skat

Ligestillingsproblem

På BT.dk sætter Steen M. Andersen direktør for den danske afdeling af den internationale multinasser organisation UNICEF ligestilling i perspektiv. Muhammedanske ægteskaber med 13/14 til 18 årige pigebørn skal åbenbart respekteres som et led i FNs arbejde med at muhammedanisere planeten. Man kunne også være venligere nemlig ved at stille det op med den vinkel, at når nu ældre muhammedanske mænd må indrejse til evig forsørgelse medbringende deres børneægtefælle, så må vi da i ligestillingen (løgneord for kulturmarxistisk feminisme) gode sag sørge for, at yngre muhammedanske mænd får stillet et ligeledes yngre etnisk dansk pigebarn til rådighed. I det mindste i et såkaldt midlertidigt muhammedansk ægteskab, det såkaldte Mut’a-ægteskab. Fra artiklen:

København: Når Unicef er imod såkaldte barnebrude handler det om, at tidlige ægteskaber ofte holder kvinderne nede og hindrer ligestilling. Det fortæller generalsekretær for Unicef i Danmark Steen M. Andersen.

Mandag kom det frem, at der i danske asyllejre findes flere såkaldte barnebrude, piger under 18, der er gift væk.

Han fortæller, at det egentligt ikke burde overraske, at der nu kommer barnebrude til Danmark. Fænomenet er nemlig voksende i Syrien og de flygtningelejre, der ligger omkring landet.

– Vi ved ikke, om man juridisk kan blande sig i ægteskaberne. Men man skal være opmærksom på pigernes tarv, og om de får mulighed for at uddanne sig og være aktive i samfundet, siger Steen M. Andersen.

mht de ansatte, herunder Steen M. Andersen, hos UNICEF Danmark så betaler de, helt i organisationens ånd, naturligvis ikke skat i danmark:

160126 unichef skattefritagelse

Link til SKAT, her.

 

Enhedspenge

Eiheilsliztens hærvæksmand og voldsanstifter Pelle Dragsted mener rutinemæssigt, at det er en god ide at politikerne via skattesystemet konfiskere penge. I det her tilfælde penge der ligger i privat skabte fonde.

En god del af disse fonde er blevet stiftet af folk, der ville betænke et eller andet mere elle mindre kløgtigt formål, og samtidig undgå beskatning.

Ideen er tilsyneladende, at politikere skulle være langt bedre til, at dele andres penge ud end andre. Det er vi sådan set enige i, idet vi her på Hotellet mener at have empirisk belæg for, at den moderne liberal/kommunistiske demokratiske politiker ikke er optaget af andet. Som i intet andet. Til  Altinget.dk fortæller Dragsted om sit synspunkt bl.a.:

Nu nævnte du den ene af de to begrundelser, der var. Den anden var, at man gerne ville give fondene incitament til at uddele penge. Er det ikke en god ide?
Men det gør man jo i forvejen, når man har et skattefradrag på uddelingerne. Man kan jo sige, at store dele af de penge, der ligger i fondene, jo er udskudt skat, som ellers skulle være havnet i fælleskassen. Så i forvejen er det her område jo ekstremt tilgodeset. Og det er så et valg, man har taget, hvor formålet er at fremme fondsejerskabet og skabe incitamenter til at lave uddelinger. Man skal bare være klar over, at de her uddelinger til dels er mistede skatteindtægter. Det her er et spørgsmål om, om man mener, at de penge bedre kunne fordeles af demokratisk valgte repræsentanter end af nogle fondsbestyrelser, som jo ikke er demokratisk valgte.

Og deraf følger, at I synes, at de her penge kunne bruges bedre af demokratisk valgte politikere?
Ja, vi mener, at det er rigtig godt, at der bliver uddelt penge til kunst, kultur og forskning. Men vi mener, at det ville være bedst, hvis det var de politikere, som skattebetalerne har valgt, og som de kan skifte ud igen, som står for fordelingen af de her penge, og ikke nogle fondsbestyrelser, som jo ikke er valgt af befolkningen, og som primært består af samfundets magtelite.

