stephane charbonnier

Sennels sagen 1 år efter

II.1 Respekt for personens rettigheder og værdighed
Psykologen viser respekt for ethvert menneskes rettigheder, værdighed og integritet og arbejder for at fremme udviklingen heraf. Han respekterer individets ret til
privatliv, fortrolighed, selvbestemmelse og autonomi – i overensstemmelse med
sine øvrige arbejdsmæssige forpligtelser og i henhold til gældende lovgivning.
– Fra Psykologforeningens etiske principper, her.

For omkring et år siden kom Nicolai Sennels igen i vælten, i forbindelse med et venstreekstremt bagholdsangreb og en generel islamofil propaganda indsats overfor offentligheden fra samme. Bagholdsangrebet var ikke rettet mod Nicolai Sennels fysiske person, men mod hans ansættelse som psykolog i Københavns kommunes skolevæsen.

Nøglepunktet i bagholdsangrebet var en henvendelse til Nicolai Sennels arbejdsgiver, angiveligt underskrevet af 11 ud af omkring i alt 20 af Nicolai Sennels kollegaer. Henvendelsen blev viderekolpoteret, ikke mindst af den altid dyrt påklædte pomade kommunist og fagforeningspamper Jan Hoby, næstformand, ikke i en psykologfagforening, men i en pædagogfagforening og socialdemokraten Jonas Bjørn, som om der var tale om en klage. I kølvandet på sagen bad UH om aktindsigt i sagen, bl.a. for at afdække præcist hvem de 11 personer er og hvad indholdet af henvendelsen var.

Jan Hoby med 40k ur på venstre håndled og Lenin i baggrunden.

160119 hoby ur og lenin

Jonas Bjørn, Hoby og islams nyttige blåøjede idiot

160119 jonas bjoern jensen idiot.jpg

Substansen af indholdet er vi blevet bekendt med, mens det ikke umiddelbart er lykkedes med hensyn til identitten på de pågældende. Et af resultaterne af aktindsigt er dog, at det fremgår at man ikke fra forvaltning og klageinstans side ser henvendelsen som noget der er en klage, eller noget der kan give anledning til en ”sag” vedrørende Nicolai Sennels. Man anser henvendelsen som et bekymrings skriv.

Henvendelsen til Københavns kommune vedrørende Sennels er såvidt vides dateret 28. januar, altså cirka midt i al balladen. Men når man læser materialet fra før 28. januar igennem bliver det klart, at Hoby har kendt til at det var en mulighed at den ville falde. Gættet herfra er; at Hoby og én af de 11 kollegaer til Sennels har udarbejdet skrivet forinden sagen brækker og da den så brækker hiver den pågældende kollega skrivet frem og får lokket/overbevist 10 kollegaer til, at stå som medunderskrivere på brevet.

Alle og en hver kan gøre den slags henvendelser og forvaltningen kan gøre med dem hvad de vil. Sådan næsten. Og almindeligvis skal der gives aktindsigt i den slags henvendelser. Fornuværende gør UH ikke mere ud af den side af sagen der handler om identiteten af de pågældende, men hvis der sidenhen skulle dukke noget op, der gør spørgsmålet interesant, vil der blive kigget på det igen.

Hvad angår Hoby og Bjørn så falder de vidst i en kategori som Sebastian Kjeldtoftpå kulturmarxistiske Des-Information i en leder denne uge citerede den terrormyrdede Stéphane Charbonnier for at beskrive således:

Hvilken interesse har mennesker, der virker oprigtige i deres kamp mod racismen, i at få en avis som Charlie Hebdo til at fremstå som racistisk? En avis, der forsvarer udlændinges adgang til at stemme, tildeling af rettigheder til ulovlige indvandrere og antiracistiske love. Burde vi ikke føle os i samme båd? Jo, men man glemmer, at det dybest set ikke er kampen mod racismen, der interesserer dem, men islams fremme.

Hvem der er bagmænd eller bagmand for angrebet kan ikke fastslås, men det kan fastslås, at Jan Hoby optræder som facaden udadtil og, at det nødvendige bagtæppe i form af bekymringshenvendelsen er på plads med 11 underskrivere, hvilket gør at den ikke kan ses som et udslag af f.eks. en enkeltpersons pludselige ophidselse. Det kan sagtens være, at for flertallet af underskriverne er det tilfældigheder, guppepres (der er tale om psykologer) og alt muligt andet tænkeligt og utænkeligt, der gør de skriver under. Men henvendelsen som sådan er ikke tilfældig. Nogen har orkestreret den, og den efterfølgende brug.

Kronologien i angrebet (forsøget på at udøve berufsverbot) mod Nicolai Sennels er nogenlunde således:

jan 15.: arbejderen går i gang http://www.arbejderen.dk/indland/10-grimme-citater-fra-pegidas-danske-bagmand

Den danske talsperson for Pegida, Nicolai Sennels, gør meget ud af at understrege, at formålet med gårsdagens Pegida-demonstrationer var at markere en “bekymring over fundamentalistisk islam og vise sympati med dens ofre – senest med massakren i Frankrig.” Og i sin tale på mandagens Pegida-demonstration i København gjorde Sennels meget ud af at gøre det klart, at Pegida ikke er imod muslimer.

