovet, var grov, upassende og unødvendig. Polititjenestemanden skubbede uden videre til begge personer, og sagde bl.a. “Du skrider lige nu, er du med. Kom af sted med dig” til en af personerne. Personerne stod stille, og de havde ikke en truende adfærd eller var til gene for politiforretningen.

Det er endelig Politiklagemyndighedens opfattelse, at begge polititjenestemænd handlede kritisabelt, idet de ikke hjalp personen i kørestolen op eller tilbød at hjælpe ham, efter at han var væltet. Personen blev i stedet efterladt siddende på vejbanen. Polititjenestemændene forblev på stedet i i hvert fald tre minutter, der var en rolig stemning, og det må have stået polititjenestemændene klart, at personen ikke umiddelbart selv kunne rejse sig op.

Det er naturligvis helt i orden, at Niels Holst tror mere på Jesper Bertelsens forklaring end alt muligt andet. Men så skriv dog det istedet for.

 

Skammer Jelved sig?

Den tidligere radigale første prostituerede i forhold til islam, Marianne Jelved sletter nu gamle læserbreve hun trods alt ikke vil lægge navn til. Velsagtens fordi det er valgår, og så ser det jo ikke pænt ud, at man beskylder voldtægts ofre for at være drevet af racisme.

– Af UH anslås antallet af jihad-voldtægter i danmark siden 1974 til omkring 30.000, inklusive mørke tallet, på baggrund af studier udført af Det Kriminalpræventive Råd. Det fremgår af studiet, at cirka halvdelen af voldtægterne i Danmark har muhammedansk gerningsmand. Så det er trods alt en del mennesker Jelved pisser og pissede på med det læserbrev.

På Uriasposten citerede en kommentator, Jørgen Nielsen, et stykke af læserbrevet:

Man kan altså spørge sig selv, hvorfor der rejses flere sigtelser for voldtægt begået af personer med ‘ikke-vestlig’ baggrund end af personer med dansk baggrund. Skyldes dette udelukkende, at førstnævnte gruppe begår flere voldtægter – eller kunne man forestille sig, at disse anmeldes i højere grad?

En anden kommentator efterspurgte link til læserbrevet og det viser sig, at det er ganske effektivt slettet fra nettet. Men alligevel ikke helt. Og udover det har Jørgen Nielsen en kopi af siden.

Endnu en kommentator bidrog med link til presseklip fra KU der dokumentere læserbrevet.

jelved slettet læserbrev #1

jelved slettet læserbrev #2

Og Jørgen Nielsen bidrager endelig med, at læserbrevet findes i Samarbejds-Politiken d 20. januar 2006, 2. sektion side 9.

Det døde link til læserbrevet på radikale.dk: http://www.radikale.dk/cms/vis.aspx?aid=52896

Links til KUs presseklip

http://nyheder.ku.dk/alle_presseklip/gamle_presseklip/2006.01/11115511/

Og her :
http://nyheder.ku.dk/alle_presseklip/gamle_presseklip/2006.01/11118811/

 

Neger mord

Samarbejds-Politiken fortæller, højest usædvanligt for bladet, om et mord begået af neger med en neger som offer. Samarbejds-Politiken beretter almindeligvis kun om den slags, mord på negre, hvis gerningsmanden er eller kan gøres “hvid”.

Det forholder sig i øvrigt sådan, at 93% af mord på negre har en neger som gerningsmand, hvorfor Samarbejds-Politikens interesse for de 7% forekommer noget manisk, velsagtens begrundet i bladets race-ideologi.

“I think there’s fear of intimidation, harassment being legitimized by the fact that there is a high rate of crime, especially among young black men,” Williams said. “No. 1 cause of death, young black men 15 to 34 — murder. Who’s committing the murder? Not police. Other black men.”

Last year, PolitiFact found that 93 percent of murder victims were killed by someone who shares their race. This time, we want to check out Williams’ claim that homicide is the No. 1 cause of death for black men 15-34 years old.

