terror

Terrorister og terrorister

Midt i påske aktiviteter, og ganske apropos, og foranlediget af det gode spørgsmål: Når man nu kunne få stoppet IRA, hvorfor så ikke de muhammedanske terrorister på samme måde? faldt vi i en pause over en lidt interesant vedrørende den irske terrorgruppe IRA. Om IRAs danske forbindelser kan man i PET Kommisionen afrapportering i bind 12 læse her. Søg på “irland” i dokumentet.

Det bedste sted, efter vor mening, at få et overblik over Irlands nyere historie er i Robert Kee‘s “Ireland: A history” som er et resultat af Kee’s arbejde med en BBC produktion af samme navn. Programmerne ligger på Youtube, del 1 af 13 her. Kee var iøvrigt en nær ven af anti-socialisten George Orwell.

IRA stoppede i det væsentlige deres aktiviteter i midten af 1990erne og aktiviteterne i dag er hovedsagligt almindelig kriminalitet, ifølge en 2011 vurdering fra US state department.

I en 1996 artikel af den irske journalist Sean Boyne i Janes, gengivet her, opregnes forskelligt om IRA. Om det ideologiske grundlag og strategi hedder det:

The long-term objective of the IRA, as expressed in its ‘Green Book’ – a handbook that every volunteer must study – is the ‘establishment of a Democratic Socialist Republic’; the short-term objective is expressed simply as: ‘Brits out’.

The political doctrine that drives the IRA is the concept that it has the right to exercise force to compel the British to withdraw from Northern Ireland.

Over the years, strategy has taken a number of forms. The main recent strategy is to mount bomb attacks on the UK mainland. The IRA believes that such attacks have a bigger impact on British public opinion than similar attacks in Northern Ireland, resulting in pressure on the government to withdraw from the North. According to one report, Gerry Adams and Martin McGuinness, leaders of Sinn Fein, persuaded the IRA leadership not to resume attacks in Northern Ireland early this year.

Hvad angår IRAs tilknytningen til “socialismen” så har omtalte Adams og McGuinness for åbent kamera udtalt officielt, dvs i deres egenskab af chefer i Sinn Feinn, citeret fra hukommelsen, at de arbejder på et marxistisk-leninistisk grundlag.

Man skal nok ikke lægge for meget i, hvilke ideologiske klæder IRA påstår at være iført, det ser nærmere ud til, at man samarbejder med hvemsomhelst, der har penge, våben og en anti-britisk dagsorden. Til gengæld ligger det fast, at KGB også støttede denne terrorgruppe med våbenforsyninger, ifølge Mitrokhin arkivet.

Optil og under WWI samarbejdede IRA med det kejserlige Tyskland. Optil og under WWII samarbejdede IRA med det på den tid socialistiske Tyskland. Eksempelvis var den irske familiegren til den irskfødte, nu afdøde, danske venstreekstremist og islamstøtte, Patrick MacManus aktive i såvel det irske nazist parti, som i IRA. Det er ikke lykkedes, at verificere  oplysning vedrørende MacManus via kilder tilgængelige på nettet.

Så at IRA ovenpå sovjetunionens sammenbrud også brød sammen er egentligt ikke overraskende.

Det er ligeledes almindeligt kendt, at IRA har haft et omfattende samarbejde med islamiske terrorgrupper, mest udtalt et samarbejde med Libyens Gadaffi. Hvad der kan undre er, at dette samarbejde ikke er blevet vedligeholdt og udviklet. Forklaringen kan jo være, at de kredse hvorfra IRA har rekuteret mandskab, mest er drevet af nationalisme, og at en deltagelse i pro-muhammedanske aktiviteter simpelthen ikke anses som attraktive i disse kredse pga den i islam iboende fjendtlighed overfor værdier man i øvrigt værdsætter.