Sennels er tidligere folketingskandidat for DF og kendt som en radikal højrefløjsdebattør på nettet.Men Sennels er samtidig kendt som en radikal højrefløjsdebattør på nettet. Han er tidligere folketingskandidat for Dansk Folkeparti og har skrevet bogen “Blandt kriminelle muslimer”.

I en artikel fra september 2010 på europenews.dk, en engelsksproget hjemmeside der formidler stærkt islamkritiske blogindlæg, skriver Sennels blandt andet, at “næsten halvdelen af verdens muslimer er indavlede” og at indavl fører til “lavere intelligens”.

26. jan 15.

http://www.arbejderen.dk/indland/pegida-leder-ansat-som-kommunal-b%C3%B8rnepsykolog

“Når man arbejder psykologisk med muslimer, bliver det klart, at man ikke kan opfordre en muslim til at lægge sin vrede fra sig. Det ville svare til at bede en cowboy om at lægge pistolerne hjemme på kommoden, inden han skal ud og duellere: Det virker absurd i hans øjne.”

Man har mod bedre vidende og på trods af advarsler fra en række tillidsfolk ansat en mand, som åbenlyst mener, at stor gruppe af Københavns børn er genetisk disponerede for vold og vrede.
Jan Hoby, LFSDen sidste uge har den danske Pegida-leder Nicolai Sennels udtalelser om, at muslimer er indavlede og genetisk disponerede for vold og vrede, vakt harme på de sociale medier.

>> LÆS OGSÅ: 10 GRIMME CITATER FRA PEGIDAS DANSKE BAGMAND

Nu viser det sig, at Nicolai Sennels i september sidste år – trods protester fra ansatte og en tidligere fratrædelse på grund af en racismesag – blev ansat som børnepsykolog i Københavns Kommunes børne- og ungdomsforvaltning. Her vurderer han behovet for psykologhjælp og anden støtte til børn og unge på institutioner i kvartererne Østerbro og Indre By, hvor der blandt andet går muslimske børn og unge.

Fagforening kræver tjenstlig sag

Siden Pegida-bevægelsens opblomstring er Sennels retorik blevet skærpet, og i et blogindlæg fra december 2014 agiterer han for, at kampsport og deltagelse i Hjemmeværnet er nødvendige aktiviteter, når det beslutsomme tilbageslag skal organiseres, som kan stoppe Islam “for evigt.”

Situationen får nu Københavns største pædagogiske fagforening, LFS, til at kræve, at der indledes en tjenstlig sag mod Sennels.

– En række tillidsvalgte og flere af vores medlemmer, som arbejder direkte sammen med Sennels, har klaget over, at de føler sig pressede på arbejdsmiljøet og utrygge ved hans menneskesyn, siger næstformand i LFS, Jan Hoby, til Arbejderen.

Det er ikke første gang, at Sennels menneskesyn kommer på tværs af hans arbejde som psykolog i Københavns Kommune. I 2008 måtte Sennels fratræde sit daværende job på den socialpædagogiske døgninstitution Sønderbro, efter at han på en kommunal konference havde udtalt sig i nedsættende og generaliserende vendinger om “islams voldskultur”.

Han udgav efterfølgende bogen “Blandt kriminelle muslimer – en psykologs erfaringer fra Københavns Kommune” på Trykkefrihedsselskabets Bibliotek.

– Det betyder jo, at kommunen mod bedre vidende og på trods af advarsler fra en række tillidsfolk på området, har ansat en mand, som åbenlyst siger, at han mener, at stor gruppe af Københavns børn er genetisk disponerede for vold og vrede, siger Jan Hoby.

Intet svar fra Sennels

Arbejderen har forgæves forsøgt at få en kommentar til kritikken fra Nicolai Sennels, men han har meddelt, at han ikke ønsker at udtale sig om sager, der ikke handler om Pegida.

Københavns Kommunes børne- og ungeforvaltning bekræfter, at Nicolai Sennels er ansat i kommunen.

Men kommunen ønsker ikke at kommentere på, om Sennels holdninger er forenelige med kommunens værdigrundlag, der blandt andet siger, at mangfoldighed skal betragtes som et aktiv.

– Vi blander os ikke i de ansattes politiske, religiøse, seksuelle holdninger, så længe deres private holdninger ikke influerer på deres faglighed i deres opgaveløsning i kommunen, siger Jette Lentz til Arbejderen.

Hun er tværfaglig chef i Københavns Kommunes børne- og ungeforvaltning og nærmeste chef for Nicolai Sennels.

– Men det er vigtigt at understrege, at alle vores ansatte – jævnfør vores værdigrundlag – skal møde alle vores borgere og give dem en korrekt behandling – uanset borgernes kulturelle og religiøse baggrund.

I Københavns Kommunes værdigrundlag slås det blandt andet fast, at “kommunen skal møde brugeren med respekt, ligeværdighed, dialog og tillid.”

