rasmus horn langhoff

Dømmer jura

Eller Geheime Hilze Polizei

Formanden for det stærkt politiserende Ligebehandlingsnævnet, Landsdommer Tuk Bagger, forsvarere i Pravda i Pilestræde afgørelsen om, at tildele en muhammedansk taxichauffør kr. 10.000,- i godtgørelse for… Hvad egentlig?

Formand for Ligebehandlingsnævnet Tuk Bagger understreger, at nævnet udelukkende skal tage stilling til juraen, og i denne sag er der ingen tvivl om, at det er chaufførens modvilje til at give kvinder hånden, der ligger til grund for at han er blevet fravalgt til stillingen. Dermed er han blevet forskelsbehandlet på grund af sin religion.

»Men hvis vi nu fik en klage fra en kvinde, fordi taxachaufføren ikke ville give hende hånden, så ville vi naturligvis også behandle den,« siger hun.

Tuk Bagger er helt i skoven og på svampe her. For at udføre jobbet, den juridiske subsumption, som f.eks kan stilles således op:

………………………………gældende ret (“reglerne”)

logisk operator………….sagens faktum

resultat/konklusion…….subsumptionen

så kommer man selvfølgelig ikke uden om, at forholde sig til, hvad der er de faktiske forhold i sagen.

Det er så sådan, at Ligebehandlingsnævnet arbejder undet det regime der hedder “officialmaksimen” eller “officialprincippet”, hvilket betyder at de selv skal indhente alle relevante oplysninger. – Alle relevante oplysninger vedrørende faktum, herunder gør det ved at stille relevante spørgsmål til parterne og selvfølgelige alle relevante regler.

Så er der også i juraen om forvaltning et andet princip; nemlig vejledningsprincippet. In casu så betyder det, at en myndighed, f.eks. Ligebehandlingsnævnet, skal vejlede dem der har en sag hos dem.

Så er der neutralitetsprincippet. I en sag hvor der er parter som står  overfor hverandre og som myndigheden skal træffe afgørelse i må myndigheden selvfølgelig ikke, hverken gennerelt eller konkret, have præferencer for det ene eller andet, eller den ene eller anden. I den konkrete taxa4x35 sag har nævnet forsyndet sig groft mod dette princip. De kunne f.eks af egendrift have inddraget det forhold, at muhammedaneren afviste at give hånd til chefen med henvisnig til dennes køn. Eller man kunne have vejledt indklagede til at gøre det.

I mindst to tidligere sager som UH har aktindsigts dokumenterne i, “jobsamtalen” her og her, og “pjækker spiser ikke gris” her, har Ligebehandlingsnævnet været langt fremme – alt alt for langt fremme i skoene i forhold til, at vejlede den ene part – klageren – om hvad der skal gøres, mens vejledningen af den indklagede har bestået i, at videresende de oplysninger der så fremkom. Men uden at oplyse, at der var tale om nye friske oplysninger indhentet på opfordring af nævnet. Det stiller selvsagt indklagede i en svagere position, at han ikke er oplyst redeligt.

Hvilke eller rettere hvordan nævnet konkret hådtere forskellige principper, afvejer dem overfor hindanden, efter hvilke pricipper sekretariatet oplyser sagerne osv er selvsagt formandens ansvar, hvilket vil sige Tuk Baggers ansvar.

Folketinget er ved, at behandle, hvad der ser ud til at være en “omlægning” af nævnets forretningsorden. En Socialaristokrat Langhoff fortæller til tv2-nuss:

– Vi kigger på hvordan vi skal styrke Ligestillingsnævnets beføjelser, så de kan gå mere ind i traditionelle ligestillingssager, for eksempel på arbejdsmarkedet, i stedet for de mere ”kulørte sager”, som nævnet er kendt for i pressen.

Det siger Socialdemokraternes ligestillingsordfører Rasmus Horn Langhoff om et nyt lovforslag om Ligestillingsnævnet, der er ved at blive behandlet i Folketinget – netop som nævnet igen er kommet i offentlighedens søgelys.

– Jeg kender kun den aktuelle sag fra medierne, og jeg skal ikke afgøre, hvad der er store og små sager. Men et stort flertal i Folketinget ønsker at styrke nævnets beføjelser, så de kan prioritere kræfterne om de mere alvorlige sager.

Det er den helt forkerte reaktion fra politisk hold, omend det måske nok er den mest gangbare. Den rette reaktion er ikke at skrive om på forretningsordnen for at håndtere dommer der bedriver politik. Den rette reaktion er fyringer.

Andre reaktioner:

Uriasposten, ASH i PravdaBeinov i Pravda, Pabst på JP-blogs, Karen J i DKA, TV2-nuss (politisk reaktion), google.