søren b henriksen

Holdts neger penge

Eller når de gode en sjælden gang er gode for deres egne penge fortryder de som oftest.

Det lykkedes faktisk Jacob Holdt, at få etableret en fond, som skulle sende penge til negerne i Afrika, især i Angola. Det fremgår af den fornyede aktindsigt, som vi bad om, og fik, hos Civilstyrelsen.

Når fonden ikke stod i CVR registreret så skyldes det, at den aldrig blev anerkendt som erhvervsdrivende, hvilket forekommer naturligt, da fonden ejede det ApS selskab, som tilsyneladende ejede rettighederne til “Amerikanske Billeder”. Nuvel det kan teoretisk forholde sig sådan, at ApSet blot stod for administrationen af rettighederne (som Holdt så har forbeholdt sig), men i så falder stemmer det dårligt overens med, hvad der er skrevet i fondens vedtægt. Og dårligt med, at i referatet fra lukningsmødet i fonden står der, at der overføres der ikke nærmere beskrevne aktiver til Holdts charity foundations ovre i Amerikas Forende Stater, næmere bestemt i New York. Disse aktiver kan ejheller identificeres i det afsluttende regnskab, som revisoren tager forbehold for. Revisor forbehold i et regnskab er en mere alvorlig sag end det umiddelbart lyder, og i dette tilfælde går det på, at der ikke er etableret hensigtsmæssige foretningsgange i forhold til en efterfølgende kontrol, hvorfor revisor ikke vil indestå for rigtigheden af regnskabet.

Det fremgår i øvrigt, at Holdt har haft verserende sager med skattevæsnet om sine aktiviteter.

Hvorvidt det er en alvorlig sag for Holdt står og falder med een ting: Har han overdraget rettighederne, helt eller delvist, til “Amerikanske Billeder” til fonden så har han efterfølgende skullet betale en afgift for sin egen brug af rettighederne, hvilket han tilsyneladende er forsat med helt frem til nu, til fonden eller hvem rettighederne er overdraget til. – Hvis de altså nogensinde har forladt Holdt. Og en anden disclaimer: Der er en lille usikkerhed på, om vedtægten er den oprindligt indleverede, men den er under alle omstændigheder leveret af Holdt.

Udsnit af dokumentationen:

Forskrift til fondens vedtægt, som jo må forudsætte at Holdt har afgivet et uigenkaldligt løfte om, i al fremtid at overgive royalties til fondet.

150910 pream vedt fond

Og en uspecifik specifikation i selve vedtægten.

150910 art 2 fond vedt

Note til det afsluttende regnskab, hvor det opgøres, at der skuller være ydet donationer på ialt kr. 388.483, hvilket revisor tager forbehold for rigtigheden af. Her på UH tror vi mere på, at alt i alt er en halv traktor og eventuelt kr. 20.000 til et eller andet.

150910 holdt regn note bis

Fondets aktiver.

150910 holdt bal

Revisionspåtegningen

150910 rev ptegning

Resultatopgørelsen

150910 holdt resopg 8688

Civilstyrelsens redegørelse

150910 holdt civs redegørelse

Biblioteksafgifter betalt til Holdt. link.

150910 holdt bib penge

Referat af mødet hvor fondet opløses. Bemærk adressen ovre i New York.

150910 fond opl ref

Holdt sælger ud af verdens bedst sællerten “American Pictures i “Mother Jones”, 1987 fra samme adresse, der blot er en postbox.

150910 holdt reklame MJ dec 87 150910 ap mj #2

Advertisements

Holdt som fondsfupper

Martin Kasler på Reaktionære Refleksioner har fundet dokumentation for, at Holdt faktisk oprerede forretningsmæssigt gennem en fond, noget vi her på Hotellet tvivlede stærkt på udfra den dokumentation, der kunne fremskaffes umidelbart fra CVR, Udenrigsministeriet og Civilstyrelsen. Kasler skriver bl.a.;

Der var faktisk en fond. Fraset Jacob Holdt, der var født medlem, udgjordes dens bestyrelse af:

Niels Jørgen Holdt, bestyrelsesformand.
Søren B. Henriksen.
Vibeke Rostrup Bøyesen.
Kitte Fennestad.