Vi minder i øvrigt om Samarbejds-Politikens deltagelse i kampagnen for at få latino-jøden med negroide aner, George Zimmerman, dømt for for mord på den stærkt krimminelle neger Trayvor Martin.

PEDIGA, Lidegaard og helgardering

OPDATERING: Lidegaard sætter 30.000 diplomater ind i klimakampen…

Den Radigale udenrigsminister Martin Lidegaard vil styrke indsatsen mod terror ved at bombe mere i MENAP, samtidig med, at han anbefaler, at det Danske PEDIGA initiativ, ikke støttes. Selvmodsigende? Ja vist, men ikke for en radigal, der som bekendt ser dem selv som klogere og bedre end andre mennesker. At radigale gennem årene har støttet Hitler, Stalin, Honcker osv. forstyrrer ikke.

Fra BT dd kl. 11.50:

Efter terrorangrebet i Paris i forrige uge er bekæmpelse af terroren både i EU og uden for unionens grænser rykket helt frem på dagsordenen ved mandagens udenrigsministermøde i Bruxelles. Det er masser at gøre, men det allervigtigste er ifølge udenrigsminister Martin Lidegaard (R), at vi fortsætter med at leve vores demokratiske liv og ikke lader os kue af terroren, skriver B.dk.

»For terroren virker kun, hvis vi lader os kue. Men hvis vi ikke lader os kue, så kan vi vise folk, der overvejer terrorisme, at det ikke er et instrument, der virker,« siger Martin Lidegaard.

»Vi har bekæmpet »foreign fighters« før begivenhederne i Frankrig, og nu kommer vi til at bekæmpe det endnu mere. Det gælder både inden for Europas grænser, hvor vi har en diskussion mellem justitsministrene om, hvordan vi styrker efterretningstjenesternes arbejde. Men det er også vigtigt at bekæmpe »foreign fighters« uden for Europa, for langt de fleste af de her terrorceller kommer fra lande i Mellemøsten og det nordlige Afrika. Og hvis vi skal terrorismen og ekstremismen til livs, så kræver det også

Lidt senere i dag, kl. 13.54 brækkede den kontroversielle marxistiske avis Samarbejds-Politiken så følgende fra Lidegaard:

At demonstrere mod islam er ikke den rette reaktion på forrige uges terroraktioner i Paris. For dermed hælder man bare mere benzin på bålet.

Sådan lyder det fra udenrigsminister Martin Lidegaard (R) forud for en demonstration i aften arrangeret af den nystiftede danske afdeling af den kontroversielle Pegida-bevægelse.

»Når det er sagt, synes jeg, det er en forkert reaktion på det, vi har oplevet. Jeg synes, man skal svare på terrorangreb med større åbenhed, større sammenhold. Langt, langt de fleste muslimer i Danmark føler sig jo også angrebet af det, der er sket. Derfor synes jeg, det er kedeligt at signalere, at dette er et generelt problem med islam. Det oplever jeg ikke, at det er«, tilføjer udenrigsministeren.

»Det synspunkt, som næsten alle deler og som også omfatter Dansk Folkeparti – måske – er, at integrationen er utrolig vigtig. Vi kan ikke undvære den arbejdskraft, og vi har en forpligtelse over for de flygtninge, der kommer til landet. Men selvfølgelig skal vi ikke gå på kompromis med vores ytringsfrihed og vores idealer. Det har aldrig været tanken med at få indvandrere og flygtninge til Danmark, og det kommer det heller ikke til, hvis det står til mig«.

Andet steds i Samarbejds-Politiken skriver Eva Hækkerup Smith:

Allerede nu er mine studerende blevet mere forsigtige med at gå på nettet. Da jeg var ung, læste jeg Hitlers ’Mein Kampf’ for at forstå Anden Verdenskrig. Men mine arabisktalende studerende tør i dag ikke gå ind på al-Qaedas hjemmeside. De tænker på deres jobmuligheder. Mine studerende vil heller ikke gå i demonstration længere efter at have set, hvad fredelige deltagere kan risikere.