Så for nu at konkludere på det indledende spørgmål, om man ikke kunne tage luften ud af vore dages muhammedanske terrorister på samme vis som luften blev taget ud af IRA, så er svaret; nej, forudsætningerne er helt forskellige. Der er ikke udsigt til, at islam implodere som socialimen gjorde, IRAs bindning til socialisme var en svag ad hoc binding, hvor i mod muhammedanernes binding til islam er en gennem genrationer nedarvet kulturel binding, og er derfor en stærk binding.

Et mønster mht terror/kriminelle grupperinger, der ses gå igen i den kristendoms funderede del af verden er, at kombinationen, alt efter de konkrete omstændigheder, af håndfast politi og/eller militær indgriben i kombination med en vis imødekommelse af berettigede krav og muligheden for en genindtræden i det civile samfund ofte virker efter hensigten. Mønstreret fra den muhammedansk verden er, og dette er i god overensstemmelse med de islamiske principper for midlertidig fred med de vantro, som man ser sig som værende i evig krig med,  at man ibedste fald kan gøre problemet hvilende i en kortere årrække. Eksemplerne på Guantamo fanger, der efter løsladelse, og eventuelt et afradikaliserings program, genindtræder i de krigsførendes rækker er utallige.

Hvad det eventuelt kan skyldes kan vi vende tilbage til ved en anden lejlighed.

Tillæg:

Kollega Martin Kasler hev i anledning af den seneste muhammedanske hændelse i Bryssel et Winston Churchill citat frem, som meget godt forklarer årsagen:

How dreadful are the curses which Mohammedanism lays on its votaries! Besides the fanatical frenzy, which is as dangerous in a man as hydrophobia in a dog, there is this fearful fatalistic apathy. The effects are apparent in many countries. Improvident habits, slovenly systems of agriculture, sluggish methods of commerce, and insecurity of property exist wherever the followers of the Prophet rule or live. A degraded sensualism deprives this life of its grace and refinement; the next of its dignity and sanctity. The fact that in Mohammedan law every woman must belong to some man as his absolute property – either as a child, a wife, or a concubine – must delay the final extinction of slavery until the faith of Islam has ceased to be a great power among men. Individual Moslems may show splendid qualities. Thousands become the brave and loyal soldiers of the Queen: all know how to die: but the influence of the religion paralyses the social development of those who follow it. No stronger retrograde force exists in the world. Far from being moribund, Mohammedanism is a militant and proselytizing faith. It has already spread throughout Central Africa, raising fearless warriors at every step; and were it not that Christianity is sheltered in the strong arms of science, the science against which it had vainly struggled, the civilisation of modern Europe might fall, as fell the civilisation of ancient Rome.

Tyske trusler

Den tyske sjovnalist, politiker m.v. Siegfred Matlok, viderebringer vel på vegne af Den Gale Kansler i Berlin, tyske trusler mod Danmark. Danmark skal, i lighed med den tyske befolkning, trues til stiltiende at affinde sig med tvangsislamiseringen. Via JP.dk lader Matlok forstå, at islamiseringen skal fortsætte uhindret. Fra artiklen:

Tyskland vil se det som en uvenlig handling, hvis Danmark indfører transportøransvar for de statslige togselskaber DSB eller Deutsche Bundesbahn. Det vil sige, at trafikselskaberne pålægges at tjekke, om deres passagerer har gyldigt visum eller pas, inden de passerer grænsen.

Sådan lyder det fra Siegfried Matlok, som i mange år var redaktør for avisen Der Nordschleswiger i grænselandet.

– Hvis der kommer transportøransvar, så vil man fra tysk side betragte det som en unødvendig skærpelse i forholdet til Tyskland i en situation, hvor der i øjeblikket er ro, siger Siegfried Matlok.

Jespersen og Pittelkow bemærker i Den Korte Avis:

Dyb krise

I dag flakser en forpjusket Angela Merkel rundt, rådvild og svag. Det store projekt, hvor Europa under hendes vinger skulle bevæge sig stadig mere i retning af at blive en politisk enhed, er i hastig opløsning.

Det er ikke EU som sådan, der er ved at opløse sig. Det er den store politiske idé om et stadig mere forenet (centraliseret) Europa, som har været hyldet i Bruxelles og Berlin, der smuldrer.