Pengene bliver brugt forkert
I dette tilfælde vil regeringen så hente et beløb på 200 millioner og bruge dem på at lette skatten ved overdragelse af familieejede virksomheder til næste generation. Hvad siger I til det?
Det er vi helt uenige i. Det er klart, at det er ikke nogen god ide at lave den overflytning. Og derfor ender vi nok også med at undlade at stemme for forslaget. Vi mener, det er fornuftigt at hive pengene ind. Men vi mener, de bliver brugt forkert. Så vi vil stå frit efter et valg, hvor vi måske kan komme til at udgøre et parlamentarisk grundlag for en ny regering for at kunne anvende de her penge på en anden måde.

Og så kan vi da lige dvæle ved årets hit, Jacob Holdts fond, hvor det sågar ikke blot var ubeskattede indtægter, der skulle gemmes afvejen, men hvor det var frugterne af Holdts private negerslavers ikke honnorerede indsats, der indgik i hans fonds formuegrundlag.

Skatteforslag: Indvandringsskat

Politikere har altid været glad for, og istand til at udvise stor kreativitet, når det gælder opkrævning af skatter. Selv dagslys er blevet beskattet. Men poltikkerne har slet ikke været kreative nok, hvorfor vi her på Hotellet nu kommer til und-sætning.

Inspireret af de sidste par dages debat i MSM, hvor der udtrykkes frygt og bestyrtelse over en påtænkt annoncekampagne, ikke mindst fra erhverslivets side, er vi nået frem til, at når nu erhvervslivet efterspørger flere flygtninge, angiveligt fordi det skulle være en god forretning, så bør Danmark og danmarks befolkning, selvfølgelig imødekomme erhverslivets behov.

Men tingene må være i balance. Indenfor den del af statsretten, der handler om øvrighedens ret til at beskatte subjekterne, rejser sig selvfølgelig spørgsmålet om, hvor meget øvrigheden må kradse ind. Svaret er at overgrænsen for skatterne sådan cirka er, at skatter ikke må være destruktive, konfiskatoriske og/eller skævvridende i forhold til subjekterne indbyrdes. Her henviser vi til sværvægtere på området, Juan Ponce Enrile, Mogens Glistrup samt Thomas Nagel/Liam Murphy. En konsekvens heraf, må være, at overtrædes grænsen i kombination med “andet” så som, at politikerne kortslutter en proces der kan rette op på en overtrædelse, så træder borgernes ret til at gøre oprør straffrit i kraft, jf. “oprørsretten”. På det punkt kan ikke mindst Enrile være en inspiration.

Nuvel. Erhverslivet skriger efter indvandring, men følger man princippet ovenfor, så er øvrigheden afskåret fra, at hjælpe erhvervslivet fsv andre subjekter rammes af øgede skatter.

Her har UH så løsningen!

Der indføres en særlig indvandringsskat som pålægges erhvervslivet unisont. Skatten skal, jf. “forureneren betaler” princippet fra miljøretten, dække alle omkostninger ved indvandring. De gevinster, af økonomisk art, der kan tilskrives indvandring godskrives så indvandringsskatten og et eventuelt overskud, og det påstås der jo allerede at være, ikke mindst fra veludannede syrere, udbetales så til erhvervslivet, efter nærmere aftale mellem politikerne og erhvervslivet.

150731 kim jong-un

En kendt statsleder der hænger sit potræt alle vegne

150731 niels due jensen

En anden der hænger sit potræt alle vegne.

Erhvervsleder og indvandringstilhænger.

Mere om ham her, bem. kom. 48, 52 og 54

Tillæg.

Miljøretten nævnes ovenfor. Indenfor økonomi er der en diciplin der af til ses omtalt som “milløøkonomi”. Denne artikel er af en vis relevans. Fra artiklens indledning:

In the Pigouvian tradition, economists have frequently proposed the adoption of a system of unit taxes (or subsidies) to control externalities, where the tax on a particular activity is equal to the marginal social damage it generates In practice, however, such an approach has rarely proved feasible because of our inability to measure marginal social damage.

Kontakt med skat

 

Jeg havde behov for at besøge SKATs hjemmeside, og orden noget, men kunne ikke åbne SKATs hjemmeside.