Nu kan det så undre, hvorfor Jacob Holdt har ønsket at skabe mystik om, hvem der sad i bestyrelsen i den fond, han ellers ynder at henvise til. Måske hænger det sammen med, at Niels Jørgen Holdt var hans bror, Vibeke Rostrup Bøyesen hans hustru og Kitte Fennestad en nær veninde. Erhvervsadvokaten Søren B. Henriksen var, ifølge Jacob Holdt, også en nær ven.

Ifølge Jacob Holdt blev fonden oprettet for at kanalisere overskuddet fra hans succesfulde bog Amerikanske Billeder videre til humanitær bistandhjælp i Afrika. Økonomisk startede fonden da også godt ud med en formue på lidt over en halv million kroner.

Men i virkeligheden strømmede pengene tilbage til Jacob Holdt. Som fondens direktør betalte den ham en årsløn på omkring 60,000 kroner, ligesom fonden, der havde til huse på Holdts privatadresse, betalte husleje til Holdt.

I 1981 udlånte fonden over 350,000 kroner til et af Jacob Holdt anpartsselskaber og forpligtigede sig samtidig til at købe Holdts anparter i samme selskab til den pålydende (i modsætning til reelle) værdi.

I og med at fondens væsentligste aktiv må have været rettighederne, kan man formode, over “Amerikanske Billeder” og, at Holdt gennem alle årene fra ’78 og til nu, ikke ser ud til at have haft anden indkomst end den rettighederne over “Amerikanske Billeder” har kunnet indbringe, så rejser der sig unægtligt spørgsmålet om, hvorvidt fonden er blevet bedraget, eller om den blot er blevet oprette på et luftigt løfte fra Holdt om, at give fonden, hvad han nu har haft lyst til. Men det er i givet fald noget Civilstyrelsen må tage sig af, at undersøge til bunds.

Brev fra Holdts advokat til Udenrigsministeriet, hvor det skitseres hvilke aktiver, der er på tale uigenkaldeligt at overdrage:

150901 brev um holdt

Fra fondens vedtægt angående spørgsmålet om aktiver:

Foundation for Humanitarian aid in Africa

after alteration according to resolution of a general meeting on April 27, 1981.

#2.  

The Foundation’s capital. 

The capital of the Foundation consists of:
l. Funds which the author Jacob Holdt may give to the Foundation while he is still alive.
2. Funds which may befall the Foundation by inheritance, as a gift, or in other ways.
3. Funds which may befall the Foundation in the form of profits from its own activities. 

The part of the Foundation’s capital which is not used directly in the running of the Foundation at the Committee’s discretion shall be placed according to the rules of the Ministry of Justice, regarding the placing of trust funds, p.t. the Ministry of Justice’s Order No. 332 of September 16, 1966, as changed by the Ministry of Justice’s Order No. 354 of June 24, 1972. However, this shall not prevent that the in the form in which is was acquired. 

The Committee must always make sure that the Foundation has as large an amount of cash as is necessary for the administration of the Foundation. 

The part of the Foundation’s securities which is not a part of the Foundation’s cash reserve, shall be registered in the Foundation’s name and be restrictively endorsed by the Ministry of Foreign Affairs or be registered on a certificate with a restrictive endorsement.

Nuvel. Af vedtægten fremgår det ikke hvilke aktiver, der måtte være overdraget. Under alle omstændigheder har Holdt fuppet sig til et rygte som filantrop for negere og fattige fra etniske minioteter, samtidig med, at han har tjent millioner på, at udnytte netop dem.

Tillæg:

I betænkning 970, omtalt her, hedder det om kravene for oprettelse af fonde på det tidspunkt, hvor Holdt oprettede “sin” fond hedder det efter en konstatering af, at der ikke findes lovregler, om kravene:

150901 betk 970 n4 #1