EU, det tyske lederskab og Merkel personligt er i dyb krise.

To lande

Krisen skyldes især tre ting:

For det første, at nationalfølelsen er væsentligt stærkere, end eurokraterne havde regnet med. Der er grænser for, hvor meget Europa befolkningerne vil have.

For det andet, at EU’s politiske konstruktioner – herunder euroen – slet ikke har været den motor for økonomisk vækst, som man havde forestillet sig.

For det tredje, at asylkrisen udvikler sig stadig mere alvorligt og kaotisk – blandt andet takket være Merkel.

Netop nu bliver krisen specielt udstillet af to lande. Det ene er Storbritannien (UK). Det andet er Østrig.

 

Den Gale Kansler på march med Freie Deutche Jugend:

merkel-17-zivilverteidigung

EUSSR eliten demonstrere sammen med alle de europæere der bakker op om dem i Paris i anledninge af et af de utallige jihad-angreb i Frankrig:

eussr-ledere charlie hebdo demo

Grise myter

I anledning af terrorangrebet mod et offentligt møde om kunst og blasfemi på Østerbro i København benytter Søren Pind lejligheden til at trække en sejlivet gammel krikke myte af stald. Pind skriver på sin FB:

pind om gris

Grrrrr! Nogen gange får man lyst til at gøre alvor af at begrave folk i skind fra dyr, der forhindrer dem i at komme i deres såkaldte paradis…

Den bemærkning går på en myte om en, af adskillige, amerikanske militærkommandører på Mindanao først i 1900 årene, Joseph “Black Jack” Pershing. Han skulle angiveligt have indfanget 50 muhammedanske terrorister, henrettet de 49 og begravet dem i griseskind, og ladet den sidste gå, så han kunne berette for brødrene i troen. Og bagefter holdt moroerne sig i ro… Indtil fuld filipinsk uafhængighed og afbrudt af deres bekæmpelse af japanere under WWII.

En af hans kollegaer, Leonard Woods, aktiviteter godt have givet anledning til historierne. Jeg gætter på det har været hjulpet godt på vej af den propaganda krig, der foregik i USA har hjulpet godt til. “venstrefløjen” brugt nemlig deres sædvanlig trick: Løgn historier i MSM, bl.a. forfalskede soldaterbrev. Anyways så er der en god artikel her. Og efter læsning vil man spørge sig selv hvor for fanden lærer vi ikke af vores erfaringer. Et uddrag:

 

One of the bloodiest battles of the whole Moro experience occurred near Jolo City in March 1906, when the Moros there made a determined stand in the crater of another extinct volcano, Bud Dajo. In what came to be known as the “Battle of the Clouds” because it was fought largely at an elevation of 2,000 feet, the Americans launched a heavy bombardment followed by an assault over fallen trees and around huge boulders. Their casualties—21 killed and 73 wounded—were slight against the more than 600 Moros, some of them women dressed as men. The terrible fight aroused widespread criticism when word of it reached the United States. Many Americans thought matters could have been handled peacefully, and that in any case the Army’s onslaught was unnecessarily murderous.

Perhaps because of Bud Dajo, Wood was recalled in December 1909, but not before he had disposed of a troublesome bandit named Jikiri on an islet near Jolo. Pershing returned to take command. Within days of his return, as many as 1,000 Moros again took to Bud Dajo, daring the Americans to come and get them. They did, but more cautiously. In less than week, Moro supplies ran out. Many of the Moros slipped away into the jungle while the rest quietly surrendered. After that, there were only sporadic amok and juramentado attacks until June 1913, when the Moros challenged their enemies at Bud Bagsak in what would be the ultimate battle of the American experience in Moro territory. Although the 6,000 to 10,000 Moros engaged were the greatest concentration the Americans ever faced in the Philippines, the results were as one-sided as ever. Only 14 Americans were killed and 11 wounded, while the Moros lost as least 500 killed, and nobody ever knew how many were otherwise hurt. The Americans were never again challenged militarily in Mindanao or the archipelago.