 

screendump indstillinger sikkerhed

Efter at have fjernet fluebenene for blokering af skadelige programmer og sites mistænkt for svindel gik det dog helt fint.

Opdatering:

Blogger in crime, Lennart Kiil har på folkets.dk en fin artikel om skattetryk, hvor han bl.a. skriver:

 

Den tiltagende ødselhed betales af folket i form af skatter. Ibn Khaldun skriver specifikt om udviklingen i skattetryk hen over de fire generationer:

“I begyndelsen giver skatterne et stort udbytte, selvom skattetrykket er lavt. Når dynastiet nærmer sig enden, giver skatterne et ringe udbytte på trods af at højere skattetryk.”

SELVOM MAN BESKATTER mere og mere, så bliver provenuet ikke nødvendigvis større og større. I dag ved vi, at det gælder nærmest universelt. Lafferkurven beskriver dette fænomen grafisk.

 

Filippinsk politiks nestor, JPE (Juan Ponce Enrile) (90 år og pt. fængslet), har i forbindelse med adfærdsregulerende “sin taxes” udtalt:

SP (Senator Ponce)

 

On Sin Taxes

SP: The first news I will tell you is I am going to start smoking again.

Q: Why sir?

 

SP: I was the first author of the unitary taxation of Sin tax but it must be reasonable. It must not be oppressive, confiscatory or destructive like what Sec. Ona wants or the others want. I voted in favor because that is the version of the Senate. That’s why you have the bicam because there is no unanimity between the House and the Senate, but I understand that there is an effort to increase the tax of tobacco in order to lighten the tax on alcohol, hindi naman tama ‘yon.

 

Om JPE’ biografi kan det nævnes, født i fattig familie af en enke, der havde en affære, hvor JPE er frugten. Hans far betalte senere for hans uddannelse som er jurist med en LLM i international skatteret fra Harvard.

 

Danish PM still a tax evader

A investigation has been made to figur out who was “deep throth” who leaked the PM’ tax case. The leak has not been found the investigation board conclude after spending 2½ year and 25 million dkk.

What came out with the leak was:

  • Helle Thorning-Schmidt unlawfull used her spouse, Stephen Kinnock, son of former british laiberor party leader Neil Kinnock and influental politician Gladys, tax redemption.
  • Under the case it was revealed, as a rumor,  that her spouse should be bi-sexual. Rumor has been up before by a russian blogger refering to russian inteligence servise FSB, but this time it was brougt up by her personal tax-lawyer, Frode Holm, as a mean to make the couple escape from a personal interwive with the tax authority.
  • Her spouse was danish tax-citizen until the tax authority re-intrepreted the law when said case was under investigation.
  • A innocent taxpayer nearly got into prison for 1½ year, because tax authority refused to make the new intrepretation public.
  • Tax authority are now remaking more than 100 previous decisions to make them complie with the new intrepretation.

Regarding the last three points, responsible officer in SKAT (tax authority) is Erling Andersen. Known for being a member of the PM’ party… And after wards being promoted by the goverment (he’ on level where it’ actually the govervent who approve him for the new and higher position…

Welcome to one of the worlds least corrupt countries, Denmark. BTW: a coop between danish SKAT and Philippine counterpart BIR is on the way, according to sources.

And the PM is still bitching over the leak…

Along and update:

Blogger in arms Jan Christensen has this background pice on Mr. Erling Andersen, documentation etc.

Law professor (tax law), Jan Pedersen, defend in todays JP Erling Andersen:

 

»Jeg synes ikke, der var noget at bebrejde Erling Andersen. Det var en højprofileret sag, som man behandlede på øverste niveau. Så kunne man ikke delagtiggøre alle og enhver i Skat om det bagefter,« siger Jan Pedersen.

In english:

I don’t think theres any thing to blame Erling Andersen for. The case was high profil, and was handled on the highest level. So they could not inform everyone in SKAT about it afterwards, says Jan Pedersen.

 

Im very surprised that this guy can be a law professor. On the other hand he has to be put a place  where he posses a minimum of danger to innocent people, such as the asylum for idiots, Aarhus University.

At Punditokraterne, Nikolaj Steenberg have a look at Jan Pedersen too.