 

26.januar 15

TV2 planker arbejderen

http://nyhederne.tv2.dk/samfund/2015-01-26-fagforening-kraever-tjenstlig-sag-mod-dansk-pegida-leder

27.jan15

BTs Jesper Vestergaard Larsen bekendt med fyringsønske

http://www.bt.dk/danmark/kraever-pegida-formand-fyret

27.jan15

socialdemokrat kræver Sennels fyret:

Socialdemokrat kræver Pegida-leder fyret

Onsdag eftermiddag vil Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune på et møde diskutere, om det er muligt at fyre Nicolai Sennels fra sit job.

»Han er tidligere blevet fyret i København Kommunes Socialforvaltning på baggrund af noget af det samme, som vi ser her. Jeg mener, vi er nødt til at være ekstra påpasselige, når det handler om noget så følsomt som børnepsykologi,« siger Jonas Bjørn og fortsætter:

»Kommunen bruger mange penge på at bekæmpe hadforbrydelser og radikaliseringen af unge. Derfor er det problematisk, at man samtidig har en medarbejder, som selv er med til at skubbe på med henblik på radikalisering og ekstremisme. Når han oven i købet skal arbejde med kommunens børn og unge, er det overhovedet ikke foreneligt,« siger han.

 

28 januar 2015 er der udarbejdet og fremsendt en bekymrings henvendelse fra Nicolai Sennels kollegaer.

5.feb15

http://www.arbejderen.dk/indland/11-skolepsykologer-klager-over-pegida-talsmand

11 skolepsykologer på Østerbro og i Indre By i København har sendt et fælles brev til Børne- og Ungeudvalget i Københavns Kommune, hvor de udtrykker stor faglig mistillid til deres kollega, Nicolai Sennels, der er talsmand for Pegida i Danmark, skriver Berlingske.

Det handler om, hvor langt man må gå som offentlig ansat. Jeg mener, at Sennels er gået langt, langt over stregen.
Jan Hoby, næstformand, LFSI brevet tager kollegerne kraftigt afstand fra Sennels udtalelser om muslimer. De beklager, at han “underbygger sine påstande med, at han er skolepsykolog”, og de tvivler på, om han er i stand til at holde sine personlige holdninger til muslimer adskilt fra sit professionelle arbejde med muslimer.

Psykologerne kalder hans udtalelser for “fagligt uforsvarlige i en folkeskole, som netop arbejder på rummelighed, inklusion og accept af forskelle”.

>> 10 grimme citater fra Pegidas danske bagmand

Sennels har været genstand for voldsom kritik for udtalelser som, at “når man arbejder psykologisk med muslimer, bliver det klart, at man ikke kan opfordre en muslim til at lægge sin vrede fra sig”.

Som tidligere omtalt i Arbejderen har Københavns største pædagogiske fagforening, LFS, krævet, at der indledes en tjenstlig sag mod Sennels.

>> Pegida-leder ansat som kommunal børnepsykolog

– En række tillidsvalgte og flere af vores medlemmer, som arbejder direkte sammen med Sennels, har klaget over, at de føler sig pressede på arbejdsmiljøet og utrygge ved hans menneskesyn, siger næstformand i LFS, Jan Hoby.

– Det handler om, hvor langt man må gå som offentlig ansat, og her mener jeg, at Sennels er gået langt, langt over stregen.

– Man kan ikke være hverken racist, islamofob, antisemit eller fascist og være ansat i den offentlige sektor og arbejde med børn og unge eller andre borgere. Det strider imod de værdier, som den offentlige sektor generelt har, og det strider mod de værdier, som Københavns Kommune har, siger Jan Hoby.

Det er ikke første gang, at Sennels menneskesyn kommer på tværs af hans arbejde som psykolog i Københavns Kommune. I 2008 måtte Sennels fratræde sit daværende job på den socialpædagogiske døgninstitution Sønderbro, efter at han på en kommunal konference havde udtalt sig i nedsættende og generaliserende vendinger om “islams voldskultur”.

Han udgav efterfølgende bogen “Blandt kriminelle muslimer – en psykologs erfaringer fra Københavns Kommune” på Trykkefrihedsselskabets Bibliotek.

I sin selvbiografiske bog ”An Unlikely Conservative” fortæller Linda Chavez om sine oplevelser med som fodsoldat i undervisningsindustrien, at skulle forestå ”integration” af kriminelle og/eller indvandrere i 1970erne. Det kunne som Sennels, senere erfarede de underliggende problemstillinger omkring, og fortalte om bl.a. i hans bog om samme, ikke lade sig gøre. Hvad Chavez erfarede og erkendte i efterfølgende refleksioner, at kulturen som problempersonerne lever i flytter med dem; fra hjemmet og ud på gaden, fra gaden og ind i fængslet, og ved (prøve)løsladelse videre med dem. I Chavez tilfælde ind på UCLA, hvor hun som underviser kunne (og skulle af hensyn til egen økonomisk situation) stå på mål for de daglige ydmygelser og med nul opbakning fra de personer i UCLA, der havde iværksat programmet og hvis reaktion på rapporterede problemer var benægtelse og/eller ordinering af mere af den slangeolie medicin, der allerede var delt ud i rigelige mængder.

Mere om Hoby hos Uriasposten, her.