Der er ellers masser man kan lære af Mindanao såsom nødvendigheden af at holde muhammedanerne under hælen. Der er ikke noget at forhandle om, muhammedanerne forlanger resten af klodens folks betingelsesløse underkastelse under islam, så mulighederne er enten denne underkastelse, en all out war, eller at de bliver strikt holdt i deres egne områder. Det fromme islamofile håb om fredelig sameksistens har ikke gang på jord.

Tillæg:

Tilbage i 2010 fortalte de to islamofile underkastelses politikere Uffe Ellemand og Mogens Lykketoft bl.a. til Berlingskes Politiko:

Hvorfor nævner ingen af jer terrortruslen og den islamistiske ekstremisme som en af de tre vigtigste udfordringer for dansk udenrigspolitik?

LYKKETOFT: »Siden præsident Bushs første definition af den såkaldte krig mod terror, er der heldigvis – tror jeg – sket en fremadskridende erkendelse af, kampen mod først og fremmest er en livslang politioperation.«

ELLEMANN: »Terrortruslen er efter min mening først og fremmest en udfordring for politi og efterretningstjenester, og hvis Afghanistan lige skal have et ord med på vejen, så er et af de store problemer, at indsatsen fra en række af de store europæiske lande kun har været halv- eller kvarthjertet.«

Hvad med de terroranslag i Danmark og andre steder i Europa, som almindelige danskere kan læse om i aviserne. For eksempel angrebet på Muhammed-tegneren Kurt Westergaard og den svenske kunstner Lars Vilks?

ELLEMANN: »Det er jo ikke terror…der løber altså en gal svensker rundt. Undskyld, jeg siger det. Lars Vilks har jo tigget og bedt om at blive angrebet. Jeg har ikke ondt af den svensker, der har gjort alt, hvad han kunne, for at provokere. Ham har jeg ikke for fem flade ører sympati for. Det har du sikkert heller ikke, Mogens, men du kan ikke tillade dig at sige det.«

LYKKETOFT: »Ja, ja det gør de. Der er jo meget hysteri derude. Men jeg mener jo, at efter 11. september har vores internationale samarbejde på politi- og efterretningsområdet udviklet sig eksemplarisk effektivt. Vi kan jo naturligvis ikke være sikre på, at vi kan undgå en hvilken som helst terrorhandling, men vi skal også passe på, at det ikke er det eneste, vi interesserer os for.«

ELLEMANN: »Vi har til alle tider haft tosser og fanatikere, og de skal ikke udstilles som terrorister. Der er jo også tosser og fanatikere, der optræder i religiøs forklædning, som for eksempel den mand, der kom efter Kurt Westergaard med en økse. Det er ikke terror.«

 

Dansker?

Danskerne bliver mere og mere udanske. Her er hvad BT bl.a. beretter:

Onsdag formiddag sidder en 31-årig dansk mand på anklagebænken i et grundlovsforhør ved Retten på Frederiksberg, sigtet for at have fremsat trusler om terror på sin Facebook-profil.

»Jeg går ind for terror, jeg vil slagte nogen vantro svin,« har den 31-årige skrevet på Facebook ifølge anklagemyndighedens sigtelse.

Derudover har han angiveligt konkretiseret truslen til at sigte efter Danmark:

»Jeg bor i et land, der har forbandet min profet.«

Telegrammet er skrevet af Jens Anton Bjørnager (BNB) og Michael Alsen Lauridsen, Berlingske Nyhedsbureau

PEDIGA, Lidegaard og helgardering

OPDATERING: Lidegaard sætter 30.000 diplomater ind i klimakampen…

Den Radigale udenrigsminister Martin Lidegaard vil styrke indsatsen mod terror ved at bombe mere i MENAP, samtidig med, at han anbefaler, at det Danske PEDIGA initiativ, ikke støttes. Selvmodsigende? Ja vist, men ikke for en radigal, der som bekendt ser dem selv som klogere og bedre end andre mennesker. At radigale gennem årene har støttet Hitler, Stalin, Honcker osv. forstyrrer ikke.

