socialdemokraterne

Udskillelse af islamofile

Endnu en islamofil forlader socialdemokraterne og har fundet nye græsgange hos et af partierne der sætter en ære i at huse idioter, fascister, tosser, islamister, nazister og kommunister. BT.dk beretter via et Al-Ritzau telegram, at Morten Bo Bertelsen, byrådsmedlem i Thisted for socialdemokraterne skifter til WAFFEN-SF. Fra telegrammet:

»Jeg har været glad for samarbejdet i den socialdemokratiske gruppe. Min beslutning skal ses i sammenhæng med partiets overordnede politik fra Christiansborg, som jeg ikke længere finder foreneligt med mit politiske ståsted,« siger Morten Bo Bertelsen til LimfjordUpdate.dk.

»Jeg finder blandt andet de seneste stramninger på flygtningeområdet uforeneligt med mine grundlæggende værdier,« uddyber han.

Vi har skrevet det før, men gentager: Det er kun godt at de islamofile samles i afgrænsede grupper, det være sig politisk eller socialt i almindelighed.

På tide

Et Al-Ritzau telegram gengivet på JP.dk fortæller, at der er stemning for at afskære kriminelles mulighed for at opnå asyl og dermed livsvarig forsøgelse. Fra telegrammet:

Begår man som asylansøger i Danmark kriminalitet, skal man automatisk miste retten til asyl.

Sådan lyder meldingen i Berlingske fra et bredt politisk flertal på Christiansborg, der er klar til at stramme reglerne, så lovovertrædelser lige fra butikstyverier, indbrud og seksuelle krænkelser til vold i udgangspunktet skal føre til afslag på asyl i Danmark.

Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne er også klar til at stramme reglerne for kriminelle asylansøgere.

Socialdemokraternes retsordfører, Trine Bramsen, understreger dog, at en afgørelse om afslag på asyl ikke skal ske administrativt, men foretages af en dommer. Hun anbefaler, at en særlig, hurtigtarbejdende domstol, en slags fast track-ordning, skal afgøre sagerne.

Også regeringspartiet Venstre ser gerne, at det bliver nemmere at give afslag til kriminelle asylansøgere.

I de to artikler i Flygtningekonventionen, artikel 1 og 33, som forholder sig til den problemstilling hedder det:

F. Denne konventions bestemmelser skal ikke finde anvendelse på den, om hvem der er alvorlig grund til at antage, at han:

  • (a) har begået en forbrydelse mod freden, en krigsforbrydelse eller en forbrydelse mod menneskeheden, således som disse forbrydelser er defineret i de mellemfolkelige aftaler, som er indgået for at træffe forholdsregler herimod;
  • (b) har begået en alvorlig ikke-politisk forbrydelse udenfor tilflugtslandet, inden han som flygtning fik adgang til dette;
  • (c) har gjort sig skyldig i handlinger, der er i strid med De Forenede Nationers mål og grundsætninger.

Og 33:

Forbud mod udvisning eller afvisning.

1. Ingen kontraherende stat må på nogensomhelst måde udvise eller afvise en flygtning ved grænserne til sådanne områder, hvor hans liv eller frihed ville være truet på grund af hans race, religion, nationalitet, hans tilhørsforhold til en særlig social gruppe eller hans politiske anskuelser.

2. Nærværende bestemmelse kan dog ikke påberåbes af en flygtning, som med rimelig grund må anses for en fare for det lands sikkerhed, i hvilket han befinder sig, eller som efter en endelig dom for en særlig farlig forbrydelse må betragtes som en fare for samfundet i det pågældende land.

Flygtningekonventionen her.

 

Taletid, omsider

EB.dk giver taletid til en repræsentant fra den del af Socialdemokraterne der IKKE er islamonazistisk. Der er tale om tidlgere Herlev borgmester Keld Hansen, der løfter en lille flig så man svagt aner hvilket møg der er fejet ind under gulvtæppet.

– Vestegns-borgmestrene havde ret, og vi andre tog fejl. Hvis vi andre have lyttet til dem allerede i 80’erne og 90’erne, så ville vi i Danmark have ført en helt anden udlændinge- og flygtningepolitik, som både ville have gavnet den enkelte flygtning og udlænding, fordi vi ville have kunnet etablere en bedre integration, men også have gavnet Danmark som et hele. Nogle gange tager tingene desværre tid, sagde Mette Frederiksen på DR.