Naturligvis bliver vi bange og utrygge, når terroristerne ikke er fanatikere fra Palæstina eller andre desperate mennesker, men unge, der er opvokset i vores eget land, og som har haft de muligheder, vi tilbyder alle unge. Hvordan kan de finde på at vende sig mod det samfund, der har givet dem alt?

Det har naturligvis intet at gøre med islam.

Opdatering.

BT bringer flere udtalelser fra Martin Lidegaard pr. kl. 18.51

Efter mandagens møde mellem EUs udenrigsministre står det klart, at alle tilslutter sig et dansk forslag om at arbejde for en fri russisk presse.

»Der er bred og fuld opbakning til det danske forslag om at gå imod russisk propaganda og gøre mere fra EUs side for at skabe en uafhængig russisktalende presse, så man kan få fakta på bordet i konflikten i Ukraine,« siger udenrigsminister Martin Lidegaard (R).

Efter mandagens møde mellem EUs udenrigsministre står det klart, at alle tilslutter sig et dansk forslag om at arbejde for en fri russisk presse.

»Der er bred og fuld opbakning til det danske forslag om at gå imod russisk propaganda og gøre mere fra EUs side for at skabe en uafhængig russisktalende presse, så man kan få fakta på bordet i konflikten i Ukraine,« siger udenrigsminister Martin Lidegaard (R).

Udover konflikten i Ukraine diskuterede udenrigsministrene mere konkret, hvordan EU kan styrke politisamarbejde med især lande i Nordafrika og Mellemøsten, der i øjeblikket huser mange ekstremister.

Og så blev klimaindsatsen frem mod COP21 i Paris i slutningen af året adresseret:

»Vi blev enige om at sætte EUs 30.000 diplomater ind i klimakampen, så vi forhåbentlig kan påvirke verdens store lande til at indgå en ambitiøs klimaaftale i december i år,« siger Martin Lidegaard.

Manden er megaloman politisk psykopat.

Kronprins i modvind

Kronprins Frederik er kommet i strid modvind efter en køretur på en bro, der ellers var lukket pga af storm. Det har så fået det sædvanlige slæmg af politikere og sjovnalister til, at forlange at han og han entronage fra PET skal undskylde. Hvilket de lydigt har gjort. Læs f.eks her.

Det har så fået politiker Søren Pind til at kommentere på FB:

Jamen tillykke til dem, der nu fik både PET og Kongehuset til at undskylde. Så har I ligehedshipoer været hele raden rundt. Politikere, Embedsmænd, Kongehus – alle skal nu sige undskyld for at være til. Selv vores statsoverhoved og vores kommende Konge skal nu rende rundt og sige “undskyld undskyld undskyld”. Hvor patetisk, latterligt, småligt, småskoet, lighedsfascistisk kan det hele egentlig blive! Bvadr!

Og man kan jo spørge hvad man egentlig skal med en konge. Jyske lov giver noget af svaret. Fra fortalen:

Loven skal være ærlig og retfærdig, tålelig, efter landets sædvane, passende og nyttig og tydelig, så at alle kan vide og forstå, hvad loven siger. Loven skal ikke gøres eller skrives til nogen mands særlige fordel, men efter alle deres tarv, som bor i landet. Heller ikke skal nogen mand dømme mod den lov, som kongen giver, og landet vedtager; men efter den lov skal landet dømmes og styres. Den lov, som kongen giver, og landet vedtager, den kan han heller ikke ændre eller ophæve uden landets vilje, medmindre han åbenbart handler mod Gud.

Hvis kongen handlede mod Gud så var retsfølgen at man havde ret til, at gøre oprør mod ham. Og han kunne give loven som så skulle vedtages. Og tage sig af retsvæsnet og forsvaret af landet.