Fra BT dd kl. 11.50:

Efter terrorangrebet i Paris i forrige uge er bekæmpelse af terroren både i EU og uden for unionens grænser rykket helt frem på dagsordenen ved mandagens udenrigsministermøde i Bruxelles. Det er masser at gøre, men det allervigtigste er ifølge udenrigsminister Martin Lidegaard (R), at vi fortsætter med at leve vores demokratiske liv og ikke lader os kue af terroren, skriver B.dk.

»For terroren virker kun, hvis vi lader os kue. Men hvis vi ikke lader os kue, så kan vi vise folk, der overvejer terrorisme, at det ikke er et instrument, der virker,« siger Martin Lidegaard.

»Vi har bekæmpet »foreign fighters« før begivenhederne i Frankrig, og nu kommer vi til at bekæmpe det endnu mere. Det gælder både inden for Europas grænser, hvor vi har en diskussion mellem justitsministrene om, hvordan vi styrker efterretningstjenesternes arbejde. Men det er også vigtigt at bekæmpe »foreign fighters« uden for Europa, for langt de fleste af de her terrorceller kommer fra lande i Mellemøsten og det nordlige Afrika. Og hvis vi skal terrorismen og ekstremismen til livs, så kræver det også

Lidt senere i dag, kl. 13.54 brækkede den kontroversielle marxistiske avis Samarbejds-Politiken så følgende fra Lidegaard:

At demonstrere mod islam er ikke den rette reaktion på forrige uges terroraktioner i Paris. For dermed hælder man bare mere benzin på bålet.

Sådan lyder det fra udenrigsminister Martin Lidegaard (R) forud for en demonstration i aften arrangeret af den nystiftede danske afdeling af den kontroversielle Pegida-bevægelse.

»Når det er sagt, synes jeg, det er en forkert reaktion på det, vi har oplevet. Jeg synes, man skal svare på terrorangreb med større åbenhed, større sammenhold. Langt, langt de fleste muslimer i Danmark føler sig jo også angrebet af det, der er sket. Derfor synes jeg, det er kedeligt at signalere, at dette er et generelt problem med islam. Det oplever jeg ikke, at det er«, tilføjer udenrigsministeren.

»Det synspunkt, som næsten alle deler og som også omfatter Dansk Folkeparti – måske – er, at integrationen er utrolig vigtig. Vi kan ikke undvære den arbejdskraft, og vi har en forpligtelse over for de flygtninge, der kommer til landet. Men selvfølgelig skal vi ikke gå på kompromis med vores ytringsfrihed og vores idealer. Det har aldrig været tanken med at få indvandrere og flygtninge til Danmark, og det kommer det heller ikke til, hvis det står til mig«.

Andet steds i Samarbejds-Politiken skriver Eva Hækkerup Smith:

Allerede nu er mine studerende blevet mere forsigtige med at gå på nettet. Da jeg var ung, læste jeg Hitlers ’Mein Kampf’ for at forstå Anden Verdenskrig. Men mine arabisktalende studerende tør i dag ikke gå ind på al-Qaedas hjemmeside. De tænker på deres jobmuligheder. Mine studerende vil heller ikke gå i demonstration længere efter at have set, hvad fredelige deltagere kan risikere.

Naturligvis bliver vi bange og utrygge, når terroristerne ikke er fanatikere fra Palæstina eller andre desperate mennesker, men unge, der er opvokset i vores eget land, og som har haft de muligheder, vi tilbyder alle unge. Hvordan kan de finde på at vende sig mod det samfund, der har givet dem alt?

Det har naturligvis intet at gøre med islam.

Opdatering.

BT bringer flere udtalelser fra Martin Lidegaard pr. kl. 18.51

Efter mandagens møde mellem EUs udenrigsministre står det klart, at alle tilslutter sig et dansk forslag om at arbejde for en fri russisk presse.

»Der er bred og fuld opbakning til det danske forslag om at gå imod russisk propaganda og gøre mere fra EUs side for at skabe en uafhængig russisktalende presse, så man kan få fakta på bordet i konflikten i Ukraine,« siger udenrigsminister Martin Lidegaard (R).