Fra sin sorte lædersofa i parcelhuset i Herlev er Kjeld Hansen glad for, at hans elskede parti er vågnet op til virkeligheden.

– Det er rart. Det er et ønske, jeg har haft i mange år. Der er kommet en større forståelse for problemerne i virkelighedens verden, fortæller han.

I årenes løb blev han kaldt både det ene og andet, af sine partifæller. Men mest ondt gjorde det, da en partifælle mente, at han ikke var rigtig socialdemokrat. Det til trods for at han høstede den ene valgsejr efter den anden.

Her på hotellet fornemmer vi en vis sammenhæng i Socialdemokratiets pludselige sporskifte og så det forhold, at nestor Mogens Lykketoft feriere over i New York med tilhørende skattefri million indkomst og flyvninger på 1’class.

Lykketoft til UH: Vi taber

I en samtale UH havde med den på 1′ klasse til New York bortrejste Mogens Lykketoft, udtalte Lykketoft:

Valget bliver udskrevet om et par dage, og vi taber

Lykketoft diskutere valgstrategi i Asien, 2015:

lykketoft arosario

Det vides ikke om han sammen med Frank Drillon bundede glassene med Nes Ice Tea. Tilgengæld vides det, at Drillon er en særdeles erfaren og habil mand indenfor internationalpolitik og diplomati.

Det vides heller ikke om Lykketoft, som hans tidligere hustru, Jytte Hilden, betroede offentligheden at parret havde for vane, opsøgte nogle af de rigtig frække steder.

Herunder: Lykketoft mødes med pestilensernes “udenrigsminister” Maliki:

lykketoft maliki

Både Lykketoft og Maliki ser en endelig løsning af det jødiske problem, som en forudsætning for fred i Middelalderøsten.

Lykketofts udtalelse til UH, “vi taber”, faldt to dage før Fog udskrev valg i 2005. Og det kan så konkluderes, at nederlaget ikke havde noget at gøre med Morten Bojes eventuelle illoyalitet, og fiktionsmageren Christoffer Guldbrandsens film “Lykketoft Finale”. Lykketoft havde opgivet kampen inden den startede.

Lykketoft nu på 1’class flyvning

Som vi tidligere har fortalt, med Udenrigsministeriet som kilde, så har Lykketoft fået tjansen som formand fo FNs generalforsamling, med tilhørende rejser på første klasse. Den socialdemokratiske sjovnalist, Jan Bjerre Lauridsen, har fået stillet plads til rådighed på BT.dk for at gøre lidt reklame for Lykketoft, projektet og socialdemokraternes valgkampagne, og lægger da også ud med, at kalde den intergovermentale organisation FN, en slags “folketing”.

FNs medlemmer er nationer og de fleste af disse har på ingen måde noget, der minder om illusionen om demokrati i vestlig forstand. Hvilket i øvrigt er godt det samme, men nogen tingslagning mellem folkene er der på ingen måde tale om. Fra artiklen:

Der blev mandag aften skrevet Danmarks- og verdenshistorie, da en dansker for første gang blev valgt til posten som formand for FNs Generalforsamling.

Mogens Lykketoft (S) skal det kommende år stå i spidsen for generalforsamlingen, der repræsenterer 193 lande og er et slags folketing for hele verden.

Lykketoft blev indstillet til posten af den danske regering, og i november 2014 fik han opbakning fra FNs vestlige gruppe. Sent mandag aften dansk tid er udnævnelsen officiel, og Lykketoft blev valg uden modkandidater.

»Det her handler ikke om karriere eller nyt job. Jeg ser det som en opgave, jeg skal løse for Danmark på opfordring af den danske regering med opbakning fra Folketinget,« siger Mogens Lykketoft, der – hvis han genvælges ved det forestående folketingsvalg – vil søge orlov et år.

»Men så kommer jeg hjem igen med fuld kraft i september næste år,« forsikrer han.

Af en anden artikel på BT.dk fremgår det at Lykketoft allerede er fløjet til New York på 1′ class. De lokale Asocialdemokrater er dog parate til at berolige vælgerne i Lykketofts valgkreds, hvilket vil ske ved at svare på spørgsmål såsom:

»Vi er påvirket af, om folk vil stemme på Lykketoft, når han skal ud af landet. Der er flere, som er usikre på, hvad FN-posten vil betyde. Hvor lang tid er han væk? Kan det svare sig at stemme på ham? Der er skabt en usikkerhed, som sætter spørgsmålstegn ved, om vi har været gode nok til at forklare situationen,« siger Peter Hamborg Faarbæk.