I dag er problemet at der ikke er nogen modvægt mod vore politikere, f.eks. en konge der kunne nedlægge et veto mod love. Og der er ikke sat noget andet i stedet. Så politikerne kan te sig som det passer dem, og det gør de så. I dag i den kulturmarxistiske pamflet Politiken kan man så læse noget, der minder om opdragelse af vælgerkvæget fra to af de mere infame af slagsen, Mogens Lykketoft kendt for isalamofili og jødehad, samt Christine Antorini, en simple karriere politiker af vist nok eurofil observans. Fra artiklen:

I år er det 100 år siden, grundloven af 1915 trådte i kraft, og dermed fik Danmark en ægte demokratisk forfatning. Her blev mænd og kvinder ligestillet, både som vælgere og som kandidater ved valg.

Godt halvdelen af vælgerne vurderes at have lav demokratisk kompetence. Den demokratiske kompetence, dvs. evnen og viljen til samt muligheden for at øve indflydelse på beslutningsprocesser i de strukturer, institutioner og virksomheder, den enkelte indgår i, er i høj grad socialt betinget.

Skolevalg er en autentisk afholdt valghandling for ca. 75.000 elever i 8.- og 9.-klasser over hele landet. Der bliver stillet stemmebokse og valgurner op på skolerne, og eleverne får udleveret valgkort og stemmesedler. Skolevalg holdes for netop 8.- og 9.-klasser, da det er det er seneste tidspunkt, hvor vi kan være sikre på at nå alle på en årgang.

Det hele kulminerer torsdag 29. januar, når eleverne sætter deres kryds ved et af de ni partier, der er opstillingsberettigede til Folketinget.

De elever, der ikke har været med deres mor eller far henne at stemme som børn, og som måske derfor ikke føler sig hjemme i valghandlingen, får således muligheden for at prøve at stemme, så de er helt trygge ved at gøre det, når de fylder 18, og det rigtig gælder.

Så må vi ikke håbe eleverne stemmer forkert. Eller har været udsat for noget der har gjort dem til racister.

 

Politikens hykleri

Fra Trykkefrihed.dk

Politikens hykleri bør ikke glemmes

8. januar 2015 – Aktuelt

I 2010 indgik Politiken et forlig med profetens Muhammeds efterkommere og undskyldte avisens egen brug af ytringsfriheden.

Dagen efter den islamiske terror mod Charlie Hebdo skriver de: ”Vi er også Charlie Hebdo” på forsiden. Uden at rødme og uden at tage et selvopgør. Der er åbenbart ingen grænser for hykleriet.

 

Og UH supplere med Politikens omtale af Winston C i sin leder 28. april 1940:

I denne krig som søgte sin Valplads, havde man fra Vestmagternes Side i visse Krese sat sig fast i den Opfattelse, at de skandinaviske Lande egnede sig som en Operationsbasis mod Tyskland. I Pressen og i Taler gjorde man sig i disse Krese den Betragtning gældende, at der var Ingen Grund, at de nevtrale Lande ikke skulde tvinges til at tage Standpunkt for eller imod.Der er meget, som tyder paa, at Churchill delte disse Betragtninger…

Hvis den italienske Presse har Ret i sin Bedømmelse af de engelske Modreaktioner i Norge, og den engelske Landgang viser sig at være Gallipoli-Eventyret om igen, vil England for anden Gang i en stor krig høste den Lære, at Winston Churchill er en farlig mand.

NB: 1) Italien var ledet af Mussolini, som styrede pressen med hård hånd. 2) Churchill var under 1. Verdenskrig Marineminister, og var primus motor i åbningen af en ny front mod tyskerne ved Gallipoli, som blev en stor personlig fiasko for ham.

Juristens støttende partsindlæg

Hvis man ikke er vred, men har lyst til at blive det, skal man såmænd bare kigge lidt på den kulturmarxistiske Politikens hjemmeside.

Her har Eva HÆKKERUP Smith begået en mellemting mellem (endnu) et forsvarskrift for skattesvindleren Helle Thorning og magtfordrejeren Erling Andersen, en udlægning af et par stykke jura, der bedst kan kaldes misforstået. Eller behændigt tilpasset formålet, at forsvarer HTS med falske lodder. Link til hendes indlæg.