Efter mandagens møde mellem EUs udenrigsministre står det klart, at alle tilslutter sig et dansk forslag om at arbejde for en fri russisk presse.

»Der er bred og fuld opbakning til det danske forslag om at gå imod russisk propaganda og gøre mere fra EUs side for at skabe en uafhængig russisktalende presse, så man kan få fakta på bordet i konflikten i Ukraine,« siger udenrigsminister Martin Lidegaard (R).

Udover konflikten i Ukraine diskuterede udenrigsministrene mere konkret, hvordan EU kan styrke politisamarbejde med især lande i Nordafrika og Mellemøsten, der i øjeblikket huser mange ekstremister.

Og så blev klimaindsatsen frem mod COP21 i Paris i slutningen af året adresseret:

»Vi blev enige om at sætte EUs 30.000 diplomater ind i klimakampen, så vi forhåbentlig kan påvirke verdens store lande til at indgå en ambitiøs klimaaftale i december i år,« siger Martin Lidegaard.

Manden er megaloman politisk psykopat.

Terror attack on media in Paris

MSM BBC reports 11 killed:

Gunmen have attacked the Paris office of French satirical magazine Charlie Hebdo, killing 11 people and injuring 10, French officials say.

Its latest tweet was a cartoon of the Islamic State militant group leader, Abu Bakr al-Baghdadi.

An eyewitness, Benoit Bringer, told French TV channel Itele: “Two black-hooded men entered the building with Kalashnikovs. A few minutes later we heard lots of shots.”

The magazine was fire-bombed in November 2011 a day after it carried a caricature of the Prophet Muhammad.

Its overwhelming linkly a mohammdanian terrorist attack. Since 2001 espicially media not showing the requested servitude from islam has been under fire. Most deadly media attack from mohammdanians since 2001 has been the Maguindanao massacre let aside, said attack was rooted in a dispute between two muhammedanian local clans. Never the less, most killed was non mohammedanians.

Wiki on Charlie Hebdo. It seems wiki get updatede continiously on this latest event.

Danish socialdemocrat and secretay fo r trade and “development”, Mogens Jensen, are visiting the Philippines comming january 22 and 23, has back in 2010 wrote an article “Make space for islam in europe”. UH wonders if this is the result of lack of space.

Danish ambassador to the Philippines, Jan Top Christensen, an islamophile has previously wrote articles, argueing that Libanon was, thanks to islamic influence, a succesfull multicultural nation.

Update:

EFJ, European Federation of Journalists, has this statement. Not a single word such as muslim, islam, quran or others that tell who is actualy the perpetrators. (Its no longer speculation, the scream “alhua akbar” was heard).

Media “blitzkrieg” down playing the role of islam has now started and “islam is the religion of Peace”, and it has nothing to do with islam.

UK progressive The Guardian explain how this was the result of islamophobia:

Observant Muslims anywhere would be angered by such images. That is especially true of fundamentalist Salafis, who adhere to traditions laid down in 7th-century Arabia, or of the small minority who hold to the jihadi-takfiri world view espoused by Isis and al-Qaida. Their doctrines permit the killing of so-called apostates. But devout Sunni Muslims of all stripes avoid visual depictions of Muhammad or other prophets such as Moses or Abraham.

Islam is not unique. Judaism forbids the use of “graven images” and Christianity has at times frowned on visual representations of sacred figures, allowing only the cross to be depicted in churches.

The Qur’an does not explicitly forbid images of Muhammad, but several hadith (sayings and actions attributed to the prophet) prohibit Muslims from creating visual depictions of human figures. Traditionally, the concern has been that images may encourage idolatry, the scourge of the jahiliyya period of pre-Islamic Arabia.

Danish politicians do not mention islam at all:

“France has been hit by a terror attack. Completely defenceless and innocent people have fallen victim to what appears to be an attack on the freedom of expression,” Thorning-Schmidt [PM] said in a statement.