I øjeblikket har partiets lokale medlemmer derfor ekstra travlt med at fortælle vælgerne om, at Lykketoft »snart vil vende tilbage« til dansk politik om et år, hvis han bliver genvalgt, oplyser Peter Hamborg Faarbæk.»Det gør også, at vi er optimistiske, men man skal jo aldrig sige, at den er hjemme, før valget er overstået,« siger han

Med hensyn til at vende hjem har UH tidligere bemærket, at

Men ellers er jeg sikker på, at Lykketoft vil få stillet masser piccoliner til rådighed der kan få ham ud og ind de rigtige steder, omend jeg må indrømme, at tanken om at Lykketoft gående rundt i det gigantisk store og komplekse FN HQ til evig tid som husmomo tiltaler her på UH.

Ihukommende Lykketoft relationer til kvindelige medlemmer af Asocialdemokraterne, så er UH ikke i tvivl om han vil vende hjem til hullet. Desvære.

Indtryk: SR regeringen sprængt

Med Skattesvindlerens udmelding om, at hun vil forhandle stramninger af udlændingepolitikken med Venstre og radigalningenes svar; at der ikke bliver nogen stramninger med dem, så er samarbejdet mellem S og R vidst de facto ophørt.

Det indtryk forstærkes af, at den radigale landechef, Morten Østergaard, påpeger at SR har gennemført ikke mindre end 45 lettelser på området, og at man ikke har tænkt sig at medvirke til, at balancen skubbes til ugunst for udlændinge der vil ind i Danmark. Udlændinge er i radigal terminologi det samme som muhammdanere, alle andre der falder i den kategori vil man som radigal skide højt og flot på.

Med de foreliggende prognoser for valgresultatet kommer rødblok i bedste fald til, at have et snævert flertal. Men det vil være et flertal, hvor de radigale er stærkt svækkede samtidigt med, at der vil være adskillige løse kanoner på dækket. Prisen for, at Skattesvindleren føre blå økonomiskpolitik vil for rødblok være, at den muhammedanske invasion skal løbe videre. Men hvorfor skulle blåblok affinde sig med det, thi det vil betyde at DF vil pelse flere vælgere fra Venstre. Så er der muligheden for, at føre rød økonomiskpolitik med DF. Prisen vil være stramninger på udlændingepolitikken som man ikke kan leve med i rødblok.

Den (mest) stabile mulighed der så er tilbage, er at Skattesvindleren blæser på sit flertal med rødeblok og udelukkende bruger det til, at tilbyde O og V at status quo opretholdes på den økonomisk politik samt, at der strammes på udlændingepolitikken.

Så den mest sandsynlige udgang på en rød sejer ved valget er en SOVende regering.

Bortset fra det så sætter UH pengene på en blå sejer. Grunden er, at røde vælgere i stort tal vil blive på sofaen. Også tror vi ikke meget på meningsmålingerne, fordi de gennem 20 – 30 år har haft samme niveau for usikkerhed. Det forhold, at vælgerkorpset bliver mindre og mindre dedikeret i forhold til parti og blok, burde føre til, at usikkerheden på målingerne var stigende, omend den angivne usikkerhed kan være korrekt nok i forhold til den konkrete måling. I øvrigt må man se meningsmålinger som et potentiale, der kan opnås, hvilket kræver at man har et politiskmaskineri til rådighed der kan høste stemmerne. På det punkt har S det problem, at man har smidt sine græsrødder ud. Man har ikke længre nogen der vil tale partiets sag i kantinen og ved middagsbordet.

En situation der længe har været realiteten for V og som DF er født ind i. Hos DF har man så fået foræret dem der før var græsrødder hos S og har der med den gode kombination af et prof team og engagerede græsrødder. Et rigtig rigtig godt resultat, betydeligt bedre end det målingerne spår, for DF vil ikke være en overraskelse.

Sennels, BT, twist, Bjørn, belyvning

BT fik søndag fremstillet det sådan, at Nicolai Sennels mente:

at muslimer er genetisk disponeret for had og vold

BT oplyser, at der var tale om den islamofile socialdemokrat Jonas Bjørns belyvning af Sennels.

