terrorisme

Venstreorienterede begår igen terrorangreb

I følge BT holder en venstreorienteret gruppe, som man i overskriften, bemærkelsesværdigt omtaler som blot venstreorienteret, og først i brødteksten som ultra-venstreorienteret, et højtstående medlem af det Tyrkiske juradici som gidsel. Gruppen kalder sig Revolutionary People’s Liberation Party–Front. I følge wiki opslaget skulle gruppen have nær kontakt til tyrkere, der ind til videre bor i europa. Dermed har gruppen formentlig også kontakt til venstreorienterede partier i Danmark såsom Enhedslisten og SF.

Hyldest foto fra det venstreorienterede parti:

tykisk gidsel venstreorienteret#2

Fra gidseltagningen

tykisk gidsel venstreorienteret

At det er venstreorienterede der står bag den meste ideologiske vold mente EUROPOL i undersøgelse af spørgsmålet for 2012:

terro europol 2012

I BTs artikel hedder det bl.a.:

Anklageren leder efterforskningen af en sag om en 15-årig dreng Berkin Elvan som blev alvorligt såret efter at være blevet ramt af en tåregaspistol affyret af en politimand under demonstrationer mod regeringen i istanbul i 2013.

I de omtalte demonstrationer deltog også danskere, hvilket blev flittigt omtalt i venstreekstreme medier.

 

Pervers islam

Formand for Waffen-SF, Pia Olsen Dyhr spiller i Samarbejds-Politiken videre på den falske melodi, at muhammdanere der begår terror og legitimere sig med, at være fromme muhammedanere skulle have misforstået islam.

Sværdverset i koranen (9.5):

Koranen 9:1. (Dette er) en deklaration, der løser (barâ’a) Gud og Hans sendebud fra den pagt, de har indgået med hedninge (mushrikûn).

9:2. (Oh I hedninge) Rejs frit omkring i landet i fire måneder, men vid, at I ikke kan undslippe Gud (s straf), og at Han vil vanære dem, der afviser Ham.

9:3. Dette vil Gud og Hans sendebud kundgøre på dagen, hvor pilgrimmene forsamles: Gud og Hans sendebud opsiger deres pagt med hedningene. Det er bedre for jer hedninge, om I angrer; men hvis I ikke gør, da vid, at I ikke kan undslippe Gud (s straf). Kundgør, at en smertelig straf venter dem, der afviser (k-f-r) Gud.

9:4. Men I skal ikke opløse de pagter, I har indgået med hedninge (al-mushrikûn), der ikke har hverken brudt pagten eller hjulpet nogen imod jer. Så opfyld jeres forpligtelser over for dem indtil pagtens udløb, for Gud elsker de retfærdige (al-muttaqûn).

9:5. Når de fire forbudte måneder (efter kundgørelse af pagtens opløsning) er ovre (og afgudsdyrkerne begår fjendtlige handlinger imod jer), da dræb dem, hvor I end finder dem. Tag dem til fange, omring dem, læg jer i baghold og pas dem op overalt. Men hvis de (oprigtigt) angrer og (frivilligt) slutter sig til jer ved at forrette bøn og give almisse, da sæt dem fri. For Gud er tilgivende og barmhjertig.

Olsen skriver:

Efter terrorangrebet i København er der helt oplagte ting at tage fat på med det samme: bedre skydetræning og udstyr til politiet, registrering og nemmere adgang til overvågningskameraer, langt stærkere indsats mod radikalisering i fængslerne og bedre sikring af våben i Hjemmeværnet.

Helt konkret skal vi også gøre adgangen til våben sværere. I dag har hjemmeværnsfolk farlige våben liggende derhjemme på grund af noget praktik omkring deres træning, men står det til mig, skal det laves om. Gerningsmandens våben var angiveligt stjålet fra Hjemmeværnet, så det er på tide, at våbnene skal ind på kasernerne og beskyttede områder. Det kan ikke gå hurtigt nok.

Jeg er også optaget af, at vi får et register over overvågningskameraer i Danmark, så vi kan gøre politiets arbejde nemmere – også for at sikre den enkeltes retssikkerhed.

Regeringen glemmer desværre også det vigtige proaktive arbejde, der skal bekæmpe radikalisering. Vi har foreslået, at indsatte i fængslerne, der udtrykker ekstreme holdninger, i langt højere grad skal tilknyttes en mentor – både i fængslerne og når de bliver løsladte. De mentorer kan blandt andet spotte, hvis den mistænkte isolerer sig fra samfundet eller opsøger ekstreme miljøer.

Antiradikaliseringen kan også ske gennem et moddebatørkorps på nettet, så ekstreme holdninger bliver mødt af kvalificeret modspil. Et lignende forslag fik højrefløjen fjernet fra satspuljeaftalen i efteråret, men det bør genoplives, så radikale holdninger på nettet ikke bare står uimodsagte hen, men i stedet bliver udfordret.

Og slutter så:

De er klar til at slå ihjel i ly af en perverteret udlægning af islam – eller til at få letpåvirkelige unge i bandemiljøet til det. Det skal vi tage meget alvorligt og handle på. Ellers kommer vi ikke terroren til livs.

Noget andet er, at Olsen formentlig er orienteret om, hvilken hypotese politiet arbejder udfra. – det afspejler sig i

 eller til at få letpåvirkelige unge i bandemiljøet til det.

og den hypotese er vi andre der deler, mht jihad angrebet på Krudttønden. 14 dage efter at være løsladt fra fængsel, har jihadisten rådighed over 3 kvalitets skydevåben, er top motiveret, og nogen har sørget for, at bagindgangen til Krudttønden er ulåst. Det er sandsynligt, at jihadisten har fået hjælp på forskellig vis.

Og yderligere afspejler Olsens indlæg så et forsvar for hendes og Waffen-SFs ansvar for at disse personer overhovedet opholder sig i Danmark.