 

Det forekommer ellers at være noget af det mest interessante i denne sag. Hvis vi forudsætter, at der er tale om magtfordrejning, og nogen har søgt at skade Helle Thorning-Schmidt ved at bringe sagen frem, må man konstatere, at denne magtfordrejning slet ikke havde været mulig, hvis ikke BT havde givet den pågældende spalteplads i avisen og oven i købet lovet anonymitet.

 

Magtfordrejning er når der indrages usaglige hensyn i en forvaltningsmæssig afgørelse, evt for at nå et resultat der ikke ellers kunne nås. Videregivelsen af afgørelsen var ikke indragelse af usaglige hensyn, men vidregivelse af fortrolige oplysninger. Og forudsat Helle Thorning ikke ville klage over afgørelsen, så har offentliggørelsen ikke indflydelsen på afgørelsen, så meget desto mere som, at den tidsligt ligger efter afgørelsen.

 

Der er dog en undtagelse til denne regel [EHS henviser til en regel om at journalister i visse tilfælde har pligt til at oplyse hvem deres kilde(r) er, men undlader behændigt at fortæller hvilken], og det var den, BT påberåbte sig, da undersøgelseskommissionen indkaldte BT som vidne. Af hensyn til whisteblowersdvs. personer, der afslører væsentlige magtmisbrug fra statens side – er der indsat en undtagelse om, at såfremt »kilden har villet afdække forhold, hvis offentliggørelse er af samfundsmæssig betydning«, er pressen ikke forpligtet til at afsløre kilden.

 

SKAT, og vel reelt Erling Andersen, ændre i sagsforløbet i al hemmelighed fortolkningen af reglen for, hvornår man som skatte udlænding bliver skattepligtig og dermed kunne Kinnock “frikendes”. Kinnocks sag har som sådan i øvrigt ikke noget med hans hustru eller hendes skattesag at gøre. Bortset fra, at de selv har grundigt sammenfiltret dem.

Til gengæld er der ikke tvivl om, at er fortolkningen ændret for at tilgode se Kinnock økonomisk og hans hustrus politiske karriere muligheder så er det både magtmisbrug og -fordrejning. Men her vil Erling Andersen og hans håndgangne mænd og kvinder nok holde sig til, at de ændrede fortolkningen fordi de blev opmærksomme på, at den oprindelige var forkert. Men pudsigt er det, at sideløbende verserede en højt profileret skattesag som straffesag om netop samme spørgsmål. Vidste Erling Andersen virkelig ikke dét?

 

I en 2-1-afgørelse fra kommissionen får BT medhold. Et af kommissionens medlemmer begrunder det således: »Offentliggørelsen har efter min opfattelse samfundsmæssig betydning, allerede fordi den vil kunne påvirke den pågældende politikers omdømme og ultimativt stemmeadfærden«.

Det er klar tale: Når vælgerne hører det, vil nogle af dem muligvis ikke stemme på Thorning-Schmidt. Derfor har oplysningerne samfundsmæssig betydning.

 

Ja, selvfølgelig, hvad ellers? Ellers kan man bemærke sig at den disenstirende skriver “allerede fordi”. Det betyder på juridisk, at det er ikke relevant at beskæftige sig med alle de grunde og forhold, der kan begrunde konklusionen.

 

Det efterlader politikerne retsløse med hensyn til private oplysninger, som de pligtmæssigt har indleveret til myndighederne.

Dertil kommer det særlige i denne sag: Der er mistanke om, at oplysningerne er givet til pressen af regeringsrepræsentanter, der har misbrugt deres embede til at lække fortrolig viden om en politisk modstander.

 

Næ, det gør det ikke, i hvert fald ikke almindeligvis. Men i de tilfælde, hvor logningssystemer m.v. har kunnet bypasses og sagen har en journalists interesse er det nok muligt i nogle tilfælde.

Og det særlige ved den her sag er, at det netop er blevet undersøgt, hvem lækken er. Det har så bare ikke været muligt, at finde den eller dem. Der i mod er det ikke blevet undersøgt om der var sagligt belæg for, at ændre fortolkning af den pågældende regel. Og det stod i Helle Thornings magt, at få det aspekt med i kommissionens opdrag. Det stinker også lang væk af magtmisbrug ikke fra regeringsrepræsentanter, men fra regeringstoppen selv.