Tillæg:

Tilbage i 2009 havde Dansk Politi en artikel om realiteterne i det muhammedansk besatte område i Odense, Voldsmose. Fra artiklen:

Kim Thyssen ved, hvad han taler om. Gennem 15 år har han arbejdet med opsøgende og forebyggende arbejde blandt børn og unge med anden etnisk herkomst end dansk. Først som urobetjent i en specialenhed og siden 2004 har han haft base hos nærpolitiet i Vollsmose med Bøgeparken som sit primære område. Kim Thyssen har ingen illusioner og ingen fordomme, for han kender realiteterne.

Derfor virker han ikke specielt overrasket, skuffet eller chokeret over at være blevet beskudt natten til den 14. august, hvor gemytterne kogte over i Bøgeparken i Vollsmose.

– Mange af de problematiske unge beboere i Bøgeparken er tikkende bomber, så det var kun et spørgsmål om tid, og om hvem der strøg den første tændstik, fortæller politiassistenten.

Fagpersoner i Odense Kommune, som DANSK POLITI har talt med, siger samstemmende, at omsorgssvigt, manglende stimulation og følgerne af fætter-kusine-ægteskaber er hovedårsagerne til, at flere af områdets unge er småt begavede, og derfor ender de nemt i kriminalitet. De ser op til de ældre kammerater og vinder anerkendelse ved at begå kriminalitet.

 

Jesper Petersen(S) – endnu en belyver

I forbindelse med en SIAD demonstration i Haderslev vendt mod tvangsislamiseringen har BT bedt folketingsmedlem (S) Jesper Petersen om en udtalelse. Og det lykkes jo med en rask omgang belyvning, gående på plastic begrebet “fremmedhad”, at krybe uden om det egentlige spørgsmål, islamiseringen.

Fra artiklen:

Gruppen Reaktion har organiseret en moddemonstration under parolen »Haderslev mod fremmedhad«, og her deltager også folketingsmedlem Jesper Petersen (S), der kommer fra byen.

»Der er gode folk i byen, der har taget initiativ til en demonstration, hvor man viser, at i Haderslev tager man afstand fra det fremmedhad, som SIAD repræsenterer – og løser de udfordringer, der måtte være med integration og flygtninge på en ordentlig måde og snakker om folk på en ordentlig måde,« siger han.

Jesper Petersen var indtil marts 2013 medlem af det stærkt jødefjendske parti “Socialistisk Folkeparti”, der bl.a. har haft nazisten Gert Petersen som formand. UH formoder Jesper Petersen befinder sig godt i Socialdemokratiet, hvor den ligeledes jødefjendske Mogens Lykketoft er en central person.

Opdatering: EB fortæller at den islamofile moddemonstration havde 150 – 200 deltagere.

Opdatering #2:

En bidragyder på 180grader,  Jacob Lund, fortæller han deltog i den frihedsorienterede demonstration, hvor han talte 78 deltagere:

Skrevet af Jacob Lund 17 timer og 33 minutter siden – Direkte link

Lige hjemkommet fra demoen, og kunne til min store forundring i flimmeren se, at der havde været 20 deltagere ifølge TV-syd.

Nu er det at tælle nok ikke sjovnalisters spidskompetence, men jeg kan da for eventuelle interesserede oplyse, at jeg kunne tælle til 78, men det passer åbenbart ikke ind i pressens agenda.

Bortset fra, at nogle psykopater forsøgte at intimidere os ved at kaste svært fyrværkeri, så forløb alt i fred og ro, hvorfor der da også skal lyde en tak herfor til arrangørerne af moddemontrationen.

Politiet optrådte yderst kompetent og tog ethvert optræk til ballade i opløbet, faktisk følte man sig på intet tidspunkt utryg, stor ros til korpset. Om 14 dage løber et lignende arrangement af stablen i Esbjerg, og jeg kan kun opfordre alle, der deler vores synspunkter, til at møde op.

Hos Uriasposten bliver det godtgjort, at det fascistiske parti “Enhedslisten” lod sin væbnede gren arbejde under dække af den lovligt anmeldte islamofile moddemonstration:

Moddemonstrationen ‘Haderslev mod Fremmedhad’ er grundlagt af den lokale antiracistiske gruppe Reaktion, der ikke engang forsøger at sløre tilhørsforholdet til erklærede militante Antifascistisk Aktion. Ikke at det får rød blok til at ryste på hånden, og således blev de også denne gang sovset ind i venstreradikal mødeterror. Næste demonstration finder sted i Esbjerg om 14 dage.