“Horrified by the Charlie Hebdo attack. Strong condemnation. Full solidarity with the victims and France. We must defend the freedom of speech,” Foreign Minister Martin Lidegaard wrote on Twitter.

“The terror attack is in every way tragic and is not just an attack against the magazine but against all of us,” Social Minister Manu Sareen wrote on Twitter.

Both Mr. Lidegaard and Mr. Sareen are reprenstetives of party “Radikale Venstre” wich during WWII was allied with Mr. Hitler, a well know admire of islam.

Michelle Malkin back in 2006:

Muslims consider it sacrilegious to produce a likeness of the Prophet Mohammad. CNN has chosen to not show the cartoons in respect for Islam.

Unbelievable. The news network reports on an international controversy, but refuses to show readers what the news is actually about and let them judge the cartoons for themselves.

Even more galling is CNN’s newfound respect for religion.

Where was that deference when Ted Turner was calling Catholics “Jesus Freaks?”

thereligionofpeace.com has collected polls one how muhammdanians look shari terrorism etc. etc.:

Muslim Opinion Polls

A “Tiny Minority of Extremists”?

“Strive hard against the unbelievers and the hypocrites and be
unyielding to them; and their abode is hell, and evil is their destination.”

Quran 9:73

Have you heard that Islam is a peaceful religion because most Muslims live peacefully and that only a “tiny minority of extremists” practice violence?  That’s like saying that White supremacy must be perfectly fine since only a tiny minority of racists ever hurt anyone.  Neither does it explain why religious violence is largely endemic to Islam, despite the tremendous persecution of religious minorities in Muslim countries.

In truth, even a tiny minority of “1%” of Muslims worldwide translates to 15 million believers – which is hardly an insignificant number.  However, the “minority” of Muslims who approve of terrorists, their goals, or their means of achieving them is much greater than this.  In fact, it isn’t even a true minority in some cases, depending on how goals and targets are defined.

The following polls convey what Muslims say are their attitudes toward terrorism, al-Qaeda, Osama bin Laden, the 9/11 attacks, violence in defense of Islam, Sharia, honor killings, and matters concerning assimilation in Western society.  The results are all the more astonishing because most of the polls were conducted by organizations with an obvious interest in “discovering” agreeable statistics that downplay any cause for concern.

(These have been compiled over the years, so not all links remain active.  We will continue adding  to this).

 

KU – med på terrorholdet?

Det KU der er tale om er Konservativ Ungdom, der i øvrigt har en hæderkronet fortid. Bl.a. tog man i 1930erne udfordring fra Socialdemokraternes og kommunisterns terrorkorps op, og dannede en selvforsvars gruppe således man kunne afholde politiske møder.

KU 2014 er åbenbart noget helt andet. Her deltager KU i foto-mulighed med delagationen fra Fatah

 marcus rasmussen ku pælastina

marcus rasmussen ku kbh

De mest nationalsindede i landet var for få år tilbage ungpolitikere for De Konservative. I midten herover ses et medlem af KU København, der sammen med et medlem af Konservativ Ungdoms forretningsudvalg, kort før nytår deltog i et arrangement i Marokko. “Der skulle tages billeder med den palæstinensiske delegation, men dette kræver Victory tegnet og Arafat på tørklædet inden det kan lade sig gøre..”, forklares det lettere ironisk på Facebook. De palæstinensiske repræsentanter er tilknyttet Fatah, en organisation baseret på islamisk socialisme og venstreorienteret nationalisme, med udslettelse af Israel som etablerende målsætning.

– Som det blev bemærket andet steds.

Militant sprog?

BT.dk bringer hvad der formentlig er et videre (og kritikløst) kolpoteret telegram under overskriften “28 buspassagerer dræbt af militante i Kenya”.

Et sykke nede i det korte telegram kommer så denne passus:

Her delte bevæbnede mænd passagererne i to grupper: Muslimer og ikke-muslimer, hvorefter de skød og dræbte ikke-muslimerne.

En mere passende overskrift havde nok været: Fredens religion slår til igen. 28 dræbt pga manglende muhammedanisme.