 

Er det o.k. at formidle et magtmisbrug og oven i købet love kilden anonymitet, således at magtmisbruget ikke kan opklares?

 

Socialdemokraten Eva Hækkerup Smith startede med at skrive “magtfordrejning” og ender med at kalde det magtmisbrug. De to ting er ikke det samme. Magtmisbrug forligger når man berøver sine modstandere deres mulighed for at svarer igen. Man kan kalde det en grovere form for magtfordrejning. Hvorfor denne glidning? I en i øvrigt forvrøvlet argumentation.

Så for at besvare Eva Hækkerups afsluttende spørgsmål med et mod spørgsmål:

Er det ok, at bruge sin professor titel til, at gå ind og forsvarer sin klans politiske interesser og samtidig fremsætter meget grove beskyldninger mod dens modstandere som de reelt er blevet berøvet muligheden for at gå  i  rette med qua kommissionens for snævre opdrag?

 

 

 

 

Zenia opfordrede til sort propaganda

Tilbage i 2012 havde Zenia Stampe på sin blog en opfordring og opskrift til sine proselytter om hvorledes en had kampagne mod politiske modstandere kunne sættes op:

 

Men det var ikke alle, der var tavse og følgeagtige overfor det højreorienterede homo-had. Klummeskribenten Dan Savage fik en idé: Hvorfor ikke give Santorum den (tvivlsomme) ære at gøre hans efternavn synonymt med et helt nyt og endnu ikke opfundet ord? Han opfordrede sine læsere til at komme med forslag, og resultatet var, at ordet Santorum i dag mange steder bruges synonymt med “Den skum-agtige blanding af glidecreme og afføring, som nogle gange er et biprodukt af analsex.”

Begejstringen over det nye ord var enorm. Kreativiteten i forhold til at sprede det nye ord overalt på internettet ligeså. Resultatet er, at Rick Santorum i dag – som Poul Høi har nævnt – møder Iowas vælgere med et alvorligt Google-problem. For hvis en vælger forsøger at google sig frem til lidt indhold om Rick Santorum, vil han eller hun blive mødt af en enorm masse… lad os på dansk kalde det røvsaft.

 

På det seneste er hun blevet lidt mere kry, efter at have medvirket i en DDR udsendelse om, hvad der kaldes sexistiske verbale overfald og trusler på nettet, skriver hun på sin blog, stadigvæk hos kultur-marxistiske Politiken:

 

Det er stærkt ubehageligt at blive udsat for sexisme, racisme, antisemitisme, islamofobi eller homofobi. Det siger sig selv. Men det er først, når du indrømmer, at du føler dig krænket, at du bliver udråbt som taber. Så må alle pludselig kaste sig over dig. Og du vil blive krænket igen.

 Du vil blive overdænget med argumenter af typen ‘tag en tudekiks’, ‘forstå en joke’, ‘lad nu være med at klynke’, ‘du er bare ude efter billige point’ og ‘du har jo selv sagt (indsæt her en 3-4 år gammel skærpet formulering, der er taget ud af kontekst), og så må du jo finde dig i at få igen fra samme skuffe’.

Det kan være meget ydmygende, særligt fordi denne krænkelse nummer to foregår i det offentlige rum og ofte foretages af mange mennesker, der råber i kor. Man har ikke lyst til at blive dobbelt-krænket. Derfor lader man være med at give udtryk for, at den første krænkelse var ubehagelig.

 

En kommentator på Uriasposten, Geert, har transkriberet følgende kommentar fra en DDR løgner sjovnalist:

 

Sofia Fromberg, Redaktør DR2:
-Med al respekt for det hun [Pia Kjærsgaard] har måttet leve med så er hendes historie blevet fortalt RIGTIGT mange gange. Både af DR og andre medier. Og det her program handler om Sexistisk chikane af kvinder, og det er jo noget helt andet.. vi har spurgt bredt ud..