Via Uriasposten:

“Denne udmelding fik et nyt hold på benene – en forening om man vil. ‘Haderslev imod Fremmedhad’, primært bestående af de politiske partier Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten, Radikale og Slesvigsk Parti, foranstaltede en moddemonstration.” (Lokalavisen, 4. januar 2015)

Kim/Uriasposten har på FB fundet dette, der godtgør at muhammedanske unge fik lov til at drive rundt og begå spontant hærværk uden politiets indgriben:

Fra Facebook:

Nørregade i Haderslev hertil aften , bliver rude smadret til frisør af en større gruppe unge mennesker med en sten og inden da, havde de vist også smadret noget.Et bilvindue var røget ved min indgang, til sted hvor jeg gør rent. Jeg så selv flokken men ikke helt præcis, hvad de var. Det menes at det var mest unge indvandrere eller 2 generations, og at de var en 14-16 år. Jeg ringede og anmeldte det.. Hvorfor skal de skræmme andre og te sig, som jeg ved ikke hvad??Hvorfor?? Ud med dem, vi ka sende ud,,

Sandelig smukt selskab Jesper Petersen er sammen med.

 

Danish left wing MP’ speeks racist on pinoys

Blogger hold the oppinion that there is acctually no such thing (racism). If there was, those claiming so, would decades ago had come up with clear definetions, documentation etc. However since leftists use the concept as a weapon against who ever come acros them, I use it same style the other way around.

It should be noted that the debate is not about pinoys, but about usual blame came among politicians. The actually context is emmigration policy and danish people having  pinas as au-pair (sort of domestic helper) in there home.

Enhedslisten’ Johanne Schmidt-Nielsen in Information:

 

»Det minder om gamle dage, hvor overklassen havde ret til tyende, der stod til rådighed dag og nat for at opvarte og servicere dem. Tyende, der stort set ingen rettigheder havde og i øvrigt fik en løn, som man knap kan tillade sig at kalde en løn,« siger hun.

Translation: It’s like old days, when the upper class had the right to a servenat who should on duty 24/7, to pleasure and service them, Servants, who barely had any rights, and by the way get a pay you barely could call a wage” she says”

 

Socialdemokrat Mette Reissmann (head line on her own blog):

 

Når au-pair bliver slang for slave

Translation: When au-pair becomes slang for slave

 

At blog punditokraterne, Erik Winther Paisly, has been around same theme.

That contains quotes from a sociologic study done among boholian women who as been on au-pair in denmark.

Quotes:

 

“‘grew up with her job (…) I became an adult when I worked here [where she was maid], as I budgeted my money for important things, for my family’.”

“to stand on my own feet, to be independent, to decide on my own, to be strong – I was far from my loved ones, that is a big challenge’.”

”While the au pairs framed their move as challenging, some also emphasised that they found pleasure in escaping the watchful eyes at home. … ”As one au pair put it: ‘it’s like you’ve been jailed and off-jailed’”

“Another au pair similarly explained that one of the great things about going abroad was gaining freedom, having been restrained by parental control until she came to Denmark at the age of 24.”

Through migration they thus acquire higher social status in their local society, which allows them to re-position themselves within their families, as long as they live up to the ideals of maturity, prudence, and independence that are associated with adulthood in Philippine society. Despite the many ambiguities, uncertainties, and possibilities of exploitation that are associated with au pairing, it is therefore regarded, in the au pairs’ home communities, as an attractive pathway towards personal development for young women.

“au pairing in Denmark was generally viewed in very positive terms in the Philippines. Former au pairs, who also had work experience from Singapore, … described their au pair placement in Denmark as significantly safer and less labour intensive.”

 

Link to the  the study it self (pay wall)

 

In the way leftists or liberals usally use the term racist, the two leftist are actually speeking in a racist way about the filipina. Others, whom think by themself, may say its just stupid and degrading (speeking about others as they are just commodeties), and tells more about the person who says it, than on the persons in questeion. More over, in the context, which is danish politics, theres no reason to involve a third party and speek degrading about said third party.