valg 2015

Indtryk: SR regeringen sprængt

Med Skattesvindlerens udmelding om, at hun vil forhandle stramninger af udlændingepolitikken med Venstre og radigalningenes svar; at der ikke bliver nogen stramninger med dem, så er samarbejdet mellem S og R vidst de facto ophørt.

Det indtryk forstærkes af, at den radigale landechef, Morten Østergaard, påpeger at SR har gennemført ikke mindre end 45 lettelser på området, og at man ikke har tænkt sig at medvirke til, at balancen skubbes til ugunst for udlændinge der vil ind i Danmark. Udlændinge er i radigal terminologi det samme som muhammdanere, alle andre der falder i den kategori vil man som radigal skide højt og flot på.

Med de foreliggende prognoser for valgresultatet kommer rødblok i bedste fald til, at have et snævert flertal. Men det vil være et flertal, hvor de radigale er stærkt svækkede samtidigt med, at der vil være adskillige løse kanoner på dækket. Prisen for, at Skattesvindleren føre blå økonomiskpolitik vil for rødblok være, at den muhammedanske invasion skal løbe videre. Men hvorfor skulle blåblok affinde sig med det, thi det vil betyde at DF vil pelse flere vælgere fra Venstre. Så er der muligheden for, at føre rød økonomiskpolitik med DF. Prisen vil være stramninger på udlændingepolitikken som man ikke kan leve med i rødblok.

Den (mest) stabile mulighed der så er tilbage, er at Skattesvindleren blæser på sit flertal med rødeblok og udelukkende bruger det til, at tilbyde O og V at status quo opretholdes på den økonomisk politik samt, at der strammes på udlændingepolitikken.

Så den mest sandsynlige udgang på en rød sejer ved valget er en SOVende regering.

Bortset fra det så sætter UH pengene på en blå sejer. Grunden er, at røde vælgere i stort tal vil blive på sofaen. Også tror vi ikke meget på meningsmålingerne, fordi de gennem 20 – 30 år har haft samme niveau for usikkerhed. Det forhold, at vælgerkorpset bliver mindre og mindre dedikeret i forhold til parti og blok, burde føre til, at usikkerheden på målingerne var stigende, omend den angivne usikkerhed kan være korrekt nok i forhold til den konkrete måling. I øvrigt må man se meningsmålinger som et potentiale, der kan opnås, hvilket kræver at man har et politiskmaskineri til rådighed der kan høste stemmerne. På det punkt har S det problem, at man har smidt sine græsrødder ud. Man har ikke længre nogen der vil tale partiets sag i kantinen og ved middagsbordet.

En situation der længe har været realiteten for V og som DF er født ind i. Hos DF har man så fået foræret dem der før var græsrødder hos S og har der med den gode kombination af et prof team og engagerede græsrødder. Et rigtig rigtig godt resultat, betydeligt bedre end det målingerne spår, for DF vil ikke være en overraskelse.