 

Det skal retfærdigvis fortælles, at vi andre har været i gang med Zenia i årevis efter et nogenlunde tilsvarende koncept, også før 2012, og at hun trods alt er en af de få islamofile banditter, der har haft mod til, at stille op i en debat hos Trykkefrihedsselskabet, hvilket skete på det bornholmske Folkemøde. Men det laver ikke om på, at folk der ikke har været enige i den førte indvandringspolitik gennem de seneste 40 år er blevet beløjet med, at være nazister, racister, fremmedhadere, kældermennesker, ikke stuerene og alt andet beskidt fra den islamofile/marxistiske kloak.

4 tapre Koransoldater til kamp

 

Carsten Hansen, Per Larsen, Andreas Kamm og Niels Nygaard, minister for by, bolig og landdistrikter (S), formand for Børnerådet, generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp og formand for DIF, har sammen begået en fristil i det kultumarxistiske organ “Politiken”.

Det handler om, hvordan man vil forsøge, at få muhammedanere til, at opfører sig sig som man mener de bør opfører sig. Uden dog at nævne det underliggende problem, nemlig at muhammedanere nu engang har den som mål, at sublimere livet ved at følge profetens eksempel. Og det var nu engang ikke fred, men evig krig mod de vantro. Med videre.

De tapre koran soldater, Hansen, Larsen, Kamm og Nygaard har igen en plan, hvor de ved brug af andres, nemlig de andre som de har påtvunget muhammedansk naboskab, penge på at forbedre mulighederne udøvelse af jihad, såsom anal-voldtægt af 10 årige børn. De skriver bl.a.:

 

Vi skal ikke bare se passivt til, mens familier falder fra hinanden. Og vi skal heller ikke lade børn og unge vælge banderne frem for det gode fællesskab. Eller acceptere, at unge forsumper i alkohol, stoffer eller psykiske problemer.

Men i nogle af de almene boligkvarterer er livet et andet. Der slås mange enlige med ensomhed, sygdom og misbrug.

Der er mange ældre bange for at gå ud om aftenen af frygt for at blive overfaldet eller chikaneret.

Først og fremmest er målet at sikre trygheden i områderne. Vi skal have givet de unge et alternativ til den adfærd, der skaber utryghed hos beboerne. Alle skal kunne gå på stier og veje uden at føle sig utrygge.

Kort sagt: Vi skal sikre tryghed i områderne. Men hvordan sikrer vi det?

De sunde fællesskaber kan være lommepengeprojekter, hvor de unge hjælper til med madlavning i områdets beboerhus eller hjælper til med at holde fællesarealerne rene og pæne.

Det kan være sportsklubber – eksempelvis inden for det succesrige Get2Sport-koncept – eller andre typer af foreninger, hvor de unge kan møde positive rollemodeller. Det kan være lektiecafeer, hvor frivillige står klar til at hjælpe den enkelte med at løse de regnestykker, som kan være svære at overskue, hvis man i øvrigt slås med andre problemer.

For det femte skal vi renovere boligområderne på en måde, så det øger trygheden. Fra 2011 til 2016 bliver der renoveret for ca. 30 mia. kr. i den almene boligsektor. Det betyder, at ca. 85.000 lejligheder i den almene boligsektor bliver renoveret.

Mange steder sammenlægges lejligheder til fire- og femværelses lejligheder, og på den måde bliver boligområdet attraktivt for nye typer af lejere. Men pengene bruges også på direkte tryghedsskabende foranstaltninger som f.eks. indbrudssikring af vinduer og døre.

Andre steder åbner man mørke områder op ved at fjerne buske og træer eller ved at sætte kraftigt lys op. Men det kan også være mere indirekte tryghedsfremmende tiltag som f.eks. at opføre beboerhuse, hvor der kan holdes fælles arrangementer.

Eller det kan være inden for områder, der signalerer fysisk aktivitet, leg og sundhed, som etablering af boldbaner, legepladser og ikke mindst generelle idrætsfaciliteter. På den måde lærer beboerne hinanden at kende, og ofte er det jo med til at øge tilliden og sammenholdet.